NIEUWE BISSCHOP BISDOM GENT – LODE VAN HECKE AANGESTELD OP 23 FEBRUARI 2020.

Abt Lode Van Hecke is de 31ste bisschop van Gent.

Paus Franciscus heeft op 27 november 2019 abt Lode Van Hecke, van de cisterciënzerabdij Notre-Dame d’Orval, benoemd tot bisschop van Gent. Voor het eerst in België is een trappistenmonnik bisschop.

video: Kerknet.

Bisschopswijding

Op zondag 23 februari 2020 werd Lode Van Hecke in de Sint-Baafskathedraal van Gent tot bisschop gewijd. De viering werd geleid door kardinaal Jozef De Kesel. Lode Van Hecke volgt bisschop-emeritus Luc Van Looy op.