KERKRAAD (KERKFABRIEK)

Kerkfabriek

Een kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

De kerkfabrieken zijn onderworpen aan het gezag van de kerkelijke overheid en aan dat van de burgerlijke overheid.
Sinds het nieuwe decreet van 7 mei 2004 gebeurt het beheer voortaan op twee niveaus:

   – per parochie is er een kerkfabriek die bestuurd wordt door de kerkraad;
   – per gemeente is er bovendien een centraal kerkbestuur

De taak van de kerkfabriek omvat het onderhoud en de bewaring van de kerk van de parochie en het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

Kerkraad

De kerkraad van de kerkfabriek bestaat sinds het nieuwe decreet voortaan altijd uit vijf verkozen leden, en één lid van rechtswege door de bisschop aangesteld.