E.H. JOZEF VAN DEN BERGHE OVERLEDEN.

E.H. Pastoor Jozef Van Den Berghe (2006)
archief: Marc Perseyn Dekenaat Nazareth

Op 21 november 2020 is in het woonzorgcentrum Mariahuis in Gavere E.H. Jozef Van den Berghe overleden.

Hij werd geboren in Ossenisse (Nederland) op 20 juni 1931 en priester gewijd in Gent op 17 april 1966.

Hij was onderpastoor in Meerdonk (30 juni 1966), in Kemzeke (1 januari 1973) en in Temse, O.-L.-Vrouw (3 oktober 1980). Hij werd pastoor in Semmerzake (3 oktober 1986) en tevens in Vurste (1995-1997). Hij was  aalmoezenier van het woonzorgcentrum Mariahuis in Gavere sinds 2005 tot op heden. Als pastoor ging hij op rust op 31 december 2010.

Bron artikel: Kerknet Bisdom Gent.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VREDESLICHT 2020.

Het Vredeslicht wordt ieder jaar door een kindje in Bethlehem aangestoken waarna Austrian Airlines het lichtje in speciale containers overvliegt naar de Oostenrijkse televisiezender ORF in Linz, zonder dat het vuur mag worden gedoofd.
Daarna vertrekt het naar de Duitse televisiezender ARD die rond het Vredeslicht een grootse show op touw zet: “Das Adventsfest der 100.000 Lichter” met Florian Silbereisen. Deze show wordt door meer dan 15 miljoen kijkers gevolgd. Het hoogtepunt van de show is het verwelkomen van het Vredeskind en het Vredeslicht.
Dit jaar wordt dit op 28 november 2020 om 20.15 u. uitgezonden op ARD.

Daarna wordt het licht van mens tot mens aan elkaar doorgegeven, over heel Europa en over de hele wereld (32 landen).

In deze bizarre tijden wil het vredeslicht mensen motiveren om tussen Kerstmis en nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage te leveren om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. We oriënteren ons op de dialoog ten dienste van de vrede. Het Vredeslicht staat open voor elke levensbeschouwing.

Via Donald Maebe, Coördinator van het Vredeslicht voor de gemeenten De Pinte, Nazareth en Eke zijn we als Parochieploeg trots dit lichtje in de kerken van Nazareth en Eke te mogen ontvangen op 16 december 2020.

Vanaf 17 december 2020 tot en met 03 januari 2021 kan al wie dit wenst een kaars komen aansteken aan dit vredeslicht om zo in de huiselijke familiekring het vredeslicht brandend te houden. Breng je eigen kaars (best een noveenkaars) mee of koop een noveenkaars in de kerk.

Alle info op www.vredeslicht.be

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

EEN LUISTEREND OOR IN DEZE MOEILIJKE CORONATIJDEN…

Veel mensen zitten in deze dagen noodgedwongen in een soort isolement.
Vooral ouderen en andere kwetsbare groepen zien zich soms genoodzaakt in het geheel geen mensen te ontvangen. Dan kunnen de dagen erg lang en stil worden.

Alles valt stil, we moeten allemaal in ons huis blijven en zijn afgesloten van elkaar.
We willen als parochieploeg van onze parochies Eke en Nazareth een luisterend oor zijn voor alle mensen die er nood aan hebben.

Wie graag af en toe een telefoontje wenst om de stilte en de eenzaamheid te doorbreken, kan dit doorgeven aan Marc Perseyn op 09/385 57 31 of 0475/61 20 62.
Ook wie mensen kent die we kunnen opbeuren met een telefoontje, of een mooi kaartje, mag dit doorgeven aan Marc.

Diegene onder jullie die lid zijn van Samana, krijgen al af en toe een telefoontje van hun vrijwilliger. Leden van Samana die nog niemand hoorden, en hier toch nood aan hebben, mogen contact opnemen met Renaat en Hilde op 09/385 50 69 of 0499/19 05 38.

Samana-leden die graag nog eens iemand extra horen om hun verhaal te vertellen, mogen ook contact opnemen met Marc.

Voor veel mensen valt de weekendviering weg… men kan via de website een zondagse viering meemaken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

HERNIEUWEN ABONNEMENTEN KERK & LEVEN 2021

KERK EN LEVEN PAROCHIES EKE EN NAZARETH.

Heel wat van onze vrijwilligers zijn in de afgelopen weken op baan geweest.
Sommigen onder hen hebben even aangebeld en u de mogelijkheid gegeven om contant te betalen. Anderen hielden het liever veilig en staken het overschrijvingsformulier in jullie bus.

Mensen die hun abonnement op het parochieblad willen verlengen, stellen dit best niet te lang meer uit. Om zonder onderbreking in 2021 uw parochieblad te ontvangen, betaalt u best vóór 15 november 2020.

De prijs voor 2021 is EUR 43 voor een gewoon abonnement en EUR 45 voor een steunabonnement.
Mensen van buiten de parochie en diegene die gewoon zijn om rechtstreeks over te schrijven, mogen dit doen op rekening: BE57 8905 0411 9135 o.n.v. PAROCHIEBLAD NAZARETH-EKE

KERK EN LEVEN – GAVERSE PAROCHIES.

Het herabonneren voor het parochieblad voor 2021 is van start gegaan.
Ook dit jaar heeft iedere abonnee een overschrijvingsformulier in de brievenbus ontvangen. Wie dit wil mag uiteraard nog steeds contant betalen aan één van onze medeverantwoordelijken van de parochieploeg of voor en na de vieringen in de sacristie. 

‘Blijf verbonden’ is niet toevallig het jaarthema voor ons parochieblad ‘Kerk en Leven’. Het is een warme oproep aan iedereen om, vooral nu onze vrijheid beperkt is, elkaar niet los te laten. Met het parochieblad ‘Kerk en Leven’ werken we met z’n allen week na week aan meer verbondenheid. De band tussen mens en God, maar net zo goed tussen mensen onderling, binnen en buiten de eigen geloofsgemeenschap is nog nooit zo belangrijk geweest.

De prijs voor 2021 is 40 euro voor een gewoon abonnement en 42 euro voor een steunabonnement.
Mensen van buiten de parochie en diegenen die gewoon zijn om rechtstreeks over te schrijven, kunnen dit doen op rekening BE19 4462 5962 7112 met de vermelding ‘abonnement parochieblad Groot Gavere 2021’.

Achteraan in onze beide kerken zullen eveneens blanco overschrijfformulieren liggen.  Neem, eens de kerken terug toegankelijk zijn, gerust een formulier mee voor jezelf of iemand anders.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

EUCHARISTIEVIERINGEN IN CORONATIJD…

Door de corona-pandemie en er geen weekendvieringen zijn kan U op onze website een zondagse eucharistieviering bekijken via deze link. DRUK HIER..

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

UPDATE MAATREGELEN !!!

De Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 30 oktober heeft andermaal verstrengingen aangekondigd.

Vanaf heden en tot nader order zijn alle eucharistievieringen opgeschort.

Op begrafenissen mogen nog maximum 15 personen aanwezig zijn. Koffietafels zijn verboden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONAVIRUS EN ALLERHEILIGEN – BELANGRIJKE UPDATE! VOOR DE PAROCHIES ASPER, EKE, GAVERE EN NAZARETH.

Door het inperken van het aantal gelovigen tijdens een eucharistieviering van 200 naar 40, hebben we noodgedwongen de beslissing moeten nemen om vanaf heden alle weekendvieringen op te schorten.

Jammer genoeg vallen de vieringen van Allerheiligen hier ook onder.De families van onze overledenen sedert Allerheiligen vorig jaar waren persoonlijk uitgenodigd voor de viering op zondag 1 november 2020 in Asper, Eke, Gavere of Nazareth.

Na de mis krijgen zij traditiegetrouw het kruisje mee dat na de uitvaartdienst in de kerk opgehangen werd.

Deze families mogen ook dit jaar op het uur van de misviering naar de kerk komen waar hun familielid begraven is.

Zij zullen door vrijwilligers ontvangen worden en zullen het kruisje meekrijgen naar huis.

In Asper is dit mogelijk vanaf 10.00 u.

In Eke kan dit vanaf 8.30 u.

Voor Gavere kan U vanaf 10.00 u. het kruisje afhalen.

In Nazareth zullen de vrijwilligers aanwezig zijn vanaf 9.30 u.

Voor diegene onder jullie die liever een rustiger moment afwachten, dat kan! We houden onze kerken overdag open.

De kruisjes blijven nog de ganse week in de kerk hangen, waar je die overdag kan afhalen.

In Eke kom je binnen via de grote poort en vind je de kruisjes aan het paneel achteraan links.

In Nazareth kom je binnen langs de zijingang en hangen de kruisjes op het bord tegen de zijmuur.

Wie niet kan komen en graag zijn kruisje thuisbezorgd krijgt, mag telefonisch contact opnemen met een verantwoordelijke van de Kerkfabriek van Eke en Nazareth. Marc 09/385 57 31 of 0475/61 20 62 – Paul 09/385 85 31 – Hilde 0497/ 85 67 10

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA UPDATE 27 OKTOBER 2020.

Dinsdagavond 27 oktober 2020 besliste de Vlaamse regering om de maatregelen voor de erediensten te verstrengen. Deze bijkomende maatregelen zijn ingegaan op woensdag 28 oktober 2020 om middernacht.

Deze maatregel houdt in dat er vanaf heden maximum 40 personen toegelaten worden tot de eredienst.

Dit geldt voor alle liturgische vieringen (eucharistie, uitvaarten, huwelijken, doopsels, gebedsdiensten…). Ook buiten de uren van de liturgische diensten mogen maximum 40 personen in het kerkgebouw aanwezig zijn voor persoonlijk gebed.

Gemiddeld zitten er elk weekend zowel in Eke als in Nazareth zo’n 100 tot 120 personen per viering.

Het was dus een héél moeilijke opdracht: laten we per viering maar 40 mensen binnen en moeten we al de rest teleurstellen? Of schorten we voorlopig de misvieringen op?

De Kerkfabriek heeft na overleg met de parochieploeg en de pastoor het volgende beslist:

Vanaf het weekend van Allerheiligen, en tot nader bericht, gaan er geen weekendvieringen meer door in Eke én Nazareth.

Zolang het toegelaten is, vinden de vieringen in de week wel nog plaats. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 8.00 u in Eke en op woensdag om 8.30 u in Nazareth.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONAVIRUS UPDATE 23/10/2020.

Het protocol voor de erkende erediensten blijft tot en met donderdag 19 november 2020 onverkort gelden: het aantal kerkgangers blijft beperkt tot 200.

De federale regering heeft op vrijdag 23 oktober 2020 beslist dat het protocol van 1 oktober ook de komende weken van kracht blijft voor de vieringen in onze kerken.

Het betekent concreet dat maximaal 200 personen kunnen blijven deelnemen aan een kerkelijke viering, op voorwaarde uiteraard dat de afstand van 1,5m en de andere veiligheidsvoorschriften onverminderd gerespecteerd blijven.

Deze verlenging geldt tot en met donderdag 19 november 2020. Dan wordt ze geëvalueerd.

De kerkfabrieken blijven er bij de gewone vieringen op toezien dat alle regels worden nageleefd en moeten ook instaan voor ieders veiligheid en gezondheid.

Om die reden zullen de kerkdeuren steeds gesloten worden eens het maximum aantal gelovigen bereikt is. Wij hopen op uw begrip.

De boetes bij het niet naleven van de maatregelen zijn te hoog.

Mogen wij er nogmaals op aandringen dat iedereen bij de communie én op het einde van de viering op zijn plaats blijft zitten. Een verantwoordelijke van de parochie zal u een teken geven wanneer u mag aanschuiven voor de communie en wanneer u de kerk mag verlaten. Gelieve steeds een afstand van anderhalve meter te respecteren. Alleen op deze manier houden we het veilig en kunnen de vieringen blijven doorgaan.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij onze overledenen en bidden wij voor hen.

Wij nodigen voor de vieringen van Allerheiligen in Eke en Nazareth heel speciaal die mensen uit waarvan een familielid in één van beide kerken begraven werd sedert Allerheiligen 2019.
Bij het einde van de uitvaartdienst werd achteraan of opzij in de kerk een kruisje op een paneel gehangen. Op dit kruisje werd de naam aangebracht van Uw dierbare overledene.

Zondag 01 november 2020 om 08.45 u.: eucharistieviering in Eke
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Eke, het gedachteniskruisje meegegeven)

Zondag 01 november 2020 om 10.00 u: eucharistieviering in Nazareth
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Nazareth, het gedachteniskruisje meegegeven)

Mogen wij vragen dat iemand van de familie dit kruisje vooraan in de kerk komt halen om mee te nemen naar huis en als aandenken te bewaren.

Maandag 02 november 2020: Allerzielen: 9.00 u: eucharistieviering in Eke voor alle overledenen

In onze beide parochies zijn de familieleden van de overledenen sedert Allerheiligen vorig jaar uitgenodigd. Zij mogen het kruisje afhalen dat na de uitvaart in de kerk opgehangen is.

Mensen die het niet zien zitten om naar de mis te komen, mogen ook in de week na Allerheiligen het kruisje in de kerk komen afhalen.

In Nazareth hangen deze kruisjes aan het bord in de kruisbeuk (kant Maria-altaar). In Eke worden deze kruisjes opgenomen in de versiering rond het altaar.

Beide kerken zijn overdag open.


Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN IN DE GAVERSE PAROCHIES.

Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken en bidden wij voor al onze overledenen.
Wij nodigen voor de vieringen van Allerheiligen-Allerzielen in Gavere en Asper heel speciaal die families uit waarvan een dierbare in één van beide kerken begraven werd sedert Allerheiligen-Allerzielen 2019. De families ontvingen daartoe reeds een uitnodiging. Het aantal mensen dat kan deelnemen is beperkt maar door de escalatie van de pandemie is het niet onmogelijk dat er nog een wijziging is in tegenstelling tot wat op de reeds ontvangen uitnodiging staat. We wachten de vergadering van het Federale Overlegcomité af.

Deze mooie verzorgde en serene vieringen gaan door op :
Zondag 1 november 2020 om 10 uur in de kerk van Gavere.                         Zondag 1 november 2020 om 10 uur in de kerk van Asper.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen