VEERTIGDAGENTIJD

PAROCHIE NAZARETH-EKE: HELP HONGER DE WERELD UIT

Oeganda in cijfers:

Bevolking: 39.570.125 (jaar 2017).
Oppervlakte: 241.550 km2 (15 % water)
Levensverwachting: 54 jaar bij mannen en 56,9 bij vrouwen
Taal: Engels, Swahili, Luganda
Religie: 84 % katholiek, 12 % islam
Armoedepercentage: volgens cijfers leeft 37,7 % van de bevolking onder de armoedegrens.
Grootste stad is de hoofdstad Kampala: 1.208.544 inwoners.

 

Oeganda: Honger treft de graanschuur van Afrika.

Zowel in Vlaanderen als in Oeganda houden boeren amper het hoofd boven water. De boeren moeten steeds vaker
overleven in moeilijke omstandigheden: het onvoorspelbare klimaat doet oogsten mislukken, de bodem raakt stilaan
uitgeput, het milieu is vervuild en kostbaar water wordt verspild. Bovendien krijgen boeren geen eerlijke prijs voor hun
producten.

Oeganda, het land in Oost-Afrika, wordt de parel van Afrika genoemd. In het zuidwesten van het land, dat gekend
staat om zijn groene heuvels, microklimaat en vruchtbare gronden verwacht je overvloed. SCHIJN BEDRIEGT.
Door de grote bevolkingsgroei bezitten de meeste boeren er steeds kleinere stukken grond. Het wordt moeilijker om
alle monden in het gezin te voeden. Bovendien produceren boeren vaak teveel van hetzelfde. Deze eenzijdige voeding
bedreigt de gezondheid, vooral van kinderen.
De Oegandese overheid investeert amper in landbouw en de ontwikkeling van het platteland. De weinige steun die er
is, gaat vooral naar marktgewassen zoals koffie, thee of cacao.
En slechte oogsten komen steeds vaker voor. De klimaatverandering zorgt voor langere droge seizoenen en
onverwachte hevige regens veroorzaken aardverschuivingen. Een ramp voor de landbouwers.
Enkele cijfers: 72% van de actieve bevolking werkt in de landbouw (60% hiervan zijn vrouwen), 25% van de
Oegandese gezinnen is ondervoed en komt niet aan voldoende voedingsstoffen, slecht 3 à 4 % van het nationaal
budget van Oeganda gaat naar de landbouw.

Broederlijk Delen: leven als landbouwer vraagt moed.

Grace Ninseka (41) is het gezicht van deze campagne. Grace leeft met haar man en zeven
zonen in een lemen huisje op een klein lapje grond. Het was een heel arm gezin: ze aten één
keer per dag, de kinderen gingen vaak met honger naar bed, er was niet genoeg geld voor
school, er waren kookpotten, maar niet genoeg borden of bekers en het strooien dak was niet
bestand tegen de hevige regen. In april 2015 kwam Grave in contact met COSIL, een lokale
organisatie waarmee Broederlijk Delen samenwerkt. Met een startkapitaal ven 53 euro,
gefinancierd door COSIL en Broederlijk Delen, kon Grace een kleine onderneming starten. Uit
de verkoop van het eerste jaar kon ze voor haar gezin matrassen, lakens en dekens kopen.
Broederlijk Delen ondersteunt de initiatieven van de lokale bevolking. Dat is de beste
garantie voor blijvende verandering. Dankzij hun 12 Oegandese partnerorganisaties en
een sterke achterban, van vrijwilligers en sympathisanten zoals jij, helpen zij zo’n
62.000 boerenfamilies om honger te voorkomen.

ONZE VASTENCAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN 2018 in onze parochies

Vrijdag 02 maart 2018: Koffiestop in de Vrije Basisschool van Eke, Steenweg 52 van 14.00 u tot 16.00 u.
Woensdag 21 maart 2018: 19.00 u: in Dikkelvenne: Biechtviering
Zondag 25 maart 2018: Palmzondag. Begin van de Goede Week. Misvieringen in Eke en Nazareth op de gewone uren.
Donderdag 29 maart 2018: Witte Donderdagviering: 19.00 u: in Eke: herdenken van het Laatste Avondmaal
Vrijdag 30 maart 2018: Goede Vrijdag: 15.00 u.: in Nazareth: Kruisweg
19.30 u: in Deurle: herdenken van het Lijden van de Heer en Communie
Zaterdag 31 maart 2018: Paaswake om 21.00 u in Eke: met wijding van licht en water – Eucharistieviering.
Zondag 01 april 2018: Pasen: 08.45 u.: in Eke: eucharistieviering, 10.00 u: in Nazareth: eucharistieviering

ZALIG PAASFEEST, ALLELUIA !

 

HELP MET EEN GIFT

Voor EUR 14 schenk je een hout besparend kookvuur.
Voor EUR 53 schenk je een startkapitaal om een handeltje of bedrijfje te beginnen.
Voor EUR 97 schenk je dertig families zaaigoed en opleidingen om hun eigen moestuintje te bewerken.

Je kan storten op BE 0000 0000 9292

Voor giften vanaf EUR 40 krijgt u een fiscaal attest. Daarmee geniet u tot 45% belastingvermindering.

De omhalingen in de zondagsvieringen van de vasten gaan integraal naar Broederlijk Delen. Dank voor uw gift.