GELOOFSTOCHT EERSTE COMMUNIEKANTEN.

KINDJES EN HUN OUDERS OP WEG NAAR HUN EERSTE COMMUNIE LANGSHEEN ZEVEN HALTES VAN DE GELOOFSTOCHT

In het weekend van 11 tot 14 maart konden jullie er niet naast kijken. De eerste communicantjes gingen samen op weg naar hun grote feest en ze hielden halt bij zeven belangrijke stappen op de geloofstocht in de kerk. Aan de hand van heel mooi didactisch materiaal van het bisdom konden de kinderen op ontdekking in de rituelen van ons geloof. Het werd een vierde gelegenheid om de gezichtjes te leren kennen en hun namen in ons hart te sluiten en te laten noteren in de palm van Gods hand. In december en januari kregen ze in kleine groepjes samen met hun (groot)ouder(s) een catechese van Caroline of Liesbeth. Begin februari brachten ze ter gelegenheid van lichtmis een kaarsje naar voor tijdens het afroepen van hun namen.

Deze eerste communietocht is het orgelpunt van de voorbereiding. Op de tonen van de liedjes uit de CD “Jij hebt talent” zijn ze vrijdagavond 11 maart, zaterdagnamiddag 12 maart, zondag 13 maart en maandagavond 14 maart van stand naar stand gegaan. Aan de hand van foto’s lazen ze het verhaal van Zachëus, ze voelden dat groeien in geloof een zaak is van de hele gemeenschap. De vormelingen hebben hun foto in de palm van Gods hand gekleefd en de eerste communicantjes staan te blinken met een groot hart voor Jezus. Bekijk de namen en de foto’s op onze glazen wand of in het hart of kader in de kerk.

Ze gingen samen met Jezus en zijn vrienden aan tafel, leerden bidden en dankbaar zijn. Ze maakten het stil en staken een kaarsje aan voor al wie het laatste jaar overleden is.

Het deed deugd om te mogen ervaren dat ouders bewust een uurtje tijd maakten om samen met hun kind deze geloofstocht in de kerk te maken. Vrijdag en zaterdag kwamen ze rustig de een na de ander binnen in de kerk van Asper en konden elk op hun tempo blijven stilstaan bij de doop, het verhaal, de tafel, het groeien in geloof, het bidden , het dankbaar zijn, woorden rond de eerste communie. Aan de hand van verhalen uit de kinderbijbel en prenten konden de kindjes wat ze in de klas geleerd hadden aan hun mama en papa vertellen. Zondagvoormiddag leek het wel of ze met velen tegelijk hadden afgesproken om samen met vriendjes en vriendinnetjes het parcours af te leggen. Dit gaf dan weer de hartelijkheid en gezelligheid van elkaar herkennen en ontmoeten bij Jezus. Zowel de kindjes als hun ouders waren heel enthousiast over het mooie materiaal en de kindvriendelijke benadering.

De bloemenverkoop ten voordele van broederlijk delen was ondertussen ook al een succes.

In de lichtmisviering hadden ze een opdrachtje meegekregen … tijdens de krokusvakantie waren ze hartelijk aan het knutselen gegaan. We kregen dan ook heel mooie kunstwerkjes die we als decor kunnen gebruiken tijdens de eerste communieviering die op de agenda staat voor het weekend van 7 en 8 mei.

Via hun catechesemapjes konden de kinderen ook mooie sprekende tekeningen inkleuren. Ook hiervan kregen we er al heel wat terug. Ze vertellen elk hun eigen verhaal met mooi ingekleurde tekeningen achteraan in de kerk.

Hartelijk dank aan alle kindjes en hun ouders om zo enthousiast naar hun eerste communie toe te groeien. Met vereende krachten was de parochieploeg in de kerken van Asper en Gavere aanwezig om het voor de kindjes en hun ouders zo aangenaam mogelijk te maken.

Caroline De Paepe en Liesbeth Verholen, catechisten