GESCHIEDENIS PAROCHIE ASPER

ASPER.

De naam komt voor het eerst voor in de archieven van 963, onder de vorm “Haspra”. Een betekenis voor deze naam werd niet gevonden.

De kerk.

Het ontstaan van de kerk van Asper zal wellicht voorgoed verborgen blijven in de nevels van het verre verleden. De oudste sporen van bestaan vinden we terug in de oorkonden van 966 en 1121. Een eerste stenen gebouw kunnen we wellicht situeren in de twaalfde eeuw, begin dertiende eeuw. Niets sluit hierbij uit dat vroeger in diezelfde omgeving een houten bidplaats was opgericht. Concrete bewijzen zijn hiervoor niet voorhanden. Wel is de toewijding van de kerk aan Sint Maarten een vingerwijzing. Kerken met deze patroonheilige behoren doorgaans tot de oudste van ons land. Van dit oudste stenen bouwwerk resteren nu enkel nog de toren, viering en koor met platte absis, gebouwd in onregelmatige Doornikse breuksteen. De toren heeft een vierkante absis, die boven de daken overgaat in een achthoekige klokkenkamer. Typerend zijn hierbij de kolommetjes met kubuskapiteeltjes die de galmgaten verdelen in twee kijkgaten. Bij de restauratie van deze vieringstoren werd de oorspronkelijk Romaanse bouwstijl grotendeels gerespecteerd. De torenspits volledig vernield door de brand van 1901 werd eveneens heropgetrokken in Romaanse stijl. Behalve voornoemde delen is de rest van deze Romaanse kerk verdwenen. In de veertiende en vijftiende eeuw onderging de kerk grondige wijzigingen. De zestiende eeuw werd volledig overschaduwd door een spoor van vernieling die beeldenstormers trokken door onze contreien. Samengevat kunnen we dus stellen dat de oorspronkelijke Romaanse kerk met haar talrijke transformaties tussen de veertiende en achttiende eeuw, vrij exact werd herbouwd na de brand van 1901.

De klokken van Asper

Volgens de overlevering was Asper in de zestiende eeuw vijf klokken rijk. Waarschijnlijk gingen ze verloren bij de godsdiensttroebelen van het eind van de zestiende eeuw. Toch is er blijkbaar nog overgegaan tot de aankoop van een klok rond 1560-1561.Gedurende de bezetting van 1940-1944 zou onze kerk weer eens een zware ramp overkomen. Op 22 oktober 1943 kwamen de lang gevreesde klokkendieven ook te Asper hun heiligschennend werk verrichten.

Asper, Sint-Martinuskerk, luidklokken – Thierry Pauwels

De twee grootste klokken werden uit de toren neergelaten en weggevoerd om tot oorlogswapens te worden geprofaneerd .Getuigen beweren dat een schooljongen erop schreef  “Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet”  Zo behield Asper alleen zijn kleinste klok. Pas op 15 november 1958 kreeg de pastoor de toelating om twee nieuwe klokken te bestellen bij de firma Bauwens-Goossens te Gent .Momenteel hangen drie klokken in de kerktoren. De eerste draagt de naam Martinus, de tweede Maria. Beide klokken werden geroofd in de 2de wereldoorlog en hergoten in 1959.De derde klok draagt de naam Jozef en dateert van 1903. Dagelijks luiden de klokken automatisch het angelus.

ASPER, Sint-Martinuskerk, Klokken (solo, Romeins luiden, Volgelui) Stormklok.