ZIEKENPASTORAAL

Het is goed dat wij als christenen extra aandacht en zorg hebben voor onze zieken.
Ziek zijn brengt vele van deze mensen in een isolement en ze zijn vaak ook eenzaam.

Mensen die ziek of oud zijn, krijgen graag bemoediging als ze gezalfd en gezegend worden met het sacrament van de zieken. Het gezamenlijk gebed geeft hen kracht en sterkte. Tegelijk geeft het de nodige innerlijke rust om met open handen te ontvangen en te dragen wat God voor hen heeft toebedacht.

Wanneer iemand langdurig ziek is of bij een ernstige zieke brengen wij graag een bezoek, indien de zieke of zijn familie dat wensen. De plaatselijke SAMANA kernen (vroegere Ziekenzorg) zijn in hun parochies een onmisbare schakel in de zorg voor zieken en bejaarden.

De plaatselijke Samana verantwoordelijke voor ASPER is:

Guido Claeys 09/ 384 41 23 of via mail: guido.claeys1@telenet.be

De plaatselijke Samana verantwoordelijke voor NAZARETH is:

Hilde De Keukelaere 0495/ 74 74 25 of via mail: hilde.dekeukelaere@skynet.be

 

H. COMMUNIE BIJ ZIEKEN – ZIEKENZALVING

Bij Hoogdagen kan de H. Communie aan huis gebracht worden bij zieken en bij ouderen.
Familieleden kunnen ook zelf met een pixis (doosje voor de H. Hostie) de H. Communie aan hun zieke bezorgen, om dit af te spreken nemen zij contact op met de pastoor of met een verantwoordelijke van de parochie. Voor de Ziekenzalving spreekt U best af met de pastoor.

VOOR EKE en NAZARETH:

E.H. Guy Claus op 09/385.42.40 of via mail: guy.claus2@telenet.be Ook kan je terecht bij Kathy Wellems, 09/385.83.23 voor de parochie Eke.

VOOR DE CHRISTELIJKE GELOOFSGEMEENSCHAP
KERN GROOT-GAVERE:

Pastoor Eddy Le Beer
09/384.17.23 of via mail: st.amandus.gavere@skynet.be