PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING – Parochie in Gavere-Nazareth. De Parochie in Gavere-Nazareth vindt je privacy belangrijk en werkt volgens de Europese privacywet AVG (GDPR) van 25 mei 2018. We doen er alles aan om persoonlijke gegevens kwaliteitsvol, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Hieronder lees je hoe we dat doen en wat je rechten zijn over gegevensverwerking en privacy.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Parochie in Gavere-Nazareth is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Met al je vragen over je privacy bij ons kan je terecht op deze adressen:

– pastoor-moderator Guy Claus, Steenweg 175A bus 6, 9810 Eke (Nazareth)

tel. 09 388 83 36 – 0497 45 43 11 parochie.gaverenazareth@kerknet.be

– financieel-administratief coördinator Servaas Van Maldergem (dekenaat Deinze),

Kaaistraat 1, 9800 Deinze tel. 0476 39 44 80 finaco.dekenaatdeinze@gmail.com

– de functionaris voor de gegevensbescherming is de Secretaris-Generaal van de Bisschoppenconferentie van België, Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel tel. 02 507 05 93 ce.belgica@interdio.be

– de toezichthoudende autoriteit is de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel tel. 02 274 48 00 commission@privacycommission.be

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen en rechtsgronden:

 • om je te laten deelnemen aan onze activiteiten als gevolg van je inschrijving en de contractuele relatiedie daaruit volgt. Bij gebrek aan je persoonlijke gegevens is het misschien niet mogelijk om deel te nemen.
 • om parochieregisters bij te houden volgens het kerkelijk recht. Bij gebrek aan je persoonlijke gegevens is het misschien niet mogelijk om sacramenten te ontvangen. Denken we hierbij aan doopsel, eerste communie, vormsel, kerkelijk huwelijk en/of een sacramentele wijding of een kerkelijke uitvaart.
 • in het kader van bijzondere vieringen zoals Lichtmis of Allerheiligen.
 • in het kader van abonnementen, inschrijvingen voor activiteiten.
 • in het kader van facturatie, overzicht betalingen leveranciers.
 • wanneer u in het kader van een vast dienstverband en/of vanuit een vrijwillig engagement werkzaam bent voor de Parochie in Gavere- Nazareth of voor één of meerdere rechtspersonen die behoren tot de structuur van de parochie.
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingenvoor verzekeringen, vzw-wetgeving, boekhouding, enz. Bij gebrek aan je persoonlijke gegevens is een contractuele relatie met ons misschien niet mogelijk.

Voor elke verwerking worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens opvragen: voornaam, naam, geboorteplaats en –datum, plaats van doopsel, adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen).

Ben je niet akkoord dat we je persoonsgegevens verwerken, dan kan je ons dat laten weten met een eenvoudig mailtje naar guy.claus2@telenet.be.

Hoe verwerken we persoonsgegevens?

Verwerkingswijze en bewaartermijnen

De Parochie in Gavere-Nazareth bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is. De bewaartermijnen kunnen verschillen naargelang het doel.

 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt om deel te nemen aan onze activiteiten verwerken we elektronisch en bewaren we tot maximaal 10 jaar na het beëindigen van de relatie.
 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt in het kader van sacramenten bewaren we volgens het kerkelijk recht voor altijd in onze parochieregisters.
 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt om abonnee te worden van Kerk & Leven bewaren we elektronisch via het programma van de uitgever, HALEWIJN NV.
 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt als vrijwillige of betaalde medewerker of bestuurder verwerken we elektronisch en bewaren we tot 10 jaar na het beëindigen van de relatie.
 • We verwerken persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar alleen met toestemming van ouders of voogd.
 • Als religieuze organisatie verwerken we persoonsgegevens over je participatie aan religieuze sacramenten en activiteiten. We doen dat als gevolg van je inschrijving en de contractuele relatie die daaruit volgt. 
 • We maken geen gebruik van profilering of automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens.
 • We betrekken geen persoonsgegevens over jou bij een derde partij.

Delen van je persoonsgegevens met derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen wij ervoor dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens garanderen.

 • Als abonnee van Kerk & Leven delen we je persoonsgegevens met de uitgever Halewijn NV, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. De manier waarop zij omgaan met je persoonlijke gegevens kan je nalezen in de privacyverklaring van Kerk & Leven. Vragen over je privacy kan je sturen naar: dienst.parochiebladen@kerknet.be
 • Onze website op wordpress.com maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Daarmee garandeert en verbetert uitgever Automattic Inc., (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Verenigde Staten) de optimale werking van de site. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je in je browser ook alle eerder opgeslagen cookies verwijderen. Je kan daar meer over lezen in de privacyverklaring van Kerknet (kerknet.be).
 • Als je een profiel op Kerknet.beaanmaakt, verwerkt Kerk & Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen je persoonlijke gegevens. Je kan daar meer over lezen in de privacyverklaring van Kerknet. Vragen over je privacy kan je stellen via contact@kerknet.be

Foto’s en filmpjes van onze activiteiten

We kunnen tijdens onze activiteiten foto’s en filmpjes maken. Wanneer we foto’s gebruiken in Kerk & Leven, zorgen we er voor dat dit algemene beelden zijn, tenzij er voor de foto geposeerd werd. Door vrijwillig te poseren voor een foto, zijn jullie akkoord dat deze kan gebruikt worden.

Indien jullie zien dat er foto’s genomen worden, en jullie willen niet dat deze gebruikt worden in Kerk & Leven en/of de website, dienen jullie ons dit expliciet te laten weten via de webmaster: marc.perseyn@parochie-in-gavere-nazareth.be

De gebruiksrechten van het beeldmateriaal blijven eigendom van de fotograaf of de Parochie in Gavere-Nazareth.

Toegang en beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De Parochie in Gavere-Nazareth zal uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van het bisdom Gent in uitvoering van het administratief toezicht.

De Parochie in Gavere-Nazareth zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of commercieel ter beschikking stellen aan derden.

 • De verantwoordelijke neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en tegen elke onrechtmatige verwerking.
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot je persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Alleen medewerkers die nodig zijn voor de verwerking, hebben toegang tot je persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We testen en evalueren regelmatig onze privacy maatregelen.

Website –  Copyright op gepubliceerde gegevens

Niets van deze website mag gekopieerd, gebruikt, gedeeld of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, de uitgever(s) of de betreffende fotograaf.

Camerabewaking in Eke en Nazareth

In de kerken van Eke en Nazareth staat camerabewaking.

De beelden van deze camera’s kunnen enkel opgevraagd worden door de leden van de betreffende kerkfabrieken. Dit zal hoofdzakelijk gedaan worden wanneer er onregelmatigheden vastgesteld worden.

Beide kerkfabrieken hebben het recht deze beelden aan de Politie door te geven indien zij menen dat hun rechten geschonden zijn door diefstal, vandalisme, ontvreemding.

Voor alle vragen hieromtrent kunt u zich rechtstreeks tot de desbetreffende kerkfabriek wenden.

Voor Eke: kerkfabriek.eke@outlook.be

Voor Nazareth: kerkfabriek.nazareth@gmail.com

Jouw rechten

Je hebt recht op:

 • informatie dat we je persoonlijke gegevens verwerken,
 • inzage en kopie van je persoonlijke gegevens zoals we die bewaren in onze systemen,
 • correctie van je gegevens,
 • verzet tegen verwerking van je gegevens,
 • verwijdering van je gegevens, voor zover dat de uitvoering niet in het gedrang brengt van onze administratieve, kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen,
 • wijzigen of intrekken van je toestemming om je gegevens te verwerken of om door ons gecontacteerd te worden.

Wat te doen als u een klacht heeft?

Indien u een klacht heeft kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke voor de Parochie in Gavere-Nazareth.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in verband met privacybescherming:  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  (commission@privacycommission.be).

We hopen natuurlijk steeds dat eventuele problemen binnen de parochie kunnen besproken en opgelost worden.

Natuurlijk hopen we dat je ons eerst de kans geeft je klacht op te lossen door ons een mailtje te sturen.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

De Parochie in Gavere-Nazareth kan haar privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging  zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 01/06/2023.