KERKRAAD EKE

De kerkfabriek heeft enerzijds de taak om er voor te zorgen dat alle materiële voorzieningen er zijn voor de eredienst en anderzijds is ze belast met het onderhoud en het bewaren van de kerk van de parochie en de eigendommen van de kerkfabriek. Het decreet van 7 mei 2004 van de Vlaamse Gemeenschap regelt de materiële organisatie en werking van de erediensten, het decreet trad in werking op 1 maart 2005.
De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en wordt bestuurd door de kerkraad.

De kerkraad bestaat uit vijf leden en een door de bisschop aangestelde verantwoordelijke.

Aangestelde verantwoordelijke van de parochie, lid van rechtswege: E.H. Guy Claus

De Voorzitter: Luc COLENBIE

De Secretaris: Frank VERSYPT

De Penningmeester: Philippe DANNEELS

De leden: Marc PERSEYN en Willy MOREELS

Het mailadres van de Kerkfabriek Eke is: kerkfabriek.eke@outlook.be