DE SINT-MARTINUS OMMEGANG IN ASPER DIT JAAR ANDERS

De Sint-Martinusommegang in Asper staat eveneens wat onder druk. Het coronavirus is nog altijd in het land.  Mensen bij elkaar brengen – de core business van onze verenigingen – is ditmaal niet aan de orde! Het vraagt anno 2020 dan ook enige vindingrijkheid en doorzettingsvermogen om de Sint-Martinusommegang in ere te houden. Voor velen is het een niet te missen jaarlijks terugkerende afspraak. Maar dit jaar lukt dit even niet!

Daarom stelt het Beschermcomité voor om dit jaar een Sint-Martinusviering te houden in de kerk op zaterdag 4 juli 2020 om 18 uur.

De betrokkenheid van de verenigingen kan tijdens deze viering zichtbaar gemaakt worden door het opstellen van de verenigingsvlaggen vooraan in de kerk. Na de eucharistie zullen de gekende bedevaartvaantjes beschikbaar zijn voor de aanwezigen.

De kerk en de Sint-Martinuskapel op de Stationswijk worden wel feestelijk bevlagd. De veldkapellen op het parkoers van de ommegang zullen in de periode van de ommegangen eveneens aangepast versierd zijn. Ook het eeuwenoude Martinusbeeld, dat zijn vaste plaats heeft vooraan in de kerk, wordt ‘in de bloemen gezet’. Op die manier wordt symbolisch hulde gebracht aan Sint-Martinus. Fysiek kunnen we nu niet gaan feesten, maar we distantiëren ons zeker niet van de persoonlijkheid en de figuur die Martinus voor de algemene Kerk is. Ook de feestelijke ommegang op zondag met bevriende ruitergroepen uit de omgeving gaat NIET door. Diezelfde veiligheidsoverwegingen staan de organisatie ervan in de weg.  Wees welkom op de Sint-Martinusviering!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONAVIRUS – UPDATE 29/06/2020

Vanaf 1 juli mogen we terug 200 personen verwelkomen in onze kerken.

Maar… De verplichte oppervlakte per persoon in de kerk bedraagt nog steeds minimaal 10 m², met een maximum van 200 aanwezigen per kerkgebouw.

Dat heeft als gevolg dat in veel kerken het maximumaantal van 200 niet bereikt zal worden. Daarnaast moeten we blijven rekening houden met de afstandsregel van 1,5 meter; rond de stoelen moet dus steeds de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA UPDATE GAVERSE PAROCHIES.

EINDELIJK…  WITTE  ROOK… SAMEN VIEREN KAN OPNIEUW…

Woensdag 3 juni om 16 uur zaten wellicht velen op het puntje van de stoel te luisteren naar de persconferentie van de Veiligheidsraad. De opluchting was groot toen premier Sofie Wilmès aankondigde dat de Raad vanaf 8 juni groen licht geeft aan de erkende erediensten om opnieuw samen te kunnen vieren in de kerken mits inachtneming van de preventiemaatregelen voorgelegd door de Belgische bisschoppen wel wetende dat de veiligheid en de gezondheid van eenieder altijd voorop staat. Zo is beslist dat er vanaf 8 juni maximum 100 gelovigen kunnen meevieren en vanaf 1 juli is dit cijfer opgetrokken naar 200.
We hebben veel geduld gehad, maar nu is er licht aan het einde van de tunnel. Laat ons God danken dat die nare tijd grotendeels achter ons ligt wetende dat we met z’n allen op velerlei wijzen zorg hebben gedragen voor onszelf, voor mekaar en niet in het minst door hen nabij te zijn die geconfronteerd werden met het virus, een ernstige ziekte of een dierbare verloren. Onze verbondenheid met elkaar zocht andere nieuwe en verrijkende wegen. Nu kijken we hoopvol naar de toekomst met blijvende aandacht voor de elementaire hygiënemaatregelen

Wat betekent dit nu voor onze geloofsgemeenschap?

Binnen de parochieploeg en in overleg met de pastoor is beslist om opnieuw samen eucharistie te vieren in de kerk van Asper op zaterdag 20 juni om 18 uur en in de kerk van Gavere op zondag 21 juni om 10 uur.  

Omdat  niet iedereen ‘Kerk en Leven’ ontvangt vragen wij om dit bekend te maken bij uw vrienden en mede-kerkgangers.

Welke veiligheidsmaatregelen nemen we daarbij in acht (zie pictogrammen)? Neem ze in u op en we proberen ze na te leven. Die richtlijnen worden ook geafficheerd bij het binnenkomen van de kerk. Ter info: alleen de hoofdingang van beide kerken is toegankelijk. De zijdeuren worden gesloten.

HET NIEUWE NORMAAL VAN SAMEN EUCHARISTIE VIEREN

Hoe verloopt de eucharistie

– Wie ziek is, hoest of koorts heeft, blijft thuis!!!

– Wie deelneemt aan de viering moet verplicht een mondmasker dragen!

– Vanaf 8 juni kunnen 100 gelovigen meevieren en vanaf 1 juli is dit cijfer opgetrokken naar 200.

– U komt binnen langs de hoofdingang (de zijdeuren zijn gesloten). De deuren staan open zodat u geen deurklinken hoeft vast te nemen.

– Bij de aanvang van de eucharistie gaan de deuren dicht om de eerbied te bewaren!

– Eerst legt u uw geldelijke bijdrage in een van de voorziene mandjes.

– Dan ontsmet u de handen.  Op beide tafeltjes aan de inkom staat daartoe een busje ontsmettingsmiddel.

– U neemt een gebedblaadje. Zangboekjes worden niet gebruikt want het virus blijft enkele uren lang op voorwerpen overleven.

– Een medewerker van de parochieploeg heet u welkom rekening houdend met de  veiligheidsafstand van 1,5 meter.

– De medewerker zal u de weg wijzen en begeleiden naar de aangewezen zitplaats. We nemen in acht dat er 10 vierkante meter per persoon afstand moet zijn.

– Een handdruk bij de vredeswens mag niet. Een hoofdbuiging of gevouwen handen naar elkaar toe kan wel.

– Bij de heilige communie volgt u de richtlijnen van de medewerker. Rij per rij komt u naar voor op voldoende afstand van elkaar. U neemt zelf de geconsacreerde hostie van het dienblad dat de priester voor het altaar plaatst. Zij die niet wensen te communiceren moeten eveneens mee de rij volgen zodat niemand elkaar moet kruisen.

– Na de viering neemt iedereen het eigen gebedblaadje mee naar huis om thuis te vernietigen.

– Bij het verlaten van de kerk (langs de hoofdingang) ontsmet u even opnieuw de handen.

– We blijven in geen geval nog een praatje slaan in de kerk en ook niet aan de kerkdeur!

– Goed om weten is dat het toilet in de kerk niet kan gebruikt worden!

Als we ons strikt aan deze veilige richtlijnen kunnen houden dan moet dit lukken.

Een medewerker van de parochieploeg zal van het begin tot het einde van de eucharistie ons beetje bij beetje wijzen op wat kan en voorlopig niet meer kan.De kerkraden zorgden alvast voor de nodige producten en dat de kerk goed ontsmet wordt!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA VIRUS – UPDATE PAROCHIES EKE EN NAZARETH

Religieuze samenkomsten mogen hervat worden vanaf maandag 8 juni. (Bron: Kerk & Leven)

Op 3 juni gaf de Nationale Veiligheidsraad groen licht voor de hervatting van de erediensten in ons land vanaf 8 juni.

Al vóór het pinksterweekend bezorgde de bisschoppenconferentie van België de plaatselijke pastorale verantwoordelijken een goedgekeurd protocol voor de eerste fase van de heropstart van de liturgie. Dat protocol was voor parochies en kerkbesturen het signaal om zich voor te bereiden. Ook in Eke en Nazareth bleef men niet stilzitten.

Hoe verloopt alles?

Waken over voldoende afstand tussen mensen, niet meer dan honderd kerkgangers en vanaf 1 juli tweehonderd.

Een afzonderlijke in- en uitgang gebruiken. In Nazareth en Eke wordt er binnengekomen langs de zijingang en wordt de kerk na de eucharistie verlaten via de hoofdingang.

Geen samenscholing vóór of na de viering.

Alle stoelen ontsmetten na elke dienst en iedereen dient de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk.

De communie uitreiken zonder de handen aan te raken. De priester ontsmet de handen vóór de communie en draagt een mondmasker.

Geen samenzang.

Het is maar een greep uit het zes bladzijden tellende protocol.

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, zat namens de bisschoppen van ons land mee aan de gesprekstafel over de exit van de erediensten uit de lockdown. Hij beseft dat het nemen van al die maatregelen niet overal vanzelfsprekend is. Toch vindt hij het zinvol om zo snel mogelijk opnieuw te starten. „Stel je voor dat je je been breekt”, zegt hij. „Dan zal je van de arts ook zo snel als het kan opnieuw moeten beginnen met stappen. Eerst met een kruk, natuurlijk. Dat is zeker geen ideale situatie, al is het beter dan te blijven liggen.”

Mgr Bonny duidt er op dat er voor gezorgd moet worden dat heropstarten veilig gebeurt. Onderlinge afstemming (zoals in Nazareth en Eke gebeurd is) kan een uitweg bieden voor bepaalde problemen. “Besef ook dat maatregelen snel kunnen versoepeld of net weer verstrengd worden”, aldus Mgr Bonny.

Om hygiënische redenen is er beslist dat er voorlopig maar 2 misvieringen zullen plaatsvinden: zaterdagavond om 18.00 u in Eke en zondagvoormiddag om 10.00 u in Nazareth. Dit om te vermijden dat alles in de kerk van Eke tegen de zondagmorgen moet ontsmet worden.

Het toilet in beide kerken mag tot nader order niet gebruikt worden en zal bijgevolg voor niemand toegankelijk zijn.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

AANGEVRAAGDE MISSEN/JAARGETIJDEN IN EKE EN NAZARETH

Alle aangevraagde missen en jaargetijden van de voorbije lockdown periode, dienen verplaatst te worden. De parochianen kunnen, na overleg met hun familie, de nieuwe datum doorgegeven aan de pastoor, Guy Claus, op 09/385 42 40 of guy.claus2@telenet.be of op 09/385 85 31 of dewildepeil@skynet.be met de vermelding: “verplaatsing mis/jaargetijde + naam + datum”.

Vanaf het weekend van 13/14 juni kunnen missen en jaargetijden terug doorgaan, maar voorlopig enkel op zaterdagavond om 18.00 u in Eke en zondagvoormiddag om 10.00 u in Nazareth.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

OPENINGSTIJDEN KERK EKE EN NAZARETH

Zowel de kerk van Eke als van Nazareth blijven in de toekomst overdag open om mensen de gelegenheid te geven tot gebed of het aansteken van een kaars.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

COVID 19 – AFSPRAKEN ROND DE HERVATTING VAN KERKDIENSTEN VANAF 08 JUNI 2020.

De nationale veiligheidsraad kwam opnieuw bijeen op 3 juni. Eén van de agendapunten was het hervatten van religieuze bijeenkomsten.

Religieuze samenkomsten mogen hervat worden vanaf maandag 8 juni.

Vanuit het bisdom ontvingen de Kerkfabrieken een draaiboek met richtlijnen die moeten opgevolgd worden bij de hervatting van de erediensten. Deze veiligheidsmaatregelen werden goedgekeurd door de Veiligheidsraad en dienen strikt opgevolgd te worden.

Op ieder moment zal de social distance van 1,5 m moeten gerespecteerd worden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen. De verplichte oppervlakte per gelovige in de kerk bedraagt 10 m².

Afhankelijk van de grootte van de kerk, mogen er maximum 100 gelovigen toegelaten worden. De Kerkfabriek, of haar aangestelden, zullen hierop toezicht houden.

Als de besmettingsgraad blijft dalen, mogen er vanaf 1 juli tot 200 mensen toegelaten worden in de kerken, maar social distancing blijft de norm.

De Kerkfabriek zal zorgen voor ontsmettingsproducten. Iedereen moet verplicht de handen ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk.

Er zal in beide kerken binnengekomen worden langs de zijingang en de kerk wordt na de mis verlaten via de hoofdingang.

Bij aanvang van de mis wordt de kerkdeur gesloten. Gelieve er dus voor te zorgen om tijdig aanwezig te zijn.

Een vrijwilliger zal u naar uw plaats begeleiden. Er wordt natuurlijk voor gezorgd dat koppels of gezinnen samen kunnen zitten.

Aan personen in een rolstoel wordt  vriendelijk gevraagd om gedurende de mis in hun eigen rolstoel te blijven zitten. Na de mis blijven zij wachten tot iemand hen via de zijdeur opnieuw naar buiten begeleidt.

Het gebruik van een mondmasker voor en na het betreden van de kerk is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden.

Mensen die verkouden zijn of koorts hebben, zullen niet worden toegelaten tot de kerk.

Om hygiënische redenen is er beslist dat er voorlopig maar 2 misvieringen zullen plaatsvinden: zaterdagavond om 18.00 u in Eke en zondagvoormiddag om 10.00 u in Nazareth. Dit om te vermijden dat alles in de kerk van Eke tegen de zondagmorgen moet ontsmet worden.

Er zal communie gedeeld worden. Vooraleer de communie te delen, moet de priester zijn handen ontsmetten en hij moet verplicht een mondmasker dragen. ALLE gelovigen zullen moeten aanschuiven, ook diegenen die om hygiënische of andere redenen geen communie wensen. Bij het aanschuiven moet steeds anderhalve meter tussen de gelovigen behouden blijven. Er zijn hiervoor op de grond tekens aangebracht in beide kerken, op anderhalve meter van elkaar. U zal ook ter plaatse hierover ingelicht worden.

Het toilet in beide kerken mag tot nader order niet gebruikt worden en zal bijgevolg voor niemand toegankelijk zijn. Het volledige artikel met de maatregelen is gepubliceerd op Kerknet op vrijdag 29/05/2020.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

STUDEREN IN DE KERK IN EKE EN NAZARETH

Niet alle studenten kunnen thuis rustig en in stilte studeren.
De gemeente vroeg me of het mogelijk was om in onze kerken studenten plaats te geven om te studeren. Graag heb ik ja gezegd!
Ik hoop dat ze op die gewijde plaats ook iets van Gods Geest mogen ervaren…
Aan onze studerende jeugd: het allerbeste en houd altijd moed!

Guy Claus

P.S. Het studeren in de kerk is een initiatief van de gemeente. De kerkfabrieken zijn op geen enkel moment verantwoordelijk voor materiële of stoffelijke schade.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA VIRUS – UPDATE

COVID 19 – AFSPRAKEN ROND HERVATTING VAN KERKDIENSTEN

De nationale veiligheidsraad komt opnieuw bijeen op 03 juni 2020. Eén van de agendapunten is het hervatten van religieuze bijeenkomsten. Van zodra de nationale veiligheidsraad en de bisschoppenconferentie de maatregelen versoepelen en erediensten terug toegelaten worden, dienen er verschillende maatregelen genomen te worden om de veiligheid van iedereen te garanderen

Vorige week zondag is het CKB (Centraal Kerkbestuur) samengekomen om de eerste stappen te zetten naar een heropstart van de eucharistievieringen, rekening houdend met de richtlijnen die hiervoor reeds door het bisdom gegeven zijn.

Een van de belangrijkste voorwaarden om de eucharistie te mogen bijwonen, zal heel waarschijnlijk het verplicht dragen van een mondmasker zijn. Gelovigen staan hier zelf voor in. Ze dienen dit reeds aan te hebben bij het binnenkomen van het kerkgebouw, houden het verder gedurende de ganse eucharistieviering aan en mogen het pas weer afzetten in de wagen of op de fiets.

Mensen die verkouden zijn of koorts hebben, zullen niet worden toegelaten tot de kerk.

Om hygiënische redenen is er beslist dat er voorlopig maar 2 misvieringen zullen plaatsvinden: zaterdagavond om 18.00 u in Eke en zondagvoormiddag om 10.00 u in Nazareth. Dit om te vermijden dat alles in de kerk van Eke tegen de zondagmorgen moet ontsmet worden.

Er zal in beide kerken binnengekomen worden langs de zijingang en de kerk wordt na de mis verlaten via de hoofdingang.

Bij aanvang van de mis wordt de kerkdeur gesloten. Gelieve er dus voor te zorgen om tijdig aanwezig te zijn.

Aan personen in een rolstoel wordt vriendelijk gevraagd om gedurende de mis in hun eigen rolstoel te blijven zitten. Na de mis blijven zij wachten tot iemand hen via de zijdeur opnieuw naar buiten begeleidt.

De Kerkfabriek zal zorgen voor ontsmettingsproducten. Iedereen moet verplicht de handen ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk.

Er zal communie gedeeld worden. Zoals het er nu uitziet, zullen ALLE gelovigen moeten aanschuiven, ook diegenen die om hygiënische of andere redenen geen communie wensen. Vooraleer de communie te ontvangen, moet men verplicht de handen ontsmetten. Bij het aanschuiven moet steeds anderhalve meter tussen de gelovigen behouden blijven. Er zullen hiervoor op de grond stickers aangebracht worden in beide kerken.

Het toilet in beide kerken mag tot nader order niet gebruikt worden en zal bijgevolg voor niemand toegankelijk zijn.

Er is in beide kerken gezocht naar een manier om zo veel mogelijk gelovigen de kans te geven om de eucharistie bij te wonen, steeds rekening houdend met 1,5 m afstand tussen de gelovigen onderling. Deze regel geldt niet voor koppels en mensen die onder hetzelfde dak wonen.
In Eke werden hiervoor stoelen in de zijbeuken geplaatst. Alle stoelen zullen in Eke gemarkeerd worden met gekleurde stippen. Op stoelen met een groene stip mag plaatsgenomen worden, op stoelen met een rode stip niet.
In Nazareth is er voor gekozen om de stoelen die niet mogen gebruikt worden, om te draaien. Mogen wij vragen deze stoelen NIET te gebruiken om te knielen of handtassen, hoeden of dergelijke op te leggen.
Aan de buitenkant van iedere tweede rij, staan telkens 2 stoelen naast elkaar die mogen gebruikt worden. Zo kunnen koppels en mensen die onder hetzelfde dak wonen, samen zitten. Op die manier kunnen we in Nazareth ongeveer 1/4 van de stoelen gebruiken.

In afwachting van het opheffen van de lockdown voor religies, heeft de regering alvast beslist dat vanaf 18 mei 2020 dertig mensen kunnen deelnemen aan een huwelijk of een begrafenis. De mogelijkheid om in de kerken afscheid te nemen, is altijd gebleven.

Voor de doopsels geven de bisschoppen de voorkeur eraan de datum van de hervatting af te stemmen op de datum van de meer algemene opheffing van de lockdown.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

KAPELLEN VERSPREID OVER DE PAROCHIE NAZARETH

Veldkapel Huisepontweg

Verspreid over het ganse grondgebied van onze parochie, vinden we tal van kapellen terug: Ommegangskapellen, gevelniskapellen en veldkapellen.
Van de meeste kapellen is niet meteen duidelijk wie de eigenaar hiervan is, omdat deze niet in het kadaster of boeken van de parochie en/of kerkfabriek terug te vinden zijn.
Enkel over de grote kapel in de Kasteelstraat is er duidelijkheid. Deze staat in het kadaster en hoort bij het kasteel.
De kapellen die in de omheining van bepaalde huizen ingebouwd zijn, zouden bij die huizen horen en door de eigenaars dienen onderhouden te worden.
Maar van een hele hoop kapellen is onduidelijk van wie ze zijn…

Af en toe worden deze kapellen beschadigd. Mensen weten op dat moment niet altijd wie ze hierover mogen contacteren.
Indien u merkt dat er een kapel schade heeft door ouderdom, weersomstandigheden, vandalisme, … dan mag u steeds contact opnemen met Marc Perseyn via: marc.perseyn@parochie-in-gavere-nazareth.be of marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be of telefonisch op: 09/385 57 31 of 0475/61 20 62.

Ook indien iemand van jullie meer informatie heeft over de eigendom van bepaalde kapellen, mogen jullie ons via bovenstaande mailadressen of telefoonnummers iets laten weten.

Waarvoor dank.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen