ZANGKOREN

In onze parochies zijn er nog enkele zangkoren:

Begrafeniskoor Sint-Amandus Eke:

Zondagskoor Sint-Amandus Eke:

Koor AMICORUM Eke:

Ons koor Amicorum in Eke is opgestart in November 2015. We begonnen toen met 22 koorleden, vrouwen, mannen en kinderen. Momenteel zijn we met 50 actieve koorleden met een leeftijd tussen 14 jaar en 86 jaar.

Ons repertorium bestaat uit zowel klassieke als eigentijdse liederen met eigentijdse christelijke teksten die we voornamelijk 4-stemmig willen brengen.

Iedere donderdag repeteren we in onze kerk te Eke tussen 20 uur en 22 uur. Wekelijks zingen wij tijdens de zaterdagavondmis te Eke om 18 uur. Verder luisteren wij o.a. nog de Kerstavondmis, de vieringen van de Goede Week, huwelijksmissen, begrafenissen (enkel gerelateerd aan familie van koorleden) en de openluchtmis op.

Naast het zingen maken we ook tijd voor ontspanning om onze vriendschapsbanden te versterken😉. We houden jaarlijks een nieuwjaars- en paasreceptie, een spelletjesavond, een zomerbarbecue, een daguitstap, Ceciliafeest, …

Onze dirigente is Miranda Wauters. Een talentvolle dame die een zeer goede muzikale vorming genoot aan de muziekacademie te Lokeren.  

Philippe Danneels is de organist. Ook hij genoot een zeer goede muziekopleiding aan de academie te Oudenaarde en Gent met nog een jaar studies aan het conservatorium te Gent erbovenop.

Samen trachten zij wekelijks de liederen aan te leren aan deze muzikale vriendengroep.

Koor Amicorum o.l.v. Miranda Wauters.

Wie graag zingt en interesse heeft om aan te sluiten kan steeds contact opnemen met:

Miranda Wauters, gsm 0498/486 325

of met Philippe Danneels, gsm 0473/915 962.

 

Sint-Gregoriuskoor Gavere:

150 jaar van bestaan kent dit jaar 2012 ons parochiaal koor Sint-Gregorius.  Het koor kende het levenslicht in het jaar 1862 onder de naam “Kerkzangersmaatschappij Sint-Gregoriusgilde”. Tijdens de viering van zondag 9 september 2012 heeft de pastoor op vraag van de bisschop Mgr. Van Looy de eretekens van dienstbare inzet aangereikt of beter gekend de Sint-Bavomedailles.  Ontvingen als kerkzanger dit ereteken en bijhorend diploma :  Marc De Clercq – platina medaille, Mark Vermeiren – gouden medaille, Annie Byn zilveren medaille, Frank Duroi – zilveren medaille. Ook een woordje van dank door de kerkraad, een aangereikte oorkonde en een dorstlavend presentje was door de leden van het koor zeer gewaardeerd. Wij feliciteren hen allen van harte!

Dankwoord van de voorzitter van de Kerkraad.

OOK HET GEMEENTEBESTUUR ONTVING ONZE KOORLEDEN

Op maandag 3 september 2012 werden onze koorleden ontvangen door het voltallige gemeentebestuur.  Na een welkom door de burgermeester nam schepen Karel Hubau het woord.  Het was duidelijk dat schepen Hubau goed op de hoogte was van de voorgeschiedenis van het parochiaal koor en des te meer aanbracht hoe belangrijk een koor kan zijn in hun muzikale inbreng tijdens de vieringen in de kerk. Na het onderteken van het ereboek van de gemeente volgde er een natje en een droogje en ging men met z’n allen op de (pers)foto.  Deze ontvangst in De Poort was meteen de aanzet van de komende feestelijke huldiging in de kerk.

Ontvangst op het Gemeentehuis van Gavere – 3 september 2012

Parochiekoor Nazareth:

Het parochiekoor van Nazareth werd in 1973 opgericht door toenmalig onderpastoor Roland Vanrostenberghe. De vaste begeleider bleef tot 2006 organist Urbain Nachtergaele.

Korte periodes werd het koor gedirigeerd door een paar musici van buiten de gemeente, en ook korte tijd door Nazareners : Piet Heyse en  Leo Van Hoyweghen.  Nadien kwam de leiding voor verscheidene jaren in  handen van Gilbert De Vleeschouwer en begin jaren tachtig nam Karel Cocquyt de leiding over. Op zijn beurt gaf hij de stemvork door aan Michèle Pintelon, die als dirigente de artistieke leiding overnam tot op heden.

Het vermelden waard in de lange geschiedenis van het koor zijn :

– in 1986 werd een audiocassette uitgebracht met ‘Marialiederen uit Nazareth’ en werd ook een glasraam met de beeltenis van O.L.Vrouw van Nazareth te koop aangeboden.  Beide acties dienden om een elektronisch kerkorgel te bekostigen.

– Jubelmissen voor alle parochiale verenigingen werden steeds feestelijk verzorgd, soms ook in samenwerking met het vocaal ensemble ‘De Nachtegalen’ o.l.v. Urbain Nachtergaele of met het jeugdkoor ‘De Zonnepitjes’ o.l.v. Zuster Heleen.

Uitstap van het koor in 2015.

– Enkele speciale vieringen: het jubelfeest van de parochie Nazareth bij het 125jarig bestaan van de heropgebouwde kerk (1865-1990) ; de feestviering bij het 750jarig bestaan van de gemeente Nazareth (1242-1992); de afscheidsviering van deken Boussen in september 1992 ; de aanstelling van deken Marc Soens datzelfde jaar ; de viering bij de pensionering van organist Urbain in oktober 2006 en de uitvaardienst van Zuster Heleen in 2013. De afscheidsviering van deken Marc Soens in 2017. De Mariale ommegang in september en de viering van de Slag bij de Edemolen in oktober.

2017 – uitstap in Oudenaarde.

In normale omstandigheden verzorgt het koor de hoogmis op zon-en feestdagen en de begrafenissen. Hierbij wordt het koor begeleid door de organisten Luc Feliers, Geert De Praetere en Urbain Nachtergaele

Het koor is in de loop der jaren ook een vriendenkring geworden. Jaarlijks maken zij een daguitstap waar zowel culturele als ontspanningsactiviteiten aan bod komen.

Wil je zelf graag aansluiten bij het koor? Je hoeft geen muzikale kennis te hebben, je engagement is het belangrijkste!

De repetities vinden plaats van 9u15 tot 10u voor de viering van 10u op zondag.

Zing je graag en wil je onze groep komen versterken, neem dan contact op met de dirigente Michèle Pintelon op het nr. 0479/25 84 91