VIERING SINT ANNAKAPEL EKE LANDUIT. (1 augustus 2021)

De mensen van Landuit houden van Sint-Anna  en  vormen een echte gemeenschap op haar feestdag; Sint-Anna houdt van ons en doet een woordje bij de weergoden.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis op de wijk Landuit is het een traditie dat er aan de kapel een eucharistieviering doorgaat om 18.00 uur. De feestdag van Sint-Anna valt op 26 juli. Is dat een zondag  dan wordt er die dag gevierd; is het een weekdag  dan vieren we  het de zondag erna. Dit jaar was dit op 1 augustus. De weerberichten voorspelden veel regen  maar rond 16.00 uur hielden de buien op en konden we de 100 stoelen klaarzetten en de straat afsluiten voor verkeer. Het thema van de viering was: Moedige moeders en goede herders.  Het Seeveringakoor luisterde de dienst op. De kapel  en het altaar waren mooi versierd. De misboekjes  werden uitgedeeld. De voorganger E.H. Debruyckere duidde de teksten uit de lezingen. Hij sprak ook over de roep om vrijheid in deze pandemietijden. Dat  kan maar als ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt. Hij sprak ook over de kracht van het Herderschap.  Alle mensen zijn geroepen om herder te zijn en de  gelovige gemeenschap  mee op te bouwen want het priestertekort laat zich voelen. De mens mag de wereld niet uitbuiten. Er is de zorg voor onze planeet en voor elkaar; ook dat  is ieders verantwoordelijkheid!

Pastoor E.H. Dirk Debruyckere.

We zijn naar deze kapel  gekomen om  moed op te doen en op te kijken naar het voorbeeld van O.L. Vrouw  en haar moeder de heilige Anna die moedige vrouwen  waren en vol  vertrouwen  de opdracht die God met hen had tot een goed einde wisten  te brengen ook al moest  de moeder van Jezus daarvoor onder zijn kruis staan. Na het Sint-Annalied bleven de mensen nog geruime tijd ter plekke. Velen lieten een kaarsje branden in de kapel en drukten hun tevredenheid uit over de viering.

Binnenzicht van de kapel van de Heilige Anna.

Dank aan de 95 aanwezigen.  Het herdenken van de doden  uit de wijk sedert de laatste kermis brengt ook hun familie rond de kapel . Het medeleven en het samen bidden  is een welgekomen steun  voor hen in tijden van rouw. Sommige families blijven komen en maken er een traditie van erbij te zijn. Dank aan het koor, de lector, de voorganger, en allen die meewerkten aan deze viering. 

Tot volgend jaar deze mooie traditie mag niet verloren gaan!

Voor meer foto’s van deze viering, druk HIER.

Voor de tekst van de viering, druk HIER.

De Verslaggever en foto’s,
Marc Perseyn