KERKRAAD NAZARETH

Het decreet over de kerkfabrieken van 07-05-2004 regelt in artikel 4 de bevoegdheden en de opdracht van de kerkraad. De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken. De kerkfabriek is belast met het onderhoud en de bewaring van de kerk of kerken van de parochie en met het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.” De kerkraad bestaat uit vijf leden en de aangestelde verantwoordelijke van de parochie, die lid is van rechtswege.

Aangestelde verantwoordelijke van de parochie lid, van rechtswege
E.H. Guy CLAUS

Voorzitter: Marc PERSEYN

Secretaris: Luc DHONDT

Penningmeester: Paul DE WILDE

Leden: Eddy DE RIJCKE en Julien RENAUX

Het mailadres van de Kerkfabriek Nazareth is: kerkfabriek.nazareth@gmail.com