MARIA LICHTMIS – OOK DIT JAAR GEEN PANNEKOEKEN

Helaas maar ook dit jaar brengen we de vele doopouders, hun kindje(s) en families niet samen vanwege de zeer besmettelijke vijfde coronagolf. Graag hadden we het anders gewild, maar het risico is te groot.

Toch bieden wij hen de gelegenheid het doopaandenken van hun kind(eren) af te halen in de kerk van Gavere op zondag 6 februari 2022 tussen 15 uur en 16 uur. Daartoe worden zij per brief uitgenodigd.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor MARIA LICHTMIS – OOK DIT JAAR GEEN PANNEKOEKEN

NAAMOPGAVE EERSTE COMMUNIE

Het weekend van 5 en 6 februari 2022 op het feest van Maria Lichtmis vieren we in onze beide kerken ( ASPER en GAVERE) de naamopgave van onze eerste communiekantjes.  Ook zij wensen, net zoals de vormelingen, hun naam te kennen te geven. We zien er naar uit!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor NAAMOPGAVE EERSTE COMMUNIE

OMHALING NOODFONDS BISDOM GENT

Het weekend van 5 en 6 februari 2022 is er de jaarlijkse omhaling voor het Noodfonds Bisdom Gent.

Het Diocesaan Noodfonds vraagt dit jaar bijzonder onze financiële steun. Het Noodfonds is bedoeld om acute hulp te kunnen geven in crisissituaties en bij rampen.

Soms wordt het fonds ook ingezet voor hulp aan mensen die crisissituaties zijn ontvlucht en in ons land verblijven.

Het Diocesane Noodfonds is een van de directe uitingen van de solidariteit van de gelovigen van het bisdom Gent.

Omwille van de beperkende coronamaatregelen kon 2 jaar na elkaar niet gerekend worden op de opbrengst van de omhaling begin februari. Maar de noden in de wereld zullen niet kleiner worden in en na de pandemie…

Daarom graag uw meer dan welkome steun! 

Wil het noodfonds steunen door een overschrijving te doen, dan kan dit op rekeningnummer BE30 3900 9637 4811 van Bisdom Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent met vermelding ‘Noodfonds’.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor OMHALING NOODFONDS BISDOM GENT

INTERNATIONALE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN.

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Doordat christenen uit verschillende kerken samen bidden, draagt de gebedsweek ook zelf bij aan de eenheid van christenen en kerken.
Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. Daarom delen we in dit artikel 3 tips voor het samen bidden.
1. Bid vanuit verlangen in plaats van oordeel.
Soms is het makkelijker om te voelen en te weten wat je níet wilt, dan wat je wel wilt. Sterker nog: het vergt vaak oefening om je werkelijke verlangen te ontdekken. Heb je de neiging om vooral tegen iets (of iemand) te bidden? Draai het om! Probeer het onderliggende verlangen te ontdekken en spreek dat vervolgens uit in je gebed.
2. Focus op de gezamenlijke agenda, niet op die van jezelf.
Jouw inzichten (over problemen en wenselijke oplossingen) kunnen verschillen met die van een ander. Probeer daarom te ontdekken in welke verlangens je elkaar vindt. Bid je rondom een onderwerp waarvan je vermoedt dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt: wees dan voorzichtig en benoem eventueel zelf alvast in je gebed dat we er verschillend over denken.
3. Vertrouw de Vader, wees als een kind.
Ook al is het goed om rekening te houden met je medebidders, jouw gebed blijft een uiting van jouw hart naar God de Vader. Doet jouw broer of zus in Christus ‘een verzoek aan de Vader’ dat in tegenstelling lijkt te zijn tot jouw/het gemeenschappelijk belang? Vertrouw er dan gerust op dat Hij hier wel mee weet om te gaan. Hij is trouw en rechtvaardig.

EEN PSALMGEBED 34

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de heer,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
Ik zocht de heer en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de heer,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

Proef, en geniet de goedheid van de heer,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

AMEN WABLIEFT?…AMEN

Elk christelijk gebed eindigt met een woord uit het Hebreeuws: Amen. Wat betekent het eigenlijk en hoe leeft dat woord verder in het Nederlands?

Het woord ‘Amen’ komt uit het Hebreeuws en betekent: ‘Zeker, het is zo’ of ‘het zij zo’. 

Christenen sluiten elk gebed af met dit woord, waarmee je het geloof uitdrukt dat je al verkregen hebt wat je vraagt in je gebed. Zoals Jezus zelf opdraagt in het evangelie: Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Het woord heeft zoveel belang voor christenen, dat het een vast onderdeel is van elke doxologie (liturgische formule ter afsluiting van een gebed). Voorbeeld: … tot in de eeuwen der eeuwen, amen. Of: … door Christus onze Heer, amen.

Ook in het Jodendom en in de Islam kun je het horen op het einde van een gebed of zegening bij wijze van bekrachtiging. Daar wordt het uitgesproken als Amien.

In de Bijbel vind je het woord in 52 verzen terug. Een aantal keer komt het dubbel voor, om extra te bekrachtigen, zoals in Psalm 89 : Geprezen zij de Heer in eeuwigheid. Amen, amen.

Het betuigen van instemming komt als betekenis sterk tot uiting in de tweede brief aan de Korintiërs: In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer (hoofdstuk 1, vers 20).

In het Nederlands leeft het woord onder meer door in het werkwoord ‘beamen’ en de uitdrukking ‘Amen en uit’.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor INTERNATIONALE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN.

WE BELONEN ONZE MISDIENAARS…

Het weekend van de Driekoningen konden we onze misdienaars (Gavere) even belonen met een zakcentje.  Ze hebben de omhaling dan ook zelf gedaan.  Helaas waren er weinig mishoorders en na 2 jaar geen omhaling door corona willen we via deze weg laten weten dat wie Anne en Hannes een warm hart toedragen dit ook kunnen doen via bankrekeningnummer BE42 7370 1290 2154 met vermelding van ‘misdienaars’ of je kan hen dit nog steeds persoonlijk geven voor of na de eucharistie.  Laten we hen onze waardering tonen voor hun inzet.  Doen is de boodschap!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor WE BELONEN ONZE MISDIENAARS…

NIEUWJAAR 2022.

Aan ieder van U een ZALIG en GELUKKIG NIEUWE JAAR.

We wensen elkaar een goede gezondheid, veel geluk, een betere toekomst, en nog zoveel meer van het goede voor 2022.

Als ’t nieuwjaar is
– ’t is schoon om zien –
schijnt elke mens een maatje groter,
de gebaren wat ruimer,
de glimlach veel breder.

Als ’t nieuwjaar is
– ’t is schoon om horen –
wordt elke mens een beetje kleiner
met meer en betere voornemens in de mond
en wat uitgesproken spijt.

Als ’t nieuwjaar is
– ’t is goed om voelen –
wordt elke mens een beetje week van binnen,
zou hij ieder willen kussen en omhelzen
en iedere mens het beste wensen.
Manu Verhulst

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor NIEUWJAAR 2022.

MOOIE KALENDER 2022 – BOND ZONDER NAAM.

Met inspirerende spreuken en warme beelden kleuren we graag zoveel mogelijk huiskamers en keukens, kantoren en kleinste kamertjes.
Je koopt een BZN-kalender nooit alleen voor jezelf. Je steunt er in één moeite ook de sociale projecten van BZN mee. De opbrengst gaat immers naar BZN-initiatieven die de meest kwetsbare mensen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven: kwetsbare gezinnen in armoede, dak- en thuislozen en (ex)-gedetineerden die willen herkansen in onze samenleving.

Voor 12 euro kan U deze nog aankopen bij:

Jo Buysse, Lijsterstraat 20, Nazareth – 09/385 52 89 – jozef.buysse@scarlet.be
Familie Le Roy, Warandestraat 17, Nazareth – 09/385 44 60 – leroy@rinassur.be
Raf en Marleen De Vos – Besard , Tempelstraat 8, Asper. Dit na een telefoontje na 20 uur op het telefoonnummer  09 384 18 73.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor MOOIE KALENDER 2022 – BOND ZONDER NAAM.

NIEUWJAARSVIERINGEN IN ONZE PAROCHIES.

Wie dit wenst kan bij het prille begin van het nieuwe jaar een nieuwjaarsdagviering meemaken in de kerk van Asper op zaterdag 1 januari 2022 om 10 uur. Let wel, er is dan geen avondeucharistie.  Je kan eveneens die dag ook terecht in de kerk van Eke om 10 uur. Wees hartelijk welkom!!

Zaterdag 1 januari: HEILIGE MARIA MOEDER GODS – NIEUWJAAR 2022
OMHALING VOOR DE AFRIKAANSE MISSIES
10.00 u. KERK VAN ASPER: Voor al onze goede intenties in het nieuwe jaar 2022
Lector : Karel Hubau

Zaterdag 01 januari: MARIA, DE MOEDER GODS
10.00 u. KERK VAN EKE: Om zege over het nieuwe jaar.

Zondag 2 januari: OPENBARING VAN DE HEERDRIEKONINGEN
OMHALING VOOR DE AFRIKAANSE MISSIES
10.00 u. KERK VAN GAVERE: Voor een overleden echtgenoot en zoon
Voor al onze goede intenties in het nieuwe jaar 2022
Lector : Conny Maes

Zondag 02 januari
OPENBARING DES HEREN (Driekoningen)
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
10.00 u. KERK van Nazareth: Nieuwjaarswensen en bidden voor onze Overledenen.
Communiedeler: Patrick Van Hecke
Lector: Patrick Van Hecke

 

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor NIEUWJAARSVIERINGEN IN ONZE PAROCHIES.

KERSTWENS

Wat kan een mens nog beter wensen dan…

De kracht om steeds het juiste te doen.
De kracht om te volharden in het goede.
De kracht om te leren van zijn fouten.
De kracht en de moed om te veranderen.
De kracht om zijn emoties te beheersen.
De kracht om vredevol met anderen om te gaan.
De kracht van ware liefde, om geestelijk sterk te zijn.
De kracht van discipline en van zelfsbeheersing.
De kracht van eenvoud en van nederigheid.
De kracht om te geloven in een mooie toekomst.
De kracht om te genieten van zijn reis.
De kracht om zijn geloof de vrije teugel steeds te geven op weg naar ’t paradijs.

AAN IEDER VAN U, je familie en vrienden EEN ZALIG KERSTFEEST!!

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor KERSTWENS

VREDESLICHT 2021

© Karen De Wilde

Sedert woensdag 15 december 2021 is het Vredeslicht na een lange tocht vanuit de geboortegrot van Bethlehem aangekomen in de kerk van NAZARETH.

Wie graag een vredeslichtje in huis wenst kan die afhalen op 3 locaties in de gemeente Nazareth. In de bibliotheek van Nazareth, in de kerk van Nazareth en Eke bij het Mariabeeld.

Nog tot 3 januari 2022 kan al wie dit wenst een kaars komen aansteken aan het vredeslicht om zo in huiselijke familiekring het Vredeslicht brandend te houden. Breng een eigen kaars mee (best een noveenkaars) of koop er een kaarsje van het vredeslichtje in de kerk.

Voor meer foto’s , druk U HIER.

In de filmpje zie U de plechtigheden van het VREDESLICHT vertrekkend vanuit de Clemenspoort te GENT.

HET VREDESLICHT – Opname: Luc van Vreckem en Chris Vereecke – montage Luc van Vreckem        
Dankwoord Organisator Nazareth – Donald Maebe.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VREDESLICHT 2021