MARIALE OMMEGANG NAZARETH

Op zondag 08 september 2019 om 14.30 u. gaat onze jaarlijkse Mariale Ommegang uit.
De plechtige ommegang begint in de kerk om 14.30 u. en eindigt in de kerk rond 16.00 u. Tijdens de rondgang langs de kapelletjes worden de blijde, droeve en glorievolle mysteries overwogen en wordt de Rozenkrans gebeden.
Deze gebedstocht wordt besloten met het Lof, waarin wij Jezus, de Middelaar tussen God en de mensen, loven, danken en om zijn zegen vragen.
Het parcours van deze Mariale Ommegang is ongeveer 5 km.

Gelijktijdig aan de Ommegang, vindt in de kerk een gebedsviering plaats voor de mensen die de Ommegang niet meer kunnen meestappen.
Net zoals buiten, worden ook in de kerk de 15 mysteries van de Rozenkrans overwogen en wordt de Rozenkrans gebeden. Tussendoor wordt er ook gezongen.

Nadien zijn jullie allen uitgenodigd in Het Centrum achter de kerk voor een gezellige babbel met een koffie en éclair.

Opgelet: zoals vorig jaar reeds aangekondigd, wordt er vanaf dit jaar vanwege de hoge kostprijs, GEEN bus meer ingelegd.

  • Voor alle info:
    Pastoor Guy: 09/385 42 40
    Marc Perseyn: 09 385 57 31 – 0475 61 20 62
    Greta Peil: 09 385 85 31 

WO1 DOOR DE OGEN VAN TWEE DORPSGENOTEN … EEN FIETSTOCHT

Opa’s oorlog Aloïs – Emile 26 juli 2019 – 10 augustus 2019

Twee Eekse vrienden, Aloïs Dhondt en Emile Gevaert, gaan samen de oorlog in vanaf juli 1914, onwetend wat hen te wachten staat. Het Belgisch leger is nog in volle ontwikkeling en niemand weet hoe de crisis zich zal ontwikkelen. Uiteindelijk duurt die oorlog langer dan verwacht tot 4 jaar, met een hoop miserie als resultaat: een verwoest land en miljoenen slachtoffers.

Aloïs en Emile vertrekken op 29 juli 1914 naar Gent en voegen zich bij hun 2é linieregiment. Vanuit het centrum van België wordt eerst een bewegingsoorlog gevoerd, helpt men Antwerpen te verdedigen en tenslotte worden de Belgen naar het westfront geduwd om terecht te komen in een stellingenoorlog met de Duitsers. Daarna volgt het bevrijdingsoffensief.

Aloïs maakte een dagboek van deze woelige periode. Hij beschreef de dagdagelijkse taken of gevechten, de vele locaties op hun route, vanaf het begin tot aan het einde van de oorlog.

Eén van de zonen van Aloïs Dhondt, Robert huwde later met Agnes, de dochter van Emile Gevaert waardoor de vriendenbanden familiebanden werden.

Eén van de kleinkinderen van Emile, Hilde Gevaert, kreeg het idee om de beide grootvaders te herdenken met behulp van het dagboek van Aloïs én met toelating van de familie Dhondt. Ze bezocht alle plaatsen die beschreven werden in het dagboek en kwam op het idee om deze veldtocht in een fietstocht te gieten voor familie en vrienden.

Tijdens een zestiendaagse tocht worden de beschreven plaatsen binnen België bezocht, worden de plaatselijke verhalen uit het dagboek gekaderd binnen het Belgisch verhaal. Onderweg worden monumenten en Belgische militaire begraafplaatsen bezocht, met herdenking van de aldaar begraven inwoners van Nazareth en Eke.

De tocht vangt aan op vrijdag 26 juli 2019 te Tienen en eindigt op 10 augustus 2019 te Eke.
34 personen zijn ingeschreven, die ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk aan de tocht zullen deelnemen.

Op 10 augustus 2019, de laatste dag, beleeft de tocht zijn hoogtepunt met de aankomst in Eke:

– Geïnteresseerden kunnen vanaf 15.00 u. terecht in het oorlogsmuseum van Nazareth, waar de tijdelijke expo van WO1 nog te bezoeken valt. Rond 15.30 u.- 16.00 u. worden de deelnemers van de rit daar verwacht en ontvangen.

– Om 17.00 u. vertrekken de deelnemers naar Eke dorp, waar om 18.00 u. een eredienst in de kerk plaatsvindt voor alle gesneuvelden van WO1 en in het bijzonder Aloïs en Emile.

– Om 19.30 u. vindt op het kerkhof van Eke een speciale Last Post plaats aan de graven van Aloïs Dhondt en Emile Gevaert. Het achterkleinkind van zowel Aloïs, als Emile: Axelle Dhont ( 5é generatie ) zal bloemen neerleggen. De Last Post zal geblazen worden door Gratiën Van Rysseghem, Luc Dhondt en Yvan De Graeve.

– Om 20.15 u. wordt het evenement afgesloten op het kerkplein van Eke in samenwerking met dorpscafé ‘Oud Eecke’ en Frituur Lize: spijs en drank voor de ingeschreven personen.

Indien u wenst aanwezig te zijn op 10 augustus 2019, kan dit mits de deelnameprijs per persoon van 15 euro. Hiervoor krijg je twee drankjes, een pak frites met stoverij en een aandenken van deze herdenking.

Voor info: Gevaert Hilde: 0478 39 40 49
Inschrijven bij Gevaert Hilde: gevaerthilde@telenet.be tot 14 juli 2019.
Uw inschrijving is geldend vanaf betaling van 15,- euro per persoon op rekeningnummer: BE94 0018 5543 6814 met vermelding naam van de verschillende deelnemers en adres.

FEESTCOMITE EKE LANDUIT NODIGT UIT

EUCHARISTIEVIERING op zondag 28 juli 2019 om 18.00 u. aan de St.-Annakapel.

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om de jaarlijkse Eucharistieviering bij te wonen ter gelegenheid van Landuit kermis.

 

 

Thema: Een bedevaart verbindt mensen!
Liturgische samenkomsten zijn een bron van vreugde.
Namis voor alle overledenen van de wijk sedert de vorige kermis.
Er is zitgelegenheid voor iedereen.

De viering wordt opgeluisterd door het Severingakoor.
Een mooie traditie …  uw aanwezigheid helpt ze in stand houden!!!

Hartelijk welkom.

GEZOCHT – VRIJWILLIGE ZANGERS VOOR MARIALE OMMEGANG

Copyright: foto: Frank Bahnmüller

Op zondagmiddag 8 september 2019 om 14.30 u gaat de jaarlijkse Mariale Ommegang uit in Nazareth.
Gelijktijdig aan de Ommegang, vindt in de kerk een gebedsviering plaats voor de mensen die de Ommegang niet meer kunnen meestappen.
Net zoals buiten, worden ook in de kerk de 15 mysteries van de Rozenkrans overwogen en wordt de Rozenkrans gebeden.
Tussendoor wordt er gezongen.

Jammer genoeg zitten wij die middag zonder koorleidster en dus ook zonder dirigente en zonder koor.

Vandaar deze oproep: zijn er onder jullie die graag zingen en op deze hoogdag voor Nazareth als vrijwilliger/vrijwilligster willen meezingen in ons gelegenheidskoor? Misschien ziet u een langdurig engagement in een koor niet zitten, maar wilt u zich wel éénmalig vrijmaken.

We zingen die middag de traditionele Marialiederen zoals: Tantum Ergo, Lied van O.L. Vrouw van Nazareth, Liefde gaf U duizend namen, Magnificat.

Voorafgaand aan de Ommegang zullen we eind augustus en/of begin september een tweetal repetities houden om de liederen aan te leren.

Iedereen is welkom! Jong en wat minder jong, mensen van Nazareth, maar ook mensen van Eke, Vurste, Semmerzake, Gavere, Asper, De Pinte, …

Indien je wil meewerken, geef dan een seintje aan:
Marc Perseyn:  marc.perseyn@skynet.be
09/385.57.31 – 0475/61.20.62 
of aan Paul en Greta : dewildepeil@skynet.be
09/385.85.31

Wij regelen dan verder alles met jullie.

OP BEDEVAART NAAR BANNEUX

Naar jaarlijkse traditie gaan we ook dit jaar vanuit verschillende parochies van het vroegere dekenaat Nazareth, Oudenaarde en Deinze op bedevaart naar Banneux. In dit dorpje in de provincie Luik verscheen O.L. Vrouw in 1933 achtmaal als maagd der Armen. Ze vroeg om veel te bidden en onze handen in het water te steken van de bron, die zij had aangewezen.
Wenst U samen in verbondenheid met andere bedevaarders dit eens mee te maken, kom dan mee op zondag 18 augustus 2019.

We vertrekken aan het Station van Eine om 06.30 u., aan de Sint-Amanduskerk te Gavere om 06.45 u. stipt, aan de kerk van Eke om 06.55 u. en op het plein van de St-Pauleskerk te Petegem-Deinze (Palestra) om 07.15 u. ’s Avonds rond 20.00 uur zijn we terug.
De bijdrage bedraagt 46 euro per persoon. ( inbegrepen autocar, fooi chauffeur, warm middagmaal met soep, hoofdgerecht en dessert zonder dranken, teksten bedevaart…)

Je schrijft je in door vooraf te betalen via rekening BE34 7374 2122 7290
met vermelding van je naam en adres.

Wil je meer inlichtingen, dan bel je even naar:

Marc Perseyn, Oudenaardseheerweg 184, Nazareth,
09 385 57 31 of 0475 61 20 62

of naar Julien en Annie Van Hecke-Byn, Molenstraat 107, Gavere,
09 384 19 78 of 0472 52 74 16.

Wees allen welkom!

BEDEVAART TE VOET NAAR ONZE-LIEVE-VROUW IN HALLE

Ieder jaar vertrekken er bedevaarders aan de kerk van Eke naar de Mariastad met haar Zwarte Onze-Lieve-Vrouw in Halle. Daar verwacht men telkens opnieuw vele bedevaarders te voet, met de fiets, met de autobus of met de wagen. Het piekmoment is altijd met het Pinksterweekeinde.
In 1955 ging Prosper Van Heuverzwijn uit Eke de zaterdag van Pinksteren te voet naar Halle. Hij was de stichter van deze jaarlijkse tocht die tot nu nog altijd doorgaat de zaterdag van Pinksteren. Enkele jaren nadien waren er zelfs 24 deelnemers om mee te gaan. De grootste groep was met 27 en de kleinste met 4 deelnemers. Bij slecht weder gaat de tocht altijd door, daar wordt niet naar gekeken: het was en blijft een bedevaart.
Dit jaar nodigen wij opnieuw iedereen uit om mee op stap te gaan naar Halle. We komen samen op zaterdag 08 juni 2019 om 07.15 u. aan de kerk van EKE. Om 07.30 u. starten we stipt.

Om 00.01 ’s nachts sluiten wij aan met de vele fakkeldragers samen met het beeld van de Onze lieve Vrouw van Halle op weg naar haar basiliek. ( ’t Wolvendriesschooltje) We nodigen zoveel mogelijk Mariavereerders uit om daar ook aanwezig te zijn. De eucharistieviering voor de vele Mariabedevaarders, het zij te voet, per fiets en met de wagen is om 01.00 u. ’s nachts. Intenties mag je zeker meegeven, want er wordt er voor gebeden en ook een grote kaars aangestoken in de Basiliek van OLV in Halle.

KOM JE HEN OOK ’s MORGENS MOED GEVEN AAN DE KERK VAN EKE OM 07.30 u. UUR OF ’s NACHTS MEEVIEREN IN DE BASILIEK VAN HALLE OM 01.00 UUR ?

Voor inlichtingen kan je terecht bij: Adrien De Smet, tel. 0494/917.232 of met Marc Perseyn, tel. 0475/612.062

OPROEP FOTO’S, AFFICHES EN MATERIALEN MARIALE OMMEGANG

Al sinds 1240 ongeveer wordt er jaarlijks op acht september, de feestdag van Maria’s geboorte, een Mariale Ommegang gehouden in Nazareth. Deze ommegang, langsheen vijftien kapelletjes ter ere van O.L. Vrouw, maakt deel uit van het Nazareens erfgoed en… dat we willen we graag bewaren én in the picture zetten!
De gemeentelijke erfgoedwerkgroep wil de geschiedenis van deze mooie traditie graag in beeld brengen via een leuke tentoonstelling en is op zoek naar oude beelden, documenten, foto’s en affiches.
Woonde jij al eens een mariale ommegang bij en zette je dat op beeld? Versierde jij 1 van de 15 kapelletjes en trok je hier een leuke foto van of vond jij op zolder oude foto’s of affiches van oudere familieleden? Breng deze dan binnen bij de cultuurdienst tegen 15 juni 2019 en bouw zo mee aan deze leuke tentoonstelling.

Meer info? Nele Van Havere, deskundige cultuur, 09 382 82 60, teambibcultuur@nazareth.be  , dewildepeil@skynet.be ,
of marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be

 

VORMSELCATECHESE ST.AMANDUS – EKE

Ben je geboren in 2008?

Wil je in 2020 het vormsel ontvangen op de St.Amandus parochie te Eke?

Dan krijg je de kans om je aan te sluiten bij de groep vormelingen van onze parochie om je voor te bereiden op je vormsel.

Het sacrament van het vormsel is een belangrijk gebeuren in je leven.
Met het vormsel hernieuwen de vormelingen hun doopbeloften en ontvangen het vormselsacrament.

Praat erover met je ouders.
Het vormsel is ‘geen verplichting’ maar een vrije keuze die je maakt .

Hier staan enkele vraagjes die je misschien kunnen helpen om te kiezen:

Vormsel… JA OF NEE?
Ben je gedoopt?
Volg je op school katholieke godsdienst?
Wil je groeien in geloof? Wil je bij Jezus en zijn Kerk horen?
Ben je bereid om naar de catechese te komen en wekelijks op zaterdag of zondag naar de eucharistie ?
Heb je JA geantwoord op deze vraagjes?

Meld je dan bij ons aan tot en met 31 augustus.

De parochiepriester E.H Guy Claus: tel. nr. 09/385.42.40
of via mail:  guy.claus2@telenet.be

De verantwoordelijke vormselcatechese Vanmeirhaeghe Hilde:
gsm nr.  0497/85.67.10 of via mail hvanmeirhaeghe@skynet.be

KAPELLETJESVIERINGEN IN NAZARETH & AANBIDDING EN MARIALOF IN EKE

Traditiegetrouw komen we in de meimaand samen aan de diverse kapellen in de parochie Nazareth voor een korte gebedsviering, telkens om 20.00 u.
Iedereen is van harte welkom op volgende dagen:

Donderdag 02 mei 2019: Kapel Gaversepontweg
Vrijdag 03 mei 2019: Kapel Eeckhoutsdreef
Maandag 06 mei 2019: Kapel Kasteelstraat
Woensdag 08 mei 2019: Kapel Ten Edestraat
Dinsdag 14 mei 2019: Kapel Steinstraat
Woensdag 15 mei 2019: Kapel Warandestraat
Donderdag 16 mei 2019: Kapel Huisepontweg
Maandag 20 mei 2019: Kapel Oudenaardseheerweg (Scherpenheuvel)
Woensdag 22 mei 2019: Kapel Kortrijkseheerweg + kapel Deinzestraat
Vrijdag 24 mei 2019: Kapel Boeregemstraat
Woensdag 29 mei 2019: Kapel ’s Gravenstraat

Al meer dan 20 jaar komen we in de kerk van Eke samen tijdens de Meimaand om het Heilig Sacrament te aanbidden.
Stiltemomenten, orgelspel en bezinningsteksten wisselen elkaar af.
De aanbidding gaat dit jaar door op dinsdag 7, 14, en 21 mei 2019 telkens om 19.00 uur.

En op dinsdag 28 mei 2019 om 20.00 u zijn we uitgenodigd voor de hoeveviering. Deze gaat dit jaar door bij Adrien De Smet in de Oudenaardseheerweg 60.