FEESTCOMITE EKE LANDUIT NODIGT U VRIENDELIJK UIT…

KAPEL VAN DE HEILIGE ANNA.

Niettegenstaande de jaarlijkse kermis niet kan omwille van de Corona maatregelen, houden wij eraan de Eucharistieviering toch te laten doorgaan gezien de eredienst mag hervat worden.

Hartelijk welkom om samen te vieren in EKE aan de St.-Annakapel, Landuitstraat, op zondagavond 26 juli 2020 om 18.00 u.

Thema: “Erbij zijn”.

Er is zitgelegenheid voor iedereen.

Een mooie traditie die we samen kunnen in stand houden. Een gelegenheid om onze doden te herdenken van wie we afscheid namen sedert de kermis van vorig jaar.

Wij respecteren de Corona voorschriften.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WELKOM OP DE BEDEVAARTVIERING H. CHRISTIANA

Kapel van de Heilige Christiana.

Op zondagnamiddag 26 juli 2020 om 15 uur is er opnieuw de jaarlijkse bedevaartsviering ter ere van de H. Christiana aan de kapel te Dikkelvenne.

Het is een viering in open lucht en dus meer dan veilig.  Meer nog het domein is groot genoeg om op voldoende afstand de viering mee te maken. 

Het heilig relikwie zullen we dit keer alleen maar even aanraken en na elke aanraking wordt het ontsmet.  Ook zal er toch nog een verfrissend drankje kunnen worden aangeboden door onze alom gekende leverancier Christianabronnen Dikkelvenne.  Uiteraard wordt er niet in een beker of glas gedronken maar wel verfrissend uit het flesje.

De verantwoordelijken van de Christianakapel zullen alles weer netjes doen glimmen en alles met mooie bloemen versieren. De zangdames zullen de viering opluisteren met velerlei mooie liederen. De zon, ja de zon is hopelijk dan ook op post.

Wees welkom om in alle sereniteit met velen deze viering mee te maken en te bidden om de voorspraak van de H. Christiana. Welkom!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

UPDATE ROND VIERINGEN VANAF 11 JULI 2020 (vanuit het Bisdom)

Hier vind U alle info van de update van ons Bisdom vanaf 11 juli. Druk hier.
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VERPLICHT DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IN ONZE KERKEN.

Vanaf zaterdag 11 juli 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in onze kerken van Asper, Eke, Gavere en Nazareth. Dit geldt ook tijdens de vieringen.

Onze vrijwilligers van het onthaal helpen U graag om alle beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad te respecteren.

Artikel hieronder: bron ” Het Nieuwsblad”.

Dragen van mondmasker wordt verplicht in winkels

Vanaf zaterdag zal het verplicht zijn een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land beslist. 

Ook in theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en religieuze gebouwen zoals kerken en moskeeën wordt het dragen van een mondmasker verplicht. Voor kinderen jonger dan 12 is een mondmasker nooit verplicht. 

“Het Overlegcomité is vandaag bijeengekomen in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES)”, meldt Wilmès in naam van het Overlegcomité. “De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat vanmorgen is uitgebracht. Op basis daarvan heeft het Overlegcomité beslist de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden, waarmee het de nieuwe aanbevelingen van de GEES volgt.”

Eerder klonk het dat de Nationale Veiligheidsraad zich pas volgende week over de mogelijke verplichting tot het dragen van een mondmasker zou buigen. Dat is nu dus vervroegd. 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DE SINT-MARTINUS OMMEGANG IN ASPER DIT JAAR ANDERS

De Sint-Martinusommegang in Asper staat eveneens wat onder druk. Het coronavirus is nog altijd in het land.  Mensen bij elkaar brengen – de core business van onze verenigingen – is ditmaal niet aan de orde! Het vraagt anno 2020 dan ook enige vindingrijkheid en doorzettingsvermogen om de Sint-Martinusommegang in ere te houden. Voor velen is het een niet te missen jaarlijks terugkerende afspraak. Maar dit jaar lukt dit even niet!

Daarom stelt het Beschermcomité voor om dit jaar een Sint-Martinusviering te houden in de kerk op zaterdag 4 juli 2020 om 18 uur.

De betrokkenheid van de verenigingen kan tijdens deze viering zichtbaar gemaakt worden door het opstellen van de verenigingsvlaggen vooraan in de kerk. Na de eucharistie zullen de gekende bedevaartvaantjes beschikbaar zijn voor de aanwezigen.

De kerk en de Sint-Martinuskapel op de Stationswijk worden wel feestelijk bevlagd. De veldkapellen op het parkoers van de ommegang zullen in de periode van de ommegangen eveneens aangepast versierd zijn. Ook het eeuwenoude Martinusbeeld, dat zijn vaste plaats heeft vooraan in de kerk, wordt ‘in de bloemen gezet’. Op die manier wordt symbolisch hulde gebracht aan Sint-Martinus. Fysiek kunnen we nu niet gaan feesten, maar we distantiëren ons zeker niet van de persoonlijkheid en de figuur die Martinus voor de algemene Kerk is. Ook de feestelijke ommegang op zondag met bevriende ruitergroepen uit de omgeving gaat NIET door. Diezelfde veiligheidsoverwegingen staan de organisatie ervan in de weg.  Wees welkom op de Sint-Martinusviering!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONAVIRUS – UPDATE 29/06/2020

Vanaf 1 juli mogen we terug 200 personen verwelkomen in onze kerken.

Maar… De verplichte oppervlakte per persoon in de kerk bedraagt nog steeds minimaal 10 m², met een maximum van 200 aanwezigen per kerkgebouw.

Dat heeft als gevolg dat in veel kerken het maximumaantal van 200 niet bereikt zal worden. Daarnaast moeten we blijven rekening houden met de afstandsregel van 1,5 meter; rond de stoelen moet dus steeds de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA UPDATE GAVERSE PAROCHIES.

EINDELIJK…  WITTE  ROOK… SAMEN VIEREN KAN OPNIEUW…

Woensdag 3 juni om 16 uur zaten wellicht velen op het puntje van de stoel te luisteren naar de persconferentie van de Veiligheidsraad. De opluchting was groot toen premier Sofie Wilmès aankondigde dat de Raad vanaf 8 juni groen licht geeft aan de erkende erediensten om opnieuw samen te kunnen vieren in de kerken mits inachtneming van de preventiemaatregelen voorgelegd door de Belgische bisschoppen wel wetende dat de veiligheid en de gezondheid van eenieder altijd voorop staat. Zo is beslist dat er vanaf 8 juni maximum 100 gelovigen kunnen meevieren en vanaf 1 juli is dit cijfer opgetrokken naar 200.
We hebben veel geduld gehad, maar nu is er licht aan het einde van de tunnel. Laat ons God danken dat die nare tijd grotendeels achter ons ligt wetende dat we met z’n allen op velerlei wijzen zorg hebben gedragen voor onszelf, voor mekaar en niet in het minst door hen nabij te zijn die geconfronteerd werden met het virus, een ernstige ziekte of een dierbare verloren. Onze verbondenheid met elkaar zocht andere nieuwe en verrijkende wegen. Nu kijken we hoopvol naar de toekomst met blijvende aandacht voor de elementaire hygiënemaatregelen

Wat betekent dit nu voor onze geloofsgemeenschap?

Binnen de parochieploeg en in overleg met de pastoor is beslist om opnieuw samen eucharistie te vieren in de kerk van Asper op zaterdag 20 juni om 18 uur en in de kerk van Gavere op zondag 21 juni om 10 uur.  

Omdat  niet iedereen ‘Kerk en Leven’ ontvangt vragen wij om dit bekend te maken bij uw vrienden en mede-kerkgangers.

Welke veiligheidsmaatregelen nemen we daarbij in acht (zie pictogrammen)? Neem ze in u op en we proberen ze na te leven. Die richtlijnen worden ook geafficheerd bij het binnenkomen van de kerk. Ter info: alleen de hoofdingang van beide kerken is toegankelijk. De zijdeuren worden gesloten.

HET NIEUWE NORMAAL VAN SAMEN EUCHARISTIE VIEREN

Hoe verloopt de eucharistie

– Wie ziek is, hoest of koorts heeft, blijft thuis!!!

– Wie deelneemt aan de viering moet verplicht een mondmasker dragen!

– Vanaf 8 juni kunnen 100 gelovigen meevieren en vanaf 1 juli is dit cijfer opgetrokken naar 200.

– U komt binnen langs de hoofdingang (de zijdeuren zijn gesloten). De deuren staan open zodat u geen deurklinken hoeft vast te nemen.

– Bij de aanvang van de eucharistie gaan de deuren dicht om de eerbied te bewaren!

– Eerst legt u uw geldelijke bijdrage in een van de voorziene mandjes.

– Dan ontsmet u de handen.  Op beide tafeltjes aan de inkom staat daartoe een busje ontsmettingsmiddel.

– U neemt een gebedblaadje. Zangboekjes worden niet gebruikt want het virus blijft enkele uren lang op voorwerpen overleven.

– Een medewerker van de parochieploeg heet u welkom rekening houdend met de  veiligheidsafstand van 1,5 meter.

– De medewerker zal u de weg wijzen en begeleiden naar de aangewezen zitplaats. We nemen in acht dat er 10 vierkante meter per persoon afstand moet zijn.

– Een handdruk bij de vredeswens mag niet. Een hoofdbuiging of gevouwen handen naar elkaar toe kan wel.

– Bij de heilige communie volgt u de richtlijnen van de medewerker. Rij per rij komt u naar voor op voldoende afstand van elkaar. U neemt zelf de geconsacreerde hostie van het dienblad dat de priester voor het altaar plaatst. Zij die niet wensen te communiceren moeten eveneens mee de rij volgen zodat niemand elkaar moet kruisen.

– Na de viering neemt iedereen het eigen gebedblaadje mee naar huis om thuis te vernietigen.

– Bij het verlaten van de kerk (langs de hoofdingang) ontsmet u even opnieuw de handen.

– We blijven in geen geval nog een praatje slaan in de kerk en ook niet aan de kerkdeur!

– Goed om weten is dat het toilet in de kerk niet kan gebruikt worden!

Als we ons strikt aan deze veilige richtlijnen kunnen houden dan moet dit lukken.

Een medewerker van de parochieploeg zal van het begin tot het einde van de eucharistie ons beetje bij beetje wijzen op wat kan en voorlopig niet meer kan.De kerkraden zorgden alvast voor de nodige producten en dat de kerk goed ontsmet wordt!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA VIRUS – UPDATE PAROCHIES EKE EN NAZARETH

Religieuze samenkomsten mogen hervat worden vanaf maandag 8 juni. (Bron: Kerk & Leven)

Op 3 juni gaf de Nationale Veiligheidsraad groen licht voor de hervatting van de erediensten in ons land vanaf 8 juni.

Al vóór het pinksterweekend bezorgde de bisschoppenconferentie van België de plaatselijke pastorale verantwoordelijken een goedgekeurd protocol voor de eerste fase van de heropstart van de liturgie. Dat protocol was voor parochies en kerkbesturen het signaal om zich voor te bereiden. Ook in Eke en Nazareth bleef men niet stilzitten.

Hoe verloopt alles?

Waken over voldoende afstand tussen mensen, niet meer dan honderd kerkgangers en vanaf 1 juli tweehonderd.

Een afzonderlijke in- en uitgang gebruiken. In Nazareth en Eke wordt er binnengekomen langs de zijingang en wordt de kerk na de eucharistie verlaten via de hoofdingang.

Geen samenscholing vóór of na de viering.

Alle stoelen ontsmetten na elke dienst en iedereen dient de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk.

De communie uitreiken zonder de handen aan te raken. De priester ontsmet de handen vóór de communie en draagt een mondmasker.

Geen samenzang.

Het is maar een greep uit het zes bladzijden tellende protocol.

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, zat namens de bisschoppen van ons land mee aan de gesprekstafel over de exit van de erediensten uit de lockdown. Hij beseft dat het nemen van al die maatregelen niet overal vanzelfsprekend is. Toch vindt hij het zinvol om zo snel mogelijk opnieuw te starten. „Stel je voor dat je je been breekt”, zegt hij. „Dan zal je van de arts ook zo snel als het kan opnieuw moeten beginnen met stappen. Eerst met een kruk, natuurlijk. Dat is zeker geen ideale situatie, al is het beter dan te blijven liggen.”

Mgr Bonny duidt er op dat er voor gezorgd moet worden dat heropstarten veilig gebeurt. Onderlinge afstemming (zoals in Nazareth en Eke gebeurd is) kan een uitweg bieden voor bepaalde problemen. “Besef ook dat maatregelen snel kunnen versoepeld of net weer verstrengd worden”, aldus Mgr Bonny.

Om hygiënische redenen is er beslist dat er voorlopig maar 2 misvieringen zullen plaatsvinden: zaterdagavond om 18.00 u in Eke en zondagvoormiddag om 10.00 u in Nazareth. Dit om te vermijden dat alles in de kerk van Eke tegen de zondagmorgen moet ontsmet worden.

Het toilet in beide kerken mag tot nader order niet gebruikt worden en zal bijgevolg voor niemand toegankelijk zijn.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

AANGEVRAAGDE MISSEN/JAARGETIJDEN IN EKE EN NAZARETH

Alle aangevraagde missen en jaargetijden van de voorbije lockdown periode, dienen verplaatst te worden. De parochianen kunnen, na overleg met hun familie, de nieuwe datum doorgegeven aan de pastoor, Guy Claus, op 09/385 42 40 of guy.claus2@telenet.be of op 09/385 85 31 of dewildepeil@skynet.be met de vermelding: “verplaatsing mis/jaargetijde + naam + datum”.

Vanaf het weekend van 13/14 juni kunnen missen en jaargetijden terug doorgaan, maar voorlopig enkel op zaterdagavond om 18.00 u in Eke en zondagvoormiddag om 10.00 u in Nazareth.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

OPENINGSTIJDEN KERK EKE EN NAZARETH

Zowel de kerk van Eke als van Nazareth blijven in de toekomst overdag open om mensen de gelegenheid te geven tot gebed of het aansteken van een kaars.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen