OP WEG NAAR MARIA…

MEIMAAND – MARIAMAAND 2022KALENDER

Voor de data van de vieringen aan de verschillende kapelletjes 2022 vind U HIER.
Er wordt bij deze gebedsvieringen rekening gehouden met de veiligheid aan de kapelletjes.. Voor alle info en vragen kan U steeds bellen naar 09/385 57 31 of 0475/61 20 62.

De meimaand is de Mariamaand.

Vele gelovigen gaan dan traditiegetrouw een dagje naar Oostakker-Lourdes voor een bezoek aan de grot en een wafel achteraf.

Maar… ook Nazareth heeft een zéér oude traditie in de Meimaand.

Iedere wijk in Nazareth heeft zijn kapel met een Mariabeeld.

Er zijn een achttal wijkkapellen. Sommigen zijn gemaakt van steen, anderen van hout en hangen dan aan een boom of huisgevel.
De gelijkenis tussen al deze kapellen is dat er vroeger overal een beeld van Onze Lieve Vrouw in stond.
Sommige van deze beelden zijn door de jaren heen verdwenen en vervangen door andere (Maria)beelden.

In de kapel aan de stenen molen (splitsing Drapstraat – Groendreef) stond in vroegere jaren een Mariabeeld dat een nabootsing was van het beeld van O.L. Vrouw van Nazareth.
De kapel aan de Gaversepontweg had een beeld dat Maria Onbevlekte Ontvangenis voorstelt.
Dezelfde voorstelling (maar veel groter) vinden we terug in de wijkkapel aan het kasteel. Daar is onder het beeld nog een nis aangebracht met een beeldengroep. Dit is de enige kapel die zowel wijkkapel is, als een statie van de Ommegang.
In de Steinstraat stond een beeld van O.L. Vrouw met Jezus.
In de kapel in de Warandestraat bevond zich een beeld van de gekroonde O.L. Vrouw.
Aan de Lindekens ging men vroeger ook altijd bidden tijdens de meimaand, maar hier zijn het beeld en het kapelletje verdwenen.
In de Eeckhoutsdreef staat een kapel met het beeld van Maria als koningin.
Deze kapel werd begin oktober 2007 volledig tot puin herleid nadat een auto van de weg afkwam. De politie vond echter het beeldje van Onze Lieve Vrouw ongeschonden tussen het puin terug.

Kapel O.L.V. van Scherpenheuvel (1904)
op de Oudenaardseheerweg.


En aan de grens met De Pinte, in de Oudenaardseheerweg, staat er sinds 1903 een wijkkapel met een Mariabeeld dat een nabootsing is van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel. Deze kapel is bij iedereen dan ook gekend als de kapel van Scherpenheuvel

De geschiedenis van de gebedsvieringen gaat meer dan 100 jaar terug.
Een paar avonden in de week kwamen de mensen samen rond de wijkkapel.
De kaarsen werden ontstoken en iemand las de rozenkrans voor. Om te besluiten zong men Marialiederen.
Tijdens de eerste en de tweede oorlog was de bijeenkomst bijzonder groot. Zij die het meemaakten spreken van “een massa”. Maar ook na de oorlog bleven velen deze gewoonte in eer houden.

Deze traditie leeft nog steeds. Van een massa kunnen we nu niet meer spreken, maar gemiddeld komen er per kapel toch tussen 10 en 50 mensen naar het gebedsmoment.

11 FEBRUARI 2021: Eerste verschijning van Maria.

11 februari: Eerste verschijning van Maria

DIGITALE BEDEVAART NAAR LOURDES. 17 tot 23 juli 2020.

23 juli 2020: Maria, jij sterke aanwezigheid.
22 juli 2020: Maria, de door God en mens graag geziene.
21 juli 2020: Maria, de moeder van het leven.
20 juli 2020: Maria, ook onze moeder in ziekte of dood, alvast ook bij Jezus’ dood aan het kruis.
19 juli 2020: Maria, de voorzienige, de zorgende.
18 juli 2020: Maria, van het ja-woord.
17 juli 2020 Maria, vol “verwachting” op weg

ONZE-LIEVE-VROUW VAN SCHERPENHEUVEL: gastvrijheid van Maria.

In de Mariamaand vertelt Luc Van Hilst, pastoor van Scherpenheuvel, over de aantrekkingskracht van Mariale bedevaartsoorden.

Bron: Kerknet

MEDITATIE – EN GEBEDSMOMENT BIJ MARIA DOOR BISSCHOP LODE VAN HECKE.

Bron: Peter Malfliet – Bisdom Gent.

Samen met pastoor Jürgen en pastoraal werker Carine (WZC Ter Rive), mediteert en bidt bisschop Lode bij het eeuwenoude Gentse beeld OLV ter rive.

Bisschop Lode Van Hecke, pastoor-deken Jürgen François en pastoraal werkster Carine Dhondt vonden elkaar in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk in Gent bij het eeuwenoude beeldje Onze-Lieve-Vrouw ter rive voor een meditatief – en gebedsmoment. 

Carine is pastoraal werkster in het nabijgelegen woonzorgcentrum met dezelfde naam. Op de dag van publicatie van deze video, 14 mei 2020, is het ook Wereldgebedsdag voor het einde van de coronapandemie.

Bron: BISDOM GENT – Meditatief gebedsmoment bij Maria, Onze-Lieve-Vrouw ter rive.
  1. Pastoor Jürgen vertelt de geschiedenis van dit beeldje (albast, rond 1400) waarvan het origineel te bekijken is in de schatkamer van de kerk. Het beeld is verbonden met de epidemiën in de stad.
  2. Carine is pastoraal werkster in de Zorgresidentie Onze-Lieve-Vrouw Ter Rive, dichtbij de kerk op de plaats waar voor de Franse revolutie de Onze-Lieve-Vrouwkerk stond. Carine brengt een moedig én hoopvol getuigenis vanuit het woonzorgcentrum.
  3. Bisschop Lode brengt een meditatie over Maria in deze coronatijd en gaat voor in gebed.
  4. Organist Leon Bierens bespeelt het Van Peteghemorgel (1847) van de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk.  

Lees hier meditatie en gebed van bisschop Lode 

MEIMAAND MARIAMAAND BACHTE GROT.

Bachte Grot: Gebedsmoment.

MARIALE VIERING IN DE MEIMAAND

Bisdom Antwerpen: Mariaviering