NIEUWJAARSFEEST/RECEPTIE MET DE PAROCHIE NAZARETH

Op zaterdag 7 januari zetten we het eerste weekend van het nieuwe jaar in  met een eucharistieviering om 19.00 u. Besturen, verenigingen, werkgroepen, vrijwillig-(st)ers, bewegingen, parochianen nodigen we uit voor deze avondmis in het teken van Nieuwjaar en Driekoningen. De KVLV en de LANDELIJKE GILDE verzorgen deze Driekoningenviering, samen met een GASTKOOR: het  koor van de NAZARETHSE SENIOREN ZULLEN DEZE EUCHARISITEVIERING MUZIKAAL OPLUISTEREN. Vele parochianen nodigen we uit in deze misviering!!!

Na de eucharistie is er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het P.C. vanaf 19.45 u.  In een hartelijke en vriendschappelijks sfeer wensen we elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar. Iedereen is uitgenodigd. De parochie trakteert met een hapje en een drankje. De organisatie is het werk van de parochieraad, waarvoor onze dank!

SENIORENKOOR SIMILARE NAZARETH ZATERDAGAVONDMIS 7 JANUARI (3-KONINGEN)

We krijgen ze opnieuw als gasten in onze kerk: het SENIORENKOOR “SIMILARE”.

Op zaterdag 7 januari (Driekoningenfeest) komt het SIMILARE-koor onze avondmis om 19 uur  muzikaal opluisteren met een aantal Kerstliederen uit hun repertorium. We ontvangen ze graag in onze kerk, want ze verzorgen  hun liederen-keuze zeer goed en zijn heel aangenaam om naar te luisteren, zeker in onze kerk.

Dus van harte welkom aan de leden van het koor, maar ook aan alle parochianen, die houden van de klassieke  kerstliederen.

De voorbereiding van de viering en de keuze van de teksten worden gedaan door KVLV (vrouwen met vaart) en de Landelijke Gilde, van Nazareth.

NIEUWJAARSMIS OP ZONDAG 1 JANUARI OM 09.45 UUR IN DE KERK VAN EKE

Naar de afspraak van enkele jaren geleden, vieren we NIEUWJAAR met de 2 parochies (St.-Amandus Eke en O.-L.-Vrouw Nazareth) samen, dit jaar in de St.-Amanduskerk van Eke. Deze zondagsmis heeft plaats op het gewone uur nl. 09.45 u.  De parochianen van Nazareth zijn dus verwacht “op verplaatsing”. Het is trouwens goed dat de banden van de 2 parochies dichter naar mekaar worden toegehaald, want op termijn –zo zeggen ons de toekomstplannen van het bisdom- worden de 2 afzonderlijke parochies samengevoegd tot één grote “nieuwe” parochie. In een later groeistadium komen daar zelfs de 6 parochies van Groot-Gavere nog bij. Dat betekent dat deze huidige 8 parochies groeien naar 1 grote nieuwe parochie met 1 pastoor. Deze gang van zaken heeft te maken met de roepingencrisis in Vlaanderen: nieuwe jonge mensen (mannen) treden niet meer binnen in het seminarie; celibataire priesters worden niet meer gewijd. 

Er staan ons dus nog meer fusies van parochies te wachten in de toekomst. Of krijgen “leken” naar de toekomst de verantwoordelijkheid over de parochies? Het wordt dringend tijd dat de kerk zich bevraagt over haar toekomst.

Welkom op de website van de parochies in GAVERE en NAZARETH

kerstmis roept ons op

mens voor de mensen,

vredebrengers in Deze wereld te zijn,

om klein en groot verdriet

te Dragen en elkaar te troosten

met Druppels van vertrouwen

en van hoop Dat elke nieuwe Dag

een nieuwe Kans,

een nieuw begin Kan zijn.

 

 

VREDEVOLLE KERSTDAGEN, EN EEN GEZEGEND NIEUWE JAAR 2017.

 

DEZE WEBSITE IS IN OPBOUW…