MISINTENTIES AANVRAGEN

U krijgt hier de kans om een misintentie aan te vragen. Het kan een gebedsintentie zijn voor een overledene, voor een zieke, voor een vriend, uit dankbaarheid, voor persoonlijke noden en zo meer…

Deze wordt dan opgenomen en uitgesproken wordt in de eucharistieviering welke U opgegeven heeft. Dit kan voor of na de vieringen bij één van de medewerkers en of pastoor. ( zie bij de Parochieploeg)

De parochie Gavere is dit enkel mogelijk op zondagmorgen om 09.00 uur.

In de parochie Eke kan je een intentie aanvragen voor in de week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen om 8.00 uur. De zaterdag is dit om 18.00 uur.

Voor intenties in de parochie Nazareth kan dit op zondagmorgen om 10.30 uur.

De misintenties worden opgenomen in het parochieblad KERK&LEVEN. De prijs van een gevraagde intenties bedraagt 11 euro tijdens de week en op zaterdag en zondag 15 euro.