SINT-CHRISTIANAVIERING IN DIKKELVENNE OP 26 JULI 2020.

Zoals jaarlijks, op de laatste zondag van juli, ( dit jaar op zondag 26 juli 2020) vierden we vorig weekend  de Heilige Christiana. De viering vond plaats aan de kapel die gelegen is  op het Christiana domein, Rotsestraat Dikkelvenne.

We konden zodus terug van een mooie viering genieten, midden het park aan de oevers van de Schelde. De viering werd voorgegaan door pastoor E.H. Eddy Lebeer.

Viering H. Christiana in Dikkelvenne zang

Door de coronamaatregelen, werden de stoelen op ruime afstand van elkaar geplaatst, en werd ieder verplicht om zijn mondmasker op het domein aan te houden, maar ondanks deze beperkingen was de opkomst talrijk ( een 100 tal aanwezigen) en werd het een mooie stemmige viering.

Foto’s van de viering: druk hier.

© Foto’s: Marc PERSEYN

Troostplek

2020 is geen jaar zoals een ander. Covid-19 beheerst het mensenleven wereldwijd. Dit virus heeft zo’n grote impact op onze gezondheid en onze samenleving. De lockdown die we kenden heeft naast zijn beperkingen ook mogelijkheden geboden om op allerlei wijzen zorg te dragen voor mekaar en nieuwe onderlinge verbondenheid te scheppen. Maar helaas werden velen geconfronteerd met het virus, met een ernstige ziekte of verloren een dierbare. Waardig afscheid nemen van een geliefde kon niet meer. Die levensfase niet samen kunnen dragen is zo onwezenlijk en vraagt tijd om te verwerken. Stilte en ingetogenheid bieden mogelijkheden om dierbaren terug voor ogen te brengen en scheppen ruimte om  het verdriet draaglijker te maken zij het in een gebed of in een persoonlijk gesprek. Het Christianadomein is daartoe een ideale locatie. Ferm Dikkelvenne heeft daartoe de aanzet gegeven door een troostplek te creëren waar eenieder welkom is die nood heeft om te rouwen, om te gedenken en om misschien opnieuw een sprankeltje hoop te vinden voor de toekomst.

Laten wij met z’n allen deze rustige gedenkplek koesteren en eerbiedwaardig bewaren vooral voor momenten die zo ingrijpend kunnen zijn in een mensenleven.

VIERING H CHRISTIANA 26 juli 2020 – duiding.

De teksten die gebracht stonden daarom in het teken van  hoop en troost, de muzikale intermezzo’s  werden gebracht door Hanne Verleysen.