BROEDERLIJK DELEN IN DE VRIJE BASISSCHOOL NAZARETH

Ook dit jaar plant Broederlijk Delen een ‘koffiestop’.
Dit jaar vindt die plaats op vrijdag 1 maart 2024.
Ook wij doen mee!

Klas 5 zal u op die dag vanaf 14.30 u. tot 16.00 u. op de groene speelplaats verwelkomen met ‘eerlijke’ dranken: een kop koffie, een kop thee of fruitsap.

De inkom is voorzien via Dorp 10 en Drapstraat 10.
Kom zeker eens langs, geniet van een drankje en stop een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor BROEDERLIJK DELEN IN DE VRIJE BASISSCHOOL NAZARETH

ASWOENSDAG PAROCHIES GAVERE-NAZARETH

Op woensdag 14 februari 2024 zal de Aswoensdagviering doorgaan in de Kerk van Nazareth om 10.30 u.

Alle vormelingen van de parochie Nazareth en parochie Eke, en hun ouders/grootouders zijn alvast uitgenodigd voor deze viering. Iedereen is uiteraard welkom.

Na de viering is er ten voordele van de VZW De Kruk en de Broederlijk delen werking, een sober maal voorzien in het CC Het Centrum – Grote zaal.
Vooraf in te schrijven bij de catechisten, mits de inbreng van 5 EUR. Inschrijving mogelijk tot en met zondag 11 februari 2024. Inschrijvingsformulier kan je ook vinden in de Kerk.

Bezorg het inschrijvingsformulier terug samen met de bijdrage aan één van de catechisten. Contact voor de parochie Nazareth : catechese.nazareth@gmail.com.

GROOT-GAVERE: ASWOENSDAG – 14 FEBRUARI – 19 UUR in de kerk van GAVERE.

Gedenk o mens © Bisdom Paramaribo

We verbranden de oude gewijde palm van Palmzondag van vorig jaar tot asse en laten ons
tekenen met een assekruisje terwijl de voorganger zegt “Bekeert u en opent uw hart voor Jezus”. Asse symboliseert dat we sterfelijk zijn en daarom is het goed eens stil te staan bij de
manier waarop we leven maar tegelijkertijd wordt de asse ook teken van nieuw leven.
Allen daartoe uitgenodigd.

Aswoensdag is ook de eerste dag van de veertigdagentijd of vastentijd, een periode van
bezinning en gebed en een uitnodiging tot solidariteit met anderen. Net zoals ieder jaar is in de
veertigdagentijd Broederlijk Delen ook bij ons te gast. Tijdens de dienst wordt ook het project
van Broederlijk Delen voorgesteld. Laten wij ons in deze tijd tot God keren en leven naar zijn
Woord.

Bezinning

Stof van de aarde

Stof van de aarde
is een mens.
Maar niet het stof
eeuwig ten dode opgeschreven

Geroepen worden wij telkens opnieuw
om sterfelijkheid te leren,
kwetsbare zwervers als we zijn
in de woestijn.
Zonder bezit dat ons bezwaart
en zonder zekerheden.
maar met de broederlijke zorg
dat niemand achterblijft.
Dat wat de aarde geeft
met iedereen gedeeld wordt.
Dat wij kwetsuren helen
en elkander oprichten

Wie zo zijn weg durft gaan
ontgroeit de angst.
En in zijn ziel
is reeds het zaad gezaaid
dat steeds zal overleven.

Kris GelaudeGeplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor ASWOENSDAG PAROCHIES GAVERE-NAZARETH

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN VAN 18 TOT 25 JANUARI 2024

Gebedsweek eenheid christenen © Kerknet

De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, aangedragen door de christenen uit Burkina Faso, staat in het teken van de passage van Lucas 10,27: ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf‘, de bekende passage uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Deze week van gebed moedigt Kerken aan om goed te doen en recht te zoeken met bijzondere aandacht om in de andere daadwerkelijk een naaste te herkennen en om stappen te zetten om vooroordelen te overbruggen.

De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt.

GEBED

Drieëne God, Schepper en Vader,
wij loven en danken U.
Uit liefde hebt U de wereld en ook ons geschapen.
Eenheid en liefde mogen wij erkennen in U,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Geef dat die eenheid en die liefde in ons mogen doorstromen.
Inspireer ons tot dialoog en ontmoeting.
Vergeef ons onze onenigheid en kortzichtigheid.
Vergeef ons onze eigenwijsheid en fanatieke gedachten.
Toon ons altijd weer Uw liefde.
Laat die ons vruchtbaar maken.
Moge ons zoeken naar verbinding en eenheid vruchten dragen.
Maak ons steeds weer aandachtig voor Uw woord.
Maak ons steeds bewust van onze verbondenheid
in en door het doopsel.
Geef ons het goede gevoel van verbondenheid met Jezus Christus,
als ranken aan de wijnstok.
Laat christenen en kerken naar elkaar toegroeien.
Breng verzoening tussen mensen en volkeren.
Moge de verbondenheid van alle christenen
bijdragen tot respect en vrede,
in onze omgeving en in heel de wereld,
tot Uw lof en eer. Amen.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN VAN 18 TOT 25 JANUARI 2024

MARIALE OMMEGANG KOMT IN ‘INVENTARIS VLAANDEREN VOOR IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED’

Mariale Ommegang in de Kasteelstraat © Inventaris Immaterieel Erfgoed

Wij wisten het als Werkgroep Mariale Ommegang al van kort voor Kerstdag, maar er was ons gevraagd om het nog even stil te houden tot Minister van Jeugd, Media en Cultuur, Jan Jam-bon, zijn persbericht uitgestuurd had.

Op woensdagmorgen 10 januari 2024 was het dan zo ver: de officiële mededeling dat onze Mariale Ommegang opgenomen wordt op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed!

Alle leden van de Werkgroep Mariale Ommegang zijn terecht blij, dankbaar en trots op deze erkenning. Een erkenning die er gekomen is door de medewerking en samenwerking met de Erfgoeddienst van de gemeente Nazareth en de Cultuurregio Leie-Schelde uit Deinze.

Ook op de website https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/mariale-ommegang-nazareth werden onze gegevens op 8 januari 2024 al bijgevuld met tal van sprekende foto’s, bijlagen en een filmpje.

De Vlaamse minister van Cultuur plaatste eind december 2023 drie nieuwe erfgoedelementen op de Inventaris Vlaanderen voor het Immaterieel Erfgoed. Handweven, de Mariale Ommegang in Nazareth en het jachthoornblazen op de Fürst-Pless- en Parforcehoorn behoren nu officieel tot het immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

Minister van Cultuur Jan Jambon zegt: “Met trots voeg ik de drie nieuwe immateriële erfgoedelementen toe aan de Inventaris Vlaanderen. Ze tonen hoe rijk en divers onze erfgoedtradities in Vlaanderen zijn. Ik wil ook de betrokken erfgoedgemeenschappen en alle vrijwilligers bedanken die zich dag na dag onvermoeibaar inzetten om het erfgoed levend te houden en door te geven aan de volgende generaties.”

Slechts enkele uren na het uitsturen van het persbericht, werd op Radio 2 Oost Vlaanderen al melding gemaakt van de opname van de Mariale Ommegang in de Inventaris Vlaanderen, met een kort interview met onze voorzitter, Marc Perseyn.

Label Inventaris Immaterieel Erfgoed © Inventaris Immaterieel Erfgoed

WAT IS DE INVENTARIS VLAANDEREN VOOR IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED?

De Inventaris Vlaanderen geeft een overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die zo belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven. De minister kan 2 keer per jaar nieuwe elementen toevoegen aan die Inventaris. Hij wordt hierin geadviseerd door de Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Immaterieel erfgoed een toekomst geven, betekent bewust actie ondernemen om je erfgoed door te geven en anderen zin te geven om mee te doen.

De officiële Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is opgezet door de Vlaamse overheid om daarbij te helpen: het verzamelt immaterieel erfgoed en zet het in de kij-ker.

Het telen van grondwitloof, het Ros Beiaard van Dendermonde, het Carnaval van Aalst, de frietkotcultuur, de bloemencorso’s en het vieren van Sinterklaas en Sint-Maarten zijn slechts enkele voorbeelden van immaterieel erfgoed die momenteel al zijn opgenomen in de inventaris. En daar komt nu onze Mariale Ommegang bij.

De inventaris geeft informatie over:

–           de betrokken erfgoedgemeenschappen

–           de maatregelen om met het erfgoed om te gaan en om het door te geven

–           de experten die, in overleg met de gemeenschap, ondersteuning verlenen en begeleiden

Achter immaterieel-erfgoedpraktijken staan vele betrokkenen: de zogenaamde ‘erfgoedgemeenschappen’. Zij voeren de praktijk niet enkel uit, maar engageren zich ook voor een duurzame erfgoedzorg. Dit wil zeggen dat ze actie ondernemen opdat het erfgoed wordt doorgegeven aan volgende generaties en aan andere geïnteresseerden. De Inventaris Vlaanderen brengt ook al hun acties en plannen bijeen.

De Inventaris Vlaanderen kadert binnen de Unesco-conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. 

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor MARIALE OMMEGANG KOMT IN ‘INVENTARIS VLAANDEREN VOOR IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED’

WEGEN NAAR HET NIEUWE JAAR

Aan U beste bezoeker op deze parochiale website wensen we U en je familie en vrienden een vooral een gelukkig nieuwe jaar en dat iedereen gezond mag blijven.

Steeds opnieuw gaan we op zoek
naar wegen die leiden naar geluk.
Nu eens slagen we erin om de vreugde
te vinden waarvan we dromen,
dan weer lijken veel inspanningen
als het najagen van de wind.
Op waarheid komt het aan,
ook in het nieuwe jaar.
Dat we de echte dingen onderscheiden van valse schijn
en de zin van alles doorgronden.
Eigenlijk leert de dagelijkse levenskunst ons
niet teveel te eisen
een stukje geluk beseffen en ervan leven
het ritme van het leven respecteren
en zich langzaam haasten.
Het geluk geeft zijn geheim maar prijs
aan wie, dag na dag,
bedachtzaam probeert te leven en gelukkig wil zijn.

Valeer Deschacht

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WEGEN NAAR HET NIEUWE JAAR

HOOGTEPUNTEN VOOR NAZARETH – EEN TERUGBLIK OP 2023

Nazareth kent een lange traditie van bedevaarten, zowel op de eigen gemeente als de bedevaarten die georganiseerd worden naar andere bedevaartsoorden.

Vooral bij onze eigen Mariale Ommegang beweegt er één en ander.

Eerder dit jaar werden we erkend als Immaterieel Erfgoed, wat een steun is voor het harde werk van de Werkgroep Mariale Ommegang voor onze eeuwenoude Ommegang.

Zo goed voelt Immaterieel Erfgoed – © werkplaats Immateriaal Erfgoed

Van de Werkplaats Immaterieel Erfgoed kregen we mooie affiches om uit te hangen in de kerk.

Daarnaast streden we, met de steun van de gemeente Nazareth en Erfgoed, mee naar de Provinciale Onroerend erfgoedprijs. Helaas vielen we net naast de hoofdprijs.

Maar een uitnodiging voor de prijsuitreiking en een opname in de nieuwste publicatie van de ‘Dienst Erfgoed van de Provincie Oost Vlaanderen’ komt er wel nog aan.

Daarnaast hebben we ook onze aanvraag ingediend bij de ‘Vlaamse Gemeenschap – Departement Cultuur, Jeugd en Media’ om opgenomen te worden op de ‘Inventaris Vlaanderen’.

Ook hier kregen we de gewaardeerde steun en medewerking van de gemeente Nazareth en de Erfgoedcel Leie-schelde.

Het is minister Benjamin Dalle die alle kandidaturen bekijkt en beslist tot opname in de inventaris. De beslissing hieromtrent kan ieder moment genomen worden.

Van zodra we meer weten, worden jullie op de hoogte gebracht.

Daarnaast kent Nazareth een jarenlange traditie van Bedevaarten naar o.a. Banneux, Halle, Oostakker Lourdes en Scherpenheuvel.

Het is in Scherpenheuvel dat onze groep dit jaar een ontmoeting en een gesprek had met de nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden.

Met aartsbisschop Luc Terlinden – © Marc Perseyn

En Marc mocht zelfs samen met Aartsbisschop Luc Terlinden op de foto.

Een hele eer voor onze parochie!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor HOOGTEPUNTEN VOOR NAZARETH – EEN TERUGBLIK OP 2023

WANNEER EN WAAR VIEREN WE KERSTMIS ?

Zaterdag 23 december:
18.00 u. – Eke: EUCHARISTIE

Zondag 24 december
09.00 u. – Gavere: GEEN EUCHARISTIE
10.30 u. – Nazareth : GEEN EUCHARISTIE
18.00 u. – Eke: KERSTVIERING

Maandag 25 december
09.00 u. – Gavere: KERSTVIERING
10.30 u. – Nazareth: KERSTVIERING

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WANNEER EN WAAR VIEREN WE KERSTMIS ?

VREDESLICHT 2024

ORF (Österreichischer Rundfunk ) is er in geslaagd, niettegenstaande de oorlog die momenteel woedt in Israël, om opnieuw een “authentiek” Vredeslicht de grens over te brengen.
Het was de 12-jarig Pillar Jarayseh die het Vredeslicht mocht aansteken.

Vanuit Linz werd het Vredeslicht dan, zonder onderweg te doven, verder gedeeld en verspreid via het Rode Kruis, het leger en talloze verenigingen.
Op vrijdagavond 15 december zal het Vredeslicht ook in Nazareth aankomen.

Op vrijdagavond 15 december rond 20.00 u. komen de lopers aan de achterkant van cc De Zwaan aan met het Vredeslicht.

We doen een warme oproep aan ieder van jullie!
Kom om 19.30 u. met zoveel mogelijk mensen naar CC De Zwaan om van daaruit een lichtketting te vormen tussen CC De Zwaan en de Vredesboom op het dorpsplein voor de kerk van Nazareth. Breng hiervoor zelf een lantaarn, een filelamp, een lichtje, een kaarsje, … mee.

Na een korte toespraak door onze burgemeester wordt het Vredeslicht overhandigd aan een afvaardiging van de Werkgroep Mariale Ommegang om het Vredeslicht in de kerk te brengen.

Nadien is iedereen uitgenodigd in CC Het Centrum om naar vredesliederen te luisteren, gebracht door het koor Similare.
Er wordt u gratis warme chocomelk (of een ander drankje van de wereldwinkel) aangeboden

Moge dit Vredeslicht in deze woelige tijden een sprankeltje hoop bieden dat er opnieuw rust en eenheid komt in Nazareth!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VREDESLICHT 2024

VREDESLICHT 2024

PILLAR JARAYSEH met het Vredeslicht. © ORF

Het Vredeslicht is aangekomen in de televisiestudio’s van ORF in Linz in Oostenrijk !

Men is er dus in geslaagd, niettegenstaande de oorlog die momenteel woedt in Israël, om opnieuw een “authentiek” Vredeslicht de grens over te brengen.

Het was de 12-jarig Pillar Jarayseh die het Vredeslicht mocht aansteken.

Vanuit Linz wordt het Vredeslicht nu verder gedeeld en verspreid om op vrijdagavond 15 december rond 20.00 u in Nazareth aan te komen.

Moge dit Vredeslicht in deze woelige tijden een sprankeltje hoop bieden dat er opnieuw rust en eenheid komt in Nazareth!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VREDESLICHT 2024

Woensdag 29 november 2023 Doctor Réginald Moreels in Oudenaarde.

Het Christen Forum Vlaamse Ardennen nodig U van harte uit naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele te Oudenaarde, op woensdag 29 november 2023 van 20.00 u tot 21.15 u met Doctor Réginald Moreels. Achteraf krijg je de kans tot ontmoeting met de spreker.
De toegang is gratis..

Engageer u!

Jarenlang was Réginald Moreels als chirurg te vinden in oorlogsgebieden als Rwanda, Irak en voormalig Joegoslavië. De laatste jaren is hij veel in Oost-Congo, waar hij de enige chirurg is voor een miljoen inwoners. In de jaren ’90 was hij staatssecretaris en minister van ontwikkelingssamenwerking, daarnaast was hij medeoprichter en voorzitter van de Belgische tak van Artsen Zonder Grenzen.
Réginald Moreels gelooft niet dat de mens uit zichzelf goed is, daarvoor heeft hij te veel gezien, maar hij gelooft dat de mens goed kan wórden. Dat is volgens hem precies de opdracht en de zin van het leven: gaandeweg een goede natuur opbouwen. Vechten tegen je egoïsme, je angst voor de ander, en je vooroordelen.
“Er zit iets in mij dat zegt: blijven gaan”. Waarom doet hij dat? Wat drijft hem? Een eenvoudige vraag, waarop hij zelf geen eenduidig antwoord heeft. Réginald Moreels is er echter wel van overtuigd dat engagement je doet loskomen van ik-gerichtheid, dat het je in aanraking brengt met de ander, ook met de Ander.
Zijn werk als chirurg in oorlogsgebieden is een sterk voorbeeld van volgehouden engagement. Op deze CF-avond zal ons zijn warme oproep: “Engageer U!” alvast niet ontgaan en wellicht ook bij ons het vuur brandend houden.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Woensdag 29 november 2023 Doctor Réginald Moreels in Oudenaarde.