MEIMAAND VIERINGEN KAPELLETJES NAZARETH EN EKE.

GEBEDSVIERING KAPEL SCHERPENHEUVEL

Gebedsviering kapel Scherpenheuvel © Paul De Wilde

Op woensdag 04 mei 2022 mochten de wijkbewoners van de kapel van Scherpenheuvel in de Oudenaardseheerweg de spits afbijten met de gebedsvieringen. Met 21 mensen was er een zeer mooie opkomst.

De wijkkapel Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is de tweede grootste kapel van Nazareth. Op nummer één staat de kapel in de Boeregemstraat, waar omwille van de wegenwerken geen viering kan doorgaan dit jaar.

Deze neogotische ‘betreedbare’ kapel werd gebouwd in 1903, als dank voor een bekomen genezing. Op 10 september 1903 werd deze kapel plechtig ingewijd door de toenmalige pastoor van Nazareth, Z.E.H. Présiaux.
Deze kapel is tot op heden nog steeds in familiebezit.
Sinds 2009 is deze kapel ook Bouwkundig erfgoed.

GEBEDSVIERINGEN DEINZESTRAAT – WARANDESTRAAT – KASTEELSTRAAT – EECKHOUTSDREEF

Gedurende de tweede week van de meimaand kwamen wijkbewoners samen aan 4 kapellen verspreid over het grondgebied van Nazareth.

Gebedsviering Deinzestraat © Marc Perseyn

In de Deinzestraat hangt een blauw boomkapelletje aan een oude linde bij het begin van de dreef die vroeger naar een van de kastelen van Nazareth leidde, het zogenaamde Meulenaerskasteel.
Deze kapel zou er reeds gehangen hebben toen Henri De Meulenaere rond 1950 burgemeester van Nazareth werd.

Suzanne en Monique gingen aan deze kapel de 12 aanwezigen voor in gebed.

Gebedsviering Deinzestraat © Marc Perseyn

In de Warandestraat hing er oorspronkelijk een houten kapelletje aan een lindeboom. In 1953 moest de boom wijken voor de verbreding van de straat en werd er een bakstenen kapel opgetrokken.

Gebedsviering Warandestraat © Ann Denis

20 buurtbewoners kwamen hier samen om even te bezinnen en samen te bidden.

Gebedsviering Kasteelstraat © Greta Peil

Terwijl de zon begon te zakken, kwamen 24 buurtbewoners samen om de luisteren naar de Mysteries van het licht en het bidden van de Rozenkrans.
De gebedsviering werd afgesloten met een lied ter ere van Maria:

O Maria, die daar staat
Gij zijt goed en ik ben kwaad
Wilt gij mijn arme ziele gedenken
‘k zal u een Ave Maria schenken
Ave, ave Maria
Ave, ave Maria

O Maria, die mij ziet
Gij hebt alles en ik niet
Wilt gij mijn arme ziele gedenken
‘k zal u een Ave Maria schenken
Ave, ave Maria
Ave, ave Maria

De kapel in de Kasteelstraat is zowel een Ommegangskapel, als een wijkkapel. Deze kapel dateert vermoedelijk van vóór 1860. Onderaan deze kapel vindt met een beeldengroep van de Ommegang. Boven de nis, die een altaartafel vormt, staat een Mariabeeld van 1 meter hoogte met op het voetstuk de tekst ‘Marie conçue sans péché’.

Gebedsviering Eeckhoutsdreef © Paul De Wilde

Van oorsprong was de kapel in de Eeckhoutsdreef een witte kapel.
In 2008 werd de kapel volledig vernield door een auto. Als bij wonder bleef het Onze-Lieve-Vrouwebeeld ongeschonden en lag het bovenop de brokstukken.

Gebedsviering Eeckhoutsdreef – groepsfoto © Paul De Wilde

Het doet de mensen deugd om opnieuw samen te mogen komen. We mochten de tweede week van de kapelletjesvieringen afsluiten met 16 wijkbewoners. Na het bidden was er nog tijd om een mooie groepsfoto te maken.

GEBEDSVIERINGEN KWAADSTRAAT/NEDERBOSSTRAAT – GANZENBROEK

Op het grondgebied van Eke bevinden zich ook talrijke kapellen, waarvan een groot deel toegewijd zijn aan Maria. Voor het eerst sinds lang doen ook een paar wijken van Eke opnieuw mee aan de gebedsvieringen gedurende de meimaand.

Gebedsviering Kwaadstraat/Nederbosstraat © Marc Perseyn

Buurtbewoners en Mariavereerders kwamen met 13 samen aan de kapel van de Kwaadstraat/Nederbosstraat. Het was voor het eerst sedert jaren dat hier opnieuw samengekomen werd. Als afsluiting van dit gebedsmoment werd er dan ook graag geposeerd voor een groepsfoto.

De kapel van de Kwaadstraat/Nederbosstraat staat in een groen perk met een zitbank, is uit wit pleisterwerk opgebouwd en op de nok van het scherpe dak staat een arduinen kruis. Een blauwe mantel als achtergrond laat het witte Onze-Lieve-Vrouwebeeld mooi tot z’n recht komen.
In 1952 vierde de Boerinnenbond (nu Ferm) z’n 25-jarig jubileum met veel luister, onder meer met de oprichting van een kapel aan ‘de grote knok’. De fondsen kwamen van de boerinnenbond en de boerinnenjeugdbond.
‘Knok’ betekent gewoonlijk een plaats waar drie wegen samenkomen. De ‘grote knok’ in Eke was een lager gelegen plek aan een driesprong, die een groot deel van het jaar onder water stond.
De plek werd vroeger de ‘put van berouw’ genoemd. De legende gaat dat op deze plaats een huis stond waarin ‘grote zondaars’ woonden en dat het huis ter plekke in de grond zonk.

Gebedsviering Ganzenbroek © Marc Perseyn
Gebedsviering kapel Ganzenbroek/Duivelsstraat © Marleen Bracke

16 buurtbewoners kwamen samen om te bidden aan de kapel van O.L.V. van Lourdes in de Ganzenbroek. Alle buurtbewoners waren zeer verheugd met dit gebedsmoment want het is bijna 30 jaar geleden dat er nog eens een gebedsviering doorging aan deze kapel.
Na de gebedsviering was er uitgebreid tijd voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Ganzenbroek is erkend als bouwkundig erfgoed. Deze kapel dateert van rond 1900.
De kapel is gebouwd in witgekalkte bakstenen en wordt afgedekt met een zadeldak van rode en blauwe boomse pannen.
Een zwartgeverfd ijzeren hek scheidt de rondboogvormige nis af.
In de nis staan twee Onze-Lieve-Vrouwebeelden, twee Heilig Hartbeelden en een kruisbeeld.
Tegen de wit bepleisterde achterwand hangen twee ex-voto’s (natuurstenen tegels waarop Maria wordt bedankt voor genezing of bekomen gunsten).