VIERINGEN EKE-GAVERE-NAZARETH

KERK GAVERE

KERK GAVERE

Zondag 25 september
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
VREDESZONDAG – OMHALING WERELDDAG MIRGRANTEN en VLUCHTELINGEN
09.00 u.:        Jaargetijde voor Polydoor De Beir echtgenoot van Mariëtte De Wilde
                        Eeuwigdurend voor Maria De Muynck
Lector:          Dries Biesemans

Zondag 2 oktober
ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
09.00  u.:       Jaargetijde voor Calix Weytens echtgenoot van Mariette Clemmen
Lector:            Rita Coryn


KERK ASPER
Maandag 26 september
10.00 u.:       Eucharistieviering voor overleden parochianen.

KERK EKE EN NAZARETH

Zaterdag 24 september
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: Raymond Goeman en echtg. Madeleinde De Smeyter en kinderen Gabriel en Monique
Martin Goeman en echtg. Annette Seeuws
Rufin Goeman, echtg. Maria Vandecapelle
Lector: Mieke Vuyge

Zondag 25 september
H. Gerolf, martelaar
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
9.00 u. Gavere: EUCHARISTIE
10.30 u. Nazareth: Albrecht Vincke en Helena Dupont
Polydoor De Beir , echtgenoot van Mariette De Wilde
Lector: Patrick Decock

Maandag 26 september
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Dinsdag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 28 september
H. Wenceslaus, martelaar
HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren van Japan
8.30 u. Nazareth: Kervyn-De Volkaersbeke

Donderdag 29 september
HH. MICHAEL, GABRIEL, en RAFAEL, aartsengelen
8.00 u. Eke: Paus Johannes-Paulus I
Rosa Bracke en echtg. Roger Claus en schoonzoon Delvideo Bonci

Vrijdag 30 september
H. Hiëronymous, paus en kerkleraar
8.00 u. Eke: Jgt. Z.E.H. Peter Welvaert

Zaterdag 01 oktober
H. Theresia van Lisieux, maagd en kerklerares
H. BAVO, kloosterling, patroonsfeest van het bisdom
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: Mgr. Leo-Karel De Kesel
Jgt. Firmin Reynvoet

Zondag 02 oktober
HH. Engelbewaarders
ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
9.00 u. Gavere: EUCHARISTIE
10.30 u. Nazareth: Samana: dag van de chronisch zieke mens
Lector: Patrick Van Hecke