GAVERSE PAROCHIES – KRUISJESGAVE VORMELINGEN

KRUISJESGAVE VORMELINGEN

In het weekend van 19 en 20 maart 2022 waren de vormelingen met zijn allen aanwezig tijdens de eucharistieviering van de derde zondag van de vasten.

De vormelingen verzorgden de schuldbede, de voorbede en de eerste lezing.

Omdat zij aan de geloofsgemeenschap willen laten zien dat zij de weg van Jezus Christus willen volgen, werden hun vormselkruisjes gezegend door de priester.

Halverwege de viering werden ze naar voor geroepen en één van de ouders of meter/peter kwamen bij hen staan en hingen hen het gezegende vormselkruisje om de hals. .

In de aswoensdag viering konden we hen al tekenen met een askruisje, maar omdat we van stof en as zijn is dit vergankelijk. Het houten kruisje, aan een mooi touwtje, kan hen nu elke dag herinneren dat ze de vreugde van christen zijn ten volle beleven. Zij volgen maar wat graag Jezus voorbeeld.

Laat de zegen van de H. Geest op deze jongeren rusten zodat ze als liefdevolle mensen kunnen uitgroeien en toeleven naar hun vormsel op 29 mei 2022.

Ze droegen alvast ook hun steentje bij om broederlijk delen een warm hart toe te dragen. Voor en na de viering boden ze azalea’s en anjers aan tegen de kleine prijs van € 5. Het is een waar succes want alle bestelde plantjes gingen vlot de deur uit.