HET HEILIGE DOOPSEL

Het Heilig Doopsel is het eerste sacrament binnen de katholieke kerk. Tevens is het één van de belangrijkste sacramenten, omdat de dopeling na de plechtigheid officieel tot de geloofsgemeenschap behoort.

Betekenis
Samen met het sacrament van de Eucharistie behoort het Heilig Doopsel tot de belangrijkste twee sacramenten. In de katholieke traditie is het gebruikelijk dat baby’s een aantal weken na hun geboorte worden gedoopt. Bij de doop geven de volwassenen (meestal de ouders van het kindje) aan dat zij hun geloof willen delen met hun kind. Door de doop treedt het kind de christelijke wereld in. Daarnaast beloven de ouders hun kind gelovig op te voeden en het kind te beschermen.

De peter en meter
Voor de doopplechtigheid kiezen de ouders van het kind een peter en een meter. Vroeger werden de peetouders als voogd van de dopeling gezien en als de ouders van het kind kwamen te overlijden, zorgden zij voor het kind. De rol van peetouders is in onze tijd wezenlijk veranderd. Vandaag de dag beloven de peetouders bij de doopplechtigheid om het kind en de ouders bij te staan en de ouders te helpen om hun kind katholiek op te voeden. Natuurlijk zijn de peetouders dan ook aanwezig bij andere katholieke plechtigheden, zoals de Eerste Communie, het Vormsel en het Huwelijk.

De plechtigheid
Tijdens de doopplechtigheid vinden een aantal belangrijke rituelen plaats.
Als eerste komt de Doopbelofte aan bod. Hierbij beloven de ouders van het kind, en de meter en peter, om het kind met liefde en warmte te omringen en het gelovig op te voeden.

Na de doopbelofte vindt het Doopsel plaats. De dopeling wordt boven de doopvont (een schaal of bak met gewijd water) gehouden en de priester overgiet hem of haar met een beetje gewijd water. Het kindje wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Hierna volgt de handoplegging. Hierbij krijgt het kindje een kruisje op zijn of haar hoofdje getekend met gewijde olie. De dopeling is hierbij officieel opgenomen in de katholieke kerk.

Naast de doopvont staat vaak de Paaskaars. Deze kaars is een teken van het licht van Christus en symboliseert zijn opstand. Aan deze kaars wordt de Doopkaars van de dopeling aangestoken. Dit licht wordt gezien als bescherming van het kind in duisternis en is een lichtend voorbeeld voor de dopeling.

Soms wordt het kind aan het einde van de dienst bedekt met een wit kleed. Wit staat voor reinheid en vernieuwing en het betekent dan ook dat het nieuwe leven van de dopeling kan beginnen.

Het kindje is nu officieel opgenomen in de geloofsgemeenschap en kan zijn of haar nieuwe leven in Christus beginnen.

VOOR DE CHRISTELIJKE GELOOFSGEMEENSCHAP
KERN GROOT-GAVERE, Eke en NAZARETH
EH Guy Claus, Steenweg 175 A bus 6 9810 Nazareth-Eke – 09/385.42.40 of guy.claus2@telenet.be