KERSTMIS IN ONZE PAROCHIES 2020.

KERSTMIS IN ONZE OPEN KERKEN

Kerstmis is het meest intense feest dat mensen verbindt met de Kerk maar dit jaar was het anders. Kerstmis 2020 vieren deed ons een beetje denken aan Kerstmis in Bethlehem, eenvoudig in de stal met die paar mensen, de herders, omdat in de herberg voor Maria en Jozef geen plaats was, de deur bleef gesloten. En dit herkennen wij ook vandaag. Mensen die te goeder trouw naar de kerk komen en die dan moeten vaststellen dat ze niet binnen mogen omdat het getal van 15 bereikt is. Kerstmis leert ons elk jaar opnieuw dat er Licht is aan de einder net zoals geloof, hoop en liefde Jozef en Maria hebben geleid van het duister naar het licht. De bezoekers die tijd vrijmaakten om even te vertoeven in onze open kerken hebben daar de Ster, het nieuw geboren Licht gevonden. Daar voelden zij innerlijk de goddelijke kracht van het Kerstekind omdat God Zijn liefde heeft zichtbaar gemaakt in het Kind dat Emmanuël, God-met-ons, genoemd wordt. God is het draagvlak in ons leven; er is een verbond tussen God en de mensen dat sterker is dan alle crisissen. Laten wij doorgaan, aarzelend, stapje voor stapje en samen bidden om te blijven werken aan die vrede en aan de zorg voor mekaar in het vertrouwen dat wij er in verbondenheid en met Gods kracht wel komen!

ZALIG KERSTFEEST.

Dat alle kerken open waren mag een succes genoemd worden want heel wat mensen zijn langs geweest om in alle rust even te bezinnen of een kaarsje te branden.

Kerstmis in de kerk van Asper
Kerstmis in de kerk van Eke
Kerstmis in de kerk van Gavere
Kerstmis in de kerk van Nazareth