DOOPPASTORAAL

SAMEN KERK OPBOUWEN VANUIT ONS DOOPSEL

In de maand november start de nieuwe campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 20 en 21 november) vindt de collecte plaats voor dit fonds.

Vanaf de advent start in ons bisdom een tweejarig pastoraal project Leven vanuit de doop. Het is een project van herbronning dat wil nadenken over de fundamenten en de betekenis van het doopsel. Wat betekent het te leven als gedoopte? Welke zending heeft het doopsel mij gegeven en hoe beleef ik die?

Het doopproject valt samen met de start van het synodale proces waartoe paus Franciscus oproept. Hij wil dat we stappen zetten om samen de Kerk op te bouwen.

Bisschop Lode: “De herbronning rond ons doopsel zal ons nieuwe moed schenken om met de dynamiek en de vreugde van de Geest samen de Kerk op te bouwen. Het zal ons leven en dat van anderen vruchtbaar maken.”

Om deze en zovele andere initiatieven die KERKOPBOUW vandaag mogelijk maken, vragen we opnieuw uw steun. Die maakt het mogelijk om  mensen – vandaag en ook morgen – echt nabij te zijn.

Steun het FONDS KERKOPBOUW dat investeert in mensen en initiatieven door: Een bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het nieuwe rekeningnummer IBAN: BE19 0689 3325 4912 – BIC: GKCC BEBB of giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Inlichtingen: Vicaris Albert Van De Kerkhove, albert.vandekerkhove@bisdomgent.be – Tel. 09 225 16 26 – www.kerkopbouw.be

Wij willen graag de parochianen uitnodigen om vrijwillig deel te nemen aan dit project. In de weekendvieringen van 27 en 28 november 2021 zullen wij aan de geïnteresseerden een gratis ‘tochtboekje’ geven.

Dit boekje bevat uitleg over het project, een stuk duiding en ook liederen en evangelieteksten.

Dit boekje is tevens een uitnodiging om met ons mee te gaan doorheen de verschillende stappen van bij het begin van de Advent tot Pinksteren.

Wie graag een woordje uitleg wil, mag de door het bisdom aangestelde contactpersoon binnen onze parochie contacteren. Dit kan door een mailtje te sturen naar Philippe Lammens op philippe-lammens@skynet.be

Bezoek ook de website: www.levenvanuitdedoop.be