PAROCHIAAL SECRETARIAAT NAZARETH

Aanvragen van  misintenties kan gebeuren voor of na de Misvieringen in de Sacristie bij Pastoor Guy Claus in zowel de parochie Nazareth en Eke.
Telefonisch op 09/385.42.40 of via mail:  guy.claus2@telenet.be

Alle aanvragen van doopbewijzen voor vormsel en huwelijk dienen rechtstreeks gericht te worden aan de pastoor.
Dit geldt eveneens voor meldingen van doopsel en vormsel zowel voor de parochie Sint Amandus Eke als O.L.V. Geboorte Nazareth.
E.H. Guy Claus – Steenweg 175A Bus 6 – 9810 Eke-Nazareth

 

Teksten voor het Parochieblad  gelieve door te sturen telkens ten laatste op woensdagavond naar parsec.nazareth@gmail.com
Al deze teksten zullen verschijnen in het Parochieblad dat de woensdag daarop volgend toekomt. Teksten die pas later binnenkomen verschuiven naar de volgende week.