VIERINGEN IN EKE EN NAZARETH VANAF 1 JULI 2017.

AANDACHT Vanaf zaterdag 1 juli 2017 zullen de vieringen als volgt zijn:

Zaterdag om 18.00 u : mis in Eke

Zondag om 08.45 u : mis in Eke
om 10.00 u : mis in Nazareth

 

In het weekend van 9 juli zijn er in Eke de verbroederingsfeesten.

Zaterdag 8 juli om 18.00 u : mis in Eke

Zondag 9 juli  om 10u30 : mis tgv de verbroedering in Eke
om 10.00u : mis in Nazareth

 

VORMSELCATECHESE PAROCHIE EKE

VORMSELCATECHESE  ST.AMANDUS EKE.

Gelieve zich eerst aan te melden bij de pastoor of de catecheseverantwoordelijke. De  inschrijving voor de catechese 2017-2018 gaat door in de eetzaal van de vrije basisschool, Steenweg, 52, te Eke.

Op vrijdag 23 juni van 18.00u tot 20.00u en op zaterdag 24 juni  van 9.00u tot 11.30u

Mee te brengen bij de inschrijving:

*Trouwboekje.

*Bewijs van catechese volgen op school. ( Indien geen katholiek onderwijs wordt  gevolgd.)

*Uw adres en naam van de parochie waar u woonde ‘toen uw kind gedoopt werd.’:

indien het doopsel niet vermeld  staat in je trouwboekje, gelieve een doopattest  mee te brengen. Dit attest kan je aanvragen bij de pastoor van de parochie waar je kind gedoopt is.

*Dit alles organiseren brengt ook onkosten met zich mee, zoals de verzekering, drukwerk voor de bijeenkomsten en de vieringen,  

 Daarom vragen we bij inschrijving, een bijdrage van 30 euro.

 (Gelieve het juiste bedrag van 30 euro mee te brengen. )

 Contactpersonen: 

pastoor Guy Claus  tel. 09/ 385.42.40  mailadres : guy.claus2@telenet.be

catecheseverantwoordelijke Vanmeirhaeghe Hilde : gsm.nr. 0497.85.67.10   mailadres: hvanmeirhaeghe@skynet.be

MEIMAAND – MARIAMAAND

Wees gegroet Maria, vrouw van alle tijden, moeder van alle moeders, draagster van Jezus, vruchtbare vrouw in elke zin van het woord, gezegend is de vrucht van je schoot, de Zoon die ons de weg toont, ook vandaag. Die ons, zoals jij, ‘ja’ doet zeggen op de wereld anders, op vrede en rechtvaardigheid.

Wees een steun voor allen die gebukt gaan onder zorgen, pijn en verdriet, Jij, de bemoedigster in moeilijke dagen. Geef het hen in naam van de leven gevende God waarin we geloven. Voor nu en altijd. Amen.

Traditiegetrouw is er in de meimaand op meerdere avonden een korte gebedsviering –telkens om 20 uur– aan de verschillende wijkkapelletjes van onze parochie. Alle wijkbewoners en Mariavereerders worden vriendelijk uitgenodigd om er te komen bidden voor onze grote wereld, voor de kerk, onze gezinnen, en alle intenties van onze medemensen.

Woensdag 3 mei: Kapel ”Kasteelstraat” en Kapel “Gaversepontweg”.

Donderdag 4 mei: Kapel “Steinstraat” en Kapel “Deinsestraat”.

Vrijdag 12 mei: Kapel “Boeregemstraat”.

Maandag 15 mei:  Kapel “Ten Edestraat”.

Dinsdag 16 mei: Kapel “ Huisepontweg”.

Woensdag 17 mei: Kapel “Kortrijkseheerweg” en Kapel “Warandestraat”.

Maandag 22 mei: Kapel “ ’s Gravenstraat”.

Vrijdag 26 mei: Kapel “Eeckhoutsdreef”.

Woensdag 31 mei: Kapel “Scherpenheuvel” (Oudenaardseheerweg).

 

In de parochiekerk van Eke is er in de meimaand op dinsdag om 19.00 uur een aanbidding en lof. ( dinsdag 2, 9, 16 en 30 mei)

Iedereen is hartelijk welkom…

DANKVIERING ERE-DEKEN MARK SOENS

VANDAAG ZONDAG 23 APRIL WAS ER DE DANKVIERING VAN ERE-DEKEN MARK SOENS.
Met velen waren ze naar de kerk van Nazareth gekomen om afscheid te nemen van onze ere-deken Mark Soens, 25 jaar lang was hij de pastoor-deken van onze parochie. In wel en wee heeft hij op de parochie gewerkt en dankbaar waren de vele aanwezigen. Het was een mooie viering met nadien een receptie…
Het ga je goed in de komende jaren…
Pastoor Guy is de nieuwe Herder van onze parochie en wensen hem ook veel moed en kracht samen met alle mensen van goede wil om ons KERK zijn verder te zetten in de toekomst…
Ons Lief Vrouwke van Nazareth, bid voor ons en voor hen…

Klik hier voor foto’s..

www.parochie-in-gavere-nazareth.be

Beste bezoeker,

 

Van harte welkom op de webruimte van de vernieuwde parochies Gavere en Nazareth. Deze site is in opbouw en zal de komende weken bijgewerkt worden en we verontschuldigen ons voor de ongemakken.

De Webmaster.