VIERINGEN EKE-GAVERE-NAZARETH

KERK GAVERE

Zondag 27 november: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.00 u.: Jaargetijde voor André De Moor echtgenoot van Angèle De Temmerman
Voor een overledene
Lector: Rita Coryn

Zondag 4 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.00 u.: Uit dank (BUDCW)
Eeuwigdurend voor Maria De Muynck
Lector: Luc De Coninck

KERK EKE EN NAZARETH

Woensdag 23 november
H. Clemens I, paus en martelaar
H. Columbanus, abt
8.30 u. Nazareth: Mis stichtingen (13/15)

Vrijdag 25 november
H. Katharina van Alexandrië, maagd en martelares
8.00 u. Eke: Uit dank

Zaterdag 26 november
H. JOHANNES BERCHMANS, kloosterling
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: Opgeluisterd door de St.-Ceciliaband
Ter ere van de overledenen van de St.-Ceciliaband
Jgt. Gilbert Standaert, echtg. Yvonne Seeuws
Familie Vermeire – Van Lancker
Jgt. Roger De Cnuydt en echtg. Denise Van Overbeke en Gisèle De Clercq zoon Patrick
Lector: Régine Cnockaert

Zondag 27 november
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
10.30 u. Nazareth: Jgt. E.H. André Van der Schueren
Jgt. André Lootens en echtg. Monique Bijl
Jgt. Jordaan Moyaert en Edith Van Wonterghem
Namis Christine Van herzeele, echtg. Rudi Buyle
Rufin Goeman, echtg. Maria Vandecapelle en overl. familie
Lector: Marijke Dhondt

Maandag 28 november
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 29 november
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 30 november
H. ANDREAS, apostel
8.30 u. Nazareth: EUCHARISTIE

Donderdag 01 december
H. Eligius, bisschop
8.00 u. Eke: Bijzondere intentie

Vrijdag 02 december
Z. Jan van Ruusbroec, priester
8.00 u. Eke: Jgt. Betty De Strycker en echtg. Georges Steyaert

Zaterdag 03 december
H. Franciscus-Xaverius, priester
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: Etienne Clemmen en echtg. Martha Corijn en overl. ouders, schoonouders en familie
Sylvain Matthys, echtg. Yvonne De Smet, ouders, schoonouders en familie
Gerard Van Parijs en echtg. Antoinette Naessens

Zondag 04 december
H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
10.30 u. Nazareth: Jgt. André en Emma Covent-Vermaercke