DANKVIERING ERE-DEKEN MARK SOENS

VANDAAG ZONDAG 23 APRIL WAS ER DE DANKVIERING VAN ERE-DEKEN MARK SOENS.
Met velen waren ze naar de kerk van Nazareth gekomen om afscheid te nemen van onze ere-deken Mark Soens, 25 jaar lang was hij de pastoor-deken van onze parochie. In wel en wee heeft hij op de parochie gewerkt en dankbaar waren de vele aanwezigen. Het was een mooie viering met nadien een receptie…
Het ga je goed in de komende jaren…
Pastoor Guy is de nieuwe Herder van onze parochie en wensen hem ook veel moed en kracht samen met alle mensen van goede wil om ons KERK zijn verder te zetten in de toekomst…
Ons Lief Vrouwke van Nazareth, bid voor ons en voor hen…

Klik hier voor foto’s..

www.parochie-in-gavere-nazareth.be

Beste bezoeker,

 

Van harte welkom op de webruimte van de vernieuwde parochies Gavere en Nazareth. Deze site is in opbouw en zal de komende weken bijgewerkt worden en we verontschuldigen ons voor de ongemakken.

De Webmaster.