WELZIJNSZORG 2021

WONEN: EEN GUNST EN GEEN RECHT? ONAANVAARDBAAR!

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie, en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we met deze campagne op in. Op die moeilijke weg, een weg met drempels en obstakels. Drempels rond moeilijke toewijzingsregels en weinig flexibiliteit in sociaal wonen. Discriminatie, waardoor mensen geen kans maken op een woning. Uitsluiting van mensen die geen vaste verblijfplaats hebben en dus dak- of thuisloos zijn.

Meer info druk hier.

STEUN WELZIJNSZORG!
Voor elke gift vanaf 40 Euro die Welzijnszorg vzw via overschrijving bereikt vóór 31 december 2021 ontvang je in het voorjaar 2022 een fiscaal attest. Als je 40 Euro of meer schenkt, komt je gift in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.
De belastingvermindering is 45 % van je geschonken totaalbedrag. Zo kost 40 Euro jou maar 22 Euro. Dat geeft wat extra ruimte om te schenken!
Rekeningnummer Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303
Naam + adres begunstigde: Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
Gestructureerde mededeling: 201/10000/16242

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WELZIJNSZORG 2021

CORONA-UPDATE – LOKALE MAATREGELEN TEGEN CORONA.

De gemeente Nazareth neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van de coronacijfers te stoppen. Deze maatregelen zijn ingegaan op woensdagmorgen 24 november 2021 en gelden minstens tot 2 januari 2022, of tot wanneer zij door nieuwe maatregelen vervangen zijn.

Wat betreft de erediensten zijn er vanuit de gemeente geen extra maatregelen genomen.

Dit houdt in dat het dragen van een mondmasker altijd verplicht is en blijft in het gebouw van de eredienst, ook wanneer er geen eredienst aan de gang is.

Mogen wij er verder ook op aandringen dat personen die niet tot dezelfde bubbel behoren, voldoende afstand bewaren tot elkaar.

Opgelet: ook het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen blijft verplicht en elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven behouden.
Een Covid-Safe Ticket (CST) wordt niet gevraagd om de eredienst bij te wonen.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor CORONA-UPDATE – LOKALE MAATREGELEN TEGEN CORONA.

WZC DE LICHTERVELDE: PAELLA TEN VOORDELE VAN LISANGA

WZC De Lichtervelde organiseert jaarlijks een maaltijd ten voordele van Lisanga. Gezien gezamenlijk dineren niet mogelijk is, organiseren wij een afhaalmaaltijd. 

Deze keer: lekkere paella. Smullen maar. 

smullen voor het goede doel.

Honger en zin in een hartelijke én warme maaltijd? 
Bestel dan voor maandag 22 november jouw maaltijd. 

Hoe?

Geef je bestelling door via de knop: ‘plaats jouw bestelling hier’
Na inschrijving ontvangt u een e-mail met de betaalgegevens. De inschrijving is pas geldig na betaling. Medewerkers en bewoners hebben de mogelijkheid om ter plaatse te eten. 

Afhaalmoment?
De maaltijd kan afgehaald worden op vrijdag 26 november van 15u – 18u. 

Wij hopen op jullie enthousiasme en talrijke deelname. 

PLAATS HIER JOU BESTELLING.

ORIGINELE SPAANSE PAELLA – € 10.00
VEGETARISCHE PAELLA – € 8.00
PAELLA MET KIP € 8.00
CREMA CATALA – € 2.50

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WZC DE LICHTERVELDE: PAELLA TEN VOORDELE VAN LISANGA

VZW DE TINTEN: WINTERMARKT

Ieder is van harte uitgenodigd op de jaarlijkse wintermarkt ten voordele van de VZW De Tinten.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VZW DE TINTEN: WINTERMARKT

LANDELIJKE GILDE NAZARETH

Op zondag 05 december 2021 om 12.00 u gaat onze vertrouwde herfstlunch door bij Van Der Valk Hotel, E17 te Nazareth.

Voor de uitnodiging druk je HIER

 

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor LANDELIJKE GILDE NAZARETH

Kerk & Leven: Mededeling van de uitgeverij-drukkerij.

Soms slaat het noodlot toe en dat is helaas ook het geval bij uitgeverij Halewijn.
Momenteel is meer dan de helft van de opmakers van de lokale pagina’s uitgevallen door ziekte.
De resterende collega’s geven het beste van zichzelf om hun werk over te nemen, maar ook hun mogelijkheden zijn helaas beperkt.
Bovendien vallen er de komende weken twee werkdagen weg (1 en 11 november), wat de situatie nog nijpender maakt.
Daarom moeten we de komende weken noodgedwongen een drastische ingreep uitvoeren
.

Hierdoor zullen voor de weken 44, 45 en 46 de lokale pagina’s beperkt worden tot bladzijde 1 en 2.
De bladzijden 3 en 4 zullen een vervangende inhoud krijgen die in alle edities identiek zal zijn.
Op die manier wordt het opmaken van de lokale pagina’s haalbaar met een sterk verminderde bezetting.
We doen er alles aan om u vanaf nummer 47 opnieuw vier volwaardige lokale bladzijden aan te bieden.

Hierdoor en door de verminderde postbedeling in de weken 45 en 46 (met de twee genoemde feestdagen) kunnen we niet garanderen dat alle lezers hun blad op tijd in de bus krijgen.
We gaan tot het uiterste om dat zo goed als mogelijk toch waar te maken.
Mogen wij op uw begrip rekenen?
Veel dank bij voorbaat.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Kerk & Leven: Mededeling van de uitgeverij-drukkerij.

CORONAMAATREGELEN – MONDMASKER OPNIEUW VERPLICHT BIJ EREDIENSTEN

Het overlegcomité kwam op dinsdag 26 oktober 2021 opnieuw samen.

Daarin is er beslist dat er vanaf vrijdag 29 oktober 2021 opnieuw een mondmaskerplicht geldt tijdens de erediensten.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor CORONAMAATREGELEN – MONDMASKER OPNIEUW VERPLICHT BIJ EREDIENSTEN

FEEST VAN SINT HUBERTUS OP 3 NOVEMBER.

Graag nodigen wij U allen vriendelijk uit op woensdag 3 november naar de ochtendmis te komen in de kerk van Nazareth om 8.30 uur waar het St. Hubertusbrood zal gewijd worden.

Op woensdag 3 november 2021 vieren wij het naamfeest van de H. Hubertus.  Traditiegetrouw zegent dan de pastoor van Gavere bij de bakkers het brood. Om het nog even veilig te houden zal deze broodwijding ook dit jaar doorgaan achteraan in de kerk van Gavere om 7 uur. Bakkers die dit wensen geven vooraf even een seintje naar 09 384 17 23

© BY-SA 3.0 – St.Hubert Ottawa St.Patrick RC Basilica – Gemaakt: 30 juni 2011

Wie was Hubertus en wat is de betekenis van Hubertusbrood ?

Wie?

De heilige Hubertus van Luik werd in 655 geboren als zoon van de hertog van Aquitanië.
Hubertus was de laatste bisschop van Maastricht en de eerste van Luik.
Hij overleed in 727. Zijn feestdag is03 november 2021.

Hubertus leidde een werelds leven. De heilige Hubertus werd geboren uit een vooraanstaand adellijk geslacht en huwde op jonge leeftijd. Zijn vrouw stierf kort na hun huwelijk bij de geboorte van hun eerste kind. Omdat hij met dit verlies niet overweg kon, trok Hubertus zich steeds vaker terug in het bos en zocht in de jacht verstrooiing.
Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Dit was voor Hubertus een teken dat hij zijn verdere leven aan God moest geven en een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan.
Een tijd later ontving hij de priesterwijding en werkte vervolgens in Brabant en in de Ardennen.
Hubertus was in het begin van de achtste eeuw bisschop in Maastricht. Hij vestigde zich in Luik en maakte deze stad tot bisschopszetel en liet de heilige Lambertus naar deze plaats overbrengen. Lambertus werd in 705 in Luik vermoord. Hubertus stierf in 727 in Tervuren. In het jaar 825 werden zijn relieken overgebracht naar de huidige stad Saint-Hubert.

Sint-Hubertus staat vandaag bekend als patroonheilige van de jacht.

Hubertusbrood?

Omdat Hubertus, volgens het overgeleverde heiligenleven, eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Vandaar de zegening van het zogenaamde hubertusbrood (of Hubkesbrood). Brood gezegend op Sint-Hubertus moet immers dieren vrijwaren of helpen bij genezing van ziekten zoals hondsdolheid. Ook de zegening van jachthonden vindt hier zijn oorsprong. De traditie houdt voor dat het brood dat op de feestdag van Sint-Hubertus wordt gewijd, droog moet worden opgegeten.

Wist-je-dat?

Het drankje ‘Jägermeister heeft als logo het beeld van het hert met een kruis tussen het gewei.
Het Jachthuis St. Hubertus op de Hoge Veluwe in Nederland is genoemd naar de Heilige Hubertus. De plattegrond van het slot heeft de vorm van een hertengewei.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor FEEST VAN SINT HUBERTUS OP 3 NOVEMBER.

VIERINGEN ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN…

Op maandag 1 november 2021 om 10 uur vieren we samen Allerheiligen en Allerzielen in de kerk van Gavere.  Het feit dat in coronatijd met minder mensen afscheid mocht genomen worden liet zich voelen in het aantal kerkelijke uitvaarten. Menige familie koos voor een afscheid in het crematorium of in een funerarium. In die donkere periode was er nochtans meer dan ooit nood aan een samengedragen verdriet. Nu opnieuw onbeperkt in aantal eucharistie mag gevierd worden willen we die verbondenheid en het samendragen van lief en leed omarmen door alle dierbaren van onze geloofsgemeenschap eerbiedwaardig te herdenken in de kerk van Gavere. In deze viering krijgen de gedachteniskruisjes een ereplaats en op het einde worden de kruisjes aan de rouwende families overhandigd.

Opgelet! De vieringen van zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober 2021 gaan gewoon door op de vaste uren.

Alvast welkom, want wij willen onze teerbeminden niet vergeten en hen meer dan gedenken!

Maandag 01 november 2021: Allerheiligen
08.45 u.: Eke: eucharistieviering: hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Eke, het gedachteniskruisje meegegeven.
10.00 u: Nazareth: eucharistieviering: hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Nazareth, het gedachteniskruisje meegegeven.
Mogen wij vragen dat iemand van de familie het kruisje vooraan in de kerk komt halen om mee te nemen naar huis en als aandenken te bewaren.

Dinsdag 02 november 2021: Allerzielen
09.00 u.: Eke: eucharistieviering voor alle overledenen.
Mensen van Nazareth die op Allerzielen een eucharistieviering willen bijwonen voor de overledenen, worden uitgenodigd tot de eucharistieviering in Eke.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VIERINGEN ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN…

COMMUNIE THUIS BIJ ZIEKEN EN BEJAARDEN

Copyright: Kerknet.

Zieken of bejaarden die de heilige communie thuis wensen te ontvangen naar aanleiding van het Hoogfeest van Allerheiligen kunnen dit even laten weten via het nummer 09 384 17 23 van pastoor Eddy Le Beer.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor COMMUNIE THUIS BIJ ZIEKEN EN BEJAARDEN