CORONAVIRUS UPDATE 23/10/2020.

Het protocol voor de erkende erediensten blijft tot en met donderdag 19 november 2020 onverkort gelden: het aantal kerkgangers blijft beperkt tot 200.

De federale regering heeft op vrijdag 23 oktober 2020 beslist dat het protocol van 1 oktober ook de komende weken van kracht blijft voor de vieringen in onze kerken.

Het betekent concreet dat maximaal 200 personen kunnen blijven deelnemen aan een kerkelijke viering, op voorwaarde uiteraard dat de afstand van 1,5m en de andere veiligheidsvoorschriften onverminderd gerespecteerd blijven.

Deze verlenging geldt tot en met donderdag 19 november 2020. Dan wordt ze geëvalueerd.

De kerkfabrieken blijven er bij de gewone vieringen op toezien dat alle regels worden nageleefd en moeten ook instaan voor ieders veiligheid en gezondheid.

Om die reden zullen de kerkdeuren steeds gesloten worden eens het maximum aantal gelovigen bereikt is. Wij hopen op uw begrip.

De boetes bij het niet naleven van de maatregelen zijn te hoog.

Mogen wij er nogmaals op aandringen dat iedereen bij de communie én op het einde van de viering op zijn plaats blijft zitten. Een verantwoordelijke van de parochie zal u een teken geven wanneer u mag aanschuiven voor de communie en wanneer u de kerk mag verlaten. Gelieve steeds een afstand van anderhalve meter te respecteren. Alleen op deze manier houden we het veilig en kunnen de vieringen blijven doorgaan.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij onze overledenen en bidden wij voor hen.

Wij nodigen voor de vieringen van Allerheiligen in Eke en Nazareth heel speciaal die mensen uit waarvan een familielid in één van beide kerken begraven werd sedert Allerheiligen 2019.
Bij het einde van de uitvaartdienst werd achteraan of opzij in de kerk een kruisje op een paneel gehangen. Op dit kruisje werd de naam aangebracht van Uw dierbare overledene.

Zondag 01 november 2020 om 08.45 u.: eucharistieviering in Eke
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Eke, het gedachteniskruisje meegegeven)

Zondag 01 november 2020 om 10.00 u: eucharistieviering in Nazareth
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Nazareth, het gedachteniskruisje meegegeven)

Mogen wij vragen dat iemand van de familie dit kruisje vooraan in de kerk komt halen om mee te nemen naar huis en als aandenken te bewaren.

Maandag 02 november 2020: Allerzielen: 9.00 u: eucharistieviering in Eke voor alle overledenen

In onze beide parochies zijn de familieleden van de overledenen sedert Allerheiligen vorig jaar uitgenodigd. Zij mogen het kruisje afhalen dat na de uitvaart in de kerk opgehangen is.

Mensen die het niet zien zitten om naar de mis te komen, mogen ook in de week na Allerheiligen het kruisje in de kerk komen afhalen.

In Nazareth hangen deze kruisjes aan het bord in de kruisbeuk (kant Maria-altaar). In Eke worden deze kruisjes opgenomen in de versiering rond het altaar.

Beide kerken zijn overdag open.


Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN IN DE GAVERSE PAROCHIES.

Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken en bidden wij voor al onze overledenen.
Wij nodigen voor de vieringen van Allerheiligen-Allerzielen in Gavere en Asper heel speciaal die families uit waarvan een dierbare in één van beide kerken begraven werd sedert Allerheiligen-Allerzielen 2019. De families ontvingen daartoe reeds een uitnodiging. Het aantal mensen dat kan deelnemen is beperkt maar door de escalatie van de pandemie is het niet onmogelijk dat er nog een wijziging is in tegenstelling tot wat op de reeds ontvangen uitnodiging staat. We wachten de vergadering van het Federale Overlegcomité af.

Deze mooie verzorgde en serene vieringen gaan door op :
Zondag 1 november 2020 om 10 uur in de kerk van Gavere.                         Zondag 1 november 2020 om 10 uur in de kerk van Asper.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN IN DE KERK VAN EKE EN NAZARETH.

Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij onze overledenen en bidden wij voor hen.

Wij nodigen voor de vieringen van Allerheiligen in Eke en Nazareth heel speciaal die mensen uit waarvan een familielid in één van beide kerken begraven werd sedert Allerheiligen 2019.
Bij het einde van de uitvaartdienst werd achteraan of opzij in de kerk een kruisje op een paneel gehangen. Op dit kruisje werd de naam aangebracht van Uw dierbare overledene.

Zondag 01 november 2020 om 08.45 u.: eucharistieviering in Eke
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Eke, het gedachteniskruisje meegegeven)

Zondag 01 november 2020 om 10.00 u: eucharistieviering in Nazareth
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Nazareth, het gedachteniskruisje meegegeven)

Mogen wij vragen dat iemand van de familie dit kruisje vooraan in de kerk komt halen om mee te nemen naar huis en als aandenken te bewaren.

Maandag 02 november 2020: Allerzielen: 9.00 u: eucharistieviering in Eke voor alle overledenen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

IEDERE MORGEN OP ECLIPS TV.

’s Morgens om 9.20 uur kan u het morgengebed meevolgen op Eclips TV.

Abdij van Averbode.
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CARLO ACUTIS WERD OP 10 OKTOBER IN ASSISI ZALIG VERKLAARD.

De diepgelovige jongen was amper 15 jaar toen hij op 12 oktober 2006 stierf aan leukemie. Een Braziliaans kind genas in 2013 miraculeus van een dodelijke alvleesklierziekte nadat hij tot Acutis had gebeden – daarmee was er een wonder, nodig voor de zaligverklaring. Sinds de Wereldjongerendagen in Rio van 2013 kent de gelovige jeugd wereldwijd het verhaal van die cyberapostel.

Carlo Acutis werd op 03 mei 1991 in Londen geboren als zoon van Italiaanse expats. Toen hij 3 jaar was, verhuisde het gezin naar Milaan. Hoewel zijn ouders geen kerkgangers waren, bad de jonge Carlo elke dag de rozenkrans en ging hij dagelijks naar de eucharistie, voor hem de autostrade naar de hemel. Zijn moeder, Antonia Acutis-Salzano, vermoedt dat hun diepgelovige Poolse huishoudster daar voor iets tussen zat. Pastoor Gianfranco Poma getuigt dat Carlo in de kerk steeds voor het tabernakel zat en volgens zuster Elena was het gebed de ademhaling van zijn ziel. Bidden was voor hem een gesprek met Christus. Hij had het niet over zichzelf, maar smeekte om genade voor anderen.

De jongen wist ook zijn moeder te overhalen zich in het geloof te verdiepen.

Hij bekeerde me. Dat beschouw ik evenzeer als een mirakel, zegt ze. Ik was ver van de kerk. Ik groeide op in een geseculariseerd gezin zoals miljoenen mensen vandaag. Maar met deze zoon die voortdurend indringende vragen stelde over het geloof, werd ik gedwongen na te denken. Dat was de reden waarom ik dichter bij de kerk kwam. Nu tracht zijn moeder zijn boodschap verder te verspreiden.Computerwonder

Niet alleen het geloof trok zijn aandacht, ook computers en de technologie erachter. Acutis was nauwelijks 10 jaar toen hij programma’s schreef en websites ontwierp voor zijn school en voor parochies. Vandaag zou iedere parochie een website moeten aanleggen om de vragen van mensen te beantwoorden, becommentarieert pastoor Poma. Acutis wist inderdaad zijn twee passies bij elkaar te brengen en gebruikte informatica voor de verkondiging. Zo begon hij op zijn elfde een website over mariale verschijningen en een webencyclopedie van eucharistische wonderen overal ter wereld, wat na zijn dood tot een meertalige website www.miracolieucaristici.org leidde. Het begon allemaal toen Acutis het wonder van Lanciano ontdekte. De hostie was daar in menselijk vlees veranderd, een wonder dat door de kerk is erkend. Sindsdien ging hij op zoek naar gelijkaardige eucharistische wonderen.

Zijn documentatie ligt niet alleen aan de basis van de genoemde website, maar ook van een rondreizende tentoonstelling over zowat 140 erkende mirakels in verband met de eucharistie.

Rolmodel voor jongeren

Carlo Acutis was een aimabele, sportieve, verstandige en enthousiaste tiener, helemaal van deze tijd. Dat maakt van hem een zalige die dicht bij de leefwereld van jongeren staat. Hij kan een rolmodel voor velen zijn en hen aanmoedigen tot engagement en bezielde getuigenis. Hij was creatief bezig en had alles in huis om een succesvol leven uit te bouwen, maar het mocht niet zijn. Toch was zijn leven niet tevergeefs. Zijn familie en vrienden koesteren zijn erfenis en dragen die wereldwijd uit. Terecht, want Acutis had alle kenmerken van een heilige die paus Franciscus opsomt in de exhortatie Gaudete et Exsultate: geduld, zin voor humor, stoutmoedigheid, gemeenschapszin en een intens gebedsleven.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

HERNIEUWEN ABONNEMENTEN KERK & LEVEN 2021 PAROCHIES EKE EN NAZARETH

Binnenkort starten we opnieuw met het innen van de abonnementsgelden voor het parochieblad voor 2021.

Een aantal vrijwilligers haakt om gezondheidsredenen of wegens hoge leeftijd af. En we moeten ook nog steeds rekening blijven houden met alle beperkingen rond het coronavirus.

Zo maar bij iemand binnen gaan om het geld te innen en een babbeltje te slaan, iets waar velen onder jullie jaarlijks naar uitkijken, mag en kan niet dit jaar.

Wij zorgen er dit jaar voor dat alle vrijwilligers voldoende overschrijvingsformulieren krijgen. Zij mogen deze bij jullie aan de deur afgeven, met voldoende afstand, of in jullie brievenbus steken. En wie dit wil, mag uiteraard nog steeds contant betalen aan de vrijwilliger.

En in de straten waar geen vrijwilliger meer beschikbaar is, zullen abonnees een overschrijvingsformulier in de bus krijgen. Zij kunnen rechtstreeks op rekening betalen.

De prijs voor 2021 is EUR 43 voor een gewoon abonnement en EUR 45 voor een steun abonnement.
Mensen van buiten de parochie en diegene die gewoon zijn om rechtstreeks over te schrijven, mogen dit vanaf heden doen op rekening:

BE57 8905 0411 9135 o.n.v. PAROCHIEBLAD NAZARETH-EKE

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VORMSELWEEKEND IN DE PAROCHIES EKE EN NAZARETH

Tijdens het weekend van 26 en 27 september 2020 vervallen de gewone eucharistievieringen op zaterdag om 18.00 u in Eke en op zondag om 10.00 u in Nazareth.

Op zaterdag 26 september 2020 om 18.00 u is er in Eke Vormselviering.
Op zondag 27 september 2020 om 09.00 u en 11.00 u is er in Nazareth Vormselviering.
Deze 3 vieringen zijn uitsluitend voorbehouden aan onze vormelingen en hun opgegeven familieleden.

Om andere mensen toch de kans te geven op een eucharistieviering, zal E.H. Stefaan De Paepe op zondag 27 september 2020 om 08.45 u. de mis voorgaan in Eke.

Mogen we vragen tijdig aanwezig te zijn. Wanneer de maximum capaciteit van de kerk bereikt is, zal niemand meer toegelaten worden en zullen de kerkdeuren gesloten worden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Videoboodschap bisschop Lode voor alle vormelingen, hun ouders en de catechisten.

Ongeveer 7500 vormelingen zullen dit weekend het (uitgestelde) vormselsacrament ontvangen. Enkele vieringen vonden uitzonderlijk al plaats het voorbije weekend. Bisschop Lode spreekt de vormelingen, hun ouders en de catechisten toe.  
Bron: Bisdom Gent.

Bisdom GENT; Videoboodschap Bisschop Lode.
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WELKOM BIJ ONZE LIEVE VROUW TE NAZARETH

ZONDAG 13 september om 17.30 uur is er in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Nazareth een gebedsviering ter gelegenheid van het feest van Onze Lieve vrouw geboorte van 8 september.

Samen bidden we voor de vele noden van onze kleine en grote wereld, voor de zieken en stervenden, wie getroffen is door het corona-virus, persoonlijke en gezamenlijke intenties, voor alles wat nog niet is uitgesproken…
voor info bel je naar 09/385 57 31 – 0475/61 20 62

WELKOM op 13 september om 17.30 uur!!!
FOTO: Onze Lieve Vrouw van Nazareth. ( © Karen De Wilde)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DIEFSTAL IN DE SINT-AMANDUSKERK TE EKE.

Nadat de kerk van Eke op 2 maanden tijd 2 maal het slachtoffer geworden is van een diefstal, is er beslist om de kerk tot nader order opnieuw gesloten te houden.

Op zondag 5 juli 2020 tussen 9.30 u en 18.00 u verdween een massief zilveren ciborie, gevuld met geconsacreerde hosties uit het tabernakel.

Deze ciborie heeft een gegolfde voet, pareltjes in het midden en een kruis op het deksel.

Op vrijdag 4 of zaterdag 5 september 2020 is de godslamp gestolen uit de winterkapel.

Deze hing rechts achteraan tegen de muur.
Het gaat hier om een zilveren godslamp die tussen 220 en 270 jaar oud is en het wapenschil van de familie De Lichtervelde draagt.

Omwonenden, of toevallige voorbijgangers, die denken iets verdacht gezien te hebben, wordt gevraagd om dit zo snel mogelijk te melden bij de lokale politie én aan de pastoor op 09/385.42.40 of guy.claus2@telenet.be

Beide erfgoedstukken staan ook geseind bij PARCUM. Dit is een door de Vlaamse overheid erkend museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Zij zorgen er voor dat de diefstallen opgelijst worden én doorgegeven worden aan de federale politie. Iedere antiquair is verplicht deze lijst te raadplegen wanneer hem een stuk aangeboden wordt.

Omwille van deze beide diefstallen op korte tijd, is de kerk van Eke vanaf heden enkel nog toegankelijk tijdens de eucharistievieringen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dit van ongeveer 7.40 u tot ongeveer 09.00 u. Op zaterdag is dit van ongeveer 17.00 u tot ongeveer 19.00 u.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen