GESCHIEDENIS PAROCHIE DIKKELVENNE

De eerste kerk werd gebouwd in de 8e eeuw, en net zoals de hedendaagse was ze toegewijd aan de H Petrus. De oude kerk was opgericht op de wijk “De Rotse “ te Dikkelvenne,niet ver van de Schelde, waar zich nu een kapel en de fontein ter ere van Sint-Christiana bevinden. Over de eerste kerk zijn weinig gegevens bekend,want veel ging bij de afbraak in 1824 verloren. In het Rijksarchief te Gent ontdekten wij een mooie figuratieve kant die ons een goed beeld geeft hoe de kerk er destijds moet hebben uitgezien. Uit oude rekeningen van 1713 konden wij opmaken dat verschillende herstellingen wegens verzakkingen aan het gebouw werden verricht. Deze kwamen voort door de uitdelving van “Pijpaarde die vlakbij gebeurde en wellicht de oorzaak was de fundering werd aangetast , zodat het gebouw voor het publiek ontoegankelijk werd. Er diende dan ook dringend in een nieuwe kerk te worden voorzien. De kerk moest in alles gelijk zijn aan deze van Gavere, waarschijnlijk uit spaarzaamheid.

Klokken

De kerk bezat drie klokken in 1723 waarvan de grootste barstte. In 1942 werd ze op kosten van de parochianen hergoten (gewicht 1 ton ) De tweede klok weegt 700 kg, en de bedewekker 500 kg In 1860 werden de klepels ervan verzwaard .In 1943 werden twee klokken door de bezetters weggehaald, maar de firma P.Bauwers –Goossens levert in 1951 twee nieuwe klokken .In 1966 bekostigd Jonkheer Piers de Raveschoot  het elektrisch luiden der klokken. Het belfort waarin de klokken hangen is gemaakt door de abdij van Anchin rond de jaren 1752-53.Volgens de kerkarchieven werd in 1828 een deel van de oude kerktoren in de hedendaagse kerk overgebracht. De laatste klokkenluider was Gust Marchand, hij vervulde deze taak ongeveer 55 JAREN. De toren had in 1816 reeds een uurwerk met een wijzer het was een gift. Dankzij de kerkraad werd op 5-6-80 langs de noorderkant een 3de uurwerk bijgeplaatst en allen werden voorzien van avondverlichting, dit der gelegenheid van het 25 jaar priesterschap van pastoor Deniel.

Oude en nieuwe pastorie

De oude pastorie welk gelegen was in de Beekstraat 47-49 werd in erbarmelijke staat door Frank Rogiest in 1975 aangekocht. Tijdens de herstellingswerken ontdekte hij in de schoorsteen een scheldesteen met 1724 als datering .Heden is het huis op voorbeeldige wijze hersteld, vooral de voorgevel werd in zijn oorspronkelijk staat bewaard. De nieuwe pastorie gebouwd in 1865, bezit vooraan een arduinen balkon welk een gift was.

Processie

Uit dank aan de kasteelbewoners bracht de jaarlijkse processie vroeger een bezoek aan het kasteel Baudries sedert 1970 is deze traditie weggevallen.