PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIEPERIODE

VOOR DE GAVERSE PAROCHIES.

De zomervakantie komt opnieuw in zicht.
Zoals ieder jaar sluit Halewijn gedurende 6 weken. Dat heeft als gevolg dat de teksten voor de vakantienummers tijdig moeten doorgestuurd worden.
Parochieblad 26-27-28 verschijnt op 30 juni 2021. Alle teksten hiervoor dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op 23 juni 2021.
Parochieblad 29-30-31 verschijnt op 20 juli 2021. Alle teksten hiervoor dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op 23 juni 2021.
Vanaf 11 augustus 2021 verschijnt het parochieblad opnieuw wekelijks.
Een warme oproep aan onze verenigingen, scholen, leden van bedevaartcomités, heeft u een tekst, artikel, foto’s die u in het parochieblad wil laten verschijnen, stuur deze tijdig in via cjungbluth@hotmail.com of st.amandus.gavere@skynet.be 09 384 17 23.

VOOR DE PAROCHIES NAZARETH EN EKE.

De zomervakantie komt opnieuw in zicht.

Zoals ieder jaar sluit Halewijn gedurende 3 weken in juli. Dat heeft als gevolg dat de teksten voor de vakantienummers tijdig moeten doorgestuurd worden.

Parochieblad 26-27-28 verschijnt op 30 juni 2021. Alle teksten hiervoor dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op 23 juni 2021.

Parochieblad 29-30-31 verschijnt op 20 juli 2021. Alle teksten hiervoor dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op 30 juni 2021.

Er zijn geen parochiebladen op 07 juli 2021, 14 juli 2021, 28 juli 2021 en 04 augustus 2021.

Vanaf 11 augustus 2021 verschijnt het parochieblad opnieuw wekelijks. Alle teksten voor dit parochieblad dienen ons te bereiken ten laatste op 04 augustus 2021.

Daarom een warme oproep aan onze verenigingen, scholen, leden van bedevaart comités, …: heeft u een tekst, artikel, foto’s die u in het parochieblad wil laten verschijnen, stuur deze tijdig in via dewildepeil@skynet.be en wij doen het nodige.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIEPERIODE

SINT-MARTINUSOMMEGANG IN ASPER – OP 03 JULI 2021 IN EEN AANGEPASTE VERSIE!

 De traditie van ommegangen – in meerdere dorpen in de Vlaamse Ardennen – is een overeind gebleven stuk immaterieel religieus erfgoed, en dit dankzij de inzet van veel plaatselijke enthousiaste medestanders. Ook zo in Asper, waar een kleine werkgroep de traditie levend(ig) houdt. Het vraagt anno 2021 echter enige flexibiliteit en doorzettingsvermogen om de Sint-Martinusommegangen in ere te houden. Door de weliswaar afnemende coronacrisis is deze niet te missen jaarlijks terugkerende afspraak in een aangepaste versie gegoten.

De mis aan de Sint-Martinuskapel wordt vervangen door een bedevaartsmis in de kerk, onmiddellijk na de ommegang ( rond 9.15 u).

Op zaterdag 3 juli 2021 vertrekken de ruiters en bedevaarders om 7.00 u. stipt aan de kerk van Asper voor de eeuwenoude ommegang. Een tocht langs de grenzen van de parochie is dus meteen een fikse ochtendwandeling. Het gezamenlijke gebed van de bedevaarders doorbreekt meermaals de ochtendstilte.

Op het parkoers zijn de veldkapellen door de omwonenden versierd en voor meerdere vensters trekt een afbeelding van Sint Martinus de aandacht van de voorbijtrekkende groep. Wie de volledige tocht meemaakt en terug bij de kerk aankomt, voelt niet zozeer vermoeidheid maar vooral voldoening de volledige ommegang ‘gedaan’ te hebben! Een afsluitende bedevaartsmis, met uitreiking van de bedevaartvaantjes aan de deelnemers, rondt het geheel af. Dat de ommegang voor de gehele parochie betekenisvol is, blijkt uit de aanwezigheid van de verenigingsvlaggen bij het altaar. Meteen doen wij een oproep aan alle sportieve en andere medeparochianen.

Elk jaar mogen wij nieuwe deelnemers begroeten: ben jij er in 2021 ook bij?

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor SINT-MARTINUSOMMEGANG IN ASPER – OP 03 JULI 2021 IN EEN AANGEPASTE VERSIE!

VORMSELCATECHESE EKE

WANDELING ROND DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

ZATERDAG 12 JUNI : Verzamelen op het kerkplein…

      GROEP 1 :  Vrije basisschool  start om 13.30U  ( Marleen, Veerle )

      GROEP 2 :  Gemeenteschool start om 14.00u   ( Hilde )

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VORMSELCATECHESE EKE

HEROPSTART ERDEDIENSTEN IN EKE EN NAZARETH

VERPLAATSEN VAN REEDS AANGEVRAAGDE MISINTENTIES

Toen vorig jaar de eerste Lock down inging, zijn een groot aantal aangevraagde misintenties door de genomen maatregelen weggevallen.
Het merendeel van deze intenties waren reeds betaald.
Alle betroffen families kunnen deze misintentie uiteraard verplaatsen.
Dit kan op:
– zaterdagavond om 18.00 u in Eke
– zondagvoormiddag om 8.45 u in Eke
– zondagmorgen om 10.00 u in Nazareth
– woensdag om 8.30 u in Nazareth
– maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 8.00 u in Eke.

Hoe gaat u hiervoor te werk?
Stuur en mailtje naar onze pastoor op guy.claus2@telenet.be.
Vermeld hierbij de oorspronkelijke datum van de misintentie, de omschrijving van de intentie, de gewenste nieuwe datum en op welke manier of aan wie u betaald had.
Voor misintenties in Nazareth wordt gevraagd om deze mail in copy eveneens door te sturen naar parsec.nazareth@gmail.com.

Opgelet: voor misintenties tijdens de zomermaanden dient u rekening te houden met de opgegeven data in het artikel ‘PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIEPERIODE’.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor HEROPSTART ERDEDIENSTEN IN EKE EN NAZARETH

PAROCHIEBLAD WEEK 22.

Enkele edities zijn deze week pas op woensdag door Halewijn aan bpost bezorgd.

Er waren enkele opmakers afwezig wegens verlof en/of ziekte waardoor de productie de achterstand van vorige week niet heeft kunnen inhalen en niet alles tijdig aangeleverd heeft aan bpost, maar deze edities zouden toch als prioritair beschouwd worden en vandaag uitgereikt moeten worden. Als je vandaag evenwel niets ontvangen hebt, zou ik zeggen dat je het formulier gerust mag invullen, want dan kunnen we zeker klacht indienen bij bpost.

Sowieso wordt er nog een exemplaar nagestuurd. De kans bestaat dus dat je morgen het originele exemplaar en dan maandag het extra exemplaar ontvangt…

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor PAROCHIEBLAD WEEK 22.

PAROCHIEBLAD NR 21 NIET TIJDIG AANGELEVERD!!!

Ten gevolge van de feestdag van  Pinkstermaandag en enkele zieken bij de opmaak is uw editie van Kerk & Leven nr 21 niet tijdig aangeleverd bij BPOST waardoor de uitreiking vertraging oploopt.

We vragen BPOST om deze zending zeker prioritair te behandelen.

Sorry voor het ongemak en dank voor uw begrip.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor PAROCHIEBLAD NR 21 NIET TIJDIG AANGELEVERD!!!

VADERDAG MAAR OOK MOEDERDAG

GELOOFSGEMEENSCHAP GROOT GAVERE.

Het weekend van 12 en 13 juni 2021 (het weekend van opnieuw samen vieren in de kerk) is het ook vaderdag.  We houden er aan alle aanwezigen dan wat zoets aan te reiken.  Zo nemen we meteen Moederdag dat we begin mei vierden ook mee op.  Kortom alle mannen met een vaderhart en alle vrouwen met een moederhart vergeten we dat weekend niet. Welkom!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VADERDAG MAAR OOK MOEDERDAG

CATECHESE EERSTE COMMUNIE GAAT VAN START.

Weldra komen de eerste communicantjes, in 3 groepjes verdeeld, samen.
Voor Gavere op zondag 6, 13 en 20 juni 2021 telkens van 11 tot 12 uur. In Asper is dit op zaterdag 5, 19 en 26 juni 2021 voor de eucharistie.
Op 26 en 27 juni en 1 juli 2021 is er in Gavere en op 3 en 4 juli 2021 in Asper een heuse eerste communietocht.  Zo kunnen de kinderen van de eerste communie zich voorbereiden en uitkijken naar hun mooie dag in de maand september. Graag dank aan de catechisten, de leerkrachten van onze scholen en de medewerkende ouders!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor CATECHESE EERSTE COMMUNIE GAAT VAN START.

OPEN KERKEN WEEKEND 5 en JUNI 2021.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor OPEN KERKEN WEEKEND 5 en JUNI 2021.

BEDEVAART NAAR HALLE – 22 mei 2021.

BEDEVAART NAAR HALLE © Greta Peil

Zaterdag 22 mei 2021, de zaterdag van Pinksteren, vindt traditiegetrouw de Hallebedevaart plaats.
Bedevaarders leggen de afstand tussen de kerk van Eke en de basiliek van Halle te voet af, goed voor zo’n 60 km.

Volgens de recentste coronamaatregelen mogen we met 10 personen bijeenkomen in open lucht, weliswaar met afstand en mondmasker. Ook terrasjes in open lucht zijn toegelaten, waardoor onze bedevaarders de gelegenheid hebben om tijdens hun tocht even uit te rusten.

Na een jaartje gedwongen rust, kan er dus opnieuw naar Halle gestapt worden.

De deken van Halle, E.H. De Coster, laat zijn basiliek open voor alle bedevaarders. Er zal evenwel geen nachtmis zijn om 1.00 u, gezien er vanaf 24.00 u een samenscholingsverbod geldt. Dit houdt in dat men met niet meer dan 3 personen buiten mag samenkomen (uitgezonderd het eigen gezin)

Voor verdere inlichtingen en afspraken mag u zich steeds wenden tot Marc Perseyn op één van volgende telefoonnummers: 09/385 57 31 of 0475/61 20 62.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor BEDEVAART NAAR HALLE – 22 mei 2021.