CORONAMAATREGELEN BIJ EREDIENSTEN.

Omdat de huidige coronamaatregelen nog steeds niet voor iedereen even duidelijk zijn, graag onderstaande update:

Op 19 juli 2021 kwam het overlegcomité opnieuw samen.

Het Overlegcomité verwelkomt de vooruitgang op het vlak van de vaccinaties, maar blijft waakzaam.

Het Overlegcomité houdt het bestaande Zomerplan aan, maar brengt enkel wijzigingen aan omdat de besmettelijkere delta-variant nu ook in ons land dominant is.

Het Overlegcomité bevestigt ook nu weer het belang van het dragen van een mondmasker, het houden van veilige afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes.

Met uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar, blijft het dragen van het mondmasker voor iedereen verplicht in de gebouwen van de eredienst!

Dit houdt in dat alle gelovigen steeds hun mondmasker correct aan hebben, en dat ook de priester een mondmasker draagt bij het uitdelen van de communie.

De Kerkfabrieken zijn van overheidswege belast met het toezicht op het naleven van deze maatregelen.

Indien nodig, zijn zij ook bevoegd de nodige stappen te ondernemen bij het niet naleven van deze maatregelen.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor CORONAMAATREGELEN BIJ EREDIENSTEN.

H. CHRISTIANA VIERING DIKKELVENNE 25 juli om 15.00 uur.

Eén jaar na de inhuldiging van de troostplek op het Christiana domein, nodigen we jullie terug uit om samen te komen.
We nemen wat tijd en komen tot rust op deze stilteplek.
Iedereen is welkom om met ons te bezinnen.
Kom naar de H. Christiana viering op zondag 25 juli om 15.00 uur, en herdenk samen met ons alle FERM leden.

Druk hier voor de uitnodiging.

IEDEREEN IS WELKOM!!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor H. CHRISTIANA VIERING DIKKELVENNE 25 juli om 15.00 uur.

BEDEVAART BANNEUX – 22 AUGUSTUS 2021.

De Mariabedevaartplaats van Banneux op ongeveer 20 kilometer van Luik, daar is het dat 88 jaar geleden Maria acht keer verscheen aan een meisje van 11 jaar, Mariette Beco. In normale omstandigheden, en hopelijk als de coronamaatregelen het toelaten, gaan we op 22 augustus 2021 opnieuw naar Banneux.

Met zegenende handen staat de ‘Maagd der Armen’ in Banneux de mensen op te wachten.
Jaarlijks trekken zo’n 500.000 pelgrims naar haar toe. In een park met kapellen en gebedsplaatsen is er voor eenieder ruimte om zich alleen in stilte of samen met een groep in gebed terug te trekken.
De Maagd Maria verscheen in 1933 aan Mariette Beco en vroeg daarbij om de bouw van een kapel. Die werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen. Later werd er ook een basiliek gebouwd.
In Banneux is ook een geneeskrachtige bron die Maria aan Mariette toonde.
Elke dag kunnen pelgrims in Banneux terecht voor een H. Mis, ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed.
Ook vanuit onze parochies Nazareth-Eke-Gavere-Asper-Oudenaarde- Kruisem en Deinze trekken er gelovigen naar Banneux.

Dit jaar willen wij opnieuw met een autocar naar Banneux vanuit onze parochies, als de coronamaatregelen het toelaten en de cijfers gunstig blijven.

Deze bedevaart zou doorgaan op zondag 22 augustus 2021.

Inlichtingen te bekomen bij:
– Perseyn Marc, Oudenaardseheerweg 184, 9810 Nazareth 09/385.57.31 – 0475/ 61.20.62 – marc.perseyn@skynet.be
– Byn Annie, Molenstraat 107, 9890 Gavere 09/384.19.78

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor BEDEVAART BANNEUX – 22 AUGUSTUS 2021.

“Op pelgrimage in de Thomasparochie” KRUISEM, WORTEGEM-PETEGEM.

De vakantieperiode is ingezet.
Tijd dus om iets nieuws te ontdekken en naar buiten te trekken … Ook wij gaan op reis…
Binnen de thomasparochie worden enkele heiligen van de sokkel gehaald en in de
schijnwerper geplaatst. “Op pelgrimage in de Thomasparochie”
biedt de kans om een reis naar binnen te maken.

Van zondag 18 juli tot en met zondag 22 augustus staan 13 kerken van de
Thomasparochie open voor bezoek. In elk van die kerken wordt een
bedevaartsplaats voorgesteld. Je kan er in gedachte even verblijven en genieten
van alles wat het land, de stad, de plaats van de bedevaart te bieden heeft.
Tegelijk nodigt de bedevaartsplaats ook uit om tot rust, verstilling, bezinning en
gebed te komen. Want ieder bedevaartsoord toont een andere weg om in geloof
verder door het leven te gaan.
Elke bedevaartsplaats legt een eigen accent in het dagelijks beleven van het geloof
naar het voorbeeld van Maria, Sint-Anna, Sint-Machutus, Sint-Jacob, de zalige
broeder Isidoor, Sint-Franciscus, Sint-Martinus…

VOOR MEER INFO EN OPENINGSUREN DRUK HIER.

Ga binnen, wandel van kerk tot kerk en ontdek iets nieuws….

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor “Op pelgrimage in de Thomasparochie” KRUISEM, WORTEGEM-PETEGEM.

HET FEESTCOMITE EKE LANDUIT NODIGT U UIT…

Hartelijk welkom op zondagavond 01 augustus 2021 om 18.00 uur voor de jaarlijkse eucharistieviering aan de kapel gewijd aan de H. Anna in de Landuitstraat ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis.

Thema: “Moedige moeders en goede herders”.

De overleden inwoners van de wijk sedert de vorige dienst, worden herdacht.
Er is zitgelegenheid voor iedereen en de coronaregels worden nageleefd.
Uw aanwezigheid helpt deze mooie traditie in stand houden.

IEDEREEN IS WELKOM , VAN WAAR JE OOK BENT…

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor HET FEESTCOMITE EKE LANDUIT NODIGT U UIT…

LOURDES BELEVEN OP EEN MARIALE PLEK IN ONZE BUURT

Gezien de ziekenbedevaart van ons Bisdom dit jaar nog niet kan doorgaan wegens de corona, zijn er wel gebeds- en ontmoetingsnamiddagen in één of andere Mariaplek in ons Bisdom. Iederéén is hartelijk welkom op zondag 18 juli 2021 om 15.00 uur in Bachte Grot. Daar is een gebedsmoment voorzien en nadien kan men kennis maken met de diocesane bedevaarten Bisdom Gent. Als afsluiting is er tevens een kort ontmoetingsmoment voorzien.
Info: Marc Perseyn 09/385 57 31 – 0475/61 20 62

Wie graag verbonden wil zijn met Lourdes druk op de foto.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor LOURDES BELEVEN OP EEN MARIALE PLEK IN ONZE BUURT

WE KUNNEN OPNIEUW ZINGEN…

PAROCHIEKOOR NAZARETH
We kunnen weer zingen!
Reeds lang hebben we niet meer samen gezongen, maar we zijn blijven contact houden. De koorleden kijken er enorm naar uit om elkaar terug te zien.
Vanaf juli gaat het parochiekoor Nazareth terug van start met de repetities en vanaf september kunnen we terug de vieringen op zondag opluisteren.

Wil jij ook graag onze groep versterken, dan kan je ons treffen voor een kennismaking op de repetitie, elke woensdag, vanaf 07 juli 2021 om 18.30 u. in de kerk.

Je kan ook bellen op 0479/25 84 91.
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste mensen, een muzikale achtergrond is niet nodig.


Graag tot binnenkort!
Het koorbestuur


HEROPSTARTEN KOOR TE EKE
De coronaregels zijn onlangs versoepeld en zo mochten we vorige week onze koorrepetities terug opstarten. Een blij weerzien van een hechte vriendengroep maar vooral het opnieuw samen zingen doet ons heel veel deugd. Op zaterdagavond kunnen jullie opnieuw op ons rekenen om de misviering in Eke muzikaal te ondersteunen. We doen ons best om jullie opnieuw te bekoren met mooie 4-stemmige spirituele liederen met eigentijdse teksten. We zien er dan ook naar uit om jullie op zaterdagavond om 18.00 u. te ontmoeten in onze kerk in Eke.

Wie zin heeft om bij ons aan te sluiten kan gerust naar de repetities komen op donderdagavond 20.00 u. in de kerk van Eke of even langskomen na de viering op zaterdag 18.00 u. Iedereen, jong en minder jong, is bij ons welkom!

We wensen jullie alvast veel muzikaal luistergenot!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WE KUNNEN OPNIEUW ZINGEN…

PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIEPERIODE

VOOR DE GAVERSE PAROCHIES.

De zomervakantie komt opnieuw in zicht.
Zoals ieder jaar sluit Halewijn gedurende 6 weken. Dat heeft als gevolg dat de teksten voor de vakantienummers tijdig moeten doorgestuurd worden.
Parochieblad 26-27-28 verschijnt op 30 juni 2021. Alle teksten hiervoor dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op 23 juni 2021.
Parochieblad 29-30-31 verschijnt op 20 juli 2021. Alle teksten hiervoor dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op 23 juni 2021.
Vanaf 11 augustus 2021 verschijnt het parochieblad opnieuw wekelijks.
Een warme oproep aan onze verenigingen, scholen, leden van bedevaartcomités, heeft u een tekst, artikel, foto’s die u in het parochieblad wil laten verschijnen, stuur deze tijdig in via cjungbluth@hotmail.com of st.amandus.gavere@skynet.be 09 384 17 23.

VOOR DE PAROCHIES NAZARETH EN EKE.

De zomervakantie komt opnieuw in zicht.

Zoals ieder jaar sluit Halewijn gedurende 3 weken in juli. Dat heeft als gevolg dat de teksten voor de vakantienummers tijdig moeten doorgestuurd worden.

Parochieblad 26-27-28 verschijnt op 30 juni 2021. Alle teksten hiervoor dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op 23 juni 2021.

Parochieblad 29-30-31 verschijnt op 20 juli 2021. Alle teksten hiervoor dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op 30 juni 2021.

Er zijn geen parochiebladen op 07 juli 2021, 14 juli 2021, 28 juli 2021 en 04 augustus 2021.

Vanaf 11 augustus 2021 verschijnt het parochieblad opnieuw wekelijks. Alle teksten voor dit parochieblad dienen ons te bereiken ten laatste op 04 augustus 2021.

Daarom een warme oproep aan onze verenigingen, scholen, leden van bedevaart comités, …: heeft u een tekst, artikel, foto’s die u in het parochieblad wil laten verschijnen, stuur deze tijdig in via dewildepeil@skynet.be en wij doen het nodige.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIEPERIODE

SINT-MARTINUSOMMEGANG IN ASPER – OP 03 JULI 2021 IN EEN AANGEPASTE VERSIE!

 De traditie van ommegangen – in meerdere dorpen in de Vlaamse Ardennen – is een overeind gebleven stuk immaterieel religieus erfgoed, en dit dankzij de inzet van veel plaatselijke enthousiaste medestanders. Ook zo in Asper, waar een kleine werkgroep de traditie levend(ig) houdt. Het vraagt anno 2021 echter enige flexibiliteit en doorzettingsvermogen om de Sint-Martinusommegangen in ere te houden. Door de weliswaar afnemende coronacrisis is deze niet te missen jaarlijks terugkerende afspraak in een aangepaste versie gegoten.

De mis aan de Sint-Martinuskapel wordt vervangen door een bedevaartsmis in de kerk, onmiddellijk na de ommegang ( rond 9.15 u).

Op zaterdag 3 juli 2021 vertrekken de ruiters en bedevaarders om 7.00 u. stipt aan de kerk van Asper voor de eeuwenoude ommegang. Een tocht langs de grenzen van de parochie is dus meteen een fikse ochtendwandeling. Het gezamenlijke gebed van de bedevaarders doorbreekt meermaals de ochtendstilte.

Op het parkoers zijn de veldkapellen door de omwonenden versierd en voor meerdere vensters trekt een afbeelding van Sint Martinus de aandacht van de voorbijtrekkende groep. Wie de volledige tocht meemaakt en terug bij de kerk aankomt, voelt niet zozeer vermoeidheid maar vooral voldoening de volledige ommegang ‘gedaan’ te hebben! Een afsluitende bedevaartsmis, met uitreiking van de bedevaartvaantjes aan de deelnemers, rondt het geheel af. Dat de ommegang voor de gehele parochie betekenisvol is, blijkt uit de aanwezigheid van de verenigingsvlaggen bij het altaar. Meteen doen wij een oproep aan alle sportieve en andere medeparochianen.

Elk jaar mogen wij nieuwe deelnemers begroeten: ben jij er in 2021 ook bij?

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor SINT-MARTINUSOMMEGANG IN ASPER – OP 03 JULI 2021 IN EEN AANGEPASTE VERSIE!

VORMSELCATECHESE EKE

WANDELING ROND DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

ZATERDAG 12 JUNI : Verzamelen op het kerkplein…

      GROEP 1 :  Vrije basisschool  start om 13.30U  ( Marleen, Veerle )

      GROEP 2 :  Gemeenteschool start om 14.00u   ( Hilde )

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VORMSELCATECHESE EKE