VORMSELCATECHESE PAROCHIE EKE 2021-2022

Op donderdag 26 mei hernieuwden 11 jongens en meisjes hun doopbeloften en werden gezalfd met het H.Chrisma door Vicaris Joris Polfliet. Het was een mooie en zinvolle viering : Vormelingen en catechisten, familieleden en de kerkgemeenschap vierden samen aan de tafel van Heer. Het koor Armicorum verzorgde de zang.

Onze wens voor jullie vormelingen.

Onze wens is dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent, in wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kan zijn.

Onze wens is dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven: een ontmoeting, een lach, iets goeds, iets moois, iets teder…

Onze  wens is dat je iedere dag iets mag hebben dat je boeit, iets waarbij je herademt, iets waarbij je opnieuw moed krijgt.

Onze  wens is dat je minstens één mens mag gelukkig maken door je verschijning, je goedheid, je vriendschap en je medeleven.

Onze  wens is dan dat je elke avond zachtjes kan zeggen: het leven is heerlijk, mijn vrienden zijn goed, ik ben tevreden. Dank je God!

Van harte proficiat met je H.Vormsel

Vanwege het catecheseteam :                                                               

Veerle, Marleen, Ria en Hilde

ZATERDAG 23 APRIL: NAAMOPGAVE EN KRUISOPLEGGING:

Vele mensen waren getuigen en vierden met ons mee.
De jongens en meisjes kregen hun kruisje uit handen van hun mama of papa.
Dit kruisje is het teken van hun Christen zijn. Dit kruisje zullen ze op donderdag 26 mei om 9.00 uur dragen in de vormselviering op het Jezuskleed.

Laatste THEMABIJEENKOMST rond het “ VORMSEL”

Op zaterdag 23 april kwamen we samen in onze kerk. We stonden stil bij ons Vormsel.

Bij de handoplegging . Het kruis ( kruisje op het voorhoofd ).

De zalving met het olie ( H.Chrisma ). De viering en het feest.

De jongens en meisjes brachten een kruisje mee en vertelden erover.

De jongeren hadden vooraf ook een opdracht gekregen om te vragen aan grootouders, ouders hoe hun vormsel voorbereiding en feest was geweest. Sommige jongens en meisjes hadden zich ontpopt tot een echte reporter.

Na de bijeenkomst sloten we aan bij de avondviering. De St. Cecilia Band Eke en het koor Amicorum verzorgden er de muziek en zang.

ZATERDAG 26 MAART: BEZOEK AAN DE KRINGLOOPWINKEL EN OXFAM WERELDWINKEL.

We kwamen samen in de kringloopwinkel. Buiten kregen we een woordje uitleg over de kringloopwinkel.
Twee groepjes verkenden de kringwinkel terwijl een ander groepje uitleg kreeg bij de wereldwinkel.

Daarna kregen de jongens en meisjes  die wat geld mee hadden de kans om iets te kopen.

Te voet gingen we dan naar Het Centrum. Doorheen verschillende proevertjes, leerden we vanwaar de ingrediënten kwamen. We zochten de landen op en duiden die aan op een grote landkaart.

We ontdekten dat al de ingrediënten uit het Zuidelijk halfrond kwamen.

Waarom waren die landen dan zo arm ? We leerden hier ook de grote ongelijkheid tussen de rijke landen en deze landen.  We dachten na hoe wij hier ook ons steentje konden bijdragen: door bv te kijken waar we iets kochten.

Koffie en chocolade in de wereldwinkel. Kopen van eerlijke producten. Lokaal kopen bij onze eigen landbouwers en telers.  

Op het einde werd nog een doos met ontbijtproducten  ( WW ) weggegeven aan diegene die het juiste gewicht kon raden of er het dichtste bij was.

Elke vormeling kreeg  een stuk chocolade vanuit de wereldwinkel mee naar huis.

12 maart 2022: Catechese bijeenkomst rond Broederlijk Delen.

We bekeken de film over het leven van het meisje Isis in Columbia en vergeleken ons leven met haar leven.

We dachten samen na hoe wij zorg kunnen dragen van de schepping : natuur, dieren en mensen.

We speelden een spel waarin ongelijkheid tussen arme en rijke landen aan bod kwamen en hoe Broederlijk delen deze mensen helpt. Sommigen onder de jongeren ondervonden door dit spel de onrechtvaardigheid en waren blij dat Broederlijk delen ( catechist) hen hielp , waardoor ze mee konden doen met de anderen.

  Jezus is veertig dagen in de woestijn

 De woestijn is een plaats om stil te worden. Jezus denkt er na over wat God van hem vraagt.

Het verhaal

Jezus was nu al veertig dagen in de woestijn. ’s Middags was het er bloedheet, maar ’s avonds koelde het sterk af. ’s Nachts gebruikte hij zijn mantel als deken. Het was vreemd om zo lang in de woestijn te zijn. Hij at alleen wat hij vond en dat was niet veel. Hij praatte met niemand. Nog nooit in zijn leven was hij zo lang alleen geweest. De woestijn was een goede plek om na te denken. Om alles op een rijtje te zetten. Om te bidden ook. Elke dag voelde hij een beetje duidelijker welke kant hij met zijn leven op zou gaan. Hij wilde aan de mensen vertellen wie God was. Hij wilde hen leren dat God hun Vader was en dat alle mensen dus broers en zussen zijn van elkaar. Zo moesten ze ook voor elkaar zorgen: als broers en zussen. Maar hoe moest hij het aanpakken om dat aan de mensen uit te leggen?

Wat wilde God precies van hem?

Om te kunnen nadenken over wat je wilt doen in je leven, is het soms goed om even alleen te zijn. Precies daarom was Jezus naar de woestijn getrokken. Hij was er alleen met de zon en het zand, met de nacht en de rotsen. Allerlei vragen dansten in zijn hoofd: kan ik mensen vertellen over God? Ben ik niet te bang? Zullen ze naar me luisteren? Waar moet ik naartoe? Wat zullen de priesters zeggen? En de Romeinen? Er werden zo veel mensen onrechtvaardig behandeld in hun land. Zal ik nog vrienden hebben als ik daartegen durf protesteren? Zal God me altijd vast houden? Het tolde in zijn hoofd.

Alleen op die laatste vraag groeide een stevig antwoord: God zou hem nooit in de steek laten.

Even liet Jezus zich meeslepen om voor andere keuzes te gaan in zijn leven. Hij had na al die tijd echt honger. Zo kwam het dat hij opeens dacht dat er een brood op de grond lag, maar het was natuurlijk een steen. Als God echt een plan heeft met mij, kan Hij ervoor zorgen dat ik deze steen kan omtoveren in een brood, dacht hij. Maar meteen joeg hij die gedachte weg. Het was niet met toverkunstjes dat je mensen voor God moest winnen, dat besefte hij wel. ‘Een mens leeft niet van brood alleen’, dat had hij van zijn oude leermeester geleerd. Het was belangrijker om een eerlijk hart te hebben dan een volle buik!
Hij zag zichzelf weer staan praten voor een grote groep mensen. Die wilden alles horen wat hij te zeggen had. Het was hem gelukt om de mensen te overtuigen. Een machtig gevoel! Ik kan alle koninkrijken van de wereld in mijn macht krijgen, dacht hij. Zou dat niet geweldig zijn? Maar weer schudde hij zijn hoofd. God wilde toch niet dat hij de baas zou spelen over de mensen! Hij moest hen juist dichter bij God brengen, zodat ze samen konden werken aan een wereld vol vrede.

‘Ik wil doen wat God van mij vraagt’, zei Jezus.

Toen hij boven op een hoge rots was geklauterd, kreeg hij heel even zin om naar beneden te springen. Dan moest God maar een paar engelen sturen om hem op te vangen! Dan was hij zeker dat God hem niet zou laten vallen! Maar het was te gek om zoiets te doen. Hij hoefde God niet uit te dagen. Hij kon Hem gewoon vertrouwen.
Ik ga rondtrekken en aan alle mensen vertellen over God, dacht Jezus. We zien wel wat ervan komt. 

Naar Lucas 4,1-13    Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 150


Denkvraag

Maak het 3 minuten helemaal stil en sluit je ogen. Denk na over de vraag: hoe word ik een mens naar het hart van God?

Doe-tip

Noem  één moment waar je naar uitkijkt en wat enige voorbereiding vraagt: bijvoorbeeld een verjaardag, een feest, een tornooi, een kamp, een nieuwe hobby.

Teken vervolgens een koffer en een hart op een blad.
In de koffer teken of schrijf je de dingen waaraan je moet denken om dat moment goed voor te bereiden: bijvoorbeeld een uitnodiging maken, een reisschema opstellen, een leuke activiteit bedenken, materiaal inpakken, …
In het hart schrijf  je wat dit aan voorbereiding vraagt bij jezelf: een goed humeur hebben, goed uitgeslapen zijn, tot rust komen, vertrouwen hebben dat het leuk zal zijn of lukken zal, samenwerken met mensen, doorzettingsvermogen of geduld hebben, enzovoort.

 

 

 

 

Gebed

Lieve God,
Jezus kwam dicht bij jou
door stil te worden in de woestijn.
Help ons om ook af en toe stil te worden.
Zo vinden we beetje bij beetje
de weg naar jou.
Zo worden we stap voor stap
mensen naar jouw hart.
Amen.

ASWOENSDAG 2 maart 2022.

ASWOENSDAG KERK NAZARETH – foto: Hilde Van Meirhaeghe.
ASWOENSDAG KERK NAZARETH – foto: Hilde Van Meirhaeghe.

Op woensdag 02 maart 2022 zal de Aswoensdagviering doorgaan in de Kerk van Nazareth om 10u30.

Alle vormelingen van Nazareth/Eke en hun ouders/grootouders zijn uitgenodigd voor deze viering.

Na deze viering is er ten voordele van de VZW De Kruk en de Broederlijk delen werking, een hongermaal ( soep met boterham )  voorzien in het CC Het Centrum.

Er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven, dit kan via een berichtje hvanmeirhaeghe@skynet.be : Naam vormeling + aantal personen.

Inschrijving mogelijk tem zondag 27 februari 2022

De bijdrage is 5 euro. De bijdrage kan je ter plaatse aan mij betalen.


We rekenen op een grote deelname van onze vormelingen. Alle parochianen zijn ook uitgenodigd voor deelname aan het hongermaal.

Waar je hart vol van is.

Een boom vol goede vruchten. Jezus geeft voorbeelden om mensen uit te leggen wat hij bedoelt.

Het verhaal

Jezus was weer aan het vertellen. Niet alleen zijn vrienden zaten te luisteren. Er kwam steeds meer volk bij. Er stond nu al een hele groep mensen om hen heen.
‘Diep in jullie hart weten jullie wel wat goed is’, zei Jezus. ‘Jullie moeten alleen de weg niet verliezen. Kijk, ik zal jullie een voorbeeld geven.’
‘Hij gaat weer in vergelijkingen spreken’, fluisterde Andreas tegen Simon. ‘Dat doet hij altijd. Denk jij dat het helpt om hem beter te begrijpen?’
Simon wist het niet goed. ‘Soms wel’, zei hij.
Jezus ging verder.
‘Als je blind bent, laat je je best leiden door iemand die kan zien. Wat denk je dat er gebeurt als de ene blinde een andere blinde de weg wijst?’
‘Dan vallen ze samen in een kuil!’ lachte een jonge vrouw. Ze sloeg meteen haar hand voor haar mond, want eigenlijk was het niet lief om met blinde mensen te lachen.
‘Precies’, zei Jezus. ‘Het kan verstandig zijn om te leren van een goede leraar. Je moet niet te snel denken dat je het als leerling allemaal beter weet. En nog iets: jullie moeten niet zo gauw kritiek hebben op elkaar. Jullie klagen zo graag de fouten van anderen aan. Soms is het net alsof je vooral kijkt naar de kleine splinter in het oog van een ander terwijl je de grote balk in je eigen oog niet ziet!’
Heel wat mensen glimlachten. Simon grinnikte. Hij had wel gelijk, die Jezus! Het was een stuk moeilijker om je eigen fouten onder ogen te zien…

 

Jezus vertelde verder.
‘Hoe weet je of de boom in je tuin een goede boom is?’ vroeg hij aan de mensen.
‘Als er dikke en sappige vijgen aan komen’, zei een oudere man meteen. ‘Of zoete druiven’, riep een vrouw.
‘Jullie hebben gelijk’, zei Jezus. ‘Van een distel kun je geen vijgen plukken en van een doornstruik geen druiven. Aan de vruchten kun je zien of de boom goed is. Zo is het ook met mensen: wie vaak goede dingen zegt, heeft ook een goed hart. Wie voortdurend lelijke dingen zegt, heeft een slecht hart. Waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over.’
‘Zou Jezus nog lang blijven spreken?’ vroeg Andreas. ‘Ik krijg honger van al die verhalen over vijgen en druiven.’
Maar Simon antwoordde niet. Hij luisterde heel aandachtig naar Jezus en probeerde het allemaal te onthouden.   Naar Lucas 6,39-45  (Tekst Kolet Janssen, illustratie Roel Ottow)
 

Denkvraag                                                                                                                                     

Waar is jouw hart vol van? Waarvoor loop jij echt warm?
 

Doe-tip 

Teken een boom  en schrijf in de takken een ‘ goede vrucht’: schrijf iets liefs wat je tegen iemand kunt zeggen.

Boom getekend door Emma
Boom getekend door Alix.

Gebed

Lieve God,
De voorbeelden van Jezus
helpen ons om goede mensen te zijn.
Goede dingen doen
en lieve dingen zeggen tegen mensen
maakt iedereen blij.
Help ons om ons hart
altijd opnieuw te keren
naar jou.
Amen.

 

De kracht van zachte mensen

Je moet niet alleen van je vrienden houden. Jezus vertelt over hoe je kunt omgaan met mensen die je pijn doen.

Het verhaal

Op het heetst van de dag lagen Jezus en zijn vrienden onder een stel bomen te rusten. Een paar van hen sliepen. Simon niet. De hele ochtend al had hij met een diepe frons op zijn voorhoofd rondgelopen. ‘Zeg Jezus,’ begon hij, ‘wat vind jij van de regel: ‘Je moet je vrienden liefhebben’? Is dat genoeg om goed te leven?’
Jezus glimlachte. ‘Het is natuurlijk prima om van je vrienden te houden, Simon. Dat weet jij ook wel. Maar doet iedereen dat niet? Waarom zijn het anders je vrienden? Van jullie verwacht ik meer: jullie moeten eens proberen niet alleen van je vrienden, maar ook van je vijanden te houden!
Zijn vrienden keken hem verbaasd aan en Andreas tikte zachtjes met zijn vinger tegen zijn voorhoofd.
‘Nee, serieus’, zei Jezus. ‘Je moet proberen goed te zijn voor mensen die je pijn doen. Blijf beleefd tegen mensen die je beledigen. Als iemand je op de ene wang slaat, draai dan je hoofd zodat hij je ook op je andere wang kan slaan. Wedden dat hij dan van houding verandert?’
‘Dat weet ik toch niet, hoor Jezus’, twijfelde Jakobus. ‘Misschien gaat hij alleen nog harder slaan.’ 

Jezus schudde zijn hoofd. ‘Je moet de mensen behandelen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Wind je niet meteen op als iemand iets verkeerd heeft gedaan. Probeer goed te zijn voor elkaar en niet meteen iets terug te verwachten als je iets voor iemand doet. En je moet niet zo snel over elkaar oordelen. Probeer eens gewoon zacht te zijn voor elkaar. Onze Vader God heeft een zacht hart. Hij houdt ook van mensen die slechte of oneerlijke dingen doen. Zo moeten jullie ook zijn. Als je een zacht hart hebt, ben je sterk.’ 
Simon glimlachte en Andreas haalde zijn schouders op. Het klonk gek, wat Jezus zei. Maar misschien had hij wel gelijk.

Naar Lucas 6,27-38  Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 183.


Denkvraag

Goed zijn voor iemand die je pijn doet, heb je dat al eens gedaan of zelf meegemaakt? Hoe was dat?


Doe-tip

Maak een affiche met als slogan: ‘Onze God heeft een zacht hart.’ Welke beelden kies je daarbij?

Getekend door Alix.


Gebed

Lieve God,
Jij hebt een zacht hart.
Jij houdt van alle mensen, wat ze ook doen.
Help ons om ook zo te worden.
Leer ons om goed te zijn, wat er ook gebeurt.
Dan wordt onze wereld een plek vol vrede.
Amen.

De toespraak van Jezus

Gelukkig zijn de arme en eenvoudige mensen. Jezus vertelt waar het echt op aankomt.

Het verhaal

Na een paar dagen kreeg Jezus de kans om voor een grote groep mensen te praten. Al die mensen waren op een vlakte samengestroomd om hem te horen en te zien. Hij keek naar hen en hij hield van hen allemaal, net zoals zijn vader God ook van alle mensen zielsveel hield. Hij begon te praten: 

RoelOttowBergrede.jpg

‘Gelukkig zijn de arme en eenvoudige mensen, want zij horen bij God.
Gelukkig zijn de mensen die honger hebben, want zij zullen volop te eten krijgen.
Gelukkig zijn de mensen die huilen, want zij zullen lachen.
Gelukkig zijn de mensen die dromen van rechtvaardigheid en er alles voor over hebben, want zij zullen krijgen waar ze van dromen.
Gelukkig zijn de mensen die uitgelachen en benadeeld worden omdat ze goed proberen te leven, want God zal hen niet in de steek laten.
Maar kijk uit als je rijk bent en alleen aan jezelf denkt, want dan heb je je deel al gehad.
Pas op als je nu meer dan genoeg hebt en je niets aantrekt van anderen, want ooit zul je honger lijden.
Let op als je nu lacht terwijl er mensen om je heen verdrietig zijn, want ook jij zult treuren en huilen.’
Jezus keek rond. ‘Begrijpen jullie het? Zo moeten jullie leven en dan horen jullie bij God. Niet altijd bezig zijn met geld verdienen en elkaar overtreffen. Je moet juist zorgen voor elkaar en kijken naar wat de ander nodig heeft. Niet meteen boos worden als iemand je iets heeft misdaan. Probeer het te vergeven en blijf van die ander houden. Denk aan alle goede dingen die je van God en de mensen krijgt en maak van het leven iets moois.’
Jezus zag een herder die een kleine jongen op zijn schouders nam zodat hij beter zou kunnen zien.
‘Je zult samen een hoop plezier hebben als je zo leeft’, zei Jezus.’ Vriendschap en trouw zul je ervaren. Maar het zal ook gebeuren dat je oneerlijk wordt behandeld. Dat er mensen zijn die misbruik maken van je goedheid. Die je uitlachen als jij eerlijk bent en er zelf voordeel uit halen. Dat zal pijn doen. Maar toch mogen jullie dan niet de moed verliezen, want God staat aan jullie kant. Op de lange duur zullen jullie sterker zijn. Op de lange duur zullen de zachte krachten het winnen: eerlijkheid en trouw, geduld en liefde. Daar mag je zeker van zijn!’
Zachtjes met elkaar pratend gingen de mensen naar huis. Jezus keek hen na. Zouden ze het begrepen hebben? Hij dacht van wel. Zouden ze het volhouden? Hij zou hen helpen waar hij kon. En samen met God zou hij voor hen duimen.

Naar Lucas 6,20-26  Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen   (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 154-155.


Denkvraag

Welke zin die begint met ‘Gelukkig zijn de mensen…’ spreekt jou het meest aan? Waarom?

Afkomstig van Alix.
Getekend door Alix.

Doe-tip

Maak een groot hart en maak zelf een lijstje waarvan elke zin begint met ‘Gelukkig is…’. Zet er allemaal mensen in die je kent.
Bijvoorbeeld: schrijf in het hart ….

  • Gelukkig is mijn mama die zo goed voor ons zorgt, want ik wil lief voor haar zijn.
  • Gelukkig is mijn vriend(in) als hij/zij soms verdriet heeft, want ik zal hem/haar helpen en troosten.
  • …….…
Hartje ban Bente
Hartje van Emma


Gebed

Lieve God,
Als we goed zijn voor elkaar,
is het leven zoveel mooier.
Maar we vergeten dat zo vaak.
Help ons om altijd opnieuw
het beste te zien in elkaar.
Help ons om mee te werken
aan een eerlijke wereld voor iedereen. Amen.

Jezus vindt vrienden

Jezus vangt meer dan vis alleen.

Het verhaal

Simon was moe. Met trage bewegingen spoelde hij de netten en keek na of er geen gaten moesten hersteld worden. De hele nacht hadden hij en zijn broer Andreas keihard gewerkt in hun vissersboot, maar ze hadden niet eens genoeg gevangen om er behoorlijk van te eten. Om te verkopen was er al helemaal niets over. Geen geld in het laatje dus. Die stomme vis wilde gewoon niet bijten.

Een eindje verder wandelde een groep mensen langs de oever van het meer. Die man Jezus was in hun midden en praatte maar raak. Voor Simon hoefde dat allemaal niet meer. Een paar weken lang hadden ze Johannes gevolgd, hij en zijn broer. Zeker, ze waren onder de indruk geweest van wat Johannes zei. Maar uiteindelijk bleef het allemaal bij woorden. Wat had je aan mensen die altijd maar praatten? Met woorden alleen kon je de wereld niet veranderen. Het kwam erop aan om iets te doen. En dus waren Andreas en hij opnieuw gaan vissen.

Kwam die Jezus nu naar hem toe? Inderdaad! ‘Hallo, Simon’, zei hij. ‘Mag ik een eindje meevaren in je boot? Dan kunnen we wat vis ophalen.’
Simon grijnsde. ‘Mijn broer en ik hebben ons de hele nacht uitgesloofd, en bijna niets gevangen’, zei hij. ‘Maar als meneer het wil, proberen we het nog een keer.’ Dan kan hij zelf zien dat vissen wel wat moeilijker is dan praten, dacht Simon.

 

‘Vaar daarheen, naar diep water’, wees Jezus. ‘En gooi daar je netten uit.’ Simon deed wat Jezus vroeg. Hij geloofde niet dat het zou lukken. In diep water had je nog minder kans om de vis te slim af te zijn. Toen hij en Andreas het net weer wilden ophalen, leek het ergens vast te zitten. Ook dat nog, dacht Simon kwaad. Maar het net zat niet vast. Het was zwaar, omdat het helemaal vol zat. Zo vol, dat ze het onmogelijk aan boord kregen. Simon riep naar Johannes en Jakobus, die in een boot vlakbij voeren. Ze kwamen helpen en samen brachten ze twee volle boten vis aan land.

Ze konden hun ogen haast niet geloven. Zoveel vis! Simon keek Jezus verwonderd aan. je ook heel goed mensen vangen. Hen helpen als ze problemen hebben. Zorgen dat iedereen erbij hoort. Wil je dat niet eens proberen?’
Simon zei niets, maar hij liet zijn netten liggen en volgde Jezus. Ook Andreas, Johannes en Jakobus gingen voortaan met Jezus mee.
’s Avonds schoot Simon opeens in de lach. ‘Jij bent toch wel de beste visser, Jezus!’ zei hij. ‘En dan bedoel ik niet die volle netten van vanmorgen. Nee, jij hebt ons gevangen, mijn broer, mijn vrienden en mij!’
Jezus knikte. ‘Ik ben ook heel blij met mijn vangst’, zei hij.

Naar Lc 5,1-11  Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 153-154.


Denkvraag

Waarom gaat Simon op het einde van het verhaal wél mee met Jezus, denk je?

Ik denk dat je moet blijven geloven, hoe moeilijk het soms is en nooit opgeven of bang zijn. (Gilles).

Doe-tip

Alle mensen die voor jou zorgen, zitten samen in jouw net. Doe er ook de mensen bij die jij zelf soms helpt. Print en Knutsel een vrolijke vis en schrijf er de namen op ! Neem er een foto van en mail hem door. Of beter nog breng overdag een bezoekje aan de kerk en hang je vis op ons catechesebord.

https://www.ladylemonade.nl/wp-content/uploads/2021/07/vis-stempelen-min.pdf

Mijn mama praat met mensen via chat op de computer.  Zij is vrijwilligster,  om te praten met ouders in een zelfhulpgroep “  lieve engeltjes “  (  Nederland ) .
Mijn mama is daar ook geholpen  geweest en nu doet zij dat voor andere mensen met verdriet  om hun baby’s die gestorven zijn. (Gilles )
vis ingekleurd met sterretjes door Emma
Dit visje is van Ehi.
Dit visje is van Alix.
Ook dit is van Alix.

 

Gebed

Lieve Jezus,
Je vrienden waren goede helpers.
Ze trokken overal met je mee.
Toen jij er niet meer was,
vertelden ze iedereen over jou.
Maak van ons ook goede helpers,
die jou levend houden
altijd en overal.
Amen.

Geen profeet in eigen stad

Waarom zou Jezus zo bijzonder zijn?

Het is moeilijk om de kracht te zien van iemand die je als klein jongetje hebt gekend.

Het verhaal

Jezus had uit de Bijbel voorgelezen in de synagoge van Nazaret. Daarna zei hij: ‘Ik ben gekomen om jullie dichter bij God te brengen. God heeft mij naar alle mensen gestuurd.’
Maar de mensen uit Nazaret kenden Jezus al van toen hij een kleine jongen was. Ze hadden hem zien spelen en groter worden. Ze kenden zijn vader en moeder en zijn familie. Ze konden Jezus niet geloven.
‘Dat is toch gewoon de zoon van Jozef? Hoe kan hij de Messias zijn?’ zegden sommigen.
Anderen zegden: ‘Laat hem eerst maar eens een paar mensen genezen, dan zullen we hem geloven! Ze zeggen dat hij dat in Kafarnaüm heeft gedaan. Waarom doet hij het dan hier ook niet?’ 

Jezus zuchtte. ‘Geen enkele profeet is welkom in zijn eigen stad’, zei hij. ‘Dat is altijd zo geweest. Ook de profeten van vroeger deden hun wonderen meestal in het buitenland. Denk maar aan Elia, die een weduwe ging helpen in Sidon, ver van waar hij woonde. Of aan de profeet Elisa die een man uit Syrië beter maakte. Er waren vast wel mensen dichterbij die ze ook hadden kunnen helpen. Maar ook zij waren niet welkom als profeet in hun eigen stad.’
Toen werden de mensen van Nazaret boos. Ze trokken Jezus de synagoge uit en wilden hem de stad uitjagen. Aan de rand van de stad was een ravijn. Sommige mensen waren zo kwaad op Jezus dat ze hem in de afgrond wilden gooien. Maar Jezus liep gewoon tussen hen door en ging weg.


Denkvraag

Ook mensen die je heel goed kent (thuis, op school, in de buurt…) kunnen soms fantastisch goede dingen zeggen of doen. Dat kan een echte verrassing zijn! Ken jij zo iemand? Wat zegt of doet hij of zij?


Doe-tip

Jezus loopt gewoon tussen zijn vijanden door. Speel het spel ‘Schipper, mag ik overvaren?’ eens op de speelplaats om te weten hoe dat voelt.

foto van Emma.

Schipper mag ik overvaren? is een traditioneel overloopspel. Tijdens het spel moeten de spelers aan de schipper vragen of ze mogen oversteken. Als dit mag bedenkt de schipper ‘hoe’ ze dan moeten oversteken.


Gebed

Lieve Jezus,
De mensen uit Nazaret konden niet geloven
hoe speciaal jij was.
Ook wij vergeten dat soms.
Daarom luisteren we graag opnieuw naar de verhalen over jou.
Zodat we af en toe een beetje op jou kunnen gelijken.
Help jij ons daarbij?
Amen.

 

Jezus in de synagoge van Nazaret

Wat zegt die Jezus allemaal?

Jezus leest een tekst voor om uit te leggen wie hij is.
 

Het verhaal

Jezus trok nu al een tijdje rond en vertelde aan iedereen wat God voor iemand was en wat Hij van de mensen wilde. Jezus genas ook mensen van allerlei ziektes en verdriet. Op een dag kwam Jezus in zijn eigen dorp Nazaret. Het was sabbat en dus ging hij net als vroeger naar de synagoge.

Hij bad en zong mee met de anderen. Toen het tijd was voor de lezing, stond hij op. Hij wilde graag voorlezen, dat had hij vroeger zo vaak gedaan.
De oude Natanaël reikte hem een boekrol aan. Het was de tekst van de profeet Jesaja, zag Jezus. Hij rolde het boek open en vond de plaats die hij zocht.

 

 

Langzaam en duidelijk las hij voor:

 De geest van God rust op mij;
daarom heeft hij mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen het goede nieuws te brengen,

om aan gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn
en aan blinden dat er weer licht is in hun ogen,
om vrijheid te geven aan wie onderdrukt is.
God laat jullie weten dat de tijd is gekomen waarin het goede dichterbij komt. 
    
Daarna rolde Jezus de boekrol dicht en ging weer zitten. Het was doodstil. Iedereen keek gespannen naar Jezus. Waarom had hij precies deze tekst voorgelezen? De tekst die hen allemaal zo veel hoop gaf?
 ‘Vrienden,’ zei Jezus luid en plechtig, ‘vandaag is de tekst die jullie zopas hebben gehoord werkelijkheid geworden. Vanaf vandaag wordt de wereld echt een plek van God. Ik ben gekomen om jullie dichter bij God te brengen…’
De mensen begonnen onder elkaar te mompelen. 
‘Stel je voor dat het echt waar is’, zeiden sommigen blij. ‘Dat de wereld eindelijk de plaats wordt waar we al zolang van dromen. Dat deze Jezus van ons echt door God is gestuurd. We wachten al zo lang op de Messias!’ 
Maar anderen zegden: ‘Dat is toch gewoon de zoon van Jozef? Waarom zegt hij zoiets? Wie denkt hij wel dat hij is?’

Naar Lucas 4,14-21    Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 151-152.

Denkvraag

Als jij mag kiezen om een Bijbeltekst voor te lezen in de kerk of in de klas, welk verhaal kies je dan? Waarom?

Lieselot antwoord: Het verhaal van de verloren zoon. Omdat de papa hem daarna toch nog alles vergeeft en hem met liefde ontvangt.

Doe-tip

Maak zelf een Bijbelrol!
Neem een wit blad papier (A4). Laat een theezakje trekken in warm water. Haal het zakje uit het water en stempel er het hele papier mee. Droog het papier met een haardroger. Leg het papier dwars (horizontaal). Schrijf in het midden van het papier een zin uit de tekst die Jezus voorlas (hierboven) en die jij heel mooi vindt. Plak aan elke zijkant een houten stokje. Rol de zijkanten naar het midden tegen elkaar en strik er een lint omheen.

Bron: Knutselwerkje – Boekrol met Bijbeltekst

Gebed

Lieve Jezus,
Jij hebt ons zoveel verteld over God
die jouw en onze Vader is.
Allemaal samen kunnen wij ervoor zorgen
dat onze wereld echt een goede en veilige plek wordt
voor alle mensen,
voor alle dieren, 
voor de planten en de bomen en de hele natuur.
Als jij ons helpt,
komt die wereld stap voor stap dichterbij.
Amen.

 Het trouwfeest

Een trouwfeest zonder wijn?

Een feest laat al heel even zien hoe goed het ooit zal zijn.

Het verhaal

Maria was met haar zoon Jezus uitgenodigd op een trouwfeest in Kana. Iedereen was blij, want dat gaat zo op trouwfeesten. Maar opeens was er een probleem: de wijn was op! Help, dat was een ramp! Een trouwfeest zonder wijn, dat kon je niet maken! Maria ving Jezus’ blik en wenkte hem dichterbij.
‘Ze hebben geen wijn meer’, zei Maria. De ogen van Jezus werden groot en donker en hij leek achteruit te deinzen.  ‘Vrouw, laat me met rust’, mompelde hij. ‘Wat heb ik daarmee te maken?’ 
Zo noemde hij zijn moeder nooit. Maar hij leek zichzelf niet. Wat ging er in zijn hoofd om? Zijn leven leek een nieuwe kant uit te gaan, een kant die niemand kende, zelfs zijn moeder niet. Soms leek het alsof het om meer ging dan om het leven van Jezus alleen. Alsof er iets nieuws zou komen voor alle mensen. Maria keek hem onderzoekend aan, maar ze zweeg verder.

Achter hen stonden zes grote, stenen kruiken. Daarin zouden de bedienden straks water halen voor de gasten, om hun handen te wassen. En ook de schalen zouden ze ermee spoelen. Jezus liep naar de bedienden. ‘Doe water in de kruiken’, zei hij zachtjes. Eén van de bedienden keek vragend naar Maria. Hij begreep niet wat Jezus bezielde, en Maria ook niet helemaal.
Maar ze vertrouwde haar zoon. Hij was sterk geworden, de laatste tijd, en hij kon ervoor zorgen dat alles goed kwam. Ook hier op het trouwfeest. Ze knikte naar de bedienden, om te zeggen dat ze maar moesten doen wat Jezus zei, ook al klonk het raar. Met water zouden ze het feest echt niet redden! 
Ze vulden de kruiken boordevol met water

Toen liet Jezus er wat van uitscheppen en naar de tafelmeester brengen om te proeven. Oei, als dat maar goed afliep! Maria hield haar adem in. ‘Mm, wat een heerlijke wijn!’ riep de tafelmeester uit. ‘Die is nog lekkerder dan die van daarstraks!’ 

Twee vrienden van Jezus sloegen hem vriendschappelijk op zijn schouder. ‘Heb jij voor die wijn gezorgd? Goed van jou!’ 
Jezus glimlachte. ‘Er komt een tijd dat er voor iedereen wijn zal zijn’, zei hij. ‘Dat alle mensen reden hebben om te feesten en blij te zijn. Dat alle mensen goed zijn voor elkaar. Dat je elke dag overal kunt zien hoeveel God van ons houdt.’ 

Nu pas zag Maria wat die wijn voor hem betekende: het begin van een nieuwe tijd. 

Naar Johannes 2,1-12 Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 152-153.
 

Denkvraag

Wat hoort er voor jou allemaal bij een feest? (bv. mooie kleren, lekker eten, veel vrienden of familie, muziek…)
En wat vind jij daarvan het allerbelangrijkste? Waarom?

Antwoord van Mathieu: Lekker eten een 7 gangen menu, mooie kledij voorbeeld een kosttum en kleed, een dj, veel vrienden en familie,… Het belangrijkste zijn mijn familie, ouders, broer, oma, opa, meme en pepe.
Omdat het belangrijk is dat ik hun steun heb op mijn feest.

Lieselot antwoord: Ik vind familie belangrijk, veel lekkers om te eten. Het allerbelangrijkste vind ik dat we gewoon allemaal bij elkaar zijn. Omdat ik mijn familie graag zien en deze graag bij mij heb op een feest.

foto van Lieselot.

Antwoord van Alix: Ik vind een feest leuk omdat ik dan kan samenzijn met mijn familie.  Een feest is pas een feest als iedereen er is om het gezellig te maken en als iedereen blij is.

foto van Alix.
Foto van Kato.

Doe-tip   

 Antwoord van Mathieu: Ik maak altijd op een feest een funny pisang voor mezelf!

Een lekker, feestelijk drankje zonder alcohol? Zo maak je het!

•    Gooi enkele ijsblokje op de bodem van een hoog, smal glas.
•    Vul het glas met sinaasappelsap tot twee centimeter van de rand.
•    Giet er daarna voorzichtig grenadine bij. Die blijft mooi bovenaan drijven!
•    Versier met een takje munt en zet er een rietje in! 


Gebed

Lieve God,
Wij vieren ook graag feest.
We maken plezier
en dan zijn we dicht bij elkaar.
Ooit komt er een tijd
dat het altijd feest is
voor alle mensen.
Want echt feest is het pas
als we allemaal houden van elkaar
zoals Jij van ons houdt.
Amen.

 

Johannes doopt ook Jezus

Veel mensen kwamen luisteren naar Johannes. En daar was ook een heel speciaal iemand bij.

Het verhaal

De profeet Johannes sprak tot een grote groep mensen bij de rivier de Jordaan. Al die mensen luisterden naar wat hij vertelde. Johannes was een rare man: graatmager, met diepliggende ogen, die dwars door iemand heen konden kijken. Hij sprak over God en over een wereld waar het goed is voor iedereen. Hij zei dat alle mensen zich moesten bekeren en anders moesten gaan leven. De mensen luisterden aandachtig. 

Toen hij klaar was met spreken, nodigde hij wie maar wilde uit om zich te laten dopen in de Jordaan. ‘Dan worden jullie nieuwe mensen, die goed proberen te zijn in hun leven,’ zei hij. De mensen schoven aan om zich door Johannes te laten dopen. Ze droomden allemaal van zo’n wereld vol goedheid.
Ook Jezus liet zich door Johannes onderdompelen. Hij keek ernstig en blij tegelijk. Toen hij weer boven water kwam, vloog er een witte duif boven zijn hoofd. De zon straalde en liet de duif schitteren. En toen leek het wel alsof er een stem was die zei:

Jij bent mijn liefste Zoon, Jij bent een man naar mijn hart.’

Alle mensen keken ademloos toe. Het was muisstil. ‘Wie is dat?’ fluisterde een man. ‘Ze zeggen dat hij Jezus heet’, antwoordde een vrouw naast hem. ‘Hij is de man met wie alles nieuw zal worden.’ 
De mensen keken hem na terwijl hij in de mensenmassa verdween. Ze praatten onder elkaar over wat ze hadden meegemaakt. Was het de stem van God die ze gehoord hadden? Had die Jezus dan iets met God te maken? Zelfs Johannes leek onder de indruk van hem. Ze wilden die Jezus zelf wel eens horen vertellen… 

Naar Lucas 3,15-16.21-22 Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 148-149.

Denkvraag

Zou jij ingegaan zijn op de uitnodiging van Johannes om je te laten dopen? Waarom of waarom niet?

Doe-tip: duif vouwen van papier ( origami )

Opdracht bij het doopsel van Jezus: foto EHI.

https://youtu.be/W9OTxWpoxA0 : filmpje met uitleg.

 

De Wijzen uit het Oosten

Als God dicht bij de mensen komt, willen mensen van overal erbij zijn.

Het verhaal.
‘Zie je die ster?’ vroeg de oudste Wijze. De twee andere Wijzen knikten. ‘Dat betekent dat er een koning is geboren’, legde hij uit. ‘Zullen we de ster volgen om die koning te zien?’

‘Dat is een goed idee!’ zegden de andere Wijzen. Ze namen cadeautjes mee en gingen op weg. Bergop, bergaf, over rivieren en beken, het ene land in en het andere land weer uit. Tot ze helemaal uit het Oosten in het land van de joden kwamen.
Opeens bleef de ster stilstaan. ‘Waar zijn we?’ vroeg de jongste Wijze. ‘In Jeruzalem’, antwoordde de middelste. ‘Hier woont Herodes, de koning van de joden.’ ‘Laten we aan hem vragen waar de nieuwe koning geboren is’, bedacht de oudste Wijze.
‘Een nieuwe koning?’ riep Herodes uit. ‘Daar weet ik helemaal niets van!’ Hij riep alle geleerden van zijn paleis samen. Ze zochten het op in hun dikke boeken. ‘De nieuwe koning is geboren in Betlehem, de stad van David’, zegden de geleerden.
Dat mag niet gebeuren, dacht Herodes. Die nieuwe koning moet ik snel een kopje kleiner maken! Maar dat zei hij niet tegen de Wijzen.
‘We gaan naar Betlehem’, zei de oudste Wijze. ‘Kijk, de ster gaat weer voor ons uit! Ik geloof dat het niet ver meer is.’ Ik kan bijna niet wachten om de nieuwe koning te zien, dacht de jongste Wijze. Wij konden zijn ster zien tot in het Oosten. Hij wordt vast een koning voor alle mensen!
De Wijzen trokken verder naar Betlehem. De ster ging voor hen uit en bleef stilstaan boven de plek waar Jezus met zijn moeder was. De Wijzen openden hun kistjes met geschenken en gaven het kind goud, wierook en mirre.

‘Dit kind wordt een heel bijzonder mens!’ zeiden ze.

Ze knielden voor Jezus. Maria en Jozef beseften dat Jezus geen gewone baby was. Zelfs voor mensen uit verre landen was hij belangrijk! Zou hij echt alle mensen van de hele wereld dicht bij God kunnen brengen?
In een droom hoorden de Wijzen wat Herodes van plan was. Daarom keerden ze langs een andere weg terug naar huis, zodat ze Herodes niet meer hoefden te ontmoeten. Ook Jozef kreeg een droom, die hem waarschuwde voor Herodes. Hij trok met Maria en Jezus naar Egypte, totdat Herodes gestorven was en het gevaar voor Jezus was geweken. Daarna keerden ze terug en gingen in Nazaret wonen.
Naar Matteüs 2,1-12
Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 140-141.

Denkvraag
Is Jezus ook voor ons nog speciaal? Hoe dan?

Doe-tip

foto van EHI – opdracht driekoningentaart.

Bak je eigen driekoningentaart!
Wat heb je nodig?
• 2 vellen bladerdeeg
• 125 g fijne kristalsuiker
• 125 g boter
• een snuifje zout
• 3 eieren
• 125 g amandelpoeder
• 1 koffielepel amandelessence
• 1 amandel of 1 koffieboon
Aan de slag!
• Verwarm de oven voor op 180°C.
• Roer de suiker met de boter tot room. Klop 2 eieren los en doe ze erbij. Voeg ook het zout, het amandelpoeder en de amandelessence toe. Roer alles mooi glad.
• Leg 1 vel bladerdeeg in een ronde, vuurvaste schotel op een stuk bakpapier.
• Verdeel het mengsel over het bladerdeeg. Leg de amandel of de koffieboon op de vulling. Leg er het andere vel bladerdeeg overheen. Druk de randen aan elkaar met een vork. Maak in het midden een klein gaatje zodat de stoom eruit kan.
• Klop het laatste ei los en strijk het over de bovenkant en de randen.
• Bak de taart 25 minuten in de oven, tot ze goudbruin is. Laat ze afkoelen op een rooster.
• Wie de amandel of koffieboon in zijn stuk vindt, is koning(in)!

Gebed
Lieve God,
Een van ons is vandaag even koning of koningin.
Supermachtig.
Een hele dag doen wat je wil.
Iedereen commanderen.
Maar een goede koning zorgt voor wie er in zijn land woont.
Net zoals Jij: heel machtig, maar toch vol liefde.
Dat willen wij ook proberen!
Amen.

KERSTMIS

Als Jezus wordt geboren, krijgt iedereen hoop.

Het verhaal

Maria zat op de rug van hun ezel. Vandaag zouden ze aankomen in Betlehem. Ze zagen het stadje in de verte al liggen. Jozef hield de teugels vast. ‘Er zijn de laatste tijd veel vreemde dingen gebeurd’, dacht Maria. ‘Een engel die zei dat het kind in mijn buik van God komt. Mijn nicht Elisabet die ook een kindje heeft gekregen, ook al is ze al oud. En nu weer deze reis naar Betlehem. Toch ben ik niet bang. Jozef is bij me. En God is bij me. Ik weet gewoon dat het goed is wat er gaat gebeuren.’ 
Maria legde haar hand op haar bolle buik. Ze schuifelde een beetje heen en weer. Jozef merkte het meteen. ‘Wil je even rusten, Maria?’ vroeg hij. Ze schudde het hoofd. ‘Nee, laten we maar verder gaan. Ik zal in Betlehem wel rusten’, zei ze. 
 ‘Ik ben er altijd trots op geweest dat ik heel ver familie ben van koning David’, zei Jozef. ‘Maar nu komt het wel slecht uit, dat we daardoor helemaal naar Betlehem moeten om ons te laten inschrijven in de lijsten met alle inwoners. Zodat de keizer weet van wie hij allemaal belastingen kan innen.’
‘Ik vind het wel leuk om naar Betlehem te gaan’, zei Maria.
‘Maar net nu!’ riep Jozef uit. ‘Ik hoop maar dat alles goed gaat en dat de baby niet te gauw komt.’ 
Maria zweeg. Ze kreeg daarstraks zo’n raar gevoel in haar buik. Het zou haar niet verwonderen als het kindje eraan kwam. Maar ze wilde Jozef niet ongerust maken. 

In Betlehem was het een drukte van belang. Blijkbaar waren er veel mensen die zich hier moesten laten inschrijven! 
‘We zoeken eerst een plaats om te slapen zodat jij kunt rusten’, zei Jozef. 
Maar alle hotels en pensions zaten vol. Ze trokken van huis tot huis, maar nergens was er nog een plaatsje vrij. Maria zag bleek van vermoeidheid en haar buik deed telkens gemeen pijn. Jozef zocht een plekje op een boerderij, maar ook daar zat alles vol met familie.
‘Alleen in de stal waar onze os staat, is er nog plaats’, zei de boer. ‘Als jullie het niet erg vinden om bij de os te slapen. Er ligt schoon stro genoeg.’ Dat deden ze dan maar. Jozef zorgde dat Maria gemakkelijk lag.
‘Ons kindje wil geboren worden’, zei Maria. Jozef knikte, maar Maria zag dat hij lichtjes in paniek raakte. ‘Zoek maar een vrouw die me kan helpen’, zei ze. Even later kwam hij terug met een oudere vrouw, die zorgde voor Maria en alles klaarmaakte voor het kindje. Een tijdje later was de baby er.
‘Een jongen!’ zei de vrouw. Maria duwde haar neus in zijn dunne haartjes. ‘Mijn bijzondere baby! Ik hoop toch zo dat met jou alles beter zal worden!’ Ze wikkelde zachte doeken om zijn kleine lijfje en legde hem in een houten bak, die vroeger als voederbak voor de dieren had gediend. Met wat stro erin was het een prima wiegje. Jozef stond stil en glimlachend naar zijn zoontje te kijken. Jezus, zo zouden ze de baby noemen. Dat had de engel gevraagd en het was een mooie naam.

Jezus betekende: ‘God redt.’ Als dat waar was, zou dit kindje veel mensen gelukkig maken! 

Opeens hoorde Maria stemmen. Voor de deur van de stal stonden een heleboel mensen. Het waren herders, zag ze, sommigen hadden hun staf in de hand. Er waren zelfs een paar schapen bij. Jozef nodigde hen uit om binnen te komen. Ze keken naar het kindje. Heel voorzichtig legde een oude herder zijn hand op het hoofdje. Er was ook een jonge herder bij, nog bijna een jongen, die de baby vrolijk in zijn buik kietelde. Ze knikten naar Maria. Ze zagen er bijna net zo blij en gelukkig uit als Maria en Jozef zelf. 
‘Hoe wisten jullie dat wij hier waren?’ vroeg Maria. De herders begonnen allemaal tegelijk door elkaar te praten. De jonge herder riep er met zijn heldere stemmetje doorheen. Maria vond hem leuk, ze hoopte dat haar Jezus ook zo’n dapper kereltje zou worden. Ze wees naar hem. ‘Vertel jij het eens’, zei ze. De anderen zwegen. 
‘We waren op het veld, bij onze schapen’, vertelde de jonge herder. ‘Opeens was er een fel licht aan de hemel en we zagen een engel!’ Maria keek snel even naar Jozef. Die knikte haar toe. Sinds Jezus bij hen was, eerst in haar buik en nu hier echt, waren de engelen nooit ver weg geweest. ‘De engel zei dat we niet bang hoefden te zijn’, ging de jongen verder. Maria knikte. Dat had hij tegen haar toch ook gezegd? ‘Hij vertelde dat er iets heel goeds was gebeurd: er was een heel speciaal jongetje geboren’, zei de jongen weer. ‘De Messias, die ons dicht bij God zal brengen’. Hij keek aarzelend naar de baby in de houten bak. Die zag er niet echt speciaal uit. Maria knikte hem vriendelijk toe. ‘Toen kwamen er een heleboel engelen tegelijk en ze zongen: Eer aan God in de hemel en vrede op aarde aan alle mensen! En daarna zijn we jullie gaan zoeken.’

De herders gingen weer weg. Ze vertelden aan iedereen wat ze hadden beleefd. Maria dacht nog lang na over wat er allemaal gebeurd was. ‘Wie weet wat we met dit bijzondere kind nog allemaal zullen meemaken’, dacht ze. ‘Misschien zal het niet allemaal even leuk zijn. Het is vast makkelijker om moeder te zijn van een gewoon kind, dan van dit speciale kind dat recht van God komt. Gelukkig zal God altijd bij ons zijn.


Denkvraag

Heb je al eens een heel klein baby’tje in je armen genomen? Wat was daar zo speciaal aan?
 

Doe-tip

Wie zou jij willen zijn in de stal van Betlehem? Jozef of Maria, een engel, een herder of een wijze koning, de os of de ezel, of misschien het kindje zelf? Vertel wat je denkt en voelt bij alles wat er gebeurt.


Gebed

Lieve Jezus,
Vandaag vieren we een beetje jouw verjaardag.
We wensen dat alles wat jij deed en zei
ook echt zal gebeuren:
vrede overal,
mensen die van elkaar houden en elkaar helpen,
en die vertrouwen in God om zo te leven.
Dan zal het altijd Kerstmis zijn.
Amen.

VIERDE ADVENTSZONDAG

Maria op bezoek bij Elisabet

Het evangelie van de vierde adventszondag hertaald. Voor kinderen om zelf te lezen of samen met hun ouders, grootouders, meter of peter, vriendjes, …

Het verhaal

Elisabet, de nicht van Maria, was op hoge leeftijd voor het eerst zwanger. Maria besloot haar op te zoeken. Ze reisde naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias en Elisabet binnenging. 

‘Goeiedag, Elisabet!’ riep Maria uit toen ze haar nicht zag. ‘Hoe gaat het met jou?’ 
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, bewoog het kind in haar buik. Elisabet voelde opeens dat er met Maria iets speciaals aan de hand was. De Geest liet haar dat zien. Ze zei: ‘Goeiedag Maria! Jij bent de meest gezegende van alle vrouwen! En ook het kind dat je in je buik draagt, is gezegend! Jouw kind komt van God. Wat ben ik blij dat de moeder van dit speciale kind naar mij toekomt. Toen ik je groet hoorde, sprong het kind in mijn buik van vreugde op. Wat heerlijk dat je geloofd hebt dat de woorden van God werkelijkheid zullen worden.’
Toen dacht Maria aan alle mensen die al zo lang op vrede wachten, aan alle armen die op rechtvaardigheid hopen, aan alle mensen die worden uitgebuit.
Ze zei:   ‘Ik ben God zo dankbaar.
     Mijn hart zingt voor God, die ons zal redden.
     Hij heeft oog gehad voor mij, een onbelangrijke vrouw.
     Iedereen zal voortaan mijn naam kennen en mij gelukkig prijzen.
     God heeft grote dingen voor mij gedaan, zoals voor alle kleine mensen.
     Zijn naam is heilig.
     Hij is oneindig goed en iedereen kan tot Hem bidden.
     Hij is machtig en zet de hoogmoedige mensen op hun plaats.
     Hij neemt de macht af van wie er misbruik van maakt.
     Wie klein is, maakt Hij groot.
     Wie honger heeft, geeft Hij veel goede dingen,
     maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
     Hij trekt zich het lot van zijn volk aan,
     zoals Hij onze voorouders heeft beloofd:
     Hij herinnert zich zijn belofte van trouw 
     aan Abraham en aan wie na hem kwam,
     tot in eeuwigheid.’

Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabet. Daarna ging ze weer naar huis.

Naar Lucas 1,39-45

Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 137.


Denkvraag
.

Wie kun jij heel blij maken met een bezoek? Van wie zou jij heel graag eens bezoek krijgen?


Doe-tip
.

Stuur een berichtje of schrijf een mailtje of een kaartje naar iemand die je niet zo vaak ziet. Gewoon om te laten weten dat je aan hem of haar denkt.

Doe tip van Alix
Doe tip van Alix

Gebed.

Lieve God,
Bidden is een beetje op bezoek komen bij jou.
Jij komt dan binnen in mijn hart.
Ik vertel iets aan jou en ik weet dat je luistert.
Jij helpt mij om anders te kijken
naar de mensen om me heen.
Allemaal kinderen van jou,
en dus broers en zussen van mij!
Amen.

DERDE ADVENTSZONDAG

Geef aan wie het nodig heeft.

Het evangelie van de derde adventszondag.

Simon en Andreas waren niet weg te slaan bij Johannes. Ze kregen er maar niet genoeg van om naar hem te luisteren.
‘Vanaf nu wordt alles anders!’ riep Johannes luidkeels. ‘Jullie moeten anders gaan leven.’
‘Wat moeten we dan doen?’ vroegen de mensen.
‘Wie twee paar kleren heeft, moet één stel geven aan wie niets heeft’, zei Johannes. ‘Wie genoeg te eten heeft, moet delen met wie te weinig heeft.’
Een paar tollenaars vroegen: ‘En wat moeten wij doen?’
Johannes antwoordde: ‘Vraag aan de mensen niet meer belastinggeld dan de wet voorschrijft.’
‘En wij, wat moeten wij doen?’ vroegen twee soldaten.
‘Jullie moeten tevreden zijn met je loon van soldaat, en niemand afpersen’, antwoordde Johannes.

‘En als jullie het echt menen, kom dan maar hier, bij mij in het water.’ Hij ging in het water van de Jordaan staan. ‘Dan dompel ik jullie helemaal onder, dan gaan jullie dwars door het water heen. Net zoals jullie voorvaders toen ze uit Egypte vluchtten. Die begonnen ook een nieuw leven samen met God.’
De één na de ander ging naar Johannes toe en stapte in het water. Simon en Andreas ook. Johannes dompelde hen onder en haalde hen er weer uit. Zo doopte hij de mensen die anders wilden gaan leven.
Zou hij de Messias zijn?’ mompelden de mensen om hen heen. ‘De man van God op wie we al eeuwenlang wachten? De man met wie alles beter zal worden?’
Simon raapte al zijn moed bij elkaar en stapte naar Johannes toe. Johannes keek Simon aan met brandende ogen in een mager gezicht. ‘Meneer, bent u de man op wie wij wachten? Bent u de Messias?’ vroeg Simon.
‘Neen’, antwoordde Johannes rechtuit. ‘De Messias ben ik niet. Ik doop met water, maar na mij komt iemand die doopt met geest en met vuur. Ik ben nog te klein om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik maak alleen de weg voor hem klaar.’Naar Lucas 3,10-18 Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 147-148.

Denkvraag.

Wat kun jij geven aan wie het nodig heeft? Je tijd, je talent voor tekenen of muziek, je aandacht…? Wat geef je aan wie?

Doe-tip.

Doe mee aan een actie; Bv. voor Welzijnszorg – Samen tegen Armoede of de Warmste Week in je buurt.

Gebed.
Lieve Jezus,
Jij was er voor iedereen die je ontmoette.
Je zag wat de mensen nodig hadden.
Je hielp hen altijd.
Laat jouw Geest in ons hart wonen
en help ons stilaan meer te worden zoals jij.
Amen.

TWEEDE ADVENTSZONDAG

Maak de weg recht

Het evangelie van de tweede adventszondag 

Simon en Andreas liepen langs de rivier de Jordaan. Ze zagen een heleboel mensen bij elkaar staan.
‘Wat is daar aan de hand?’ vroeg Simon.

‘Er staat iemand te spreken’, zag Andreas. Hij stootte een oude man aan die aan het luisteren was. ‘Hé, naar wie sta je te luisteren?’
‘Dat is Johannes, die ze ook de Doper noemen’, antwoordde de man. ‘Hij leeft in de woestijn. Hij eet sprinkhanen en wilde honing.’
Andreas en Simon drongen naar voor. De man zag eruit als een profeet, met zijn kameelharen kleren, zijn riem en zijn stok.
‘Vanaf nu wordt alles anders!’ riep Johannes luidkeels. ‘Jullie moeten anders gaan leven.

Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg recht voor de Heer!

Maak de weg klaar voor hem: effen zijn pad, vul de kuilen en maak de hobbels plat. Trek de bochten recht!’
‘Ik begrijp niet goed wat hij bedoelt’, zei Simon. ‘Ik weet niet wat ik van hem moet denken.’
‘Die zin “Maak de weg recht voor de Heer!” komt uit een tekst van de profeet Jesaja’, bedacht Andreas. ‘Dat gaat over iemand die de mensen voorbereidt op de komst van de Messias.’
‘Dus Johannes zegt dat hij de weg voorbereidt voor de Messias?’ vroeg Simon. Zijn gezicht klaarde op. ‘Dan kan het nu echt niet lang meer duren voordat de Messias komt! Dat is fantastisch nieuws. Ik kan bijna niet meer wachten!’

Naar Lucas 3,1-6

Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 147-148

Denkvraag                                                                                                             

Hoe maak jij je klaar voor de komst van Jezus met Kerstmis? In je huis? In je hart?

Doe-tip                                                                                                                    

Loop eens in de buurt van je school of je huis. Zijn er plekken waar het moeilijk gaat? 

Gebed

Lieve Jezus,
Jij hebt ons zoveel geleerd
over je Vader en hoeveel Hij van ons houdt,
over hoe wij samen bij jou kunnen horen.
Help ons om niemand te vergeten,
om te helpen waar we kunnen.
Dan wordt Kerstmis een heel mooi feest.
Amen.

KLEURRIJK JAAR: ADVENT.

De advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Ontdek de diepe betekenis in een beknopt overzicht.

Druk hier voor het beknopte overzicht.

Zaterdag 27 november 2021 om 18.00 uur: NAAMOPGAVE

DE NAAMOPGAVE IS GEANNULEERD WEGENS CORONA

Beste kandidaat vormelingen,

Bij de geboorte hebben jullie ouders je een naam gegeven en omdat zij jullie als christen mens willen zien opgroeien, hebben zij jullie ook laten dopen.

In deze eerste viering van de vormselvoorbereiding, gaan jullie een belangrijke stap zetten.

Jullie zeggen luidop je naam en dienen officieel jullie aanvraag in om volgend jaar gevormd te mogen worden.

Een belangrijke beslissing!!

THEMA SACRAMENTEN EN DOOPSEL – (les 3)

De derde bijeenkomst ging opnieuw door in de kerk. Ons plekje achter het orgel lijkt ons al vertrouwd.

Deze les ging over de sacramenten, tekens en symbolen, het doopsel en naamgeving . De symbolen in de doopselviering werden uitgelegd aan de hand van een filmpje waarin de symbolen werden uitgelegd. Vooraf kregen we een opdracht om samen te zitten met onze ouders en te vragen waarom ze onze naam hadden gegeven en de betekenis van onze naam. Alsook waarom we gedoopt waren.

KERK ZIJN EN THEMA EUCHARISTIE – (2de les)

De tweede bijeenkomst ging door in de kerk en bestond uit twee delen . Wat betekent KERK ZIJN ?  We duiden op het kerkplan waar oa de doopvont, het altaar ….  Stonden.

Maar KERK leerden we, betekend meer: Wij mensen die in de voetsporen van Jezus leven, naar de eucharistie komen, vormen Kerk, wij zijn Kerk. De namiddag ging dan ook over DE EUCHARISTIE. Waarom we naar de viering gaan. Eucharistie kan men vergelijken met een familiefeest: zo werden de delen van de viering ons ook duidelijker.

Onze eerste catechese les.

We hebben vandaag op elkaar leren vertrouwen en elkaar uitgenodigd om samen mee te werken aan het Rijk van God.

We hebben ook voor elkaar een wens gemaakt. Hebben in een strip getoond hoe Jezus mensen samen met ons mee uitnodigd.

En misschien wel het belangrijkste, we hebben besproken hoe je een goede vriend of vriendin, dochter, zoon kan zijn voor elkaar.

Bedankt voor deze super leuke catechese: Veerle, Hilde, Ria , Marleen.

Is geschreven door Emma.

CATECHESE 2021 – 2022.

THEMA :  JEZUS ROEPT U ! AAN JOU DE KEUZE

 

VORMSELCATECHESE ST.AMANDUSPAROCHIE – EKE.

Ben je geboren in 2010?

Wil je in 2022 het vormsel ontvangen op de St-Amandus parochie te Eke?

Dan krijg je de kans om je aan te sluiten bij de groep vormelingen van onze parochie om je voor te bereiden op je vormsel.

Het sacrament van het vormsel is een belangrijk gebeuren in je leven.
Met het vormsel hernieuwen de vormelingen hun doopbeloften en ontvangen het vormselsacrament.

Praat erover met je ouders.
Het vormsel is ‘geen verplichting’ maar een vrije keuze die je maakt .

Hier staan enkele vraagjes die je misschien kunnen helpen om te kiezen:

Vormsel… JA OF NEE?
Ben je gedoopt?
Volg je op school katholieke godsdienst?
Wil je groeien in geloof? Wil je bij Jezus en zijn Kerk horen?
Ben je bereid om naar de catechese te komen en wekelijks op zaterdag of zondag naar de eucharistie ?
Heb je JA geantwoord op deze vraagjes?

Meld je dan bij ons aan tot en met 30 augustus 2021.

De verantwoordelijke vormselcatechese Vanmeirhaeghe Hilde:
gsm nr. 0497/85.67.10 of via mail hvanmeirhaeghe@skynet.be