DE HEILIGE EUCHARISTIE

Betekenis
Het woord Eucharistie is afkomstig van het Griekse woord ‘eucharisto’. Dit betekent dankzeggen. Het is een dank aan God dat hij zijn Zoon heeft gegeven om de Zonden van de wereld op zich te nemen. De Eucharistie vertegenwoordigt het lijden, sterven en de verrijzenis van Christus. Tijdens de Eucharistie worden brood en wijn uitgedeeld, welke het lichaam en het bloed van Jezus voorstellen. Door brood en wijn te nuttigen, ontstaat een verbond tussen Jezus en de mens. Er wordt in de Eucharistie gevierd dat Jezus de Verlosser is en dat de mens door zijn dood vergeven is van al zijn zonden. Jezus wordt niet enkel herdacht, maar ook geroemd en geëerd tijdens de viering.

De herkomst
Op de avond vóór zijn dood, vieren Jezus en zijn leerlingen het Joodse paasfeest. Hij nam samen met zijn apostelen deel aan de Paasmaaltijd; deze gebeurtenis staat bekend als het Laatste Avondmaal. Voor Zijn lijden en sterven brak Jezus een stuk ongezuurd brood door midden en zegende het. Daarna sprak Hij: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt’. Hij deelde het brood uit onder zijn leerlingen en nam toen een kelk met wijn. Ook deze werd door Hem gezegend en Hij sprak: ‘Dit is mijn Bloed, dat voor U gegeven wordt’. De kelk werd rond gedeeld en Jezus vroeg zijn leerlingen deze handelingen te blijven herhalen om Hem te gedenken. Na Zijn verrijzenis deden de apostelen dit keer op keer en tot nu toe wordt dit heilige ritueel nog steeds uitgevoerd.

De dienst
Tegenwoordig wordt een normale, katholieke dienst aangeduid als ‘Eucharistie’. De katholieken vieren dan dus het verrijzen van de Heer door de rituelen van het Laatste Avondmaal elke viering te herhalen.

De Eerste Communie
Zoals al eerder is verteld, is de Communie het geheel van het nuttigen van Brood en Wijn, lichaam en bloed van Christus. Het nuttigen van deze zaken mag in de katholieke kerk pas vanaf een bepaalde leeftijd. Bij de Eerste Communie wordt feestelijk gevierd dat een persoon voor het eerst echt deelneemt aan de Eucharistie. Dit is vaak een kind die rond de leeftijd van zeven á acht jaar oud is. Aan de Eerste Communie gaat een voorbereidingstijd vooraf. Als deze periode achter de rug is, wordt in een speciale viering uitgebreid deelgenomen aan de Communie door de nieuwe Communicanten. Hierna mogen de kinderen officieel de hostie en wijn aannemen in een normale viering.

Praktische info:

Eucharistie:
Zaterdagavond om 18.00 u: eucharistieviering in Eke

Zondagmorgen om 09.00 u: eucharistieviering in Gavere
Zondagmorgen om 10.30 uur: eucharistieviering in Nazareth.

DE EERSTE COMMUNIE VOOR 2024: 
Zaterdag 4 mei 2024 om 15 uur in de kerk van Asper.
Zaterdag 4 mei  2024 om 10.00 uur in de kerk van Eke.
Zondag 5 mei 2024 om 9.00 uur  in de kerk van Gavere.
Donderdag 9 mei 2024 om 10.30 uur in de kerk van Nazareth.