WELZIJNSZORG

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 29 november tot en met donderdag 24 december 2020 en duurt 26 dagen.
De vier adventszondagen handelen over het thema van Welzijnszorg dat luidt: “Wonen: Wonen onbetaalbaar? Dat is onaanvaardbaar!”

Met deze campagne brengt Welzijnszorg de woonproblemen bij mensen in armoedesituaties onder de aandacht.
Uit de campagne kunnen we vernemen dat : “Goed wonen het begin is van alles. Zonder dak boven je hoofd en een thuisgevoel kan je niet vooruit in het leven. Slecht wonen heeft een negatief effect op je gezondheid, je sociaal- en gezinsleven, op de onderwijskansen van je kinderen en je eigen kansen op de jobmarkt. Een sociaal rechtvaardig woonbeleid is dan ook onontbeerlijk in de strijd tegen armoede.
Woningen zijn vaak van slechte kwaliteit en het gebrek aan sociale woningen duwen mensen in armoede nog in diepere problemen. Meer betaalbare woningen is de basis om de problemen op de woonmarkt op te lossen, maar het is niet voldoende.
Uitsluiting en discriminatie op de woonmarkt omwille van afkomst, socio-economisch statuut en gezinssituatie komen nog veel te vaak voor en versterken uitsluitingen op andere vlakken.
In aanmerking komen voor een sociale woning maakt niet alleen dat men heel lang op een wachtlijst moet staan, er zijn ook weinig keuzemogelijkheden. Onbetaalbaar, ongezond, ongelijk en onzeker. Dit is de situatie van mensen in armoede op de woonmarkt.”

Als jij dit leest… wat doet dit met jou? Wetende dat er mensen zijn die in een woning met beschimmelde muren moeten wonen omdat ze niets anders kunnen vinden of van het kastje naar de muur worden gestuurd in de hoop op een sociale woning. Om moedeloos van te worden.

Nog wat meer duiding bij de campagne: “Betaalbaar wonen is eigenlijk een fundament. Hoe kunnen mensen in armoede een goede woning vinden? Hoe kunnen zij een vast adres hebben? Hoe kunnen zij een veilige haven bieden aan hun kinderen? Mensen met een heel laag inkomen worden soms geconfronteerd met een hoge woonkost en hoge energiefacturen, en dan is er geen financiële ruimte meer. Ze moeten besparen op elementaire uitgaven zoals voeding, kleding, medische verzorging,… om de woonkost te kunnen blijven betalen. Behoorlijk wonen is een grondrecht. Wonen in een goede woning is leven in menswaardige omstandigheden. Een goede woning waar het gezin veilig en gezond kan wonen is van essentieel belang. Het recht op wonen in een gezond huis is nochtans niet gegarandeerd voor mensen in armoede. “

Druk hieronder op de foto voor de powerpoint.