SCHEMA VIERINGEN

Aanbidding Meimaand

Al meer dan 20 jaar komen we in de kerk van Eke samen tijdens
de Meimaand om het Heilig Sacrament te aanbidden.
Stiltemomenten, orgelspel en bezinningsteksten wisselen elkaar af.
De aanbidding gaat dit jaar door op dinsdag 15, 22 en 29 mei
telkens om 19.00 u.

Hoeveviering

Op dinsdag 8 mei om 20.00 u. zijn we welkom bij Geert Rogge en Myriam Van Beversluys in de Sticheldreef 3.
We bidden voor een goede oogst en een vruchtbaar jaar voor de gewassen op het veld

Hemelvaartsdag: Donderdag 10 mei

8.45 u.: Eke: eucharistieviering
9.30 u.: Nazareth: Eerste Communie
(10.00 u.: géén eucharistieviering)

Pinksterweekend

Zaterdag 19 mei te Eke: 17.00 u.: Vormsel
(18.00 u.: géén eucharistieviering)

Zondag 20 mei te Eke: 8.45 u.: eucharistieviering

Zondag 20 mei te Nazareth: 9.00 u.: Vormsel
(10.00 u.: géén eucharistievierin