WELKOM BIJ ONZE LIEVE VROUW TE NAZARETH

ZONDAG 13 september om 17.30 uur is er in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Nazareth een gebedsviering ter gelegenheid van het feest van Onze Lieve vrouw geboorte van 8 september.

Samen bidden we voor de vele noden van onze kleine en grote wereld, voor de zieken en stervenden, wie getroffen is door het corona-virus, persoonlijke en gezamenlijke intenties, voor alles wat nog niet is uitgesproken…
voor info bel je naar 09/385 57 31 – 0475/61 20 62

WELKOM op 13 september om 17.30 uur!!!
FOTO: Onze Lieve Vrouw van Nazareth. ( © Karen De Wilde)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DIEFSTAL IN DE SINT-AMANDUSKERK TE EKE.

Nadat de kerk van Eke op 2 maanden tijd 2 maal het slachtoffer geworden is van een diefstal, is er beslist om de kerk tot nader order opnieuw gesloten te houden.

Op zondag 5 juli 2020 tussen 9.30 u en 18.00 u verdween een massief zilveren ciborie, gevuld met geconsacreerde hosties uit het tabernakel.

Deze ciborie heeft een gegolfde voet, pareltjes in het midden en een kruis op het deksel.

Op vrijdag 4 of zaterdag 5 september 2020 is de godslamp gestolen uit de winterkapel.

Deze hing rechts achteraan tegen de muur.
Het gaat hier om een zilveren godslamp die tussen 220 en 270 jaar oud is en het wapenschil van de familie De Lichtervelde draagt.

Omwonenden, of toevallige voorbijgangers, die denken iets verdacht gezien te hebben, wordt gevraagd om dit zo snel mogelijk te melden bij de lokale politie én aan de pastoor op 09/385.42.40 of guy.claus2@telenet.be

Beide erfgoedstukken staan ook geseind bij PARCUM. Dit is een door de Vlaamse overheid erkend museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Zij zorgen er voor dat de diefstallen opgelijst worden én doorgegeven worden aan de federale politie. Iedere antiquair is verplicht deze lijst te raadplegen wanneer hem een stuk aangeboden wordt.

Omwille van deze beide diefstallen op korte tijd, is de kerk van Eke vanaf heden enkel nog toegankelijk tijdens de eucharistievieringen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dit van ongeveer 7.40 u tot ongeveer 09.00 u. Op zaterdag is dit van ongeveer 17.00 u tot ongeveer 19.00 u.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

BOEKJE MARIALE OMMEGANG

Omdat de jaarlijkse Mariale Ommegang niet op de traditionele manier kon uitgaan, hebben we vanuit de werkgroep een boekje gemaakt.
In dit boekje staat een stukje geschiedenis over het Mariabeeld, de ommegang en de ommegangskapellen en bevat daarnaast ook een pak kleurenfoto’s.

Wie graag nog een boekje heeft, mag dit laten weten aan Marc op 0475/61.20.62 of 09/385.57.31 of marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be. Deze boekjes worden verkocht aan 3 EUR.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONAVIRUS – UPDATE 20/08/2020

Op de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus 2020 is het aantal gelovigen in een kerk opnieuw opgetrokken van 100 naar 200. Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht. Dit maximumaantal kan alleen worden bereikt op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en protocollen strikt worden nageleefd.

Het beperkt aantal gelovigen dat we mogen toelaten in onze kerken, noodzaakt ons tot een aantal maatregelen die we liever niet nemen.
Op kermismaandag zullen er, zowel in Eke als in Nazareth, GEEN diensten zijn voor de overleden parochianen.
Het gedachtenisprentje en de intenties zullen verschoven worden naar het weekend van Allerheiligen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VORMSELVIERINGEN EN EERSTE COMMUNIE IN EKE EN NAZARETH – SEPTEMBER 2020

Op zondag 20 september 2020 vieren de jonge parochiaantjes van Nazareth hun eerste Communie.

Door alle maatregelen die moeten nageleefd worden, zal deze groep kinderen in 2 gesplitst worden. Op die manier krijgen ouders en inwonende broertjes en zusjes de gelegenheid deze viering mee te volgen in de kerk.

In Eke valt de eerste communie op zaterdag 24 oktober 2020 om 10.00 u. Hoe alles hier geregeld zal worden, hangt af van de maatregelen die op dat moment gelden.

Ook voor de vormselvieringen in het weekend van 26 en 27 september 2020 gelden strikte maatregelen. In Eke is er één vormselviering, in Nazareth is de groep te groot en zijn er 2 vormselvieringen. Elke vormeling zal slechts 4 familieleden naar keuze mogen meebrengen naar de kerk, zowel in Eke als in Nazareth.

Dit betekent dan ook jammer genoeg dat er GEEN andere gelovigen zullen toegelaten worden tot deze vieringen. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

MARIALE OMMEGANG 8 SEPTEMBER – UPDATE

Onze Lieve Vrouw van Nazareth
foto: Greta Peil

Maandag 3 augustus kwam de werkgroep Mariale Ommegang opnieuw bijeen.

De nationale veiligheidsraad heeft op 27 juli 2020 een aantal maatregelen verscherpt, en dit voorlopig tot eind augustus. Wij trekken deze maatregelen door naar de Ommegang van dinsdag 08 september 2020.

Aan de misvieringen is er niet geraakt.
Op dinsdag 08 september 2020 om 9.00 u is er de plechtige Hoogmis met uitstalling van het miraculeus Mariabeeld. De gebedswake gaat door op dinsdagmiddag om 14.30 u.
Aangezien er per dienst maar 100 mensen in de kerk toegelaten zijn, komt er een bijkomende gebedsdienst op zondag 13 september 2020 om 17.30 u.

Voor deze 3 vieringen moeten we werken met een reservatiesysteem. Vanaf het weekend van 15 augustus 2020 kan er vóór aanvang van de weekendvieringen ingeschreven worden voor één van deze 3 vieringen. Inschrijven voor één van deze 3 vieringen is verplicht.

Ondertussen hebben we ook alternatieven uitgewerkt.
Er is een erfgoedapp. Iedereen met een smartphone kan deze app downloaden via de Erfgoedcel Leie-Schelde en op eigen tempo de Ommegang stappen. Van zodra je de volgende kapel nadert, krijg je een pop-up op uw smartphone. Je krijgt hier foto’s van de kapel, een tekst en een gebed te zien.

Daarnaast hebben we voor een boekje gezorgd. Naast wat informatie over de geschiedenis van de Ommegang en de kapellen, vind je hier per kapel een paar foto’s en een gebed. Dit boekje zal tegen kostprijs kunnen aangekocht worden in beide kerken vanaf 15 augustus 2020, op de dag van de ommegang zelf of bij Marc Perseyn.

Met dit boekje of de app kun je perfect de Ommegang doen, zoals die andere jaren in groep gedaan werd.

Eclips TV zal 2x aandacht besteden aan de Mariale Ommegang. Een eerste maal op dinsdag 08 september 2020 om 18.15 u. en voor mensen die deze uitzending gemist hebben, volgt een tweede uitzending op woensdag 09 september 2020 om 09.30 u.
U dient hiervoor wel over een HD decoder te beschikken. Klanten van Proximus kunnen Eclips TV bekijken op kanaal 90, klanten van Telenet vinden dit op kanaal 51.

Meer info hierover volgt in de komende weken in de volgende parochiebladen en op de website: www.parochie-in-gavere-nazareth.be of www.mariale-ommegang-nazareth.be

of telefonisch bij Marc Perseyn op 09/385 57 31 – 0475/61 20 62 of mail: marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Diocesaan Noodfonds steunt Caritas Libanon. Jij ook?

Het Diocesaan Noodfonds Bisdom Gent schenkt 10 000 euro via Caritas International aan Caritas Libanon voor de zwaar getroffen bevolking van Beiroet.

Bisschop Lode Van Hecke:

Ik ken het gebied daar. De explosie in de haven van Beiroet is een immense catastrofe. Ik vraag mij af hoe het land nog kan overleven na deze bijkomende ramp die bovenop alle andere problemen komt.

Het Diocesaan Noodfonds van het bisdom Gent gaat in op de oproep van Caritas International en schenkt 10 000 euro voor de eerste dringende noodhulp die momenteel door Caritas Libanon wordt geboden.

Met Caritas International roept de bisschop iedereen op om solidariteit te betonen en vandaag nog een gift te doen via het platform giften online van Caritas International of via rekening BE88 0000 0000 4141 met als mededeling: ‘3916 Libanon’. 

Directe noodhulp

“Onze medische centra worden overspoeld”, getuigt Rita Rhayem, directrice van Caritas Libanon. Caritas is een van de grootste ngo’s in het land met bijna 900 werknemers en honderden vrijwilligers. Caritas is over het hele Libanese grondgebied operationeel, onder meer met medische centra en een tiental mobiele klinieken. “Ook de ziekenhuizen van de stad liggen overvol. Ze hebben van alles tekort! Ook eten.” 

“De situatie is zeer alarmerend, om niet te zeggen apocalyptisch”, voegt Rita Rhayem eraan toe. “We vrezen dat de toestand de komende uren nog zal verergeren als gevolg van de giftige stoffen die vrijgekomen zijn bij de explosie van het ammoniumnitraat en proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden maar onze medische centra zijn hiervoor niet uitgerust!”  

Lees hier meer op de website van Caritas International en stort een bijdrage *

* De overheid besliste om in het kader van de coronamaatregelen tot 31 december van dit jaar voor giften vanaf 40 euro aan erkende organisaties 60 % terug te geven (ipv 40%) in de vorm van een belastingvermindering, voor zover het totale bedrag van je giften minder bedraagt dan 20% van je belastbaar inkomen. Een gift van 100 euro in 2020 kost u dus in realiteit slechts 40 euro.

Bron: Bisdom Gent.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA – COVID19: UPDATE VEILIGHEIDSRAAD 27 JULI 2020

Op de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 is het toegelaten aantal gelovigen in een kerk teruggebracht van 200 naar 100.

In die 100 is ook de priester, organist, misdienaars, … inbegrepen.

Alle andere regels blijven onverminderd van kracht.

Iedereen moet bij het binnenkomen verplicht een mondmasker dragen en de handen ontsmetten. Het mondmasker dient men gedurende de ganse eucharistie aan te houden. Gelovigen dienen te allen tijde de afstand van 1,5 m tot elkaar te respecteren, met uitzondering van mensen die tot dezelfde bubbel behoren.

Eens het aantal van 100 bereikt, zullen de kerkdeuren gesloten worden. Gelieve dus tijdig aanwezig te zijn.

Leden van de beide kerkfabrieken en hun aangestelden zorgen voor de opvolging van deze regels. Voor alle vragen kan u ook steeds bij hen terecht.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

EEN TROOSTPLEK IN DIKKELVENNE.

Ferm Dikkelvenne zorgt voor de allereerste troostplek in de gemeente Gavere.    

Het wordt een plek die symbool staat voor troost, hoop en verbondenheid voor al wie tijdens, en ook lang na de coronacrisis, troost wil geven of vinden. Of zelfs letterlijk troost wil planten. Want kenmerkend voor de troostplek zijn de bloemen. Bloembollen vol belofte voor een nieuw begin en energie. Met dit initiatief krijgt onze lokale gemeenschap een plek om samen troost te vinden en troost te planten. De troostplek is een stille plek in het groen, dichtbij huis. Een plaats waar iedereen verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen. Maar ook opnieuw hoop en vertrouwen in de toekomst.

Iedereen kan op deze troostplek een bloembol planten want ook planten schenkt troost. Planten is immers bezig zijn met de toekomst. Het gedicht doet ons even stilstaan bij het verlies en het gemis. Net als de bloemen, wanneer ze bloeien in het voorjaar en ons aan het begin van de corona-epidemie herinneren. Uit de veerkracht van die kleine bloembollen halen we troost en nieuwe energie. We zijn blij dat we dit in Dikkelvenne kunnen realiseren. Want dat is waar Ferm voor staat: ‘samen meerwaarde geven aan het leven’.

We richten deze troostplek in op het Christianadomein, ter hoogte van de vijvers. 

De  troostplek wordt ingehuldigd op zondag 26 juli 2020. 

We duiden het project bij de openluchtviering voor de Heilige Christiana om 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom  !!

Deze  troostplek is steeds vrij te bezoeken.  Doen !!

De bloembollen  worden aangeplant in het najaar.  Iedereen die zijn steentje hiertoe wil bijdragen en hierbij wil helpen of wie voor verdere verfraaiing ter plaatse wil zorgen kan best contact opnemen met debuysscher-tuypens@skynet.be tel 0489/10 78 22, of met noellacarreel@gmail.com

PlantTroost is een project van Ferm vzw met een breed aanbod aan troost voor iedereen. Het project heeft de steun van experts zoals Dirk De Wachter e.a. en van de campagne “Zorgen voor morgen” van Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke.  We willen ook uitdrukkelijk onze dank betuigen aan het gemeentebestuur voor de logistieke steun bij dit project alsook dank aan de kerkraad Dikkelvenne voor het gebruik van dit domein. 

Meer info op www.SamenFerm.be/ planttroost op https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost/troostplekken   en  https://www.facebook.com/groups/541796816523199/.  

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DIGITALE BEDEVAART NAAR LOURDES

Normaal gingen we met de diocesane bedevaarten van Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt naar Lourdes in Frankrijk van 17 tot 23 juli.

Nu kan je hier een digitale bedevaart volgen,  druk hier.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen