STILLE RUIMTE VOOR GEBED…

TROOSTPLEKKEN (FERM) IN DE PAROCHIES GAVERE-NAZARETH.

FERM – OMDAT IEDEREEN NOOD HEEFT AAN ‘TROOST’…
Zovele mensen zijn in tijden van corona geconfronteerd met verlies en verdriet.
Velen hebben niet alleen een dierbare verloren, maar moesten omgaan met een bijna onmenselijke manier van afscheid nemen, zonder nabijheid, zonder aanraking, zonder kerkdienst, zonder de aanwezigheid van vrienden en familie om te troosten… het zijn ervaringen die blijven hangen.

Anderen beleefden het verlies van hun job of de job zoals ze die voorheen kenden, van contact met de collega’s, van het moeten sluiten van hun zaak, van nabijheid van vrienden en familie, van de vrijheid om te gaan en te staan waar men wil, van ruimte en tijd voor zichzelf door de stress in de zorgsector, het pre -teachen, van een zinvolle vrijetijdsbesteding… .

Mensen ervaren de nood om dit allemaal een plaats te geven.
Daarom heeft het vrouwennetwerk FERM (voorheen KVLV) PlantTroost opgezet. Overal in Vlaanderen (op meer dan 320 plaatsen) zijn Ferm groepen aan de slag gegaan met een troostpaneel en bloembollen om een troostplek in te richten. Vaak werden ze bijgestaan door de gemeentebesturen. Het bord is voorzien van teksten om even bij stil te vallen en wat troost te ervaren in het gevoel van nabijheid en verbondenheid met velen, de bloembollen zijn tekenen van hoop en vertrouwen in de toekomst.

Ook Ferm Nazareth en Ferm Eke hebben een plek uitgekozen waar ieder van jullie welkom is en op een bankje kan verpozen.

Nazareth: Leegzakstraat, Kruislievenheer (Foto van Annemie De Gussem)
Eke: Parkwijk, Groenzone. ( Foto van Annemie De Gussem)

OOK IN DIKKELVENNE EEN TROOSTPLEK VAN FERM.

2020 is geen jaar zoals een ander. Covid-19 beheerst het mensenleven wereldwijd. Dit virus heeft zo’n grote impact op onze gezondheid en onze samenleving. De lockdown die we kenden heeft naast zijn beperkingen ook mogelijkheden geboden om op allerlei wijzen zorg te dragen voor mekaar en nieuwe onderlinge verbondenheid te scheppen. Maar helaas werden velen geconfronteerd met het virus, met een ernstige ziekte of verloren een dierbare. Waardig afscheid nemen van een geliefde kon niet meer. Die levensfase niet samen kunnen dragen is zo onwezenlijk en vraagt tijd om te verwerken. Stilte en ingetogenheid bieden mogelijkheden om dierbaren terug voor ogen te brengen en scheppen ruimte om  het verdriet draaglijker te maken zij het in een gebed of in een persoonlijk gesprek. Het Christianadomein is daartoe een ideale locatie. Ferm Dikkelvenne heeft daartoe de aanzet gegeven door een troostplek te creëren waar eenieder welkom is die nood heeft om te rouwen, om te gedenken en om misschien opnieuw een sprankeltje hoop te vinden voor de toekomst.

Troostplek SINT-CHRISTIANADOMEIN Dikkelvenne ( foto: Marc Perseyn)

Laten wij met z’n allen deze rustige gedenkplek koesteren en eerbiedwaardig bewaren vooral voor momenten die zo ingrijpend kunnen zijn in een mensenleven.

EEN HARTELIJKE VAKANTIE: TIJD VOOR GOD EN DE MENS…

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,

zich even kan losmaken uit de zorgen,

dat los en vrij,

de aarde kan proeven en ruiken,

en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God, dat klein als een kind,

de verrassing beleeft van elke nieuwe morgen

en elke nieuwe horizon,

dat zich laat drijven op de wolken

en gaat rusten in een ondergaande zon.

Geef mij een hart dat zich wil bekeren

tot de eenvoud en het geluk van kleine dingen,

een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten

en kan bidden zonder woorden.

Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen

naar uw oneindigheid.

Manu Verhulst

DE VIJF BLIJDE GEHEIMEN

© Kerkfabriek H.H. Amandus en Blasius Waregem

DE VIJF DROEVE GEHEIMEN.

© Kerkfabriek H.H. Amandus en Blasius Waregem

DE VIJF GLORIEVOLLE GEHEIMEN

© Kerkfabriek H.H. Amandus en Blasius Waregem

DE VIJF GEHEIMEN VAN HET LICHT

© Kerkfabriek H.H. Amandus en Blasius Waregem

GEBED VOOR MOEDERDAG

Een dag om dankbaar te zijn voor de warmte en de wijsheid van moeders, een dag om hen in de bloemetjes te zetten voor al het gewone en buitengewone van elke dag, voor zovele manieren waarop zij Gods liefde vertolken.

Laat ons op deze feestelijke dag voor hen bidden:

God,
Gij hebt ieder van ons
een moeder gegeven
die ons geleerd heeft
zorg te dragen voor elkaar.
Haar luisterend hart
heeft ons getoond
hoe wij elkaar met de taal
van het hart kunnen toespreken.
Zij leerde ons
hoe wij moeten bemoedigen en bevestigen,
hoe wij elkaar kunnen troosten,
hoe we lief en leed kunnen delen.
Onze dankbaarheid voor moeder
is het geheugen van ons hart.
Zegen onze moeders
en zegen ook ons, Heer,
om steeds het beste van onszelf te geven,
opdat wij openbloeien
tot liefdevolle mensen
om uw droom gestalte te geven
die in Jezus van Nazareth
en in Maria tot ons is gekomen.
Amen.

(Bron: Kerknet)

MEIMAAND – MARIAMAAND

We zijn er allen klaar voor om de Mariamaand in te gaan. Iedereen van harte welkom voor een moment van stil gebed en bezinning.

Maria is iemand als jij en ik, iemand met dromen en verlangens.
Zij kende vreugdevolle momenten in haar leven, maar ook ontgoocheling en pijn.
Zij is op haar manier een bijzondere vrouw.

Wat is er zo bijzonder aan Maria?
Maria was de moeder van Jezus.
Dat is zeker niet zo gemakkelijk geweest.
Vanaf het begin heeft ze haar hart opengesteld voor God.
Ze begreep misschien niet altijd precies wat er gebeurde,
maar ze bleef trouw: aan God, aan haar zoon Jezus,
aan de apostelen en eerste christenen later.

Maria heeft ‘ja’ geantwoord op de vraag van God in haar leven.
‘Ja, dit bijzondere kind mag in mijn leven komen.
Ja, ik blijf geloven in de bijzondere roeping van mijn zoon Jezus,
ook al doet het soms pijn om te zien wat hij doet.
Ja, ik blijf bij hem ook als hij sterft.
Ja, ik geloof dat we samen zijn weg moeten gaan.
Ja, ik wil alle mensen dicht bij Jezus, dicht bij God brengen.’

Doorheen de eeuwen is Maria een voorbeeld geweest voor vele christenen.
Willen we niet allemaal trouw zijn aan ons gegeven woord?
Trouw aan de mensen rondom ons? Soms lukt dat, soms niet.
Bij Maria vinden we steun om vol te houden,
net zoals zij dat gedaan heeft!
Maria kon zo leven omdat ze haar vertrouwen in God had gesteld.
Door te kijken naar Maria leren mensen meer te vertrouwen op God in hun leven.

(Bron: Kerknet)

Paus Franciscus vraagt om in de meimaand tot Maria te bidden.

In een brief nodigt paus Franciscus de gelovigen uit om in mei de rozenkrans te bidden en voegde er twee gebeden van zijn hand aan toe.

Paus Franciscus vraagt om in de meimaand tot Maria te bidden | Kerknet

In een op zaterdag 25 april gedateerde brief herinnert paus Franciscus alle gelovigen eraan dat mei van oudsher Mariamaand is. Hij vraagt nadrukkelijk om de schoonheid van het rozenkransgebed thuis te herontdekken, vooral in deze tijd van beproeving. Hij voegt ook twee gebeden – een korte en een langere versie – eraan toe die hij speciaal schreef om de hulp van Maria in deze barre coronatijden af te smeken.

In zijn brief onderstreept de paus het belang van het rozenkransgebed in de meimaand als een essentiële mijlpaal in de maand van Maria. Hij verwijst naar de zo goed als wereldwijde lockdown en nodigt alle mensen van goede wil uit om thuis de paternoster te bidden, samen met geliefden of individueel.

De paus biedt voor de gelegenheid ook twee gebeden aan die aan Maria zijn opgedragen en die hij zelf heeft geschreven. Het eerste is het gebed dat op 11 maart werd verspreid in het Mariaheiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Rome. Het tweede, langere gebed roept de hulp in van de Moeder Gods tegen de achtergrond van de gigantische uitdagingen en noodsituaties waarmee de coronapandemie onze wereld confronteert. U leest het in vertaling hieronder.

Als we samen het aangezicht van Christus contempleren met een hart zoals dat van Maria, onze Moeder, zullen we ons nog meer als een spirituele familie verenigen en het zal ons beslist helpen om deze beproeving te boven te komen. Paus Franciscus

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God.

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, spoeden we ons naar U en zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder.

Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze coronaviruspandemie. Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid.

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp kunnen schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken en sociale en economische oplossingen kunnen bedenken die geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit.

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.

Aan U, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria. Amen.

( bron: Kerknet – Vertaling: Geert De Kerpel)

GEBED VOOR ROEPINGEN ( zondag 3 mei 2020)

Heer Jezus,
Gij zijt de goede herder. 
Gij komt naar ons toe
en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij léven 
en wel in overvloed.

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem, 
neem onze angst weg om te antwoorden.

Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.

Geef ons religieuzen en godgewijden,
profeten voor vandaag. 

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.

Schenk ons de priesters en diakens 
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.

Beziel elk van ons 
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde 
in heel uw schepping wordt gehoord.

Bisschop Lode Aerts

DE ONONDERBROKEN WEG VAN PASEN MET JORIS POLFLIET. ( © kerknet)

 

COMMUNIEGEBED: zondag 19 april 2020 vanuit de kerk in Jette.

 

GEBED IN TIJDEN VAN CORONA

Vrienden, op dit ogenblik is heel de wereld in de ban van het coronavirus. We zien hartverscheurende beelden van lijden en sterven in eenzaamheid. We horen hoe het aantal doden oploopt, telkens iemand met een familie. Maar we zien ook hartverwarmende beelden van dankbaarheid voor het leven en wie er zich voor inzet.

Bid daarom toch even met me mee dit eenvoudig gebedje…

Heer onze God,
wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen,
ons te vergeven,
ons te genezen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus,
breng door deze ziekte de gehele mensheid
tot ommekeer en geloof in U.
Bekeer ons Heer.
Schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden,
zegen en bescherm de artsen en het verzorgend personeel,
schenk aan de mensen die reeds besmet zijn door dit virus
Uw genezende liefde,
schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand
en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria en de heilige Rochus
door Christus onze Heer. Amen.