VIERING AAN DE KAPEL VAN DE HEILIGE ANNA OP EKE-LANDUIT (28 /07/2019)

Ieder jaar de zondag na 26 juli 2019, de feestdag van de Heilige Anna, is er een eucharistieviering aan de kapel van de H. Anna op Eke Landuit.

Opnieuw waren er meer dan 100 aanwezigen op deze viering in het teken van “een bedevaart verbindt mensen! Liturgisch samenkomsten zijn een bron van vreugde “.

E.H. Prof. Urbain Dhondt was de voorganger, het Seeveringakoor zorgde voor de muzikale zang.
Alle overledenen van deze wijk werden ook speciaal genoemd en ervoor gebeden. Na de zegen kon iederéén nog een kaarsje aansteken voor de H. Anna en spreken we af om er volgend jaar opnieuw bij te zijn, als ’t God beliefd natuurlijk.

druk hier voor de foto’s