HERABONNERING KERK & LEVEN – SAMEN OP WEG

Begin dit jaar verscheen Kerk & Leven in een opgefrist kleedje, met ook inhoudelijke vernieuwingen. Met onze redacties blijven we vanop verschillende niveaus – lokaal en nationaal – als één team samen op weg gaan om u wekelijks te inspireren, te informeren en te verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving.

We doen dit op vertrouwde, stevig gefundeerde wegen maar durven daarbij ook nieuwe paden te betreden. Dit om week na week waardevolle informatie te kunnen brengen over alles wat rondom ons gebeurt, van de eigen parochie tot de grote wereldkerk.

Mogen we ook in het komende jaar samen met u als lezer op weg, trouw aan de boodschap en de weg die Hij ons heeft getoond?

Ook de uitgeverswereld ontsnapt niet aan de langdurige en torenhoge inflatie. De sterk gestegen energie- en grondstofprijzen (waaronder die van papier en inkt), de alsmaar hogere distributieprijzen en de loonindexering moet Halewijn helaas maar onvermijdelijk doorrekenen in de abonnementstarieven.
We beseffen dat de prijsstijging dit jaar meer dan gemiddeld is ten opzichte van de voorgaande jaren. Met de nieuwe tarieven voor een jaarabonnement kunnen we wekelijks een kwaliteitsvol blad in de brievenbus bezorgen.

De aangepaste tarieven (inclusief postverzending in België) voor 2024 zijn:
67 EUR voor een gewoon abonnement en vanaf 69 EUR voor een steunabonnement.

In de tweede helft van oktober gaan de vrijwilligers van Nazareth en Eke opnieuw op pad. Bij de abonnees van groot-Gavere zullen de herabonneringsbrieven net zoals de voorgaande jaren in diezelfde periode in hun bus vallen.

Mogen wij nogmaals aandringen om steeds de gestructureerde mededeling te gebruiken bij betalingen. Als lokale medewerker weten wij aan de hand van deze gestructureerde mededeling feilloos voor welk abonnement een ontvangen betaling bedoeld is (zelfs indien de betaling gedaan werd door iemand anders dan de abonnee zelf). Met dank om hiermee rekening te houden.

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.