BEDEVAART HEILIGE CHRISTIANA DIKKELVENNE (31 juli 2022)

Op 26 juli 749 overleed op de Rotse de Heilige Christiana, de Angelsaksische prinses die aan haar land en kroon verzaakte om in Dikkelvenne in navolging van Christus zich ten dienste te stellen van de eenvoudige mensen rond de plaatselijke abdij.

Naar eeuwenoude traditie werd op zondag 31 juli 2022 de Heilige Christiana herdacht aan de kapel op het Christiana-domein, het oude hart van bronnendorp Dikkelvenne, troostplek van FERM, plek van stilte en bezinning.

Het was een bijzonder, mooie en ingetogen viering in open lucht met meer dan 90 aanwezigen, in dankbaarheid voorgegaan door diaken Paul Geerinck, voor de gelegenheid speciaal afgekomen naar ‘zijn’ dorp en ‘zijn’ mensen die hem zo nauw aan het hart liggen, met de spontane steun van zoveel mensen (Liesbeth, Isabelle en Johnny, Frank, Paul en vele anderen).

Christiana zoals telkenjare prachtig in de bloemen gezet door enkele dames van het plaatselijke Christiana-comité.

Muzikaal sfeervol opgeluisterd door de dames van Klanklichaam.

Het was een dankbaar herbronnen, een moment van samen bidden en in de geest van het evangelie focussen op wat echt belangrijk is. Om dan net zoals Christiana God te herkennen in zelfs eenvoudige mensen.

Kortom, het was terug een geslaagde feestelijke viering!

De kapel op de Rotse kan je van maart tot/met oktober bezoeken elke eerste zondag van de maand van 14.00 u. tot 17.00 u.