LITURGISCHE VIERINGEN EKE-NAZARETH

Maandag 18 oktober
H. LUCAS, evangelist
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 19 oktober
HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, priesters, en gezellen, martelaren in Canada
H. Paulus van het Kruis, priester
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 20 oktober
8.30 u. Nazareth: EUCHARISTIE

Donderdag 21 oktober
8.00 u. Eke: Bijzondere intentie

Vrijdag 22 oktober
KERKWIJDINGSFEEST VAN DE EIGEN KERK
H. Johannes-Paulus II, Paus
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Zaterdag 23 oktober
H. Johannes van Capestrano, priester, patroon van legeraalmoezeniers
18.00 u. Eke: Bertrand Van Parijs en Mariette Vankerschaeve
Lector: Els Bradt

Zondag 24 oktober
H. Antonius Maria Claret, bisschop
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Overleden kleinkind Jozef, ongeboren gestorven
Lector: Sebastiaan Colenbie
10.00 u. Nazareth: Omhaling voor de Nazarethse missionarissen
Lector: Marc Perseyn

Maandag 25 oktober
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 26 oktober
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 27 oktober
8.30 u. Nazareth: Fam. Kervyn-De Volkaersbeke

Donderdag 28 oktober
HH. SIMON & JUDAS, apostelen
8.00 u. Eke: Omer De Temmerman

Vrijdag 29 oktober
8.00 u. Eke: Bijzondere intentie

Zaterdag 30 oktober
H. Maagd Maria
13.00 u. Nazareth: Huwelijk Sander Teirlinck en Elise De Keyser
18.00 u. Eke: Armand Voerman en echtg. Lydie De Loof
Lector: Régine Cnockaert

Zondag 31 oktober
EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Voor alle ongeboren gestorven kinderen
Ward De Blauwer
Lector: Marc De Waele
10.00 u. Nazareth: Jgt. voor Martine Van Simaeys, echtg. Christiaan Van herzeele
Maurice De Rycke, echtg. Godelieve Vindevogel
Lector: Marijke Dhondt