DEVOTIES – BEDEVAARTEN – OMMEGANG

BEDEVAART SINT JOZEF – PATER DAMIAAN LEUVEN.

“Wij komen elk jaar op bedevaart naar Sint-Jozef en naar Pater Damiaan om hen onze vreugden en zorgen toe te vertrouwen. Zij zijn onze voorsprekers bij God. Bij hen kunnen wij steun en bemoediging vinden op onze weg door het leven, een weg die niet altijd over rozen gaat.

Zowel de geloofshouding van Sint-Jozef, zoals we die kunnen aflezen uit de schaarse evangelieverhalen over hem, als de geloofshouding van de heilige Pater Damiaan kunnen inspirerend werken en kunnen ons de goede richting wijzen in ons leven. ”

Deze bedevaart vanuit verschillende parochies gaat telkens door in de maand maart. Voor alle informatie kan je terecht bij Marc Perseyn 09/385 57 31 – 0475/61 20 62

 

 

BEDEVAART NAAR OOSTAKKER

De bedevaart te voet naar Oostakker-Lourdes is gestart op 1 mei 1981 door de KWB Nazareth. Sinds 1984 kwamen de fietsers er ook bij en groeide dit uit tot een groot succes. Later sloten de KAV en KVG ook aan bij deze 1 mei bedevaart. Onder stimulans van E.H. Deken Boussen en E.H. Deken Mark Soens werd deze gebedstocht een groots parochiaal gebeuren. Te voet, met de fiets of met de wagen naar Oostakker-Lourdes voor een gezamenlijke eucharistieviering en een bezinningstocht langs de 15 mysteries van de rozenkrans.

KAPELLETJES MEIMAAND – MARIAMAAND

Overal in Vlaanderen vind men nog op vele plaatsen nog kleine kapelletjes. Dit vaak in oude stads- en dorpskernen, maar zeker ook verspreid over het platteland. Deze Mariakapelletjes zijn nog plaatsen waar de plaatselijke mensen er een kaarsje ontsteken, een moment van gebed en bezinning. Op vele plaatsen wordt er nog samengekomen om te bidden in de meimaand. Dit gebeurd nog in vele parochies, alsook in onze parochies..

BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW HALLE.

Ieder jaar vertrekken er bedevaarders aan de kerk van Eke naar de Mariastad met haar zwarte Onze-Lieve-Vrouw in Halle. Daar verwacht men telkens opnieuw vele bedevaarders te voet, met de fiets, met de autobus of met de wagen. Het piekmoment is altijd met het Pinksterweekeinde.

In 1955 ging Prosper Van Heuverzwijn uit Eke de zaterdag van Pinksteren te voet naar Halle. Hij was de stichter van deze jaarlijkse tocht die tot nu nog altijd doorgaat de zaterdag van Pinksteren. Enkele jaren nadien waren er zelfs 24 deelnemers om mee te gaan. De grootste groep was met 27 en de kleinste met 4 deelnemers. Bij slecht weder gaat de tocht altijd door, daar wordt niet naar gekeken: het was en blijft een bedevaart.
Dit jaar nodigen wij opnieuw iedereen uit om mee op stap te gaan naar Halle. We komen samen op zaterdag 27 mei 2023 om 07.15 u. aan de kerk van EKE. Om 07.30 u. starten we stipt. Rond 24 uur ’s nachts is de aankomst voorzien en we nodigen zoveel mogelijk Mariavereerders uit om daar ook aanwezig te zijn. De eucharistieviering voor de vele Mariabedevaarders, het zij te voet, per fiets en met de wagen is om 01.00 u. ’s nachts. Intenties mag je zeker meegeven, want er wordt er voor gebeden en ook een grote kaars aangestoken in de Basiliek van OLV in Halle.

Voor inlichtingen kan je terecht bij: Adrien De Smet, tel. 0494/917.232 of Marc Perseyn, tel. 0475/612.062

 

SINT-MARTINUS OMMEGANG ASPER.

De Sint-Martinuskapel van ASPER.

Met welke oorspronkelijke bedoeling de kapel is gebouwd staat niet onomstotelijk vast. Was het de familie de Ernes (of de Herimez) die een belofte wou nakomen van een gunst? Of werd de kapel gebouwd op initiatief van de plaatselijke bevolking in een opwellende verering voor de heilige Martinus? Het is bekend dat Martinus wordt aangeroepen tegen verschillende kinderkwalen. Er zijn ook sporen en vermoedens van een verloren gegane traditie, waarbij de Sint-Martinuskapel een rol als lokaal bedevaartsoord vervulde in de zeventiende eeuw.

Dankt de kapel haar verder behoud aan de Sint-Martinusommegangen? Omwille van de ommegangen werd in elk geval op 4 juli 1891 met toestemming van de Gentse bisschop Stillemans voor de eerste maal opnieuw mis gelezen in de kapel. Elk jaar wordt de kapel sindsdien ingeschakeld als stopplaats van de ommegangen, Ruiters, bedevaarders te voet en omwonenden hebben deel aan de eucharistieviering die een vast onderdeel is geworden van de ommegangen.

Elk jaar de eerste zaterdag van juli is er om 7.00 uur in de morgen een ommegang door de straten van Asper langs verschillende kapelletjes al biddend en zingend met een misviering aan de Sint-Martinuskapel. De zondag is het paardenprocessie rond de kerk.

Correspondentie: Ommegangstraat 14 9890 ASPER- GAVERE

telefoon: 09 384 98 19   GSM: 0473 178 562

@ jean_tijtgat@hotmail.com

Rekeningnr. BE 39 8912 5410 2119

 

HEILIGE ANNA – WIJK EKE LANDUIT

De kapel van de Heilige Anna werd gebouw tussen lindenbomen op de wijk Eke Landuit in 1746. Deze Sint-Annakapel werd opgericht in een periode van een besmettelijke ziekte als tussenstop komende van Deerlijk, Deinze en Oudenaarde op weg naar het heiligdom van Sint-Anna te Bottelare. Na de oprichting van deze kapel hield de epidemie op en werden er drie kruiken opgehangen na een wonderbare genezing. Binnen in de kapel bevinden zich drie krukken die werden opgehangen na een wonderbare genezing. Verder bevindt zich in de kapel onder meer een 18de-eeuws barokaltaar en een polychroom beeld van Sint-Anna-ten-Drieën. In 1986 werd de kapel beschermd als monument en in 2008 werd ze ook volledig gerestaureerd.

Jaarlijks de eerste zondag na de feestdag van de heilige Anna (26 juli) en ter gelegenheid van de wijkkermis is er nog een eucharistieviering aan deze kapel. Deze wordt nog massaal bijgewoond en de heilige Anna wordt er dan ook vereerd.

BEDEVAARTVIERING HEILIGE CHRISTIANA DIKKELVENNE.

Op zondagnamiddag 31 juli 2022 om 15 uur is er opnieuw de jaarlijkse bedevaartviering ter ere van de Heilige Christiana aan de kapel te Dikkelvenne.

Het is een viering in open lucht en dus meer dan veilig.  Meer nog het domein is groot genoeg om op voldoende afstand de viering mee te maken. 

Het heilig relikwie zullen we dit keer alleen maar even aanraken en na elke aanraking wordt het ontsmet.  Ook zal er toch nog een verfrissend drankje kunnen worden aangeboden door onze alom gekende leverancier Christianabronnen Dikkelvenne.  Uiteraard wordt er niet in een beker of glas gedronken maar wel verfrissend uit het flesje.

De verantwoordelijken van de Christianakapel zullen alles weer netjes doen glimmen en alles met mooie bloemen versieren. De zangdames zullen de viering opluisteren met velerlei mooie liederen. De zon, ja de zon is hopelijk dan ook op post.

Wees welkom om in alle sereniteit met velen deze viering mee te maken en te bidden om de voorspraak van de H. Christiana. Welkom!

BEDEVAART NAAR BANNEUX.

In 1933 verscheen de Heilige Maagd Maria tot acht keer aan het meisje Mariette Beco en stelde zich voor als de Maagd der Armen. Sindsdien komen jaarlijks ongeveer 600 000 pelgrims uit alle naties naar de Bron die door Maria werd voorbehouden “voor zieken uit alle naties”. Het Heiligdom van Banneux heeft een esplanade, verschillende kapellen, ingekaderd in een bosrijke omgeving, een hospitaliteit met 350 bedden en een grote kerk met 4000 plaatsen. De huidige kapel der verschijning is gebouwd en ingewijd in 1933. De bron van de Maagd der Armen, het heiligdom en de verschillende kapellen in een bosrijke omgeving, de kerk, gastvrijheid, de esplanade,…

In 1975 werd er op vraag van de toenmalige pastoor E.H. Firmin Begijn jaarlijks een bedevaart naar Banneux georganiseerd vanuit de parochie Gavere. Julien en Annie Van Hecke-Bijn zorgden voor de inschrijvingen en organisatie hiervan. Jaarlijks gingen er velen mee met een volle autocar naar de OLV van Banneux. Toen in 2013 vroegen ze aan Marc Perseyn van Nazareth om de fakkel over te nemen en dit jaarlijks te blijven organiseren, zo werden de grenzen verlegd om bedevaarders van verschillende parochies en dekenaten in de buurt ook de kans gaven om mee te gaan. Ze bleven wel nog meewerken en een aanspreekpunt voor de Gaverse parochies. Toen we in 2019 naar Banneux gingen kon onze Julien niet mee wegens ziekte en hebben we toen gebeden voor beterschap. Met pijn en verdriet hebben we op 2 november 2019 afscheid genomen van Julien in de Sint-Amanduskerk van Gavere en blijven we heel dankbaar voor al het mooie dat hij was voor ons allen en laten we de mooie herinneringen verder leven in ons hart. Hij was de grote stichter van deze bedevaart en was er ook jaarlijks bij.

Bedevaartsgroep 2018
Het verhaal van Banneux

VOOR 2023 GAAT DEZE BEDEVAART DOOR OP ZONDAG 20 AUGUSTUS.

Deze bedevaart blijft jaarlijks doorgaan en voor alle informatie kan je nog steeds terecht bij:

Annie Byn, 09/384 19 78 mail: anniebyn@skynet.be

Marc Perseyn, 09/ 385 57 31 – 0475/61 20 62 mail: marc.perseyn@skynet.be

MARIALE OMMEGANG NAZARETH.

NAZARETH – 8 september, op de feestdag van Maria’s geboorte, wordt in Nazareth de Mariale Ommegang gehouden. De jaarlijkse Mariale bedevaart moet begonnen zijn omstreeks de jaren 1240. Het staat vast dat rond die tijd al een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw aan een boom hing in de bossen van Nazareth.

De legende vertelt dat een ridder uit het noorden van Vlaanderen, op terugreis van Rome, in de bossen tussen Leie en Schelde in de avondschemering verloren reed. Een verschrikkelijk onweer, waarbij het hele bos in lichterlaaie scheen te staan, liet de verdwaalde ridder biddend beloven een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te bouwen op de plaats waar hij zijn weg zou terugvinden.

Meteen na zijn belofte bedaarde het onweer en zag de ridder op een open plaats in een bos een hut. Een vriendelijke bejaarde man nodigde de ridder uit zich te warmen rond het haardvuur. Aan de andere kant van de haard zat een beeldschone jonge vrouw met een slapend kindje op haar schoot. De ridder aanvaardde de uitnodiging te blijven overnachten. Hij droomde dat een wolk met daarop Maria en het kindje Jezus uit de hemel neerdaalde op de plaats van de herbergzame hut in het bos.

Maria deed de ridder teken haar te volgen en leidde hem zo buiten het woud. Toen de ridder ontwaakte was van de hut en zijn bewoners geen spoor meer. Zijn paard stond even verder rustig te grazen. Op basis van de aanwijzingen die Maria hem in zijn droom bezorgde, vond hij de weg naar huis terug. Later liet hij op de open plek in het bos waar hij verdwaalde een kapel bouwen.

Verdwenen kapel

Nog tijdens de bouwwerken verdween de kapel. Ze bleek te zijn verplaatst naar de plek waar de hut had gestaan. Later werd de te klein geworden kapel vervangen door een kerk. Het dorp dat zo tot stand kwam, kreeg de naam Nazareth.

De huidige kerk, die de vroegere, in 1860 afgebrande kerk vervangt, zou op de plaats staan, waar destijds de boom stond met het beeldje van O.L.Vrouw. Opmerkelijk is dat het Maria-altaar zich tegen alle gewoonten in aan de epistelkant van de kerk bevindt.

Het beeldje zelf, slechts twee en een halve voet hoog, stamt uit de Middeleeuwen en wordt al eeuwenlang vereerd. Van in die aloude tijden wordt de ” Ommegang ” met grote luister gevierd.

Elk jaar op 8 september wordt in Nazareth de feestdag van Maria Geboorte in ere gehouden. Om 10.00 uur  is er een plechtige Hoogmis en in de namiddag om 14.30 uur vind de Mariale Ommegang plaats met het miraculeuze Mariabeeld. Het Onze Lieve Vrouwbeeld, priesters, bedevaarders van waar ook stappen de tocht langs de 15 verschillende Ommegangskapelletjes in de omgeving van de kerk, onder het bidden van de rozenkrans en het zingen van Marialiederen.
Het hele jaar wordt de relikwie in de kerk voor het Maria-altaar vereerd.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Werkgroep Mariale Ommegang;

  • Marc Perseyn, tel 09/385.57.31 – 0475/61.20.62
  • Greta Peil 09/385. 85.31

    Je kan ook via internet informatie bekijken op:                                      www.mariale-ommegang-nazareth.be

BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL.

Het bedevaartsoord Scherpenheuvel ligt in Vlaams-Brabant en is het meest bezochte Mariaoord. Vanaf 1 mei tot en met de eerste zondag van november komen enkele honderdduizend gelovigen van heinde en verre om bij Maria te komen bidden en er een kaars te doen branden voor de vele noden in deze tijd….

De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw te Scherpenheuvel is ontstaan rond een Mariabeeldje hangend aan een eik in een onbewoond gebied op het grondgebied van de stad Zichem in het hertogdom Brabant. Het is echter niet duidelijk vanaf wanneer deze plaats bedevaarders aantrok. De vroegste bronnen die de plaatsnaam Scherpenheuvel expliciet vermelden dateren uit 1604. Het is echter waarschijnlijk dat het bedevaartsoord vroegere oorsprong heeft. de oudste vermelding zou dateren van 1304. De volledige geschiedenis van Scherpenheuvel kan je vinden op: http://www.scherpenheuvel.be/nl/bedevaartsoord/geschiedenis.

Een bedevaart naar Scherpenheuvel op 5 augustus 1951

De geschiedenis van de kaarskensprocessie gaat terug tot in de jaren 1600. Telkens op de eerste zondag na Allerheiligen start de processie na een plechtig lof om 15u. Het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw wordt dan meegedragen in een rondgang rond de Basiliek om dan in de Basiliek terug te komen met nadien de gezongen vespers.

Vanuit onze parochies wordt er sedert 2015 ook een bedevaart naar Scherpenheuvel georganiseerd. Wij worden steeds verwelkomt door pastoor Luc. Altijd de eerste zondag van november (na Allerheiligen) gaan we met een autocar naar dit mooie Mariaoord. Op deze dag is er een mooie Mariaviering om 10.00 uur in de Basiliek, na de middag Lof, Processie en Vespers. We hebben ook tijd om een kaars te doen branden, te bidden en in de tussentijd een bezoekje te brengen aan de Jaarlijkse markt rond de Basiliek.

Voor 2023 zou deze bedevaart doorgaan op zondag 5 november.

U kan steeds vrijblijvend info bekomen bij:

Marc Perseyn 09/385 57 31 – 0475/ 61 20 62 of mail: marc.perseyn@skynet.be