MARIALE OMMEGANG 8 SEPTEMBER – UPDATE

Onze Lieve Vrouw van Nazareth
foto: Greta Peil

Maandag 3 augustus kwam de werkgroep Mariale Ommegang opnieuw bijeen.

De nationale veiligheidsraad heeft op 27 juli 2020 een aantal maatregelen verscherpt, en dit voorlopig tot eind augustus. Wij trekken deze maatregelen door naar de Ommegang van dinsdag 08 september 2020.

Aan de misvieringen is er niet geraakt.
Op dinsdag 08 september 2020 om 9.00 u is er de plechtige Hoogmis met uitstalling van het miraculeus Mariabeeld. De gebedswake gaat door op dinsdagmiddag om 14.30 u.
Aangezien er per dienst maar 100 mensen in de kerk toegelaten zijn, komt er een bijkomende gebedsdienst op zondag 13 september 2020 om 17.30 u.

Voor deze 3 vieringen moeten we werken met een reservatiesysteem. Vanaf het weekend van 15 augustus 2020 kan er vóór aanvang van de weekendvieringen ingeschreven worden voor één van deze 3 vieringen. Inschrijven voor één van deze 3 vieringen is verplicht.

Ondertussen hebben we ook alternatieven uitgewerkt.
Er is een erfgoedapp. Iedereen met een smartphone kan deze app downloaden via de Erfgoedcel Leie-Schelde en op eigen tempo de Ommegang stappen. Van zodra je de volgende kapel nadert, krijg je een pop-up op uw smartphone. Je krijgt hier foto’s van de kapel, een tekst en een gebed te zien.

Daarnaast hebben we voor een boekje gezorgd. Naast wat informatie over de geschiedenis van de Ommegang en de kapellen, vind je hier per kapel een paar foto’s en een gebed. Dit boekje zal tegen kostprijs kunnen aangekocht worden in beide kerken vanaf 15 augustus 2020, op de dag van de ommegang zelf of bij Marc Perseyn.

Met dit boekje of de app kun je perfect de Ommegang doen, zoals die andere jaren in groep gedaan werd.

Eclips TV zal 2x aandacht besteden aan de Mariale Ommegang. Een eerste maal op dinsdag 08 september 2020 om 18.15 u. en voor mensen die deze uitzending gemist hebben, volgt een tweede uitzending op woensdag 09 september 2020 om 09.30 u.
U dient hiervoor wel over een HD decoder te beschikken. Klanten van Proximus kunnen Eclips TV bekijken op kanaal 90, klanten van Telenet vinden dit op kanaal 51.

Meer info hierover volgt in de komende weken in de volgende parochiebladen en op de website: www.parochie-in-gavere-nazareth.be of www.mariale-ommegang-nazareth.be

of telefonisch bij Marc Perseyn op 09/385 57 31 – 0475/61 20 62 of mail: marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Diocesaan Noodfonds steunt Caritas Libanon. Jij ook?

Het Diocesaan Noodfonds Bisdom Gent schenkt 10 000 euro via Caritas International aan Caritas Libanon voor de zwaar getroffen bevolking van Beiroet.

Bisschop Lode Van Hecke:

Ik ken het gebied daar. De explosie in de haven van Beiroet is een immense catastrofe. Ik vraag mij af hoe het land nog kan overleven na deze bijkomende ramp die bovenop alle andere problemen komt.

Het Diocesaan Noodfonds van het bisdom Gent gaat in op de oproep van Caritas International en schenkt 10 000 euro voor de eerste dringende noodhulp die momenteel door Caritas Libanon wordt geboden.

Met Caritas International roept de bisschop iedereen op om solidariteit te betonen en vandaag nog een gift te doen via het platform giften online van Caritas International of via rekening BE88 0000 0000 4141 met als mededeling: ‘3916 Libanon’. 

Directe noodhulp

“Onze medische centra worden overspoeld”, getuigt Rita Rhayem, directrice van Caritas Libanon. Caritas is een van de grootste ngo’s in het land met bijna 900 werknemers en honderden vrijwilligers. Caritas is over het hele Libanese grondgebied operationeel, onder meer met medische centra en een tiental mobiele klinieken. “Ook de ziekenhuizen van de stad liggen overvol. Ze hebben van alles tekort! Ook eten.” 

“De situatie is zeer alarmerend, om niet te zeggen apocalyptisch”, voegt Rita Rhayem eraan toe. “We vrezen dat de toestand de komende uren nog zal verergeren als gevolg van de giftige stoffen die vrijgekomen zijn bij de explosie van het ammoniumnitraat en proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden maar onze medische centra zijn hiervoor niet uitgerust!”  

Lees hier meer op de website van Caritas International en stort een bijdrage *

* De overheid besliste om in het kader van de coronamaatregelen tot 31 december van dit jaar voor giften vanaf 40 euro aan erkende organisaties 60 % terug te geven (ipv 40%) in de vorm van een belastingvermindering, voor zover het totale bedrag van je giften minder bedraagt dan 20% van je belastbaar inkomen. Een gift van 100 euro in 2020 kost u dus in realiteit slechts 40 euro.

Bron: Bisdom Gent.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CORONA – COVID19: UPDATE VEILIGHEIDSRAAD 27 JULI 2020

Op de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 is het toegelaten aantal gelovigen in een kerk teruggebracht van 200 naar 100.

In die 100 is ook de priester, organist, misdienaars, … inbegrepen.

Alle andere regels blijven onverminderd van kracht.

Iedereen moet bij het binnenkomen verplicht een mondmasker dragen en de handen ontsmetten. Het mondmasker dient men gedurende de ganse eucharistie aan te houden. Gelovigen dienen te allen tijde de afstand van 1,5 m tot elkaar te respecteren, met uitzondering van mensen die tot dezelfde bubbel behoren.

Eens het aantal van 100 bereikt, zullen de kerkdeuren gesloten worden. Gelieve dus tijdig aanwezig te zijn.

Leden van de beide kerkfabrieken en hun aangestelden zorgen voor de opvolging van deze regels. Voor alle vragen kan u ook steeds bij hen terecht.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

EEN TROOSTPLEK IN DIKKELVENNE.

Ferm Dikkelvenne zorgt voor de allereerste troostplek in de gemeente Gavere.    

Het wordt een plek die symbool staat voor troost, hoop en verbondenheid voor al wie tijdens, en ook lang na de coronacrisis, troost wil geven of vinden. Of zelfs letterlijk troost wil planten. Want kenmerkend voor de troostplek zijn de bloemen. Bloembollen vol belofte voor een nieuw begin en energie. Met dit initiatief krijgt onze lokale gemeenschap een plek om samen troost te vinden en troost te planten. De troostplek is een stille plek in het groen, dichtbij huis. Een plaats waar iedereen verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen. Maar ook opnieuw hoop en vertrouwen in de toekomst.

Iedereen kan op deze troostplek een bloembol planten want ook planten schenkt troost. Planten is immers bezig zijn met de toekomst. Het gedicht doet ons even stilstaan bij het verlies en het gemis. Net als de bloemen, wanneer ze bloeien in het voorjaar en ons aan het begin van de corona-epidemie herinneren. Uit de veerkracht van die kleine bloembollen halen we troost en nieuwe energie. We zijn blij dat we dit in Dikkelvenne kunnen realiseren. Want dat is waar Ferm voor staat: ‘samen meerwaarde geven aan het leven’.

We richten deze troostplek in op het Christianadomein, ter hoogte van de vijvers. 

De  troostplek wordt ingehuldigd op zondag 26 juli 2020. 

We duiden het project bij de openluchtviering voor de Heilige Christiana om 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom  !!

Deze  troostplek is steeds vrij te bezoeken.  Doen !!

De bloembollen  worden aangeplant in het najaar.  Iedereen die zijn steentje hiertoe wil bijdragen en hierbij wil helpen of wie voor verdere verfraaiing ter plaatse wil zorgen kan best contact opnemen met debuysscher-tuypens@skynet.be tel 0489/10 78 22, of met noellacarreel@gmail.com

PlantTroost is een project van Ferm vzw met een breed aanbod aan troost voor iedereen. Het project heeft de steun van experts zoals Dirk De Wachter e.a. en van de campagne “Zorgen voor morgen” van Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke.  We willen ook uitdrukkelijk onze dank betuigen aan het gemeentebestuur voor de logistieke steun bij dit project alsook dank aan de kerkraad Dikkelvenne voor het gebruik van dit domein. 

Meer info op www.SamenFerm.be/ planttroost op https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost/troostplekken   en  https://www.facebook.com/groups/541796816523199/.  

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DIGITALE BEDEVAART NAAR LOURDES

Normaal gingen we met de diocesane bedevaarten van Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt naar Lourdes in Frankrijk van 17 tot 23 juli.

Nu kan je hier een digitale bedevaart volgen,  druk hier.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

BEDEVAART BANNEUX 23 AUGUSTUS 2020.

DEZE BEDEVAART GAAT NIET DOOR WEGENS DE CORONA PANDEMIE. Beslissing op 31 juli 2020.

BEDEVAART BANNEUX 2020

DEZE BEDEVAART GAAT NIET DOOR WEGENS DE CORONA PANDEMIE. Beslissing op 31 juli 2020.

Inlichtingen te bekomen bij:

  • Perseyn Marc Oudenaardseheerweg 184 9810 Nazareth Tel. 09/385.57.31 – 0475/ 61.20.62
  • Annie Byn Molenstraat 107 9890 Gavere Tel. 09/384.19.78
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

FEESTCOMITE EKE LANDUIT NODIGT U VRIENDELIJK UIT…

KAPEL VAN DE HEILIGE ANNA.

Niettegenstaande de jaarlijkse kermis niet kan omwille van de Corona maatregelen, houden wij eraan de Eucharistieviering toch te laten doorgaan gezien de eredienst mag hervat worden.

Hartelijk welkom om samen te vieren in EKE aan de St.-Annakapel, Landuitstraat, op zondagavond 26 juli 2020 om 18.00 u.

Thema: “Erbij zijn”.

Er is zitgelegenheid voor iedereen.

Een mooie traditie die we samen kunnen in stand houden. Een gelegenheid om onze doden te herdenken van wie we afscheid namen sedert de kermis van vorig jaar.

Wij respecteren de Corona voorschriften.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WELKOM OP DE BEDEVAARTVIERING H. CHRISTIANA

Kapel van de Heilige Christiana.

Op zondagnamiddag 26 juli 2020 om 15 uur is er opnieuw de jaarlijkse bedevaartsviering ter ere van de H. Christiana aan de kapel te Dikkelvenne.

Het is een viering in open lucht en dus meer dan veilig.  Meer nog het domein is groot genoeg om op voldoende afstand de viering mee te maken. 

Het heilig relikwie zullen we dit keer alleen maar even aanraken en na elke aanraking wordt het ontsmet.  Ook zal er toch nog een verfrissend drankje kunnen worden aangeboden door onze alom gekende leverancier Christianabronnen Dikkelvenne.  Uiteraard wordt er niet in een beker of glas gedronken maar wel verfrissend uit het flesje.

De verantwoordelijken van de Christianakapel zullen alles weer netjes doen glimmen en alles met mooie bloemen versieren. De zangdames zullen de viering opluisteren met velerlei mooie liederen. De zon, ja de zon is hopelijk dan ook op post.

Wees welkom om in alle sereniteit met velen deze viering mee te maken en te bidden om de voorspraak van de H. Christiana. Welkom!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

UPDATE ROND VIERINGEN VANAF 11 JULI 2020 (vanuit het Bisdom)

Hier vind U alle info van de update van ons Bisdom vanaf 11 juli. Druk hier.
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VERPLICHT DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IN ONZE KERKEN.

Vanaf zaterdag 11 juli 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in onze kerken van Asper, Eke, Gavere en Nazareth. Dit geldt ook tijdens de vieringen.

Onze vrijwilligers van het onthaal helpen U graag om alle beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad te respecteren.

Artikel hieronder: bron ” Het Nieuwsblad”.

Dragen van mondmasker wordt verplicht in winkels

Vanaf zaterdag zal het verplicht zijn een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land beslist. 

Ook in theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en religieuze gebouwen zoals kerken en moskeeën wordt het dragen van een mondmasker verplicht. Voor kinderen jonger dan 12 is een mondmasker nooit verplicht. 

“Het Overlegcomité is vandaag bijeengekomen in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES)”, meldt Wilmès in naam van het Overlegcomité. “De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat vanmorgen is uitgebracht. Op basis daarvan heeft het Overlegcomité beslist de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden, waarmee het de nieuwe aanbevelingen van de GEES volgt.”

Eerder klonk het dat de Nationale Veiligheidsraad zich pas volgende week over de mogelijke verplichting tot het dragen van een mondmasker zou buigen. Dat is nu dus vervroegd. 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen