LITURGISCHE VIERINGEN EKE-NAZARETH

Maandag 26 juli
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Dinsdag 27 juli
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Woensdag 28 juli
8.30 u. Nazareth: Mis voor de familie Kervyn-De Volkaersbeke

Donderdag 29 juli
H. Martha
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Vrijdag 30 juli
H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Zaterdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
18.00 u. Eke: EUCHARISTIE
Lector: Ingrid Clemmen

Zondag 01 augustus
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
H. Alfonsus Maria de’ Liguori, bisschop en kerkleraar
8.45 u. Eke: EUCHARISTIE
Lector: Franklin Vandendriessche
10.00 u. Nazareth: Jgt. voor Ivon Dhondt
Lector: Martin Dhaenens

18.00 u. Eucharistieviering aan de Kapel van de H. Anna op Eke-Landuit.

Maandag 02 augustus
H. Eusebius van Vercelli, bisschop (ca. 283-371)
H. Petrus Julianus Eymard, priester (1811-1868)
8.00 u. Eke: Mis V.M.

Dinsdag 03 augustus
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Woensdag 04 augustus
H. Johannes-Maria Vianney, priester
8.30 u. Nazareth: EUCHARISTIE

Donderdag 05 augustus
Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Vrijdag 06 augustus
GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER
8.00 u. Eke: Overleden zussen G.H.

Zaterdag 07 augustus
HH. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaren
H. Cajetanus, priester [1480-1547]
H. Juliana van Cornillon, maagd [ca. 1191/92-1258]
15.00 u. Eke: Huwelijk van Ken Duchatelet en Melissa Casteleyn
18.00 u. Eke: Walter De Graeve
Lector: Mieke Vuyge

Zondag 08 augustus
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
H. Dominicus, priester
8.45 u. Eke: EUCHARISTIE
Lector: Frank Versypt
10.00 u. Nazareth: Jgt. Christiane Van De Weghe, echtg. Daniel Van Hecke en familie
Lector: Jo Buysse

Maandag 09 augustus
EDITH STEIN, H. THERESIA BENEDICTA A CRUCE, maagd en martelares, patrones van Europa
8.00 u. Eke: Mis V.M.

Dinsdag 10 augustus
H. LAURENTIUS, diaken en martelaar
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Woensdag 11 augustus
H. Clara, maagd
8.30 u. Nazareth: EUCHARISTIE

Donderdag 12 augustus
H. Johanna-Franscisca de Chantal. kloosterlinge (1572-1641)
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Vrijdag 13 augustus
HH. Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Zaterdag 14 augustus
H. Maximilianus-Maria Kolbe, priester en martelaar
18.00 u. Eke: Jgt. Tony De Vogelaere
Lector: Els Bradt

Zondag 15 augustus
TENHEMELOPNEMING VAN MARIA
8.45 u. Eke: Georges Moreels en echtg. Martha De Maerteleire en dochter Lydia Moreels
Lector: Sebastiaan Colenbie
10.00 u. Nazareth: EUCHARISTIE
Lector: Annemie De Gussem