PATROONHEILIGE PAROCHIE EKE

De Patroonheilige van onze parochie is de H. Amandus en is geboren in Herbauge (Zuid-Frankrijk) omstreeks 594. Hij leefde vijftien jaar lang als kluizenaar bij de kathedraal van Bourges, trok naar Rome en werd tot missiebisschop gewijd. Koning Dagobert I verbande hem omdat hij kritiek had geuit op het zedeloze leven van de vorst. Amandus was waarschijnlijk ook bisschop van Maastricht en stichtte in Vlaanderen een groot aantal kerken en kloosters (onder meer de Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij te Gent), daarom houdt hij soms een klooster- of kerkmodel in de hand. Hij wordt afgebeeld met een draak (de duivel, heidense gebruiken), die in sommige gevallen in zijn staf bijt. Andere afbeeldingen tonen hem met een gevangene die hij van zijn ketens bevrijdt (vandaar ook wel tralies als attribuut). Zeldzamer is een slang die zich om zijn staf kronkelt, naar de legende waarin hij als jonge monnik een slang verdreef door er een kruisteken over te maken.Hij overleed in 675 of 684 in Elnon (nu Saint-Amand-les-Eaux). Amandus is de patroonheilige van Vlaanderen en ook van onze parochie. De wijnhandelaars, bierbrouwers, apothekers en herbergiers kozen hem als hun schutspatroon. Het feit dat hij eveneens de patroonheilige van de kruideniers is, heeft waarschijnlijk te maken met zijn naam (amandel). Hij werd aangeroepen tegen verlamming, jicht, reuma, koorts, stuipen, huidaandoeningen, epilepsie en veeziekten.De feestdag van de H.Amandus wordt gevierd op 6 februari.