VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT.

Ruimte maken voor God in je leven
is de geloofshouding die van ons gevraagd wordt
en waarin Maria ons is voorgegaan:
‘Mij geschiede naar uw woord!’
Opdat het woord van God
bij ons ruimte vindt in ons hart
en het doet branden van nieuwe hoop en goede moed,
ontsteken wij de vierde kaars.

Gij, God, die ons verwachten kent
en ons zegent met liefde,
die in ons de vrucht van vertrouwen en hoop wekt,
geef ons een open oog,
een helder zicht ook in de nacht,
op Wie het licht van de wereld is.
Woon onder ons in wie Hij is,
in wat Hij zegt,
in wat Hij met ons doet.
Vandaag en alle dagen die komen.
Amen

Onze vier adventskaarsen branden.
Mogen wij dat licht uitdragen naar de mensen die wij ontmoeten.
Mogen wij, gesteund door de liefde van God, op weg gaan naar
Kerstmis, of beter: moge Kerstmis naar ons toe komen…
En mogen wij, in al onze kwetsbaarheid, maar gesteund door Gods
liefde en heilige Geest, zoals Maria, licht en hoop zijn in deze vaak
donkere wereld. Daartoe zegene ons:
de Vader (+), de Zoon en de heilige Geest. Amen!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.