BETEKENIS VAN DE ADVENTSKRANS

De adventskrans is een christelijke beeldende uitdrukking van verwachting en hoop. Het woord advent, komt van het Latijnse ‘adventus’ wat ‘de komende’ betekent, ‘God komt naar ons toe’. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het ” Licht der wereld. Hij is voor christenen een ‘lichtend’ voorbeeld om naar te leven.

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Daarom wordt er op de vier zondagen voor het eerste Kerstdag, begonnen met het aansteken van een kaarsje. Elke zondag wordt telkens een kaars meer aangestoken. De kaarsen staan symbool voor het komende Licht.

De adventskrans zelf is meestal rond en symboliseert de aarde, heel de wereld. Hij staat ook voor het terugkomen van de jaargetijden. De vier kaarsen op de krans geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan, maar ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west.

GEBED BIJ DE EERSTE KAARS

In de donkerste dagen van het jaar
willen we beetje bij beetje meer licht brengen.
Het licht op de adventskrans
mag week na week groeien:
het is een teken van de hoop
die wij als christenen koesteren.
Dit weekend steken we één kaarsje aan:
een zacht licht dat ons wil wakker maken
en doet uitzien naar meer,
naar de komst van Christus,
naar Gods droom onder de mensen,
naar een leven in verbondenheid en liefde

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor BETEKENIS VAN DE ADVENTSKRANS

KERKKLOKKEN IN DE KERK VAN ASPER, EKE EN NAZARETH.

Op de pagina’s van de geschiedenis van Asper, Eke en Nazareth vind U filmpjes over de kerkklokken in de toren van de kerk.

Dankzij de medewerking van Thierry Pauwels en Tim Martens.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor KERKKLOKKEN IN DE KERK VAN ASPER, EKE EN NAZARETH.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

Op 1 en 2 november viert de katholieke Kerk Allerheiligen en Allerzielen, een dubbel feest van hoop en verbondenheid over de dood heen.

Op 1 november vieren we Allerheiligen, het hoogfeest van alle heiligen, bekend of onbekend. Heiligen zijn mensen zoals wij die Gods aanwezigheid uitstraalden in hun leven. Zij zijn een voorbeeld voor de gelovigen om het evangelie te beleven in het gewone, dagelijkse leven. Tot hen kunnen wij bidden als onze voorsprekers bij God.

Daags nadien, op Allerzielen herdenken en bidden we voor al onze dierbare overledenen. Bidden voor overledenen verbindt ons met hen. Het schenkt troost aan wie achterblijft en doet stilstaan bij de doortocht die ook wij ooit zullen maken van dood naar nieuw leven. Als christenen geloven we dat God alle mensen verwelkomt die leefden vanuit zijn liefde. Dat is de betekenis van verrijzenis, de liefde is sterker dan de dood. Al onze overledenen vormen samen met de heiligen één gemeenschap rondom God. Het is een mooi gebruik dat families op Allerheiligen en Allerzielen naar het kerkhof gaan om te bidden voor de doden en hen te bezoeken met een bloem of een kaars.

Herdenkingsvieringen van de overledenen uit onze geloofsgemeenschap.

Op dinsdag 1 november – Allerheiligen:

Om 9 uur in de kerk van Gavere: hoogdagviering met uitreiking van de gedachteniskruisjes.

Om 10.30 uur in de kerk van Nazareth: hoogdagviering met overhandiging van de gedachteniskruisjes

Om 15 uur in de kerk van Asper: gebedsdienst met aanreiken van de gedachteniskruisjes.

Op woensdag 2 november – Allerzielen

Om 9 uur in de kerk van Eke: herdenkingsviering voor alle overledenen van Eke-Groot-Gavere en Nazareth.

Wees allen daartoe uitgenodigd.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL.

Op zondag 06 november 2022 gaan we op bedevaart naar Scherpenheuvel.

We vertrekken aan Eine (Station) rond 07.15 u., aan de kerk van Gavere rond 07.30 u., en op het plein aan de St-Pauluskerk te Petegem-Deinze om 08.00 u.
Rond 09.30 u. zijn we in Scherpenheuvel voor een grote jaarmarkt rond de Basiliek en bijhorende straten. Om 10.00 uur is er plechtige Hoogmis ter gelegenheid van de kaarsjesprocessie. Ons warm middagmaal gebruiken we in Scherpenheuvel en om 15.00 u. wordt het lof gezongen in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Nadien is er kaarsjesprocessie (in het teken van het kroningsjubileum en uit dankbaarheid) waarin nog steeds het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel wordt meegedragen. Deze processie gaat door het park en de straten rond de kerk, opnieuw naar de Basiliek met als afsluiter de gezongen Vespers. De kaarsjesprocessie vormt het einde van het bedevaartseizoen in Scherpenheuvel: “SCHERPENHEUVEL WAAR DE HEMEL DE AARDE RAAKT!!”

De prijs voor deze dag bedraagt 55 euro per persoon. (inbegrepen autobus, fooi chauffeur, warm middagmaal met soep, hoofdgerecht en dessert met water op tafel (andere dranken niet inbegrepen), teksten bedevaart).
Je kan dit storten als bewijs van inschrijving op rekeningnr. BE34 7374 2122 7290 met vermelding bedevaart Scherpenheuvel.
Voor alle informatie en inschrijvingen kan je terecht bij: Marc Perseyn – 09/385 57 31 –
0475/61 20 62.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL.

PAROCHIEBLAD 2023 – Hernieuwing abonnement.

Hopelijk genoot u van een deugddoende vakantie. Bij Halewijn bereiden ze ondertussen volop de (her)abonneringscampagne voor.

Ongetwijfeld ondervindt u het ook zelf: we beleven tijden van torenhoge inflatie. Ook de uitgeverswereld ontsnapt hier niet aan. De grondstofprijzen voor onder meer papier en inkt, alsook de energie- en distributieprijzen zijn extreem gestegen in de voorbije maanden. En de lonen volgen dezelfde trend door de indexaanpassing. De komende maanden beloven financieel weinig beterschap, integendeel allicht. Uitgeverij Halewijn moet dit helaas onvermijdelijk doorrekenen in de abonnementsprijs van het parochieblad. Op basis van alle recente en nog te verwachten prijsstijgingen – in combinatie met de jaarlijkse procentuele daling van de oplage – ziet Halewijn zich genoodzaakt de tarieven ook dit jaar te verhogen.

Dit geeft dan volgende tarieven (verzending als postabonnement in België inbegrepen):
Gewoon abonnement: 52 EURO
Steunabonnement: 54 EURO

We beseffen dat dit hoe dan ook een meer dan gemiddelde prijsstijging is ten opzichte van de voorgaande jaren. In de huidige omstandigheden blijven we echter met de nieuwe tarieven nog fiks ónder de reële kostprijs van een jaarabonnement. Een bewuste keuze omdat we onze trouwe lezers niet willen bruuskeren en omdat we elke week voor ongeveer 1 euro een kwaliteitsvol blad in de brievenbus willen laten vallen.

Voor Nazareth en Eke wijzigt er niets aan de manier van herabonneren. Voor alle straten waar we nog een vrijwilliger hebben, mag u een vrijwilliger aan uw deur verwachten. Indien u niet thuis bent, zal de vrijwilliger een overschrijvingsformulier in de bus steken.
Voor de straten waar we geen vrijwilliger meer hebben, zal u gewoon een overschrijvingsformulier in de bus vinden.

Mogen we vragen om bij overschrijving steeds de gestructureerde mededeling te gebruiken. Dit vergemakkelijkt het boeken van de betalingen en vermijdt fouten indien u voor iemand anders zou betalen.

Graag ook uw aandacht voor het volgende: vanaf 01 januari 2023 komt er 1 parochieblad voor de parochies Asper, Eke, Gavere en Nazareth.
Meer parochies betekent ook meer parochiaal nieuws uit andere parochies.
Hierdoor zullen de mededelingen van de verenigingen niet altijd kunnen opgenomen worden.
Ook het mailadres voor het inzenden van teksten door de verenigingen zal wijzigen, maar hierover hoort u binnenkort meer.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor PAROCHIEBLAD 2023 – Hernieuwing abonnement.

BOEKENVERKOOP T.V.V VZW DE TINTEN

Verkoop tweedehandsboeken op donderdag 08 september 2022 n.a.v. de Mariale Ommegang van 14.30 u. – Ten voordele van VZW De Tinten in Gent.

Ik ben Jan Lootens en werkzaam voor VZW De Tinten in Gent, een organisatie voor ‘mensen zonder papieren, daklozen en vluchtelingen’. Voor onze dagelijkse werking zijn we o.a. afhankelijk van de inkomsten van onze tweedehandswinkels. Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling ‘christelijke en religieuze boeken’ van onze boekenwinkel. Dankzij de ‘Werkgroep Mariale Ommegang’ krijg ik de gelegenheid om op donderdag 08 september 2022 n.a.v. de Mariale Ommegang in Nazareth christelijke tweedehandsboeken te verkopen voor, tijdens en na de Ommegang. Bij goed weer buiten aan de kerk, bij slecht weer binnen in de kerk.

VZW DE TINTEN

Een overzicht van het aanbod:
Thema Maria:
Over Maria: o.a. br. Max Thurian en fr. Roger van Taizé, W. Stinissen, G. Blacquière, pauselijke documenten, pr. Poppe, X. Durrwell, H.U. von Balthasar, M. Warner, W. Logister, J. Pelikan, I.de la Potterie, R. Laurentin, Gr. de Montfort.

Over bedevaartsoorden: Lourdes en de h. Bernadette, Medjugorje, Fatima (zr. Lucia), Oostakker (P. De Rudder), Scherpenheuvel.

Apocriefe literatuur over Maria.
(Kunst)Boeken groot formaat: G. Doré, P. Schmidt, L. Van Overloop, O. Gielliet, H. Geybels, Arcabas.

Andere thema’s:
bijbels, CD’s, religieuze gedichten, heiligen (o.a. de geschriften van Franciscus en Clara van Assisi), geschenkboeken, christelijke spiritualiteit, wereldreligies, gezin en opvoeding, monastiek (abdijen), lijden en rouw, kerkgeschiedenis voor jonge mensen, gebed, Lam Godsbrochures (P. Schmidt).
Auteurs: K. De Meester, T. Halik, Augustinus, D. Bonhoeffer, Thich Nhat Hanh, F. De Maeseneer, H. Opdebeeck, L. Boeve, K. Demasure, J. Mettepenningen, B. Standaert, H. Arts, H. Nouwen, A. Grün, J. Lafrance, I. Driessen, M. Verhulst, M. De Smet, K. Velghe, E. Leclerc, I. Cornu, M. Ter Steeg, M. De Vries, G. Blacquière.

VZW DE TINTEN

Indien je een bepaald boek zoekt kan je mij altijd mailen: jlootens57@gmail.com of bellen naar 0471 65 54 65, ik zal dat boek (als wij het hebben) dan meebrengen naar Nazareth.
Terloops: we hebben ook een website (www.detinten.be) en daar vind je via de links ‘winkels’ en ‘boekenwinkel’ ook een specifiek aanbod van boeken, dat echter maar beperkt is.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor BOEKENVERKOOP T.V.V VZW DE TINTEN

RESTAURATIE VAN DE BEELDENGROEPEN

De Mariale Werkgroep is al een heel eind gevorderd met de restauratie van de beelden.

Vijf beeldengroepen zullen tegen de Ommegang helemaal afgewerkt zijn, d.w.z. gerestaureerd, gereinigd, geverfd, gepatineerd en gevernist.

De drie nieuwe beeldengroepen ter vervanging van de gestolen/verdwenen beelden zullen heel waarschijnlijk ook af zijn tegen 08 september 2022. Momenteel zijn ze reeds alle drie gebakken, maar de kunstenaar wil er graag nog een kleurtje opzetten, om het onderscheid tussen de verschillende figuren te accentueren. Maar… Achiel is tijdens zijn vakantie van de trap gevallen. Hij heeft godzijdank niks gebroken, maar heeft wel nog veel pijn. Maar volgens hem komt alles in orde.

De opdracht van Jezus in de tempel – kapel ’s Gravenstraat ter hoogte van het huisnummer 20 © Bart Verbeke

Nog eens 5 beeldengroepen zijn gerestaureerd, maar deze zullen tegen 08 september 2022 niet meer afgewerkt geraken. De kunstenaar die hier voor zorgt heeft momenteel héél veel ander werk. De afwerking van deze beelden zal in de komende maanden gebeuren.

De geseling van Jezus – kapel Drapstraat oud OCMW rusthuis
© Bart Verbeke

Er dienen nog 5 beelden verder afgewerkt te worden. Parochianen die dit wensen, kunnen de werkgroep ‘Mariale Ommegang’ hiervoor nog steeds steunen en voor deze restauraties een gift overmaken op rekening BE57 8905 0411 9135 op naam van FV Parochie Nazareth bij VDK Nazareth. Alle giften worden met volledige discretie behandeld.

Wie volledig anoniem wil schenken, kan hiervoor met contant geld aan het loket van de VDK terecht. Geef voor de mededeling gerust aan Stijn of Mia door dat het om een anonieme gift gaat voor de restauratie van de beeldengroepen of laat er enkel uw initialen bij vermelden.

Inzegening beelden

De Ommegang van 2022 wordt een beetje een speciale editie. Voor het eerst sinds véle jaren zullen er in de 13 kapellen langsheen het parcours de juiste beeldengroepen staan.

Maar eerst willen we bescherming en zegen vragen over alle beeldengroepen.
Deze inzegening zal doorgaan op woensdag 07 september 2022 om 18.30 u. aan de grote kapel in de Kasteelstraat.

Wil je er graag bij zijn? Dat kan, op voorwaarde dat je ons op voorhand een seintje geeft. Dat kan per mail op marc.perseyn@skynet.be of dewildepeil@skynet.be of telefonisch op 09/385 57 31 of 0475/61 20 62.

De Hemelvaart van Jezus – grote kapel in de Kasteelstraat
© Bart Verbeke

Op donderdag 08 september 2022 zullen alle beelden dan naar hun respectievelijke kapel gebracht worden.
De vijf beeldengroepen die helemaal af zijn en de drie nieuwe beeldengroepen, worden dan definitief in de kapel geplaatst.
De vijf beeldengroepen die nog verder moeten afgewerkt worden, zullen er na de Ommegang opnieuw uitgehaald worden.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor RESTAURATIE VAN DE BEELDENGROEPEN

MARIALE OMMEGANG NAZARETH – DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022

De Mariale Ommegang nadert met rasse schreden.
De verschillende vieringen ter gelegenheid van de Feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte zijn gepland op volgende data:

Woensdag 07 september 2022 om 18.30 u.: Inzegening van de gerestaureerde beelden
Donderdag 08 september 2022 om 9.00 u: Plechtige Hoogmis
Donderdag 08 september 2022 om 14.30 u.: Ommegang, met tijdens de Ommegang gebedswake in de kerk
Zondag 11 september 2022 om 10.30 u.: Solemniteit van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met een bijzondere collectie t.v.v. de restauratie van de beelden
Woensdag 14 september 2022 om 08.30 u.: Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw
Zondag 18 september 2022 om 10.30 u.: Parochiale Missiezondag met bijzondere collecte voor het Missiewerk van onze Nazarethse missionarissen
Maandag 19 september 2022 om 09.30 u.: Kermismaandag met dienst voor de overleden parochianen
Woensdag 21 september 2022 om 08.30 u.: Plechtige Hoogmis en afsluiten van de 15-daagse t.e.v. Onze-Lieve-Vrouw

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor MARIALE OMMEGANG NAZARETH – DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022

JAARLIJKSE OPENLUCHTVIERING AAN DE KAPEL VAN DE H.- ANNA LANDUITSTRAAT EKE

Sint Annakapel © Marc Perseyn

Het feestcomité houdt eraan u uit te nodigen op de jaarlijkse eucharistieviering aan de kapel H.-Anna op zondag 31 juli 2022 om 18.00 u. ter gelegenheid van de wijkkermis.

Er is zitgelegenheid voor iedereen.

Laten we opnieuw met velen vieren, zingen en luisteren, maar vooral mensen ontmoeten, kennis maken met nieuwe inwoners, oude banden aanhalen en bidden voor die inwoners van wie we afscheid namen sedert vorig jaar. Hartelijk welkom.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor JAARLIJKSE OPENLUCHTVIERING AAN DE KAPEL VAN DE H.- ANNA LANDUITSTRAAT EKE

CHRISTIANAVIERING DIKKELVENNE – zondag 31 juli – 15 uur.

Naar jaarlijkse gewoonte gaat te Dikkelvenne, aan de kapel en de bron op de Rotse, de Christianaviering door en dit op zondag 31 juli om 15.00 uur. Met liturgische gebeden, stemmige gezangen en het bidden van de litanie brengen we eer aan Christiana. In dit rustige en lommerrijke domein willen we ons ontvankelijk stellen om haar voorbeeld na te volgen. Wij bidden samen om, net zoals Christiana, met de ogen van Jezus naar de mensen te kijken Na de viering is er mogelijkheid om de relikwie te vereren. Ieder daartoe van harte uitgenodigd.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor CHRISTIANAVIERING DIKKELVENNE – zondag 31 juli – 15 uur.