GESCHIEDENIS PAROCHIE GAVERE

Een stukje geschiedenis van Gavere

Wanneer de kerk in Gavere gebouwd is, daar hebben we zo wat het raden naar…maar men gist zowat de eerste helft van de 17e eeuw.  Deze kerk kreeg Sint-Amandus als patroonheilige.

Als we terugblikken in onze archieven dan weten we dat in 1789 – het jaar waarin de Franse Revolutie los brak – de Sint-Amanduskerk in Gavere te klein bleek te zijn.

Daarom is onze kerk, met uitzondering van het koor, herbouwd in een strenge klassicistische stijl  en vervolgens in 1874 nogmaals vergroot.

Op het einde van WO I werd zij letterlijk in stukken geschoten en pas in 1922 kon zij terug uit haar as herrijzen en in gebruik worden genomen.

De historische waarde van onze kerk is dus erg betrekkelijk.  Toch zijn er binnen in dit van buitenaf gezien koel ogende bouwwerk enkele bezienswaardigheden zoals glasramen (o.a. van de familie Grenier), obiits en enkele oude schilderijen. 

Ook de eeuwenoude kerkschatten in het algemeen lijken de moeite om tentoon te stellen.

Al lijkt onze kerk van buiten een gewone aanblik te kennen, binnenin is ze steeds warm en bijzonder mooi te noemen.  Enkele jaren geleden is onze kerk volledig geschilderd en is er heel wat restauratiewerk doorgevoerd.  Vandaar dat ze mooi en stemmig, zelfs uitnodigend is om er als gemeenschap van christenen eucharistie te vieren.

Onze parochie spant ook de kroon met drie openbare O.L.Vrouwkapellen (Hofkouter, Achterwijk en Kasteeldreef), waarvan de eerste dateert uit 1635.

Daarnaast hebben ook Sint-Rochus 1870, Liefkenswegel en O.L.Vrouw van Lourdes, Onderstraat een eigen devotiehoekje.

Tevens is er op onze parochie meer dan het bezoeken waard het kasteel Grenier, zien we op het marktplein het 18e eeuws huis Demanet en heel wat goed bewaarde doch wat ingesloten geraakte oude herenhuizen.

Het beroemdste wapenfeit dat speciaal in onze gemeenschap herdacht wordt, is de veldslag bij Gavere in 1453, en dit met twee monumenten.

Ter gelegenheid van de 500ste verjaardag waren Gavere en Semmerzake in feest en is op de markt het beeld van de gewapende gemeentenaar ingehuldigd. Dit is een werk van de Gentse beeldhouwer F. Tinel.

In de volksmond noemen de Gaverlingen deze stenen krijger ‘Valeer’.

In 1967 werden in Gavere resten van de oude burcht, uit de 18e eeuw afgebroken.

In 1970 ontdekte men in de oude scheldeloop oude ruïneresten van een oude burchttoren, ook deze werd opgevuld. Tja, het is goed wonen in Gavere, waar een kern van gelovige christenen hun verblijf- en woonplaats hebben.