DRINGEND PALM GEZOCHT

Op zondag 28 maart 2021 vieren we Palmzondag.

Palmzondag is het begin van de Goede Week, en de laatste vastenzondag voor Pasen. Traditioneel wordt er dan in de katholieke kerk palm gewijd.

We zijn op zoek naar veel palm.  Heb jij er in je tuin staan? Mogen we deze komen snoeien?  Laat iets weten aan Christine Piens, Kerselarestraat 7 Gavere – 09 384 34 61 of Chris Jungbluth, Veldstraat 26 Asper – 09 384 43 06. Alvast veel dank!

Ook in Eke en Nazareth willen we voor gewijde palm zorgen.
De gewijde palmtakjes zullen vanaf zondag 28 maart 2021 rond 11.00 u beschikbaar zijn aan de trappen vóór het altaar, en dit in beide kerken.

Bij het afhalen van de palmtakjes wordt gevraagd om steeds een mondmasker te dragen, de nodige afstand tot andere gelovigen te bewaren en enkel die palm mee te nemen die men zelf nodig heeft of aan familie, buren of vrienden beloofd heeft.

Inwoners die hun buxusstruikjes binnenkort willen snoeien, mogen in de week vóór palmzondag (22 maart 2021 tot 26 maart 2021), hun takjes naar één van beide kerken brengen. Beide kerken zijn overdag open.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor DRINGEND PALM GEZOCHT

WEEK EN DAG VAN DE ZORG

Aan iedereen die zorgt … ik hou van u!

Op zondag 21 maart 2021 is het Dag van de Zorg, een feestdag voor de mensen van de zorg.

Met de campagne “ik hou van u” wordt er een ode gebracht aan iedereen die zorgt. Zowel de professionele zorgverlener als de vrijwilligers en de mantelzorgers krijgen alle aandacht die ze verdienen.

We starten de Week van de Zorg op maandag 15 maart 2021 en eindigen met de feestdag ‘Dag van de Zorg’ op zondag 21 maart 2021.

Meer info vinden jullie terug op www.dagvandezorg.be

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WEEK EN DAG VAN DE ZORG

Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 4

Bisschop Lode antwoordt op de vraag hoe kunnen we vandaag ‘vreugdevol’ de vasten beleven?

Het is goed dat je in je vraag het woord ‘vreugde’ gebruikt en niet ‘blijheid’. Er zijn momenten waarop ik droevig of ernstig ben, maar niet zonder vreugde. Het is de vreugde van de liefde, die dieper gaat dan de oppervlakkige blijheid, die ik nochtans niet wil onderwaarderen. (…)

Vreugde is een evangelisch gegeven. Ze komt van elders.

Ik vind een mooi voorbeeld bij de zusters van de heilige Moeder Theresa. In Calcutta rapen de zusters letterlijk de stervende mensen op van de straat om hen te wassen, te verzorgen en bij hen te blijven, opdat ze toch tenminste in die laatste dagen of uren van hun leven toch nog een menswaardig bestaan mogen ervaren. Die zusters zien er niet triestig uit. Medelijden wil niet zeggen dat je even vuil en droevig moet worden als hen, daar hebben de mensen ook niets aan. Zij beleven een vreugde die voorkomt uit het geloof – ze zien Jezus in hun naaste- en dat vervult hen werkelijk met licht. Ze zijn licht voor die mensen. Dat is een diepere vreugde dan de blijheid die men toont in de reclames van vandaag. Tot die vreugde worden we uitgenodigd in de veertigdagentijd.

Ik heb hier een passage genoteerd van de heilige Benedictus die een mooi hoofdstuk heeft over de vasten in zijn Regel:  “Ieder kan uit eigen beweging en met de vreugde van de heilige Geest aan God iets aanbieden dat boven de maat van zijn verplichting uitgaat, door namelijk zijn lichaam wat voedsel te ontzeggen, wat drinken, wat slaap, wat praten, wat schertsen. En laat hij dan met de vreugde van het verlangen, dat uit de Geest is, uitzien naar het heilig Paasfeest”.

De vasten is dus een periode waarin we enerzijds niet vergeten dat we eigenlijk mensen zijn die al verrezen zijn. We verrijzen met Jezus. Het paasfeest is niet alleen maar iets van de toekomst, we mogen er nu al uit leven. Anderzijds gaan we er naar toe, in de vreugde van de Geest. Die is ons gegeven, die maken we niet zelf. 

Het is geen ‘blijheid spelen’, we hebben het recht op die vreugde. Ze is ons beloofd in het doopsel en we kunnen daarvan leven.

De vastenperiode is dus ook een periode om te zien: leef ik echt van die vreugde of hoe kan ik daarin groeien ?

 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
 • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
  Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.

(interview: Geert De Cubber) Bron: KERKNET – Bisdom Gent.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 4

Veertigdagengesprek bisschop Lode : aflevering 3

Bron: Kerknet bisdom Gent.

Bisschop Lode help ons om het (wat vreemde) begrip ‘boete’ beter te begrijpen.

Boete is ons kerkelijk denken terecht gekomen vanuit de romeinse cultuur, omdat ons rechtssysteem gebaseerd is op de romeinse opvatting over schuld en boete: je moet betalen voor wat je verkeerd hebt gedaan. Dat is de reden waarom bij veel mensen nog het beeld aanwezig is van God als rechter, als de politieagent die altijd maar fouten optelt. In de vastenperiode kan je dan je rekeningen vereffenen, naar de paasbiecht gaan en dan is het weer in orde voor een jaar. Dat is natuurlijk een hele enge opvatting van christelijk leven. (…)

Een mooi beeld voor de boete is wat het woord ook letterlijk betekent: het ‘boeten’ of herstellen van een visnet. Ons ‘levensnet’ bestaat eigenlijk uit allemaal touwen van relaties die door elkaar lopen. Dat net is gescheurd op verschillende plaatsen. (…)

‘Boeten’, dat is het ‘levensnet’ herstellen. We moeten aan die relaties gaan werken.

Zoals ik al zei, de vastenperiode is er niet alleen maar voor mezelf. Integendeel, het is uit zichzelf treden naar God en naar de medemensen toe.

Wat kan ons daarbij bemoedigen? Eerlijk gezegd, we zijn zo weinig christelijk: we geloven eigenlijk niet dat we al verlost zijn. We denken nog altijd dat we die verlossing moeten verdienen. Maar ze is verdiend, daar heeft Jezus voor gezorgd.

Wat wij doen is in die vergeving treden, aanvaarden dat het zo is, aanvaarden dat we verlost zijn, aanvaarden dat we vergeven zijn.

Maar eigenlijk geloven we dat niet. We denken nog altijd dat we het moeten verdienen zoals in een rechtsstructuur. 

 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
 • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
  Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.
Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagengesprek bisschop Lode : aflevering 3

Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 2

Veertigdagengesprek met bisschop Lode Van Hecke © Bisdom Gent, foto: Frank Bahnmüller

Bisschop Lode vertelt in deze aflevering over wat ‘vasten’ concreet kan betekenen.

We leven in een maatschappij die precies het omgekeerde promoot van wat ‘vasten’ beoogt, een maatschappij waarin je onmiddellijk op al je behoeften moet kunnen antwoorden. 

We moeten de overgang maken van behoefte naar verlangen. (…) Ik moet mijn behoeften inperken en beheersen om te komen tot een leven van verlangen. En dat heeft altijd te maken met relaties. Ik treed uit mijn beperkte klein wereldje om in relatie te treden met andere mensen en ook in relatie te komen met God. (…) Ik denk dat we, ook in onze cultuur, niet te lichtvaardig mogen zeggen: ‘ja, vasten in eten en drinken, dat is alleen maar oppervlakkig.’ Het is niet toevallig dat in alle godsdiensten vasten in de eerste plaats betekent: ‘inperken van eten en drinken’. (…) Het is niet zichzelf tekort doen, het is zeggen: ‘we gaan dat inperken zodat er een ander verlangen naar boven kan komen.’

Vasten helpt om jezelf beter te leren kennen. Je moet maar eens proberen te vasten: heel vlug komen er negatieve gevoelens naar boven. Er komt woede naar boven waarvan je je niet bewust was. Er komen verlangens naar boven die je normaal niet onderkent… dus is de vastenperiode ook een periode van zelfkennis.

Ik perk bepaalde dingen in, om met mezelf geconfronteerd te worden en me af te vragen: wat doe ik daarmee?

Neen, het gaat dus niet alleen over ‘eten en drinken’ maar het begint daarmee… om meer tijd te maken voor relatie. De leegte die er is, moet ik opvullen met iets positiefs. Anders zit je alleen maar in de woestijn in de confrontatie met negatieve gevoelens. Het evangelie zegt: “Nee, steek meer tijd in die Godsrelatie door het gebed. Geef meer tijd en aandacht aan de medemens die het nodig heeft.”

 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
 • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
  Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.

Bron: Bisdom Gent.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 2

TAKE AWAY – PAROCHIAAL ETENTJE 28 FEBRUARI 2021.

Bestellen én betalen kan nog tot en met zondag 21 februari. Alle info en bestellen op 09/385.85.31. Overschrijven kan op rekening BE57 8905 0411 9135. De bestelling is pas definitief na ontvangst op rekening. 🙂 Dank aan allen die reeds ingeschreven hebben. 

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor TAKE AWAY – PAROCHIAAL ETENTJE 28 FEBRUARI 2021.

Veertigdagengesprek met bisschop Lode : aflevering 1

In een eerste aflevering van het 40dagentijdgesprek getuigt bisschop Lode over de verschillende mogelijkheden nu we niet of beperkt kunnen samenkomen.

Geestelijk leven is meer dan de eucharistie alleen.

“Het is ook het persoonlijk gebed en de lectio divina (het lezen van de Schrift op een biddende manier). Je kan ook samenkomen met mensen in deze tijd, op een beperkte manier, maar het kan. Je kan met enkelen -fysiek of digitaal- een contemplatieve dialoog organiseren (…) Het is niet zo moeilijk om te leren.”

Bisschop Lode richt ook een oproep naar de verantwoordelijke politici. Het gaat volgens hem niet alleen over de vraag of er nu 15 of meer mensen in een kerkgebouw mogen komen:

Belangrijker nog dan is dat men beter moet inschatten wat de godsdienst betekent voor heel veel mensen. Het is een dimensie in de mens die zo belangrijk is dat je die niet kan vervangen door iets anders.

“Dat blijkt nu nog meer in deze tweede lockdown waar het mentaal welzijn in gevaar komt. Daarom pleit ik er voor dat de beleidsverantwoordelijken meer aandacht zouden besteden aan de onvervangbare religieuze dimensie die nu teveel ondergesneeuwd is.”

 • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
 • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
  Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.
Veertigdagentijdgesprek met bisschop Lode – 2021 – aflevering 1

Bron: Kerknet – Bisdom Gent.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Veertigdagengesprek met bisschop Lode : aflevering 1

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN GAVERE EN ASPER.

De Vlaamse Bisdommen hebben beslist om de eerste communie en de vormsels net zoals vorig jaar  te verplaatsen naar het najaar.

Het is nu koffiedik kijken hoe het virus zich verder manifesteert. Ook het vaccinatiegebeuren zal nog volop bezig in mei en hebben we geen zekerheid dat het dan veilig zal zijn om samen te vieren. Daarom verplaatsen we de vieringen.

De eerste communie zal dit jaar doorgaan in de kerk van Asper op zaterdag 18 september 2021 om 15 uur en in de kerk van Gavere op zondag 19 september 2021 om 10 uur.

De vormselvieringen gaan dan door in de kerk van Asper op zaterdag 25 september 2021 om 16 uur. Voor de kerk van Gavere is dat dan op zondag 26 september 2021 om 10 uur.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN GAVERE EN ASPER.

Vormsels 2021 na de zomervakantie.

Het corona-virus blijft woekeren. Ook al is de vaccinering nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.

Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen van ons land alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie, in de maanden september of oktober. Elk bisdom zal een regeling voorstellen, aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Voor de viering van de eerste communie 2021 zijn er verschillende mogelijkheden. Elk bisdom zal de plaatselijke pastorale verantwoordelijken informeren over de periode waarin en de wijze waarop deze vieringen kunnen plaatsvinden.

De huidige pandemie heeft de voorbereiding op het vormsel en de eerste communie op veel plaatsen sterk bemoeilijkt. De bisschoppen danken de verantwoordelijken van de catechese voor alle inspanningen in deze moeilijke en uitdagende tijd. Ze vragen hen in de komende maanden in contact te blijven met hun communicanten of vormelingen. 

De bisschoppen bedanken hen tevens om de ingrijpende beslissing te helpen duiden van de verschuiving naar het najaar van de vormselvieringen en eventueel ook van de eerste communie. Samen met hen zullen ze werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum. Tegelijk hopen de bisschoppen van zodra dat mogelijk wordt opnieuw met grotere groepen in de kerken te kunnen samenkomen.

Samen met de communicanten en vormelingen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden kijken de bisschoppen uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.

De persdienst van de bisschoppenconferentie van België

8 februari 2021

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Vormsels 2021 na de zomervakantie.

ASWOENSDAG – 17 FEBRUARI 2021

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Christenen laten zich tekenen met een askruisje, dat herinnert aan de eindigheid van het leven.

Door de huidige coronamaatregelen zullen er dit jaar in onze kerken geen askruisjes gegeven worden. De beide kerken staan wel alle dagen open voor het branden van een kaars of een persoonlijk gebed.

Waarom as?

As staat duidelijk symbool voor vergankelijkheid. Vanuit het besef dat het ieder moment met ons gedaan kan zijn, kunnen we geen tijd verspillen om ons te verzoenen met anderen en met God.
Maar as heeft ook een reinigende kracht. Vroeger werd er zelfs mee gewassen.
Een braakland afbranden maakt de grond vruchtbaar en schept ruimte voor nieuwe gewassen.

De as wordt gemaakt door verbranding van verdorde palmtakken van vorig jaar. Het gebed bij de wijding van de as onthult de bedoeling van dit ritueel:  dat wij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren.

Waarnaar verwijst het getal 40 in veertigdagentijd?

De veertigdagentijd begint met Aswoensdag en eindigt met paaszaterdag. Als je de zondagen, waarop nooit gevast wordt, niet meetelt, kom je aan 40 dagen.
40 is in de Bijbel het getal dat doet denken aan een tijd van inkeer en overgang. Zo verbleef Noah 40 dagen en nachten in de ark. Het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn. En Jezus verbleef zoveel dagen in de woestijn.

Waarom spreken we tegenwoordig meer van veertigdagentijd dan van vasten?

Vroeger werden tijdens de veertigdagentijd geen vlees of eieren genuttigd. Vandaag houdt de kerk nog enkel vast aan Aswoensdag en Goede Vrijdag als vastendagen (en bij uitbreiding alle vrijdagen van de veertigdagentijd). De voorbereiding op Pasen gebeurt immers niet enkel door vasten. Meer dan een oefening in onthechting is de veertigdagentijd voor christenen een periode van solidariteit en spiritualiteit: delen van je overvloed (met name via Broederlijk Delen) en aandacht voor het gebed.

Vasten heeft een verbindende kracht. Je doet het niet voor jezelf, maar voor de ander, voor God.

Bron: Marc Verwaeren (naar een tekst van Kerknet)

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor ASWOENSDAG – 17 FEBRUARI 2021