VORMSELCATECHESE PAROCHIES GROOT-GAVERE

SAMENKOMSTEN VORMELINGEN

Voor de vormelingen plannen we :

– Een zoektocht in de kerk op woensdag 9 juni 2021

– Een catechese i.v.m. het vormsel op woensdag 8 september 2021

– Een voorbereiding van de vormselviering op woensdag 22 september 2021

Mogen we vragen dat iedere vormeling dit stipt opvolgt!