HET HUWELIJK

Het vierde sacrament binnen de katholieke kerk is het huwelijk. Een gelovige gaat samen met een ander persoon een verbintenis aan en sluit daarbij ook een verbond met God. Het bruidspaar belooft trouw aan elkaar en voor eeuwig samen te leven onder het toeziend oog van God!

Betekenis

God staat voor liefde, warmte en geluk en zijn wens is dat alle mensen elkaar liefhebben. Het huwelijk tussen twee personen wordt (meestal) uit liefde gesloten en maakt beide personen gelukkig. Het is voor de gelovigen ook zeer belangrijk dat de geloofsgemeenschap hierbij aanwezig is, want niet enkel waardering van God is belangrijk! Toch wordt de huwelijksviering in de kerk wel overtrouw genoemd. Dit omdat de huwelijksviering officieel niet vereist is om een huwelijk af te sluiten. Eerst wordt namelijk getrouwd voor de burgerlijke stand, daarna kan het bruidspaar er voor kiezen om ook nog in de kerk, voor Gods ogen, te trouwen.

Tijdens de huwelijksviering wordt God opgenomen in het huwelijksverbond. Dit betekent in feite dat het een oneindig verbond is en dus is een eventuele scheiding later niet toegestaan binnen het kerkelijk recht. Natuurlijk komt dit tegenwoordig wel voor, ook al is een echtpaar binnen de kerk getrouwd. Daarnaast is het huwelijk een belofte aan God om samen kinderen te krijgen om het voortbestaan van het menselijk ras te garanderen.

Voorwaarden

Wil je als gelovige dit vierde sacrament ontvangen, dan moet je ook reeds gevormd zijn. Dit is voor katholieken een logische stap. Eerst het Heilig Doopsel, daarna de Heilige Eucharistie gevolgd door het Heilig Vormsel en uiteindelijk de Huwelijksviering.

Het kan ook voor komen dat één van beide huwelijkskandidaten niet gelovig is en de andere wel gelooft. Een huwelijk binnen de kerk kan wel plaats vinden, echter legt alleen de gelovige de trouwbeloften en ondervragingen af die bij het katholieke geloof horen. De niet-gelovige zal zijn eigen trouwbeloften mogen opzeggen en wordt niet ondervraagd. Ook kan de niet-gelovige er voor kiezen om voor het huwelijk toch nog gelovige te worden. Dit vereist echter een lange voorbereidingsperiode, omdat de niet-gelovige de eerste drie sacramenten vaak nog niet heeft ontvangen. Binnen de kerk bestaat gelukkig de mogelijkheid om in één dienst gedoopt en gevormd te worden en zo tot de geloofsgemeenschap toe te treden.

De huwelijksviering

Het bruidspaar belooft elkaar en ook God om trouw te zijn en om ‘ja’ te zeggen tegen het leven met elkaar en met God. Na de ondervraging en de trouwbelofte volgt de zegening van de ringen, waarna het bruidspaar deze ringen aan elkaar overhandigd. Hierna wordt overgegaan tot het tekenen van het huwelijksregister ( voor de kerk!) en de zegening van de huwelijkskaars. De huwelijkskaars staat, net als de doopkaars, voor het licht in ons leven dat ons door God en zijn Zoon Jezus is gegeven.

Praktisch: alle afspraken i.v.m. het huwelijk gebeuren via de pastoor.

VOOR DE CHRISTELIJKE GELOOFSGEMEENSCHAP
KERN GROOT-GAVERE, Eke en NAZARETH
EH Guy Claus, Steenweg 175 A bus 6 9810 Nazareth-Eke – 09/385.42.40 of guy.claus2@telenet.be