LITURGISCHE VIERINGEN EKE-NAZARETH

Zaterdag 27 juni
H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
18.00 u. Eke: Marie-Roos Nuytten, echtg. Frans Patteeuw

Zondag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: GEEN eucharistieviering
10.00 u. Nazareth: Jgt. René Bracke, echtg. Rosa Van Ooteghem en familie
Overledenen

Lector: Marijke Dhondt

Maandag 29 juni
Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus, apostelen
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 30 juni
Eerste HH. Martelaren van de Kerk van Rome
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 01 juli
8.30 u. Nazareth: Mis t.e.v. OLV van Nazareth

Donderdag 02 juli
8.00 u. Eke: Bijzondere intentie
Uit dank: priesterwijding 2 juli 1988

Vrijdag 03 juli
H. THOMAS, apostel
8.00 u. Eke: Uit dank

Zaterdag 04 juli
H. Elisabeth van Portugal
18.00 u. Eke: Aloïs Bracke en echtg. Martha Gevaert en broeder Evarist

Zondag 05 juli
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
H. Antonius Maria Zaccaria, priester
8.45 u. Eke: GEEN eucharistieviering
10.00 u. Nazareth: Jgt. Rita Marijsse
Overledenen
Lector: Geert De Jans

Maandag 06 juli
H. Maria Goretti, maagd en martelares
8.00 u. Eke: V.M.
E.H. Rector André De Meulemeester

Dinsdag 07 juli
KERKWIJDINGSFEEST VAN DE KATHEDRALE KERK
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 08 juli
8.30 u. Nazareth: Mis t.e.v. OLV van Nazareth

Donderdag 09 juli
HH. Augustinus Zhao Rong, priester, en gezellen, martelaren in China
HH. Martelaren van Gorcum
8.00 u. Eke: Bijzondere intentie
Jacqueline De Schuyter

Vrijdag 10 juli
H. Amelberga, maagd
8.00 u. Eke: GEEN eucharistieviering

Zaterdag 11 juli
H. BENEDICTUS, abt, patroon van Europa
18.00 u. Eke: Walter De Graeve

Zondag 12 juli
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: GEEN eucharistieviering
10.00 u. Nazareth: Geen intentie
Lector: Patrick Decock

Maandag 13 juli
H. Henricus
8.00 u. Eke: GEEN eucharistieviering

Dinsdag 14 juli
H. Camillus de Lellis, priester
8.00 u. Eke: GEEN eucharistieviering

Woensdag 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
8.30 u. Nazareth: Mis t.e.v. OLV van Nazareth

Donderdag 16 juli
O.-L.-Vrouw van de berg Karmel
8.00 u. Eke: GEEN eucharistieviering

Vrijdag 17 juli
8.00 u. Eke: GEEN eucharistieviering

Zaterdag 18 juli
18.00 u. Eke: Overledenen

Zondag 19 juli
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: GEEN eucharistieviering
10.00 u. Nazareth: Jgt. Marc De Groote
Jgt. Godelieve Dossche, echtg. André Van De Weghe en overl. familie
Lector: Patrick Van Hecke