VORMSELCATECHESE PAROCHIE EKE

Zaterdag 27 november 2021 om 18.00 uur: NAAMOPGAVE

Beste kandidaat vormelingen,

Bij de geboorte hebben jullie ouders je een naam gegeven en omdat zij jullie als christen mens willen zien opgroeien, hebben zij jullie ook laten dopen.

In deze eerste viering van de vormselvoorbereiding, gaan jullie een belangrijke stap zetten.

Jullie zeggen luidop je naam en dienen officieel jullie aanvraag in om volgend jaar gevormd te mogen worden.

Een belangrijke beslissing!!

THEMA SACRAMENTEN EN DOOPSEL – (les 3)

De derde bijeenkomst ging opnieuw door in de kerk. Ons plekje achter het orgel lijkt ons al vertrouwd.

Deze les ging over de sacramenten, tekens en symbolen, het doopsel en naamgeving . De symbolen in de doopselviering werden uitgelegd aan de hand van een filmpje waarin de symbolen werden uitgelegd. Vooraf kregen we een opdracht om samen te zitten met onze ouders en te vragen waarom ze onze naam hadden gegeven en de betekenis van onze naam. Alsook waarom we gedoopt waren.

KERK ZIJN EN THEMA EUCHARISTIE – (2de les)

De tweede bijeenkomst ging door in de kerk en bestond uit twee delen . Wat betekent KERK ZIJN ?  We duiden op het kerkplan waar oa de doopvont, het altaar ….  Stonden.

Maar KERK leerden we, betekend meer: Wij mensen die in de voetsporen van Jezus leven, naar de eucharistie komen, vormen Kerk, wij zijn Kerk. De namiddag ging dan ook over DE EUCHARISTIE. Waarom we naar de viering gaan. Eucharistie kan men vergelijken met een familiefeest: zo werden de delen van de viering ons ook duidelijker.

Onze eerste catechese les.

We hebben vandaag op elkaar leren vertrouwen en elkaar uitgenodigd om samen mee te werken aan het Rijk van God.

We hebben ook voor elkaar een wens gemaakt. Hebben in een strip getoond hoe Jezus mensen samen met ons mee uitnodigd.

En misschien wel het belangrijkste, we hebben besproken hoe je een goede vriend of vriendin, dochter, zoon kan zijn voor elkaar.

Bedankt voor deze super leuke catechese: Veerle, Hilde, Ria , Marleen.

Is geschreven door Emma.

CATECHESE 2021 – 2022.

THEMA :  JEZUS ROEPT U ! AAN JOU DE KEUZE

VORMSELCATECHESE ST.AMANDUSPAROCHIE – EKE.

Ben je geboren in 2010?

Wil je in 2022 het vormsel ontvangen op de St-Amandus parochie te Eke?

Dan krijg je de kans om je aan te sluiten bij de groep vormelingen van onze parochie om je voor te bereiden op je vormsel.

Het sacrament van het vormsel is een belangrijk gebeuren in je leven.
Met het vormsel hernieuwen de vormelingen hun doopbeloften en ontvangen het vormselsacrament.

Praat erover met je ouders.
Het vormsel is ‘geen verplichting’ maar een vrije keuze die je maakt .

Hier staan enkele vraagjes die je misschien kunnen helpen om te kiezen:

Vormsel… JA OF NEE?
Ben je gedoopt?
Volg je op school katholieke godsdienst?
Wil je groeien in geloof? Wil je bij Jezus en zijn Kerk horen?
Ben je bereid om naar de catechese te komen en wekelijks op zaterdag of zondag naar de eucharistie ?
Heb je JA geantwoord op deze vraagjes?

Meld je dan bij ons aan tot en met 30 augustus 2021.

De verantwoordelijke vormselcatechese Vanmeirhaeghe Hilde:
gsm nr. 0497/85.67.10 of via mail hvanmeirhaeghe@skynet.be