Veertigdagengesprek bisschop Lode : aflevering 3

Bron: Kerknet bisdom Gent.

Bisschop Lode help ons om het (wat vreemde) begrip ‘boete’ beter te begrijpen.

Boete is ons kerkelijk denken terecht gekomen vanuit de romeinse cultuur, omdat ons rechtssysteem gebaseerd is op de romeinse opvatting over schuld en boete: je moet betalen voor wat je verkeerd hebt gedaan. Dat is de reden waarom bij veel mensen nog het beeld aanwezig is van God als rechter, als de politieagent die altijd maar fouten optelt. In de vastenperiode kan je dan je rekeningen vereffenen, naar de paasbiecht gaan en dan is het weer in orde voor een jaar. Dat is natuurlijk een hele enge opvatting van christelijk leven. (…)

Een mooi beeld voor de boete is wat het woord ook letterlijk betekent: het ‘boeten’ of herstellen van een visnet. Ons ‘levensnet’ bestaat eigenlijk uit allemaal touwen van relaties die door elkaar lopen. Dat net is gescheurd op verschillende plaatsen. (…)

‘Boeten’, dat is het ‘levensnet’ herstellen. We moeten aan die relaties gaan werken.

Zoals ik al zei, de vastenperiode is er niet alleen maar voor mezelf. Integendeel, het is uit zichzelf treden naar God en naar de medemensen toe.

Wat kan ons daarbij bemoedigen? Eerlijk gezegd, we zijn zo weinig christelijk: we geloven eigenlijk niet dat we al verlost zijn. We denken nog altijd dat we die verlossing moeten verdienen. Maar ze is verdiend, daar heeft Jezus voor gezorgd.

Wat wij doen is in die vergeving treden, aanvaarden dat het zo is, aanvaarden dat we verlost zijn, aanvaarden dat we vergeven zijn.

Maar eigenlijk geloven we dat niet. We denken nog altijd dat we het moeten verdienen zoals in een rechtsstructuur. 

 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
 • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
  Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.
Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagengesprek bisschop Lode : aflevering 3

Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 2

Veertigdagengesprek met bisschop Lode Van Hecke © Bisdom Gent, foto: Frank Bahnmüller

Bisschop Lode vertelt in deze aflevering over wat ‘vasten’ concreet kan betekenen.

We leven in een maatschappij die precies het omgekeerde promoot van wat ‘vasten’ beoogt, een maatschappij waarin je onmiddellijk op al je behoeften moet kunnen antwoorden. 

We moeten de overgang maken van behoefte naar verlangen. (…) Ik moet mijn behoeften inperken en beheersen om te komen tot een leven van verlangen. En dat heeft altijd te maken met relaties. Ik treed uit mijn beperkte klein wereldje om in relatie te treden met andere mensen en ook in relatie te komen met God. (…) Ik denk dat we, ook in onze cultuur, niet te lichtvaardig mogen zeggen: ‘ja, vasten in eten en drinken, dat is alleen maar oppervlakkig.’ Het is niet toevallig dat in alle godsdiensten vasten in de eerste plaats betekent: ‘inperken van eten en drinken’. (…) Het is niet zichzelf tekort doen, het is zeggen: ‘we gaan dat inperken zodat er een ander verlangen naar boven kan komen.’

Vasten helpt om jezelf beter te leren kennen. Je moet maar eens proberen te vasten: heel vlug komen er negatieve gevoelens naar boven. Er komt woede naar boven waarvan je je niet bewust was. Er komen verlangens naar boven die je normaal niet onderkent… dus is de vastenperiode ook een periode van zelfkennis.

Ik perk bepaalde dingen in, om met mezelf geconfronteerd te worden en me af te vragen: wat doe ik daarmee?

Neen, het gaat dus niet alleen over ‘eten en drinken’ maar het begint daarmee… om meer tijd te maken voor relatie. De leegte die er is, moet ik opvullen met iets positiefs. Anders zit je alleen maar in de woestijn in de confrontatie met negatieve gevoelens. Het evangelie zegt: “Nee, steek meer tijd in die Godsrelatie door het gebed. Geef meer tijd en aandacht aan de medemens die het nodig heeft.”

 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
 • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
  Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.

Bron: Bisdom Gent.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 2

TAKE AWAY – PAROCHIAAL ETENTJE 28 FEBRUARI 2021.

Bestellen én betalen kan nog tot en met zondag 21 februari. Alle info en bestellen op 09/385.85.31. Overschrijven kan op rekening BE57 8905 0411 9135. De bestelling is pas definitief na ontvangst op rekening. 🙂 Dank aan allen die reeds ingeschreven hebben. 

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor TAKE AWAY – PAROCHIAAL ETENTJE 28 FEBRUARI 2021.

Veertigdagengesprek met bisschop Lode : aflevering 1

In een eerste aflevering van het 40dagentijdgesprek getuigt bisschop Lode over de verschillende mogelijkheden nu we niet of beperkt kunnen samenkomen.

Geestelijk leven is meer dan de eucharistie alleen.

“Het is ook het persoonlijk gebed en de lectio divina (het lezen van de Schrift op een biddende manier). Je kan ook samenkomen met mensen in deze tijd, op een beperkte manier, maar het kan. Je kan met enkelen -fysiek of digitaal- een contemplatieve dialoog organiseren (…) Het is niet zo moeilijk om te leren.”

Bisschop Lode richt ook een oproep naar de verantwoordelijke politici. Het gaat volgens hem niet alleen over de vraag of er nu 15 of meer mensen in een kerkgebouw mogen komen:

Belangrijker nog dan is dat men beter moet inschatten wat de godsdienst betekent voor heel veel mensen. Het is een dimensie in de mens die zo belangrijk is dat je die niet kan vervangen door iets anders.

“Dat blijkt nu nog meer in deze tweede lockdown waar het mentaal welzijn in gevaar komt. Daarom pleit ik er voor dat de beleidsverantwoordelijken meer aandacht zouden besteden aan de onvervangbare religieuze dimensie die nu teveel ondergesneeuwd is.”

 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
 • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
  Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.
Veertigdagentijdgesprek met bisschop Lode – 2021 – aflevering 1

Bron: Kerknet – Bisdom Gent.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagengesprek met bisschop Lode : aflevering 1

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN GAVERE EN ASPER.

De Vlaamse Bisdommen hebben beslist om de eerste communie en de vormsels net zoals vorig jaar  te verplaatsen naar het najaar.

Het is nu koffiedik kijken hoe het virus zich verder manifesteert. Ook het vaccinatiegebeuren zal nog volop bezig in mei en hebben we geen zekerheid dat het dan veilig zal zijn om samen te vieren. Daarom verplaatsen we de vieringen.

De eerste communie zal dit jaar doorgaan in de kerk van Asper op zaterdag 18 september 2021 om 15 uur en in de kerk van Gavere op zondag 19 september 2021 om 10 uur.

De vormselvieringen gaan dan door in de kerk van Asper op zaterdag 25 september 2021 om 16 uur. Voor de kerk van Gavere is dat dan op zondag 26 september 2021 om 10 uur.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN GAVERE EN ASPER.

Vormsels 2021 na de zomervakantie.

Het corona-virus blijft woekeren. Ook al is de vaccinering nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.

Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen van ons land alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie, in de maanden september of oktober. Elk bisdom zal een regeling voorstellen, aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Voor de viering van de eerste communie 2021 zijn er verschillende mogelijkheden. Elk bisdom zal de plaatselijke pastorale verantwoordelijken informeren over de periode waarin en de wijze waarop deze vieringen kunnen plaatsvinden.

De huidige pandemie heeft de voorbereiding op het vormsel en de eerste communie op veel plaatsen sterk bemoeilijkt. De bisschoppen danken de verantwoordelijken van de catechese voor alle inspanningen in deze moeilijke en uitdagende tijd. Ze vragen hen in de komende maanden in contact te blijven met hun communicanten of vormelingen. 

De bisschoppen bedanken hen tevens om de ingrijpende beslissing te helpen duiden van de verschuiving naar het najaar van de vormselvieringen en eventueel ook van de eerste communie. Samen met hen zullen ze werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum. Tegelijk hopen de bisschoppen van zodra dat mogelijk wordt opnieuw met grotere groepen in de kerken te kunnen samenkomen.

Samen met de communicanten en vormelingen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden kijken de bisschoppen uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.

De persdienst van de bisschoppenconferentie van België

8 februari 2021

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Vormsels 2021 na de zomervakantie.

ASWOENSDAG – 17 FEBRUARI 2021

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Christenen laten zich tekenen met een askruisje, dat herinnert aan de eindigheid van het leven.

Door de huidige coronamaatregelen zullen er dit jaar in onze kerken geen askruisjes gegeven worden. De beide kerken staan wel alle dagen open voor het branden van een kaars of een persoonlijk gebed.

Waarom as?

As staat duidelijk symbool voor vergankelijkheid. Vanuit het besef dat het ieder moment met ons gedaan kan zijn, kunnen we geen tijd verspillen om ons te verzoenen met anderen en met God.
Maar as heeft ook een reinigende kracht. Vroeger werd er zelfs mee gewassen.
Een braakland afbranden maakt de grond vruchtbaar en schept ruimte voor nieuwe gewassen.

De as wordt gemaakt door verbranding van verdorde palmtakken van vorig jaar. Het gebed bij de wijding van de as onthult de bedoeling van dit ritueel:  dat wij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren.

Waarnaar verwijst het getal 40 in veertigdagentijd?

De veertigdagentijd begint met Aswoensdag en eindigt met paaszaterdag. Als je de zondagen, waarop nooit gevast wordt, niet meetelt, kom je aan 40 dagen.
40 is in de Bijbel het getal dat doet denken aan een tijd van inkeer en overgang. Zo verbleef Noah 40 dagen en nachten in de ark. Het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn. En Jezus verbleef zoveel dagen in de woestijn.

Waarom spreken we tegenwoordig meer van veertigdagentijd dan van vasten?

Vroeger werden tijdens de veertigdagentijd geen vlees of eieren genuttigd. Vandaag houdt de kerk nog enkel vast aan Aswoensdag en Goede Vrijdag als vastendagen (en bij uitbreiding alle vrijdagen van de veertigdagentijd). De voorbereiding op Pasen gebeurt immers niet enkel door vasten. Meer dan een oefening in onthechting is de veertigdagentijd voor christenen een periode van solidariteit en spiritualiteit: delen van je overvloed (met name via Broederlijk Delen) en aandacht voor het gebed.

Vasten heeft een verbindende kracht. Je doet het niet voor jezelf, maar voor de ander, voor God.

Bron: Marc Verwaeren (naar een tekst van Kerknet)

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor ASWOENSDAG – 17 FEBRUARI 2021

ONZE BISSCHOP LODE PERSOONLIJK ONTMOETEN

De komende weken kan je elke zaterdagnamiddag bisschop Lode ontmoeten in de kerk O.-.L.-V. Sint-Pieters in Gent.

In de coronatijd zal de bisschop op zaterdagnamiddag, telkens tussen 14.45 uur en 17 uur, beschikbaar zijn in de kerk van O.-L.-V. Sint-Pieters (Sint-Pietersplein) in Gent.
Wie de bisschop wenst te ontmoeten voor een kort pastoraal gesprek, kan dat doen zonder afspraak. Jong en oud is welkom. Omwille van de coronamaatregelen zijn de gesprekken kort (maximaal 15 min) en natuurlijk met voldoende afstand en met mondmasker.

Een verzoeningsgesprek (biechtgesprek) is ook mogelijk, wanneer je dat duidelijk aangeeft.
Bisschop Lode: “Dat is voor mij een andere manier om te proberen bereikbaar te zijn in deze moeilijke tijd. Ik heb er al een goede ervaring mee in de adventstijd. En terwijl men aan het wachten is, kan men bidden of stil zijn. Gebedshuizen zijn niet enkel en alleen voor liturgie maar het zijn ook vluchtheuvels en stilteplekken.”

In het bijzonder nodigt hij ook jongeren uit ongeacht hun leeftijd, studies, professionele vorming of de beweging waartoe ze behoren.

Hij verlangt ernaar hen te ontmoeten, zoals hij al per brief heeft laten weten voor zijn bisschopswijding en met de belofte er werk van te maken.

Ondanks de beperkingen in deze coronaperiode, wil hij hen graag ontmoeten, want hij is ongeduldig om met hen in dialoog te treden. Misschien is deze coronaperiode net een kans, want ze gaf hem de idee naar de Sint-Pieterskerk te gaan om de mensen er te ontmoeten. Hij vraagt uitdrukkelijk dat je het zegt aan de jongeren die je kent en die dit bericht niet lezen.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor ONZE BISSCHOP LODE PERSOONLIJK ONTMOETEN

VZW DE TINTEN – SOEP VOOR VLUCHTELINGEN

De vrijwilligers van De Tinten blijven zich ook in deze moeilijke tijden inzetten voor de vluchtelingen.
Marleen Bracke uit Eke maakt nog steeds iedere week verse soep voor deze vluchtelingen.
Alle voorbereidingen zoals groenten kuisen en snijden wordt bij haar thuis in Eke gedaan.

Maar ook soep maken kost geld.

Misschien zijn er wel mensen die groenten willen schenken uit hun tuin, of een bijdrage willen leveren voor de aankoop van groenten, want bij gebrek aan giften en/of groenten betaalt Marleen dit dikwijls zelf.

Voor het schenken van groenten mogen jullie rechtstreeks met Marleen afspreken op 0474/60 37 18.
Wie graag een financiële bijdrage wil geven voor de aankoop van groenten, mag dit ook aan Marleen bezorgen, of aan Hilde Vanmeirhaeghe of Kathy Wellems, die het dan op hun beurt aan Marleen doorgeven.

Het rekeningnummer van Marleen is: BE31 9531 4356 8655 met vermelding: SOEP DE TINTEN.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VZW DE TINTEN – SOEP VOOR VLUCHTELINGEN

MARIA LICHTMIS

Op 2 februari viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis of beter gezegd het feest van de opdracht van de Heer.

Gebedswake naar aanleiding van MARIA LICHTMIS ( parochie Deinze-Nevele)

Als ik erover nadenk
voel ik ook
dat Jezus eigenlijk het mooiste geschenk is
dat Gij ons hebt kunnen geven, God.
In Hem is uw Liefde zichtbaar geworden
en hebt Gij duidelijk gemaakt
dat Gij van elke mens houdt op een unieke manier.
Geef mij de durf
mezelf en onze kinderen aan Jezus toe te vertrouwen.
Maak van mij een profeet van uw Liefde en uw Tederheid
en laat mij aan iedereen vertellen
over de vreugde van mijn geloof!
Erwin Roosen

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor MARIA LICHTMIS