LITURGISCHE VIERINGEN EKE-NAZARETH

We vieren vanaf 27 juni 2021 terug EUCHARISTIE met max 200 personen!!

HEROPSTART ERDEDIENSTEN. VERPLAATSEN VAN REEDS AANGEVRAAGDE MISINTENTIES.

Toen vorig jaar de eerste Lock down inging, zijn een groot aantal aangevraagde misintenties door de genomen maatregelen weggevallen.
Het merendeel van deze intenties waren reeds betaald.
Alle betroffen families kunnen deze misintentie uiteraard verplaatsen.
Dit kan op:
– zaterdagavond om 18.00 u in Eke
– zondagvoormiddag om 8.45 u in Eke
– zondagmorgen om 10.00 u in Nazareth
– woensdag om 8.30 u in Nazareth
– maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 8.00 u in Eke.

Hoe gaat u hiervoor te werk?
Stuur en mailtje naar onze pastoor op guy.claus2@telenet.be.
Vermeld hierbij de oorspronkelijke datum van de misintentie, de omschrijving van de intentie, de gewenste nieuwe datum en op welke manier of aan wie u betaald had.
Voor misintenties in Nazareth wordt gevraagd om deze mail in copy eveneens door te sturen naar parsec.nazareth@gmail.com.

Opgelet: voor misintenties tijdens de zomermaanden dient u rekening te houden met de opgegeven data in het artikel ‘PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIEPERIODE’.

 Woensdag 23 juni
8.30 u. Nazareth: EUCHARISTIE

Donderdag 24 juni
GEBOORTE VAN DE HEILIGE JOHANNES DE DOPER
8.00 u. Eke: H. Hart van Jezus en smartvol en onbevlekt Hart van Maria

Vrijdag 25 juni
8.00 u. Eke: EUCHARISTIE

Zaterdag 26 juni
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: EUCHARISTIE
Marie-Roos Nuytten
Walter De Graeve
Lector: Ingrid Clemmen

Zondag 27 juni
H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: EUCHARISTIE
Lector: Franklin Vandendriessche
10.00 u. Nazareth: EUCHARISTIE
Mis voor Andreas Dhondt, echtg. Rachel Mestdagh
Jgt. René Bracke en familie
Lector: Marijke Dhondt

Maandag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 29 juni
Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus, apostelen
10.30 u. Nazareth: Mis VBS Nazareth

Woensdag 30 juni
Eerste HH. Martelaren van de Kerk van Rome
8.30 u. Nazareth: EUCHARISTIE

Donderdag 01 juli
8.00 u. Eke: Bijzondere intentie (Ai)

Vrijdag 02 juli
8.00 u. Eke: Bijzondere intentie

Zaterdag 03 juli
H. THOMAS, apostel
18.00 u. Eke: EUCHARISTIE (Maximaal 200 personen toegelaten)
Overleden echtgenoot en familieleden
Lector: Mieke Vuyge

Zondag 04 juli
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
H. Elisabeth van Portugal
8.45 u. Eke: EUCHARISTIE (Maximaal 200 personen toegelaten)
Lector: Frank Versypt
10.00 u. Nazareth: EUCHARISTIE (Maximaal 200 personen toegelaten)
Lector: Marc Perseyn