HET HEILIG VORMSEL.

Betekenis

Het Vormsel is de zending van de Heilige Geest. Dit betekent dat de vormeling wordt gezegend met de Geest van God en dat deze hem bijstaat in zijn leven en er voor hem is als hij hulp nodig heeft. Met de zending van de Heilige Geest wordt ook bedoeld dat de vormeling na het Vormsel zelf de wereld in gaat en het ‘ware geloof’ verkondigt aan ieder die dit horen wil. Het Vormsel bezegelt daarnaast het Doopsel. Door te dopen komt iemand bij de geloofsgemeenschap, door te vormen beaamt men dit en zal proberen de geloofsgemeenschap uit te breiden.

Over het algemeen bereiden de vormelingen het Vormsel voor op de eigen parochie.

Een aantal feiten
Voor een katholieke gelovige is het van belang om na de Doop en de Communie ook het sacrament van het Vormsel te krijgen. Bij de viering van het Heilig Vormsel ontvang je de Heilige Geest. Het Vormsel zou je de kroon op het werk kunnen noemen, omdat de gelovige zich hierdoor helemaal geworteld heeft in zijn geloof. De leeftijd voor het ontvangen van het Vormsel ligt meestal rond de 12 jaar. Maar ook op latere leeftijd kunnen mensen het Vormsel toegediend krijgen. De vormeling is nu op een leeftijd gekomen waarin hij zelf kan beslissen om het geloof voor te zetten en Christus te volgen. Hij kan nu zelf een gelofte afleggen om zo werkelijk tot de geloofsgemeenschap toe te treden.

Het Vormsel wordt over het algemeen toegediend door de Bisschop of zijn afgevaardigde zoals een speciale priester, een Vicaris of een deken. De viering vindt veelal plaats tussen Pasen en Pinksteren, omdat ook de leerlingen van Jezus met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen.

De viering
Op de grote dag krijgen de vormelingen allemaal hun Vormsel toegediend. Het Heilig Vormsel wordt gevierd tijdens een normale Eucharistie viering, die voor de gelegenheid extra feestelijk is.
Hierna zullen de vormelingen ten overstaan van de kerk hun geloof moeten belijden en moeten uitspreken dat zij de weg van God zullen bewandelen. Na de hernieuwing van de Doopbeloften vindt de handoplegging door de Bisschop of zijn afgevaardigde plaats. De Bisschop of zijn afgevaardigde legt bij de vormelingen de handen op het hoofd. Bij elke vormeling wordt een gebed uitgesproken. Na de handoplegging zal worden overgegaan op de zalving met chrisma. De Bisschop zegt: ‘(naam)… ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods’. Ondertussen wordt de vormeling gezalfd met chrisma, hij krijgt een kruisje op zijn voorhoofd. De vormeling beaamt dit door ‘amen’ te zeggen. De Bisschop eindigt dit ritueel door de vormeling en de ouders en peetouders vrede te wensen.

Praktisch: Eke: Vormsel op donderdag 30 mei 2019 om 09.00 uur
(voor alle inlichtingen: EH Guy Claus, 09/385.42.40 of guy.claus2@telenet.be
of Hilde Vanmeirhaeghe, 0497/85.67.10 of hvanmeirhaeghe@skynet.be

Praktisch Nazareth: Vormsel op zaterdag 1 juni 2019 om 14.30 uur
(voor alle inlichtingen: EH Guy Claus, 09/385.42.40 of guy.claus2@telenet.be
of Marga Dhaese,09/385.31.37 of 0478/47.83.98 of marga@icomet.be

VOOR DE CHRISTELIJKE GELOOFSGEMEENSCHAP
KERN GROOT-GAVERE: EH Eddy Lebeer, 09/384.17.23

Vormsel in Asper:  zaterdag 1 juni 2019 om 17.00 uur.

Vormsel in Gavere:  zondag 2 juni 2019 om 9.00 uur.