PAROCHIAAL SECRETARIAAT NAZARETH

AANDACHT – SECRETARIAAT PAROCHIE NAZARETH
Het secretariaat van onze parochie Nazareth, Dorp 12, zal open zijn op maandag, woensdag en donderdagvoormiddag vanaf 9.30u tot 11.30 u.
tel nr.: 09/385.55.56
Gelieve alle teksten ten laatste op woensdag avond door te sturen, alleen naar volgend mailadres: parsec.nazareth@gmail.com of in de brievenbus te deponeren van Dorp 12.
Al deze teksten zullen verschijnen in het Parochieblad dat de woensdag daarop volgend toekomt.
Teksten die pas later binnenkomen verschuiven naar de volgende week.
Onze nieuwe pastoor Guy Claus is te bereiken op: tel: 09/385 42.40 of mail: <guy.claus2@telenet.be>

    Deken Mark is van nu af niet meer te bereiken op mailadres: <olv.geboorte.nazareth@parochies.kerknet.be>