MEIMAAND VIERINGEN KAPELLETJES NAZARETH EN EKE.

GEBEDSVIERING KAPEL SCHERPENHEUVEL

Gebedsviering kapel Scherpenheuvel © Paul De Wilde

Op woensdag 04 mei 2022 mochten de wijkbewoners van de kapel van Scherpenheuvel in de Oudenaardseheerweg de spits afbijten met de gebedsvieringen. Met 21 mensen was er een zeer mooie opkomst.

De wijkkapel Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is de tweede grootste kapel van Nazareth. Op nummer één staat de kapel in de Boeregemstraat, waar omwille van de wegenwerken geen viering kan doorgaan dit jaar.

Deze neogotische ‘betreedbare’ kapel werd gebouwd in 1903, als dank voor een bekomen genezing. Op 10 september 1903 werd deze kapel plechtig ingewijd door de toenmalige pastoor van Nazareth, Z.E.H. Présiaux.
Deze kapel is tot op heden nog steeds in familiebezit.
Sinds 2009 is deze kapel ook Bouwkundig erfgoed.

GEBEDSVIERINGEN DEINZESTRAAT – WARANDESTRAAT – KASTEELSTRAAT – EECKHOUTSDREEF

Gedurende de tweede week van de meimaand kwamen wijkbewoners samen aan 4 kapellen verspreid over het grondgebied van Nazareth.

Gebedsviering Deinzestraat © Marc Perseyn

In de Deinzestraat hangt een blauw boomkapelletje aan een oude linde bij het begin van de dreef die vroeger naar een van de kastelen van Nazareth leidde, het zogenaamde Meulenaerskasteel.
Deze kapel zou er reeds gehangen hebben toen Henri De Meulenaere rond 1950 burgemeester van Nazareth werd.

Suzanne en Monique gingen aan deze kapel de 12 aanwezigen voor in gebed.

Gebedsviering Deinzestraat © Marc Perseyn

In de Warandestraat hing er oorspronkelijk een houten kapelletje aan een lindeboom. In 1953 moest de boom wijken voor de verbreding van de straat en werd er een bakstenen kapel opgetrokken.

Gebedsviering Warandestraat © Ann Denis

20 buurtbewoners kwamen hier samen om even te bezinnen en samen te bidden.

Gebedsviering Kasteelstraat © Greta Peil

Terwijl de zon begon te zakken, kwamen 24 buurtbewoners samen om de luisteren naar de Mysteries van het licht en het bidden van de Rozenkrans.
De gebedsviering werd afgesloten met een lied ter ere van Maria:

O Maria, die daar staat
Gij zijt goed en ik ben kwaad
Wilt gij mijn arme ziele gedenken
‘k zal u een Ave Maria schenken
Ave, ave Maria
Ave, ave Maria

O Maria, die mij ziet
Gij hebt alles en ik niet
Wilt gij mijn arme ziele gedenken
‘k zal u een Ave Maria schenken
Ave, ave Maria
Ave, ave Maria

De kapel in de Kasteelstraat is zowel een Ommegangskapel, als een wijkkapel. Deze kapel dateert vermoedelijk van vóór 1860. Onderaan deze kapel vindt met een beeldengroep van de Ommegang. Boven de nis, die een altaartafel vormt, staat een Mariabeeld van 1 meter hoogte met op het voetstuk de tekst ‘Marie conçue sans péché’.

Gebedsviering Eeckhoutsdreef © Paul De Wilde

Van oorsprong was de kapel in de Eeckhoutsdreef een witte kapel.
In 2008 werd de kapel volledig vernield door een auto. Als bij wonder bleef het Onze-Lieve-Vrouwebeeld ongeschonden en lag het bovenop de brokstukken.

Gebedsviering Eeckhoutsdreef – groepsfoto © Paul De Wilde

Het doet de mensen deugd om opnieuw samen te mogen komen. We mochten de tweede week van de kapelletjesvieringen afsluiten met 16 wijkbewoners. Na het bidden was er nog tijd om een mooie groepsfoto te maken.

GEBEDSVIERINGEN KWAADSTRAAT/NEDERBOSSTRAAT – GANZENBROEK

Op het grondgebied van Eke bevinden zich ook talrijke kapellen, waarvan een groot deel toegewijd zijn aan Maria. Voor het eerst sinds lang doen ook een paar wijken van Eke opnieuw mee aan de gebedsvieringen gedurende de meimaand.

Gebedsviering Kwaadstraat/Nederbosstraat © Marc Perseyn

Buurtbewoners en Mariavereerders kwamen met 13 samen aan de kapel van de Kwaadstraat/Nederbosstraat. Het was voor het eerst sedert jaren dat hier opnieuw samengekomen werd. Als afsluiting van dit gebedsmoment werd er dan ook graag geposeerd voor een groepsfoto.

De kapel van de Kwaadstraat/Nederbosstraat staat in een groen perk met een zitbank, is uit wit pleisterwerk opgebouwd en op de nok van het scherpe dak staat een arduinen kruis. Een blauwe mantel als achtergrond laat het witte Onze-Lieve-Vrouwebeeld mooi tot z’n recht komen.
In 1952 vierde de Boerinnenbond (nu Ferm) z’n 25-jarig jubileum met veel luister, onder meer met de oprichting van een kapel aan ‘de grote knok’. De fondsen kwamen van de boerinnenbond en de boerinnenjeugdbond.
‘Knok’ betekent gewoonlijk een plaats waar drie wegen samenkomen. De ‘grote knok’ in Eke was een lager gelegen plek aan een driesprong, die een groot deel van het jaar onder water stond.
De plek werd vroeger de ‘put van berouw’ genoemd. De legende gaat dat op deze plaats een huis stond waarin ‘grote zondaars’ woonden en dat het huis ter plekke in de grond zonk.

Gebedsviering Ganzenbroek © Marc Perseyn
Gebedsviering kapel Ganzenbroek/Duivelsstraat © Marleen Bracke

16 buurtbewoners kwamen samen om te bidden aan de kapel van O.L.V. van Lourdes in de Ganzenbroek. Alle buurtbewoners waren zeer verheugd met dit gebedsmoment want het is bijna 30 jaar geleden dat er nog eens een gebedsviering doorging aan deze kapel.
Na de gebedsviering was er uitgebreid tijd voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Ganzenbroek is erkend als bouwkundig erfgoed. Deze kapel dateert van rond 1900.
De kapel is gebouwd in witgekalkte bakstenen en wordt afgedekt met een zadeldak van rode en blauwe boomse pannen.
Een zwartgeverfd ijzeren hek scheidt de rondboogvormige nis af.
In de nis staan twee Onze-Lieve-Vrouwebeelden, twee Heilig Hartbeelden en een kruisbeeld.
Tegen de wit bepleisterde achterwand hangen twee ex-voto’s (natuurstenen tegels waarop Maria wordt bedankt voor genezing of bekomen gunsten).

GEBEDSVIERINGEN GAVERSEPONTWEG – HUISEPONTWEG – KORTRIJKSEHEERWEG

Gebedsviering Gaversepontweg © Paul De Wilde
Gebedsviering Gaversepontweg – versiering © Paul De Wilde

De derde week van de traditionele kapelletjesvieringen kon niet mooier beginnen!
Méér dan 40 buurtbewoners kwamen er samen rond de prachtig versierde kapel aan de Gaversepontweg om er samen te bidden.

Vroeger hing er in de Gaversepontweg een kapelletje aan een boom, maar een blikseminslag net boven de kapel vernietigde de boom.
In 2008 renoveerde het gemeentebestuur de kapel en werd het grasplein opnieuw getooid met twee bomen.
Deze kapel bevindt zich op een site die in de volksmond Booneplas genoemd wordt. Volgens de Atlas der buurtwegen (1845) liep de Stoofstraete van het huis van Louis De Cavele (Snepstraat) naar Booneplas.

Gebedsviering Huisepontweg © Paul De Wilde

Het mooie weer en het wegvallen van de coronamaatregelen blijft mensen naar buiten lokken. De kapel aan de Huisepontweg mocht rekenen op 19 buurtbewoners die er samen kwamen om te bidden rond hun wijkkapel.

Vóór de Tweede Wereldoorlog stimuleerde de parochiale overheid iedere wijk om een eigen kapel te hebben. Om die reden werd er een kapelletje opgehangen aan de zijgevel van het huis van de smidse van boerke Mathys uit de Huisepontweg. De kapel is gemaakt uit metaal en werd geschilderd in het blauw, de kleur van Maria.
Onder het opschrift ‘AVE MARIA’ bevindt zich, achter glas, een gekroonde Maria met in haar arm het kindje Jezus met opengespreide armen.
Ieder jaar in mei wordt hier gebeden voor de inwoners van de wijk Amerika.

Gebedsviering Kortrijkseheerweg © Paul De Wilde
Gebedsviering Kortrijkseheerweg – versiering © Paul De Wilde

De kapel van de Kortrijkseheerweg ligt wat verder verwijderd van het dorp, maar toch mochten we ook hier rekenen op 12 buurtbewoners voor een moment van bezinning en gebed.

De houten kapel in de Kortrijkseheerweg (hoek Versluisstraat) is bevestigd aan de zijgevel van een gebouw.
Oorspronkelijk hing de houten kapel aan de korenmolen, ‘de Oude Molen’ genoemd. Deze molen werd in 1747 op die plaats herbouwd maar werd op 22 augustus 1941 vernietigd door een blikseminslag.
De restanten van de molen werden afgebroken en de kapel verhuisde naar de gevel van de hoeve op het nummer 34 in de Kortrijkseheerweg. De hoeve werd destijds uitgebaat door de familie van Leo De Vetter, die molenaar was op de Oude Molen.
De kapel werd al enkele keren gerenoveerd, maar behield z’n oorspronkelijke uitzicht.

GEBEDSVIERING STEINSTRAAT – TEN EDESTRAAT – ‘S GRAVENSTRAAT

Gebedsviering kapel Steinstraat 1 © Marc Perseyn
Gebedsviering kapel Steinstraat 2 © Marc Perseyn

Op vrijdagavond 20 mei 2022 werd de derde week van de gebedsvieringen afgesloten aan de kapel in de Steinstraat. 14 buurtbewoners kwamen er samen om te bidden.

De kapel in de Steinstraat, die dicht naast de geasfalteerde weg staat, is opgetrokken uit moonsteen. Twee smeedijzeren kandelaars sieren het Mariabeeld, dat oorspronkelijk wit was.
De kapel werd gebouwd in 1960 naar aanleiding van het ontstaan van de nieuwe sociale woonwijk. In samenspraak met de parochiepriesters nam de KWB (Katholieke Werknemers Bond) het initiatief om samen met de proost Daem en onderpastoor De Cock geld in te zamelen voor de bekostiging van het project.
Reeds tot viermaal toe werden de Mariabeelden die zich in de kapel bevonden, gestolen.

Gebedsviering Kapel Ten Edestraat 1 © Marc Perseyn
Gebedsviering kapel Ten Edestraat 2 © Marc Perseyn

De vierde en laatste week van de gebedsvieringen in de meimaand begon met minder mooi weer. Het was grijs, koud en wisselvallig. Toch hebben 10 buurtbewoners zich niet laten afschrikken door het mindere weer.

Het oorspronkelijke kapelletje in de Ten Edestraat is vermoedelijk meer dan 200 jaar oud. Wellicht werd het daar geplaatst omdat de mensen geloofden dat het spookte in de straat. Met de kapel wilde men het geloof in de duivel afzweren. Een andere verklaring voor de bouw van deze kapel is dat men de weergoden gunstig wou stemmen. Op het einde van de twintigste eeuw werd een nieuwe kapel opgericht, omdat het oude in de weg stond voor de verbreding van de Ten Edestraat. Het kapelletje wordt gesierd door een laurierkersstruik en een buxus. Meestal brandt naast het Mariabeeld een Noveenkaars. Vroeger werd er hier tweemaal per jaar, in mei en september, bij deze kapel een gebedsviering gehouden.

Gebedsviering kapel ’s Gravenstraat © Greta Peil

De laatste gebedsviering van dit jaar op Nazareths grondgebied vond plaats in de ’s Gravenstraat. Het koude weer en de dreigende regen hielden waarschijnlijk een aantal mensen thuis. En jammer genoeg moesten we in het afgelopen jaar ook afscheid nemen van enkele buurtbewoners. Maar de 12 wijkbewoners die aanwezig waren hadden geluk en konden het tijdens de gebedsviering droog houden.

De kapel in de ’s Gravenstraat werd in 1976 gebouwd ter vervanging van een oude kapel, die aan de overzijde van de straat stond, maar door wegwerkzaamheden moest wijken.
De vrij kleine, in rode baksteen opgetrokken kapel werd afgedekt met zwarte glazuren pannen en op de top staat een ijzeren kruis.
Traliewerk met rechte ijzeren staven sluit de nis af. In de nis staat een beeldengroep die ‘de opdracht van Jezus in de tempel’ voorstelt (momenteel in restauratie).

GEBEDSVIERING SINT ANNAKAPEL – LANDUIT

Gebedsviering Sint Annakapel – groepsfoto © Marc Perseyn
Gebedsviering Sint Annakapel © Marc Perseyn

De gebedsvieringen gedurende de meimaand 2022 werden afgesloten aan de kapel van Sint Anna op Eke Landuit.

Er waren 24 aanwezigen en iederéén was blij om samen te komen aan deze kapel. Het was een mooi moment van samen bidden en zingen. Het lied: “liefde gaf u duizend namen” werd door alle aanwezigen gezongen als afsluiter van de gebedsmomenten van de meimaand.

Na de gebedsviering werd iedereen uitgenodigd om nog iets te drinken in het schooltje van Landuit. Het was er gezellig en iedereen bleef tot laat in de avond om na te praten.

Een belangrijke conclusie die hieruit genomen mag worden, is dat de mensen van Eke blij zijn dat er opnieuw iets beweegt en dat er tijdens de meimaand opnieuw aansluiting gevonden wordt met een mooie, oude traditie.
De Sint-Annakapel is de oudste kapel in deelgemeente Eke.

Deze kapel is een beschermd monument én is tevens vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

De kapel werd in 1746 gebouwd en is de volkse interpretatie van een barokkapel.

De Heilige Anna werd aanbeden bij ziektes en wellicht is de kapel op deze plaats gebouwd omdat hier een besmettelijke ziekte ophield.
Eke was ook gelegen op de route van een jaarlijkse Sint-Annabedevaart. Omstreeks 1500 begon men in Bottelare namelijk de Heilige Anna te vereren. Vanaf 1732 vond er ieder jaar een bedevaart van Deerlijk naar Bottelare plaats. Het is mogelijk dat de Sint Annakapel in functie hiervan werd opgericht.

Binnen de kapel bevindt zich een gemarmerd, achttiende-eeuws barokaltaar, een gepolychromeerd stenen beeld van Sint-Anna-te-drieën. Ook is er een gepolychromeerd houten beeld van een aanbiddende engel en is er een achttiende-eeuwse kaarsenkroon (1760) en een achttiende-eeuwse kaarsenstandaard.DANKWOORD – SAMENKOMSTEN MEIMAAND
Gedurende de meimaand waren er verschillende samenkomsten aan de wijkkapelletjes in Eke en Nazareth.
Er kwamen meer dan 250 mensen samen om te bidden voor de vele noden die er zijn in onze samenleving, parochies en de wereld.
Er werd gebeden om vrede, in de eigen parochie en in de wereld. Er werd gebeden voor onze zieken en overledenen.
Ook in Eke waren ze blij met de samenkomsten dat dit opnieuw doorgingen aan hun kapel.

Dankjewel aan alle aanwezigen!
Dankjewel aan alle vrijwilligers: voor het verspreiden van de uitnodigingen, het voorgaan in gebed, het zingen van een Marialied, het verzorgen van de wijkkapellen, het branden van kaarsen, het aanbrengen van bloemen en zo veel meer.

Volgend jaar doen we dit opnieuw!
Wie graag een gebedsmoment wenst aan hun wijkkapel, kan voor meer info contact opnemen met Marc Perseyn via 0475 61 20 62 – 09 385 57 31