LITURGISCHE VIERINGEN EKE-NAZARETH

Vrijdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
8.00 u. Eke: Thomas De Rijcke

Zaterdag 22 januari
H. Vincentius, diaken en martelaar
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: Etienne Clemmen en echtg. Martha Corijn en overl. ouders, schoonouders en familie
Sylvain Matthys, echtg. Yvonne De Smet, ouders, schoonouders en familie
Lector: Kathy Wellems

Zondag 23 januari
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: E.H. Julien De Keukelaere
Lector: Marc De Waele
10.00 u. Nazareth: Naamopgave van de vormelingen
Communiedeler: Annemie De Gussem
Lector: Annemie De Gussem

Maandag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
8.00 u. Eke: Jgt. E.H. Karel Goossens

Dinsdag 25 januari
BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
8.30 u. Nazareth: Kervyn-De Volkaersbeke (1/5)

Donderdag 27 januari
H. Angela Merici, maagd
8.00 u. Eke: Omer De Temmerman

Vrijdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
8.00 u. Eke: Leon en Irma Martens

Zaterdag 29 januari
H. Maagd Maria
H. Poppo, abt
18.00 u. Eke: Overledenen

Zondag 30 januari
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Rony Vermeire, ouders en zus
10.00 u. Nazareth: Namis Hubert Nachtergaele
Communiedeler: Marc Perseyn
Lector: Marc Perseyn