PATROONHEILIGE PAROCHIE DIKKELVENNE

De kerk is toegewijd aan de H. Petrus.

De heilige Christiana te Dikkelvenne

Zij werd rond 715 in Engeland geboren en was van Koninklijke bloede.Toen zij in contact kwam met een katholiek geloofsprediker, liet zij zich weldra dopen en besloot, met zeven maagden zich aan God te wijden. Om te ontkomen aan vervolgingen verlieten zij hun land en voeren de Schelde op; ze ontscheepten te Dikkelvenne alwaar op haar woord een bron ontsprong “ Steenborn” genoemd. Deze miraculeuze fontein bevindt zich op de wijk “De Rotse”. Zij bouwden daar een “kluize” en plaatsten zich onder de geestelijke leiding van de Heilige Hilduardus die alhier een Benedictijnenklooster had opgericht.De heilige Christiana stierf op 26 juli 749.Op de wijk “ De Rotse” stond tot 1824 de oude kerk van Dikkelvenne, in 1913 werd daar een denkmaal onder de vorm van een fontein in blauwe arduin ter haar herinnering opgericht.