KERKRAAD VURSTE

Doelstelling van de kerkfabriek. 

  • zorgen voor het onderhoud en de bewaring van de kerkgebouw.
  • beheren de goederen en de fondsen die aan de eredienst worden besteed
  • laten de eredienst uitvoeren en zorgen voor de waardigheid ervan
  • zoeken de nodige middelen voor het vervullen van de opdrachten van de kerkfabriek.

Om de drie jaar wordt een deel van het kerkbestuur hernieuwd of her verkozen.

De rechtstreekse contacten met het College van Burgemeester en Schepenen en het gemeentebestuur lopen via het Centraal Kerkbestuur, waarin een afgevaardigde van elke kerkraad zetelt, dit volgens het Vlaams decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Pastoor: E.H. Guy Claus ( van ambtswege)

Voorzitter: Rita Nachtergaele. Het mailadres is: ritanachtergaele@gmail.com

Secretaris: André De Bock

Schatbewaarder: Luc De Coninck

Leden: Ivette De Backer – Willy De Munter