TROOSTPLEKKEN IN DE PAROCHIES GAVERE-NAZARETH

IEDEREEN HEEFT NOOD AAN TROOST IN DEZE TIJDEN VAN CORONA.

Voor de Troostplekken van FERM druk U HIER.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor TROOSTPLEKKEN IN DE PAROCHIES GAVERE-NAZARETH

WE WENSEN U EN IEDER DIE JE GENEGEN IS EEN VREUGDEVOL PASEN…

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WE WENSEN U EN IEDER DIE JE GENEGEN IS EEN VREUGDEVOL PASEN…

GESPREKKEN MET ONZE BISSCHOP LODE OVER DE GOEDE WEEK.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor GESPREKKEN MET ONZE BISSCHOP LODE OVER DE GOEDE WEEK.

OPEN KERK IN ASPER EN GAVERE OP PAASZONDAG.

DE NIEUWE PAASKAARSEN GEZEGEND EN GETEKEND
HET NIEUWE DOOPWATER GEWIJD

De pastoor zal de 2 nieuwe Paaskaarsen zegenen en tekenen en het water wijden met het gebed uit de Paaswake. Nadien worden deze kaarsen in de Paaskandelaars van onze beide kerken geplaatst. Op deze wijze blijft Gods aanwezigheid voelbaar nabij telkens we samen een sacrament vieren zoals de eucharistie.

“Corona”. Dit woordje zal in ons geheugen gegrift blijven en ook de geschiedenis zal er niet omheen kunnen. Sedert maart 2020 heeft ons het leven een totaal andere wending genomen. “Afstand houden, handen wassen, mondmasker dragen” zijn dé codewoorden om ons doorheen deze crisis te helpen om van het normale leven opnieuw te kunnen proeven. Hoopvol is dat wetenschappers erin geslaagd zijn op zeer korte tijd vaccins te ontwikkelen die perspectief brengen. Maar we zijn er nog niet. U stelt zich wellicht de vraag: “En wat wordt het met Pasen, het feest van de verrijzenis”. Wordt het verrijzen uit die barre tijd? Wordt opnieuw ongestoord samenleven mogelijk?… Jammer, maar dit is nu nog te vroeg.

“En toch vieren we de Goede Week en wordt het opnieuw Pasen, maar het zal ook dit jaar anders zijn!”

Eucharistievieringen zijn nog steeds niet toegelaten. Maar toch willen wij het Licht van de verrezen Heer laten schijnen, willen we de Paasklokken luiden. Op Paaszondag, HET hoogfeest voor alle christenen zijn onze beide kerken open voor wie even tijd kan vrijmaken voor bezinning en gebed en graag even de Paasgeest proeft. De nieuw getekende Paaskaarsen en het pas gewijde doopwater krijgen een ereplaats in onze mooi versierde kerken. Ook wie dit wenst kan dan nog gezegende palm meenemen. Beide kerken zijn open van 10 uur tot 11.30 uur.  Kom, vier en juich met ons mee want de Heer is verrezen, Hij is opgestaan als Licht voor alle mensen. ALLELUIA, CHRISTUS LEEFT…

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor OPEN KERK IN ASPER EN GAVERE OP PAASZONDAG.

PASEN 2021: HOOP, SOLIDARITEIT, LEVEN

Bisschoppen roepen op om alle kerkklokken te laten luiden op Pasen om 12 uur.

Omwille van corona en de beperking tot maximaal 15 personen in de publieke vieringen, wordt het net als vorig jaar geen Pasen zoals anders. Maar daarom wordt het niet minder Pasen. Meer dan ooit brengt de paasboodschap in deze moeilijke tijd hoop en toekomst. Jezus overwint de dood. Het leven krijgt het laatste woord.

De bisschoppen van ons land willen deze Blijde Boodschap in de coronapandemie luid laten klinken. Zij vragen daarom om op paaszondag 4 april om 12 uur de klokken te luiden in alle kerken van ons land. Als teken van troost en hoop voor al wie slachtoffer is van het coronavirus en voor wie hen met de beste zorg omringen. Als teken van steun voor wie onvermoeibaar blijven strijden tegen het virus. Als teken van verbinding tussen ons allen: want met vereende krachten kunnen en zullen we deze pandemie te boven komen.

Ja, het wordt opnieuw Pasen!

IPID – Brussel, dinsdag 30 maart 2021

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor PASEN 2021: HOOP, SOLIDARITEIT, LEVEN

Gesprek over de Goede Week met bisschop Lode: Palmzondag

BRON: Kerknet -Bisdom Gent.

Bisschop Lode vertelt in deze aflevering van het Goede week gesprek over de dubbelheid van Palmzondag in elk van ons.

Ik heb dat altijd als shockerend beleefd, elk jaar opnieuw als ik voorging in de liturgie van palmzondag in de abdij: ‘Hosanna!’ roepen op het voorplein van de kerk en minder dan een half uur later hoor je dan het passieverhaal. Het zijn diezelfde mensen die roepen: ‘Kruisig Hem!’

Je zou kunnen denken: als ik toen geleefd zou hebben, had ik het niet zo gedaan. Wel, daar ben ik niet zo zeker van. Ik zou antwoorden: ‘Tja, zo zitten we in elkaar’.

Men had niet gezien wie Hij eigenlijk is. Het is het hoofdthema in het Marcusevangelie dat we dit jaar lezen. Heel die passage van Palmzondag wordt bijna alleen maar geconstrueerd rond het feit dat Jezus op een veulen zit. Bij Marcus gaat het daarover: Jezus zit niet op een strijdpaard. Hij is de nederige koning, Hij is de koning van de vrede. De mensen zien Jezus de genezer, maar ze zien te weinig het symbool dat de identiteit van Jezus uitdrukt.

Enkele verzen verder is het dezelfde Jezus, Hij blijft dezelfde; maar wij veranderen van register naargelang het ons uitkomt. ‘Hosanna, red ons!’ ofwel ‘Kruisig Hem, dat Hij maar verdwijnt!’ Palmzondag drukt die twee uit en we worden met onze neus op de feiten geduwd: niet alleen op wie Jezus is, maar ook op wie we zelf zijn.

Dan moet ik mezelf de vraag stellen: wie is Jezus voor mij? Is het alleen maar Iemand van wie ik het heil verwacht, de genezing – het komt mij goed uit van gelovig te zijn. Of volg ik Hem ook op zijn weg naar het kruis?

Jezus heeft gezegd: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, Hij moet zijn kruis opnemen’. Dat is minder aangenaam natuurlijk, en met welke perspectief? Palmzondag is één van de dagen die mij het meest uitdagen als het gaat om mijn gevoelens ten aanzien van Jezus.”

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Gesprek over de Goede Week met bisschop Lode: Palmzondag

Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 5

BRON: Bisdom GENT.

Bisschop Lode vertelt hoe de catechumenen ons opnieuw de ogen kunnen openen.

Mijn eerste ontmoeting met catechumenen (doopleerlingen, n.v.d.r.) vorig jaar heeft veel indruk op mij gemaakt. Wat betekent het om je voor te bereiden op wat eigenlijk essentieel is in ons leven als christen?  

Het voordeel van het monnikenleven is dat we leven met en van de liturgie. 

De hele vastentijd is eigenlijk één grote catechese, onderweg naar het doopsel en naar Pasen. Die twee horen samen.

Als je dus je christelijk leven opnieuw wil ontdekken, lees en bid dan met de teksten van de liturgie en doe het ‘in communio’ met de mensen die zich daar de eerste keer op voorbereiden. Dat is zo gemeenschapsvormend.

Het is belangrijk dat de catechumenen weten dat ze niet ‘elk voor zich’ op weg gaan naar het doopsel, maar dat we het samen doen.

Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor hen, niet alleen als bisschop maar als christen. Dat mensen die stap naar God zetten is toch niet zo evident. Er zijn zoveel vragen rond geloof en het instituut Kerk … maar waar het eigenlijk om gaat, dat mensen daardoor gegrepen zijn,  dat is eigenlijk iets fantastisch. Het brengt mij terug naar mijn eigen beginpunt in het geloof met de uitnodiging om het opnieuw te doen.

 • Aansluitend bij deze aflevering vind je hier ook nog EXTRA aflevering die niet elders gepubliceerd werd. 
  Niet alleen de catechumenen worden gedoopt, maar alle gelovigen hernieuwen hun doopbeloften in de viering van Pasen. Waarom dienen we dat elk jaar opnieuw te doen?

   
 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube (geen cookies nodig).
   
 • Het volledige eerste deel (32 min) over de veertigdagentijd kan je bekijken op deze pagina.
   
 • Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week vind je hier.
Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 5

DRINGEND PALM GEZOCHT

Op zondag 28 maart 2021 vieren we Palmzondag.

Palmzondag is het begin van de Goede Week, en de laatste vastenzondag voor Pasen. Traditioneel wordt er dan in de katholieke kerk palm gewijd.

We zijn op zoek naar veel palm.  Heb jij er in je tuin staan? Mogen we deze komen snoeien?  Laat iets weten aan Christine Piens, Kerselarestraat 7 Gavere – 09 384 34 61 of Chris Jungbluth, Veldstraat 26 Asper – 09 384 43 06. Alvast veel dank!

Ook in Eke en Nazareth willen we voor gewijde palm zorgen.
De gewijde palmtakjes zullen vanaf zondag 28 maart 2021 rond 11.00 u beschikbaar zijn aan de trappen vóór het altaar, en dit in beide kerken.

Bij het afhalen van de palmtakjes wordt gevraagd om steeds een mondmasker te dragen, de nodige afstand tot andere gelovigen te bewaren en enkel die palm mee te nemen die men zelf nodig heeft of aan familie, buren of vrienden beloofd heeft.

Inwoners die hun buxusstruikjes binnenkort willen snoeien, mogen in de week vóór palmzondag (22 maart 2021 tot 26 maart 2021), hun takjes naar één van beide kerken brengen. Beide kerken zijn overdag open.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor DRINGEND PALM GEZOCHT

WEEK EN DAG VAN DE ZORG

Aan iedereen die zorgt … ik hou van u!

Op zondag 21 maart 2021 is het Dag van de Zorg, een feestdag voor de mensen van de zorg.

Met de campagne “ik hou van u” wordt er een ode gebracht aan iedereen die zorgt. Zowel de professionele zorgverlener als de vrijwilligers en de mantelzorgers krijgen alle aandacht die ze verdienen.

We starten de Week van de Zorg op maandag 15 maart 2021 en eindigen met de feestdag ‘Dag van de Zorg’ op zondag 21 maart 2021.

Meer info vinden jullie terug op www.dagvandezorg.be

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WEEK EN DAG VAN DE ZORG

Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 4

Bisschop Lode antwoordt op de vraag hoe kunnen we vandaag ‘vreugdevol’ de vasten beleven?

Het is goed dat je in je vraag het woord ‘vreugde’ gebruikt en niet ‘blijheid’. Er zijn momenten waarop ik droevig of ernstig ben, maar niet zonder vreugde. Het is de vreugde van de liefde, die dieper gaat dan de oppervlakkige blijheid, die ik nochtans niet wil onderwaarderen. (…)

Vreugde is een evangelisch gegeven. Ze komt van elders.

Ik vind een mooi voorbeeld bij de zusters van de heilige Moeder Theresa. In Calcutta rapen de zusters letterlijk de stervende mensen op van de straat om hen te wassen, te verzorgen en bij hen te blijven, opdat ze toch tenminste in die laatste dagen of uren van hun leven toch nog een menswaardig bestaan mogen ervaren. Die zusters zien er niet triestig uit. Medelijden wil niet zeggen dat je even vuil en droevig moet worden als hen, daar hebben de mensen ook niets aan. Zij beleven een vreugde die voorkomt uit het geloof – ze zien Jezus in hun naaste- en dat vervult hen werkelijk met licht. Ze zijn licht voor die mensen. Dat is een diepere vreugde dan de blijheid die men toont in de reclames van vandaag. Tot die vreugde worden we uitgenodigd in de veertigdagentijd.

Ik heb hier een passage genoteerd van de heilige Benedictus die een mooi hoofdstuk heeft over de vasten in zijn Regel:  “Ieder kan uit eigen beweging en met de vreugde van de heilige Geest aan God iets aanbieden dat boven de maat van zijn verplichting uitgaat, door namelijk zijn lichaam wat voedsel te ontzeggen, wat drinken, wat slaap, wat praten, wat schertsen. En laat hij dan met de vreugde van het verlangen, dat uit de Geest is, uitzien naar het heilig Paasfeest”.

De vasten is dus een periode waarin we enerzijds niet vergeten dat we eigenlijk mensen zijn die al verrezen zijn. We verrijzen met Jezus. Het paasfeest is niet alleen maar iets van de toekomst, we mogen er nu al uit leven. Anderzijds gaan we er naar toe, in de vreugde van de Geest. Die is ons gegeven, die maken we niet zelf. 

Het is geen ‘blijheid spelen’, we hebben het recht op die vreugde. Ze is ons beloofd in het doopsel en we kunnen daarvan leven.

De vastenperiode is dus ook een periode om te zien: leef ik echt van die vreugde of hoe kan ik daarin groeien ?

 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
 • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
  Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.

(interview: Geert De Cubber) Bron: KERKNET – Bisdom Gent.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 4