GESCHIEDENIS PAROCHIE SEMMERZAKE

De Kerk

De kerk is geklasseerd op 13 juli 1945.

Semmerzake – Sint-Pietersbandenkerk

De oudste tekst omtrent de aanwezigheid van een kerk te Semmerzake is een diploma van Keizer Otto 2 daterende uit 977.

De kerk werd tijdens de vorige eeuw in 1887 door architect August Van Assche nagenoeg volledig gesloopt. Alleen de onderbouw van de toren bleef hierbij overeind. Er werd een nieuwe kerk in Doornikse steen en in Gotische stijl heropgebouwd. De kosten waren ± 60.000 Belgische franken, wat een enorm bedrag was. In november 1918 werd de kerk bij de beschieting flink toegetakelt, de kerktoren, de galmgaten, en het dak vertoonden enorme schade.

De preekstoel, het orgel, de communiebank, de kerkstoelen, en de helft van een beschilderde kruisweg op doek uit 1170 waren praktisch vernietigd. Voor restauratie werd toen van staatswege een som van 80.000 frank uitgetrokken.

De inwoners van Semmerzake waren een enorme steun door hun geldelijke bijdrage, er werden toen postkaarten van het dorp verkocht.

In 1924 werd een nieuwe kruisweg in terracotta, alsook de beelden van St. Cornelius en St.Jozef gekocht. Tussen 1925 en 1926 werd de kerk hersteld en herschilderd door De Backer en Dedijn Maurits uit Gent.

De elektrische verlichting werd geplaatst in 1925.

De doopvont werd in 1926 hersteld en kreeg een ijzeren gesmeede afsluiting.

Er moest nog 20.000 frank geleend worden en men was noodgedwongen het stoelgeld van 0,5 naar 0,10 frank te verhogen.

Op 5 september 1927 werd de kerk gewijd door Honoré Coppieters, 37 jaar na haar heropbouw van de altaren en de kerk.

In 1946 werd er een zangkoor opgericht door E.H. Jules Goethals.

In 1951 werd door E.H. Jozef De Wilde de parochiale vrouwenbond gesticht.

Er werd in 1955 in het tabernakel een brandkast ingewerkt.

E.H. Gistelinck zou hem in 1959 opvolgen. De drie klokken werden onder zijn pastoorschap hergoten, en vanaf 1960 samen met het uurwerk elektrisch bediend.

E.H. Jozef De Vos afkomstig uit Eke in 1968 aangesteld, zorgde in 1973 voor een nieuwe verlichting en geluidsinstallatie. In 1974 werden er ook nieuwe kerkstoelen geplaatst.

Bij het plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie in 1969 diende de oude bevloering van de sacristie weggenomen te worden. Het waren oude merkwaardige grafzerken die achteraf links en rechts in de kerkmuur werden ingemetseld en aldus bewaard zijn gebleven.

De glasramen van deze kerk worden in 2005 volledig vernieuwd.

Het Kerkorgel

Uit de archieven der parochie en het rijksarchief van Gent werd voor 1790 geen melding gemaakt van een orgel.

De rekening van 7 juli 1804: het orgel werd geplaatst in 1790, en er werd vijf en vijftig gulden voor betaald.

Uit de conceptie van het orgel ( dispositie, intonatie,bouwstijl ) met de nog bestaande oude windlagen en registers, heeft men kunnen opmaken dat dit instrument gebouwd werd door Lambertus Van Peteghem uit Gent. In 1803 waren er herstellingen. Door de beschieting tijdens de eerste wereldoorlog was het orgel fel beschadigd. Het werdt in 1923 hersteld door Francois Joris uit Ronse.In 1953 werd de handbediende blaasbalg vervangen door een ventilator ( firma Laureys Gent ).

Uit een rekening van 1754 blijkt dat het oude portaal en doksaal in 1749 werden gemaakt.

Bij de verbouwing van de kerk in 1887 werd het orgel geplaatst op de zijkant van het koorgedeelte. Op akoestisch gebied was dit zeer ongunstig. In 1979 werd een nieuw doksaal gebouwd boven het portaal. Ten laatste in 1981 werd het gerestaureerde orgel boven op het doksaal aangebracht. Het is heden het pronkstuk van de kerk.

De Heer Loncke restaurateur en pastoor De Vos, waren terecht fier toen op 6 juni 1982 een orgelrecital gebracht werd door Eduard De Geest (organist St. Baafskathedraal) met zovele belangstellenden konden beluisteren. De faam van dit orgel is nu zelf doorgedrongen tot het festival van Vlaanderen. De B.R.T. maakte in oktober 1984 een klank en beeldopname voor ” Orgeltrip “ te Semmerzake waar figuranten uit Semmerzake en Gavere hun medewerking verleenden.