VREDESLICHT IN DE KERK VAN EKE EN NAZARETH.

© Donald Maebe

Het Vredeslicht wordt ieder jaar door een kindje in Bethlehem aangestoken, waarna Austrian Airlines het lichtje in speciale containers overvliegt naar de Oostenrijkse televisiezender ORF in Linz, zonder dat het vuur mag worden gedoofd. Van daaruit wordt het Vredeslicht verspreid over heel Europa en een deel van de rest van de wereld.

Komende vanuit de Clemmenpoort te Gent kan u dit volgen via Youtube.

VREDESLICHT 2020

Via Donald Maebe, Coördinator van het Vredeslicht voor de gemeenten De Pinte, Nazareth en Eke, en de joggingclub van De Pinte, zijn we als parochie trots dat we dit Vredeslicht in de kerken van Nazareth en Eke ontvangen hebben op woensdagavond 16 december 2020.

Omdat we een heleboel maatregelen in acht moesten nemen ingevolge het corona Covid-19 virus, vond de overhandiging in beperkte kring plaats.
We hopen dat we het Vredeslicht volgend jaar opnieuw mogen ontvangen, en dat we daar met velen getuige van moge zijn.

In deze bizarre tijden wil het Vredeslicht mensen motiveren om tussen Kerstmis en nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage te leveren om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. We oriënteren ons op de dialoog ten dienste van de vrede. Het Vredeslicht staat open voor elke levensbeschouwing.

© Vredelicht.be – Transportkaars.

DEEL HET VREDESLICHT OOK IN EKE EN NAZARETH – EN OMLIGGENDE..

Het Vredeslicht brandt vanaf 16 december 2020 tot en met 03 januari 2021 in de kerken van De Pinte, Nazareth en Eke. In Nazareth vind je het vredeslicht aan het Maria-altaar. De kaars zal speciaal aangeduid zijn. Alsook in Eke zal deze kaars aangeduid zijn.

Iedereen kan een deeltje van deze vlam komen afhalen. Breng je eigen vuurdrager mee of koop je een kaars. We hebben voor de beide parochiekerken een beperkte voorraad vredeslicht-transportkaarsen aangekocht.
Deze worden verkocht aan de prijs van 3 EUR/stuk.

De kerken zijn open vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur.

Alle info op www.vredeslicht.be

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

LICHTE VERSOEPELING LOCKDOWN VOOR PUBLIEKE EREDIENSTEN VANAF ZONDAG 13 DECEMBER.

De bisschoppen van België hebben kennis genomen van het voorstel van de Minister van Justitie om vanaf zondag 13 december 2020 te mogen samenkomen in de cultusplaatsen met maximum 15 personen ouder dan 12 jaar. Dit kan mits er per persoon (of bubbel) 10m² wordt voorzien en uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

Deze uitbreiding van 4 naar 15 personen biedt meer mensen de kans om tijdens de kerstdagen een kerkgebouw te bezoeken voor gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje, het brengen van een bezoek aan de kerststal of het bezorgen van een gift voor de meest behoeftigen. De lichte verruiming die nu wordt toegestaan, biedt extra kansen vooral om als gezin naar de kerk te komen. We herhalen onze oproep de kerken zoveel mogelijk open te houden en een goed onthaal te voorzien.

Een eucharistieviering of gebedsdienst kan plaatsvinden vanaf zondag met maximaal 15 kerkgangers ouder dan 12 jaar. De plaatselijke parochies of pastorale eenheden dienen te beslissen of dit veilig en praktisch haalbaar is of niet, rekening houdend met eventuele richtlijnen van het eigen bisdom. Zij zullen velen moeten weigeren: op de gewone zondagen en nog zoveel meer op kerstavond en op kerstdag. Middernachtmissen zijn sowieso uitgesloten vanwege de avondklok.

Gelovigen kunnen persoonlijk of in gezinsverband de zondagsvieringen volgen die worden uitgezonden via radio en tv, ook op kerstavond, kerstdag en de hele kersttijd. De livestreams op Kerknet en vanuit bisdommen en parochies bieden eveneens kansen. Dit jaar zullen met Kerstmis ook meerdere regionale zenders in samenwerking met de bisdommen een kerstviering uitzenden.

De bisschoppen onderstrepen dat deze lichte versoepeling van het kerkbezoek geenszins de indruk mag wekken dat de Kerk de pandemie minder ernstig neemt. Integendeel, veiligheid blijft de eerste en belangrijkste regel in deze moeilijke tijd, ook voor de Kerk. De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering, de zorgsector en alle anderen die onvermoeibaar strijden tegen het virus. Ze verdienen alle steun. In elke situatie blijft de basisregel: beter voorkomen dan (misschien niet) genezen.

De persdienst van de Belgische bisschoppenconferentie
Brussel, 10 december 2020

CONCREET:

 • Zullen er dus (tenzij er van overheidswege andere richtlijnen komen) de volgende weekends geen openbare zondagsvieringen plaatsvinden in onze Parochies ASPER, EKE, GAVERE en NAZARETH, ook op Kerstmis niet.
 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen zal er wel een eucharistieviering plaatsvinden om 08.00 u. in de St. Amanduskerk te Eke.
  In deze viering mogen er (buiten de voorganger, de organist,…) maximaal 15 gelovigen deelnemen. (Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld voor dit maximum.)
  Indien er méér mensen zouden aanwezig zijn, geven we de voorrang aan alleenstaanden. Mensen die na 13 december reeds een viering meemaakten zullen hun plaats afstaan.
 • Uitvaartdiensten kunnen zoals voorheen plaatsvinden, met maximaal 15 aanwezigen (uitvaartverzorgers, voorganger, assistent, organist,… niet meegerekend).
 • Doopsels  kunnen in deze periode niet plaatsvinden.
 • De meeste van onze kerken zijn dagelijks toegankelijk van ongeveer 09.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
 • Mensen zijn er ten zeerste welkom voor een moment van rust, bezinning, gebed…
  Uiteraard worden de gezondheidsvoorschriften gerespecteerd: mondmasker aan, handen ontsmetten, afstand houden van anderen en met niet méér dan met 15 mensen op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn in de kerk.
 • Zeker in de Kerstdagen zijn mensen van ganser harte welkom in onze kerken!

We danken U voor je begrip, voor uw verbondenheid in geloof, gebed en solidariteit
Moge de Heer u in de komende Kersttijd bemoediging, hoop en vrede schenken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Derde zondag van de ADVENT.

Advent is de tijd van groeiend licht. De lezingen van deze derde zondag van de Advent geven aan dat het om concreet licht gaat voor concrete mensen.
Mensen van wie het hart gebroken is. Mensen die gevangen zitten. Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. Mensen die thuis vast zitten omwille corona …
Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven. Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor.
We kijken uit naar ‘iemand’ die iedereen bij de hand neemt en ons allen meevoert in de blijde boodschap. Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen.

Bezinning: ONBETAALBAAR 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren, 
zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan, 
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast. 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen, 
zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen, 
zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen. 
Ze zijn onbetaalbaar, zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende, 
zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten, 
zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt hun best doen. 
Ze zijn onbetaalbaar zij die met open ogen leven en met een open hart, 
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 
Ze zijn on-be-taal-baar zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen God zal hen tegemoetkomen.

(Kris Buckinx, april 2020)

 

SLOTGEBED:

God van licht en leven,

in woorden van mensen spreekt Gij ons aan.

Wij danken U voor uw profeten van toen

en voor de mannen en vrouwen van nu,

die ons de weg wijzen, uw toekomst tegemoet.

Maak ook ons tot tolk van uw bedoelingen,

tot getuigen van uw licht.

Dat vragen wij U in Jezus’ naam. AMEN.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

ADVENTSWAKE: DE WEG VAN DE HOOP

ADVENTSWAKE VANUIT DE KERK IN DEINZE. Bron: Parochie Deinze
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT.

Dit weekend vieren we de 2° zondag van de advent, een periode  van bekering en verwachting. “Dit is het begin van de Blijde Boodschap” luidt het begin van het evangelie van deze zondag. God roept ons op om van deze wereld een thuis te maken.

Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht.We vragen God dat Hij met ons meegaat,ons hart verwarmt en ons pad verlicht.De advent is een tijd van ‘hoop’ en ‘verwachting’,van uitzien naar Immanuel, God met ons.

Het is ook een tijd van omzien naar mensen, vooral naar mensen die leven in armoede. Het is een tijd van zoeken naar bouwstenen van gerechtigheid. Met Welzijnszorg en onder het thema ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’ richten we onze blik op goed en veilig wonen. Je ergens thuis voelen, kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed. Maar helaas ook onbetaalbaar voor veel mensen in armoede.

MOETEN EN MOETEN
Ook al staan we erg op onze vrijheid,
hebben we een broertje dood aan ‘moeten’,
toch neemt het aantal wetten, regels en afspraken
toe met de dag.
Samenleven heeft iets van een contract:
rechten en plichten die moeten worden nageleefd.
Recht moet geschieden, wet is wet.
Zonder pardon.
Er is ook een ander moeten,
dat van het ‘niet anders kunnen’.
Het ‘moeten van de liefde’ heet het ook.
Naakten kleden, hongerigen voeden,
voor ieder een betaalbaar dak boven het hoofd,
armoede ook structureel bestrijden.
Dit moeten heeft met verbondenheid van doen
met verantwoordelijkheid ook,
in alle vrijheid.
‘Moeten en moeten’, het staat ons beiden te doen.
Samenleven vraagt om afspraken,
om een wet, om een contract.
Maar het samenleven wordt pas leven
als verbondenheid er vorm krijgt,
als het ‘moeten van de liefde’ handen krijgt en voeten.

Als de verdrukte en verknechte
medestanders voelt die willen vechten.
Niet omdat het leuk of prettig is,
maar omdat ze ervan overtuigd zijn
dat dit ‘moeten’ leven geeft en leven doet,
in alle vrijheid.


Kris Buckinx uit ‘Op het andere been’ Halewijn

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA UPDATE BESLUIT BISSCHOPPEN 29 NOVEMBER 2020

De bisschoppen van ons land hebben kennis genomen van het ministeriële besluit van zondag 29 november 2020 dat de lockdown voor publieke eucharistievieringen verlengt.

Al minstens tot 15 januari 2021 mogen er geen vieringen plaatsvinden.

De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering om de nodige maatregelen te nemen die de pandemie terugdringen, zoveel mogelijk slachtoffers helpen vermijden en de druk op ons gezondheidssysteem verder kunnen verlichten.

Dit neemt niet weg dat de bisschoppen en met hen vele gelovigen deze lockdown voor publieke vieringen in de kerken, ervaren als een beperking voor de beleving van hun geloof.

De bisschoppen willen het gesprek hervatten met de bevoegde overheidsdiensten om in overleg na te gaan vanaf wanneer de publieke eredienst kan hernomen worden; met protocollen die een maximale veiligheid garanderen.

Ze herhalen hun oproep aan de verantwoordelijken van de parochies om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen.

De bisschoppen roepen de gelovigen ook op in de kerstdagen een bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken; coronaproof. En vooral om solidair te zijn met wie het, mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft.

Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden.

Bron: De persdienst van de Bisschoppenconferentie van België – IPID – Brussel, dinsdag 1 december 2020


WAT IS WEL TOEGELATEN

Op begrafenissen mogen nog maximum 15 personen aanwezig zijn, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend, evenmin als de voorganger, de organist en het uitvaartpersoneel. Koffietafels zijn verboden.

Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen, hun eigen kinderen jonger dan 12 jaar en de voorganger. 

Gelovigen zijn verplicht om voor, tijdens en na de toegelaten vieringen (uitvaarten en huwelijken) en bij individueel kerkbezoek een mondmasker te dragen.

KERKEN BLIJVEN OPEN

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lockdown in het voorjaar. Net als toen blijven ook nu de kerken open voor individueel gebed of het branden van een kaars. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels. Op ieder moment mogen slecht 4 personen tegelijk in de kerk aanwezig zijn, met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen zoals 1,5 m afstand en het dragen van een mond/neusmasker.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Adventsgesprek met bisschop Lode van Hecke: week 1

bron: Kerknet Bisdom Gent

Bisschop Lode vertelt in een interview met Geert De Cubber over de betekenis van de advent, ook in deze bijzondere tijden. Bekijk hier aflevering 1.

In deze eerste aflevering getuigt bisschop Lode over hoe de adventstijd ruimte kan scheppen om te groeien in verlangen. Door te leren wachten, kan er een verlangen naar boven komen.

Als je altijd verstrooid bent, als je nergens meer op wacht en alleen maar bezig bent met wat er op dit moment gebeurt, dan kan er geen verlangen groeien. 

Iedereeen kent de ervaring van het wachten wel. We wachten allemaal wellicht op het einde van de corona-tijd. Maar is het wachten van een gelovige anders? Is er een verschil? Nee, de christen ondergaat het en lijdt eronder zoals iedereen.

Maar ik durf ook ‘ja’ zeggen. Omdat deze periode ook een uitgelezen periode kan worden, wat de bijbel kairos noemt, een periode waarin iets kan gebeuren wat belangrijk is.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

TV-MIS op 6 december met bisschop Lode Van Hecke.

TV MIS OP AVS OP ZONDAG 6 DECEMBER 2020 OM 10.00 UUR.

De regionale zenders TV Oost en AVS zenden samen met Kerknet op 6 december om 10 uur vanuit de Sint-Niklaaskerk in Gent de eucharistieviering uit.

Zondag 6 december is de 2de zondag van de advent. De eerste lezing komt uit het ‘Troostboek’ van Jesaja:

“Troost, troost toch mijn volk, – zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in.”

Zondag 6 december is ook het feest van de heilige Nicolaas.

Bisschop Lode van Hecke gaat voor in de eucharistieviering vanuit de Sint-Niklaaskerk in Gent.

Kerknet verzorgt de opname en zendt rechtstreeks uit op www.kerknet.be. Je kan er ook een volgblaadje downloaden.

Ook de regionale zenders TV Oost en AVS zenden de eucharistieviering rechtstreeks uit via hun televisiekanalen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT.

Vandaag begint de advent, meteen ook het begin van een nieuw liturgisch jaar, waarin we lezen uit het evangelie volgens het getuigenis van Marcus.

Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht. We vragen God dat Hij met ons meegaat, ons hart verwarmt en ons pad verlicht. De advent is een tijd van ‘hoop’ en ‘verwachting’, van uitzien naar Immanuel, God met ons.

Het is ook een tijd van omzien naar mensen, vooral naar mensen die leven in armoede. Het is een tijd van zoeken naar bouwstenen van gerechtigheid. Met Welzijnszorg en onder het thema ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’ richten we onze blik op goed en veilig wonen. Je ergens thuis voelen, kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed. Maar helaas ook onbetaalbaar voor veel mensen in armoede.

Vandaag steken we de eerste kaars aan. Deze kaars herinnert ons aan Jezus, die naar ons toe komt als Licht van de wereld.

God,
in deze donkere dagen,
bereiden wij ons voor
op de komst van Jezus, uw Zoon.
Zijn licht staat ons bij,
Hij is Emmanuël: God-met-ons.
Moge de bereidheid in ons groeien om Hem te ontvangen, want Hij maakt ons leven nieuw,
Hij leidt ons op de weg die ten leven leidt.
Amen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

E.H. JOZEF VAN DEN BERGHE OVERLEDEN.

E.H. Pastoor Jozef Van Den Berghe (2006)
archief: Marc Perseyn Dekenaat Nazareth

Op 21 november 2020 is in het woonzorgcentrum Mariahuis in Gavere E.H. Jozef Van den Berghe overleden.

Hij werd geboren in Ossenisse (Nederland) op 20 juni 1931 en priester gewijd in Gent op 17 april 1966.

Hij was onderpastoor in Meerdonk (30 juni 1966), in Kemzeke (1 januari 1973) en in Temse, O.-L.-Vrouw (3 oktober 1980). Hij werd pastoor in Semmerzake (3 oktober 1986) en tevens in Vurste (1995-1997). Hij was  aalmoezenier van het woonzorgcentrum Mariahuis in Gavere sinds 2005 tot op heden. Als pastoor ging hij op rust op 31 december 2010.

Bron artikel: Kerknet Bisdom Gent.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen