CORONA VIRUS – OPSCHORTING VAN MISVIERINGEN – UPDATE

De bisschoppen schorsen alle publieke liturgische bijeenkomsten van de Katholieke Kerk in ons land. Deze beslissing geldt alvast tot en met 05 april 2020.

We willen met klem herhalen dat in alle kerken en kapellen geen publieke vieringen zijn toegestaan, noch in de week, noch in het weekend.

Er is geen communiebedeling aan huis. Het is natuurlijk belangrijk om zieken en bejaarden nabij te blijven, dat kan bijvoorbeeld door een kaartje of een telefoontje.

In ieder geval weten we nu dat de Palmzondagviering (05 april 2020) niet kan doorgaan. Er zullen in Nazareth en Eke palmtakken gewijd worden, die nadien in de kerk kunnen opgehaald worden.
Meer info hierover volgt.

Over de andere vieringen van de Goede Week is nog geen beslissing genomen, maar nu al wordt aangenomen dat deze ook niet zullen doorgaan.

Doopsels en kerkelijke huwelijken zijn voorlopig niet meer toegestaan, ook niet in beperkte kring.
Uit voorzorg zullen tot nader bericht ook geen uitvaarten meer plaatsvinden in de kerken van Eke en Nazareth.

Op de uren van de weekendmissen zal de kerk open zijn om mensen de gelegenheid te geven tot gebed of het aansteken van een kaars.
In Eke zal de kerk dagelijks open zijn van 08.00 u. tot de middag.
De kerk van Nazareth blijft open zoals gewoonlijk.

Alle aangevraagde missen en jaargetijden gedurende deze periode dienen verplaatst te worden. We hebben al een aantal mensen kunnen contacteren met de vraag om, in overleg met hun familie, een nieuwe datum vast te leggen. De nieuwe datum mag doorgegeven worden aan de pastoor, Guy Claus, op 09/385 42 40 of guy.claus2@telenet.be of op 09/385 85 31 of dewildepeil@skynet.be met de vermelding: “verplaatsing mis/jaargetijde + naam + datum”

CORONA VIRUS – OPSCHORTING VAN MISVIERINGEN

De bisschoppen van België schorsen alle publieke liturgische bijeenkomsten van de Katholieke Kerk in ons land.

Deze beslissing gaat in het weekend van 14 & 15 maart en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerk van Nazareth blijft open voor persoonlijk gebed en bezinning.

In Eke zal aan de parochianen eveneens de mogelijkheid geboden worden om te bidden en een kaars te laten branden op de uren van de eucharistievieringen.

VERZOENINGSVIERING

De Katholieke Kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten. Hierdoor zal de verzoeningsviering op woensdag 1 april 2020 om 19.00 u in Zevergem NIET doorgaan.

GOEDE VRIJDAG – AANPASSING UUR

De viering met avondwake en communie op Goede Vrijdag 10 april 2020 in de kerk van Asper gaat NIET door om 18.00 u. zoals eerst afgesproken was, en zoals op de flyer vermeld staat, maar WEL om 19.00 u.

BEDEVAART NAAR SINT-JOZEF LEUVEN

Naar jaarlijkse traditie gaan we ook dit jaar met de autocar op bedevaart naar Sint-Jozef in Leuven.

Deze bedevaart heeft plaats op donderdag 5 maart 2020.

 

 

 

We nemen deel aan de eucharistieviering van 11.30 uur met als thema ‘Hij die voor ons ten beste spreekt’. In de namiddag is er om 14.30 uur aanbidding.
’s Middags, tijdens de vrije tijd kan men een bezoek brengen aan de crypte van Pater Damiaan.
Na het lof bezoeken wij de studio’s van Radio Maria in Eggenhoven (Leuven).
Gewoonlijk vertrekken we tussen 8.30 uur en 9.00 uur in de morgen..

 

 

Voor alle info en deelname kan u terecht bij Marc Perseyn, Oudenaardseheerweg 184 Nazareth – 09 385 57 31 of 0475 61 20 62

Je kan inschrijven tot 24 februari 2020 en er wordt dan afgesproken waar u eventueel kan opstappen en welk uur. Alle bedevaarders van de regio Aalter, Oudenaarde, Munkzwalm en Deinze zijn van harte uitgenodigd.

Deelnameprijs: 18 euro.

MARIA LICHTMIS VORMELINGEN EN PAS GEDOOPTEN IN DE PAROCHIE GAVERE

Op 2 februari viert de christelijke geloofsgemeenschap het Feest van de Opdracht van de Heer beter bekend onder de volkse benaming “Maria Lichtmis”.
Het is de gewoonte dat bij deze gelegenheid in de weekendeucharistie onze vormelingen Jezus heel speciaal als het ware Licht verwelkomen in hun jonge leven en beloven in Zijn voetspoor te gaan.

In de namiddag is er dan traditiegetrouw de kinderzegen voor de allerkleinsten. Alle ouders en familie wiens kindje(s) tijdens het voorbije jaar van februari 2019 tot februari 2020 werd(en) gedoopt worden daartoe uitgenodigd. Wij zorgen voor een goed verwarmde en mooi versierde kerk met kleurrijke ballonnetjes en de er bij horende heerlijke pannenkoeken. Wees daartoe welkom.

KERSTCONCERT KERK NAZARETH ZONDAG 22 DECEMBER OM 16.00 UUR.

AcOrDe, of voluit Academie-Orkest Deinze, brengt ons op zondagmiddag 22 december 2019 om 16.00 u in de kerk van Nazareth alvast in kerstsfeer.

Dit symfonische orkest zal een mix brengen van klassieke muziek, filmmuziek en kerstmuziek.

AcOrDe ontstond meer dan 20 jaar geleden als ‘een vervolg’ op het bestaande samenspelorkest strijkers van de muziekacademie. Ondertussen telt het orkest ongeveer 65 muzikanten, allen tussen 15 en 75 jaar. Een deel onder hen studeert nog aan de muziekacademie van Deinze. Anderen hebben hun muziekopleiding reeds voltooid, maar hun passie voor muziek houdt hen bij dit orkest.

Onder de muzikanten bevinden zich een aantal dorpsgenoten.

De muziekacademie van Nazareth is een afdeling van Deinze.

De kindersamenzang van Nazareth zal jullie tussendoor een aantal stemmige liederen brengen.

De opbrengst van dit concert gaat integraal naar De Tinten vzw.

Kaarten voor dit concert kosten EUR 10 voor volwassenen
en EUR 7 voor kinderen tot 12 jaar,
een drankje na het concert is inbegrepen.

Kaarten zijn te verkrijgen bij:
Sebastiaan Colenbie 0499/43 10 32
Paul & Greta De Wilde-Peil 09/385 85 31
Hilde Dhondt 09/385 71 78
Willy Moreels 09/385 49 21
Marc Perseyn 09/385 57 31
Kathy Wellems 09/385 83 23
of aan het onthaal van KADE Podiumkunsten: Kalkhofstraat 25 te Deinze
en het filiaal te Nazareth: Dorp 10a te Nazareth.

KERSTCONCERT ANETA TODOROVA EN LUC FELIERS

 

 

 

 

 

Orpheus, de Bulgaars-Belgische vereniging voor kunst en cultuur en Luc Feliers organiseren een KERSTCONCERT op zaterdag 14 december 2019 om 19.30 u. (deuren 19.00 u.) in de O.L. Vrouw Geboortekerk van Nazareth.

De uitvoerders zijn Aneta Todorova (sopraan) en Luc Feliers (organist-componist).
Op het programma staan werken van: C. Franck, W.A. Mozart, A. Adams, J. Brahms, A.L. Webber, F. Schubert en L. Feliers.
De inkom is EUR 10 – kinderen tot 12 jaar gratis – reservatie enkel na betaling vóór 12.12 u.2019 via overschrijving op rekening nr. van Orpheus: ING BE20 3770 4696 9356 met vermelding van de namen + ‘kerstconcert’ (gelieve de avond zelf een betalingsbewijs mee te brengen)
Info: 0484/95 36 11 – 0478/99 71 33 – orpheus.abbac@gmail.com

Iedereen die deze sopraan, samen met onze organist, op voorhand eens aan het werk wil zien en horen, is welkom in de ochtendmis op zondag 08 december 2019 om 10.00 u.

KERSTCONCERT SINGELEKE KOOR

Het is weer die tijd van het jaar: het wordt kouder buiten, de dagen worden steeds maar korter. Gelukkig gaan de kerkdeuren van Eke zondagavond 22 december 2019 wagenwijd open voor iedereen die zichzelf wenst te verwarmen met prachtige muziek. Bekende en minder bekende kerstdeuntjes passeren de revue. Het is niet alleen uzelf die u verwarmt door te komen genieten van Singeleke’s klanken, maar ook de harten van de leden van het contactkoor “Nu en Strackjes”. Dit is een koor voor bewoners van het woonzorgcentrum “capenberg oxaco center Huize Stracke vzw” met dementie, begeleid door familieleden, vrijwilligers en professionals. Aangezien wij zelf een koor zijn, weten we hoe goed samen zingen is voor een mens en daarom hebben we besloten alle opbrengsten aan “Nu en Strackjes” te doneren. We heten u graag van harte welkom om de dagelijkse beslommeringen even achter u te laten en u helemaal te laten onderdompelen in de zoete harmonieën van Singeleke Koor.

Datum: 22-12-2019

Tijd: deuren: 19.15 u. – start: 19.30 u.
Locatie: Sint-Amanduskerk Eke
Tickets zijn te reserveren via: http: //www.singelekekoor.be/tickets/
of gewoon aan de kassa voor 5 euro

KERSTCONCERT KERK NAZARETH ZONDAG 22 DECEMBER OM 16.00 UUR.

AcOrDe, of voluit Academie-Orkest Deinze, brengt ons op zondagmiddag 22 december 2019 om 16.00 u in de kerk van Nazareth alvast in kerstsfeer.

Dit symfonische orkest zal een mix brengen van klassieke muziek, filmmuziek en kerstmuziek.

AcOrDe ontstond meer dan 20 jaar geleden als ‘een vervolg’ op het bestaande samenspelorkest strijkers van de muziekacademie. Ondertussen telt het orkest ongeveer 65 muzikanten, allen tussen 15 en 75 jaar. Een deel onder hen studeert nog aan de muziekacademie van Deinze. Anderen hebben hun muziekopleiding reeds voltooid, maar hun passie voor muziek houdt hen bij dit orkest.
Onder de muzikanten bevinden zich een aantal dorpsgenoten.

De muziekacademie van Nazareth is een afdeling van Deinze.

De kindersamenzang van Nazareth zal jullie tussendoor een aantal stemmige liederen brengen.

De opbrengst van dit concert gaat integraal naar De Tinten vzw.

Kaarten voor dit concert kosten EUR 10 voor volwassenen
en EUR 7 voor kinderen tot 12 jaar,
een drankje na het concert is inbegrepen.

Kaarten zijn te verkrijgen bij:
Sebastiaan Colenbie 0499/43 10 32
Paul & Greta De Wilde-Peil 09/385 85 31
Hilde Dhondt 09/385 71 78
Willy Moreels 09/385 49 21
Marc Perseyn 09/385 57 31
Kathy Wellems 09/385 83 23
of aan het onthaal van KADE Podiumkunsten: Kalkhofstraat 25 te Deinze
en het filiaal te Nazareth: Dorp 10a te Nazareth.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij onze overledenen en bidden wij voor hen.

 

 

 

 

 

Graag nodigen wij U uit voor de diensten in beide kerken:

Vrijdag 01 november 2019: ALLERHEILIGEN
08.45 u.: eucharistieviering in Eke
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Eke, het gedachteniskruisje meegegeven)

10.00 u.: eucharistieviering in Nazareth
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Nazareth, het gedachteniskruisje meegegeven)

Zaterdag 02 november 2019: ALLERZIELEN
18.00 u.: Eucharistieviering in Eke voor alle overledenen

Mogen wij vragen dat iemand van de familie dit kruisje vooraan in de kerk komt halen om mee te nemen naar huis en als aandenken te bewaren.

NIEUWE NOVEENKAARS MARIALE OMMEGANG 2019

Ter gelegenheid van de Mariale Ommegang willen we jullie, vanuit de werkgroep, graag een nieuwe noveenkaars aanbieden.

 

 

 

 

Op de voorzijde prijkt de afbeelding van O.L. Vrouw van Nazareth en op de achterzijde komt het lied van O.L. Vrouw van Nazareth.
Deze kaars zal in eerste instantie enkel op 08 september 2019 verkocht worden aan de hoofdingang van de kerk aan de prijs van EUR 5/stuk.
Mensen die niet naar de Ommegang kunnen komen, en toch zo’n kaars willen, mogen contact opnemen op het nummer 09/385 57 31 of 0475/61 20 62 of 09/385 85 31.

 

 

 

 

Wanneer onze pastoor een bezoekje brengt aan Vaticaanstad, brengt hij paternosters mee. Mensen die graag zo’n paternoster willen, kunnen deze ook verkrijgen aan de hoofdingang van de kerk. Ze kosten 10 EUR voor het kleine model en 15 EUR voor het grote model.