WELKOM

Beste bezoeker van onze website Gavere-Nazareth,

VOOR DE PAROCHIES EKE EN NAZARETH EN VOOR DE CHRISTELIJKE GELOOFSGEMEENSCHAP KERN GROOT-GAVERE:
E.H. Pastoor Guy Claus, op 09/385.42.40 of guy.claus2@telenet.be

Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, fijn dat je even tijd neemt om kennis te maken met onze geloofsgemeenschap.

Misschien ben je op zoek naar geloofsverdieping, concrete beleving van dienstbaarheid, een warme plek om samen liturgie te vieren, of gewoon zomaar… je bent meer dan welkom.

Graag even onze nieuwe parochie voorstellen. Na de hertekening van het parochiale landschap in 2016 werden de geloofsgemeenschappen van Groot-Gavere, Eke en Nazareth samengevoegd in de nieuwe parochie Nazareth-Gavere behorende tot het dekenaat Deinze.

E.H. Guy Claus (pastoor in Eke en Nazareth, pastoor van de 6 Gaverse parochies (Gavere-Asper-Dikkelvenne-Vurste-Semmerzake-Baaigem) werken samen met de parochieploeg aan de uitbouw van het pastoraal beleid van de nieuwe parochie met als doel het christelijk en kerkelijk leven te verbinden en vitaliteit te geven aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen met oog op de toekomst.

Voor de pastorale beleving wordt gewerkt rond de vier pijlers van ons christelijk geloof namelijk verkondigen, dienstbaarheid, bidden en liturgie vieren en aan gemeenschapsvorming werken. Dit alles vertaald naar onze tijd betekent dit getuigenis afleggen van een leven in liefde, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid waarbij al wie onze weg kruisen – vooral de zwaksten – ondersteund worden. Naast de aandacht voor diaconie en gemeenschapsvorming is bidden en herbronnen bij het evangelie de richtingaanwijzer voor alle zoekende en twijfelende mensen. Vandaar de grote zorg die besteed wordt aan de wekelijkse liturgie en de hoogdagvieringen.

Kortom, als er binnen een gemeenschap gist van christelijk geloof aanwezig is dan is er zaad en kracht om te groeien tot een hartelijke gemeenschap gericht en gebouwd rond de figuur van Christus. Samengevat: een hechte nieuwe geloofsgemeenschap wordt niet gebouwd met stenen en loze woorden maar met hartelijke inzet van mensen. Met z’n allen samenwerken om dan te ontdekken wie de Bron is van die nieuwe hemel en aarde.

Een tip: blader zeker verder in de verschillende thema’s van onze vernieuwde website en maak kennis met alle verrijkende en uitnodigende initiatieven.

Voel je je aangesproken om op de een of andere manier als vrijwilliger mee te werken, heb je zelf initiatieven, heb je nood aan een gesprek, wens je een sacrament te ontvangen of … aarzel niet om contact op te nemen met een van de priesters of een parochiale medewerker.

Wees welkom…