VORMSELCATECHESE PAROCHIE EKE

VASTEN (GPS) OP WEG NAAR PASEN.

Vasten in de Veertigdagentijd.

Hoe kunnen we de vastentijd op een mooie manier invullen ?

Aswoensdag : begin van vasten in de Veertigdagentijd

Woensdag 17 februari, is Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering.      

Weetjes:

De vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over, vandaar de ‘veertigdagentijd’.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.

In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars is de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.

De vastentijd is een tijd om stil te vallen.

Stilte kan goed doen. In de stilte horen we anders. In de stilte zien en horen we soms anders. Door de stilte worden we misschien anders. Ik wil dat met jullie proberen: even stilvallen…

Opdracht 1 : Magje

Maak af en toe je HOOFD LEEG en doe eens de ‘RUSTOEFENING’. Zoek een stille plek op : je tuin of je kamer. Maak je hoofd leeg en hou het gedurende 1 minuut rustig. Makkelijk afgeleid? Sluit dan je ogen om je beter te concentreren.  Lukte het ? Was dit moeilijk ? zo ja, wat leidde je af ?

Hoofd leeg maken – gelukt maar niet gemakkelijk, snel afgeleid,

met wat relaxerende muziek lukte het wel rust

————————————————————————————————————–

Het lukte goed maar het was soms wel moeilijk want er was veel geluid.

Vasten is een soort trainen.                                                                                                               

Net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te ontwikkelingen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten . Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen. Vasten kan op allerlei manieren: belangrijk is dat je jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt. Denk aan het minderen of volledig stoppen van snoepen, gamen, tv kijken….

Opdracht 2 : Moetje

MINDEREN of MEERDEREN? Denk eens na over wat je vandaag wil minderen en wat wil je meerderen? Kies maar: minder frisdrank, minder gamen, minder zeuren, minder snoep, minder … Meer samen spelen, meer helpen, meer ….  Hieronder vind je een VOET ( zie bijlage ) hierin noteer je wat jij wilt minderen of/en meerderen  in de veertigdagentijd.   Wat kan jij doen om meer aandacht te besteden aan gebed, soberder leven, solidariteit (delen)? Zo bereiden we ons stap per stap voor op Pasen! 

     

Minderen : frisdrank (drinken we toch al weinig), gamen (dat wordt lastig), zeuren (nochtans mijn specialiteit), snoep (regel in huis is ééntje per dag, maar soms vergeten we dat, som is het dus meer, vaak ook minder, dus geen), ruzie maken, doof zijn, …

Meerderen : helpen (was helpen plooien, sorteren, de tafel zetten en afruimen), koken (ik bak graag koekjes … niet goed voor de vasten zeker ?), delen, dankbaar zijn, …

————————————————————————————————–

Minder frisdrank & meer spelletjes

————————————————————

 Maak er een mooi geheel van en ga je voet op het prikbord in de kerk hangen.

Via je school heb je DE VASTENKALENDER gekregen.

Opdracht 3 : Magje

Lees in de kalender af en toe een inspirerende tekst of gedachte in. Welke tekst of gedachte maakte indruk op jou, vond je mooi ?

Opdracht 4 : moetje

Los  DE WOORDROOSTER op . Welk woord vorm je met de bekomen letters ?

Het woord van de  woordrooster werd al gevonden door August, Jana, Mauro en Tiebe …….

Wie vindt het woord nog ?  

De vastentijd is ook een tijd van delen.

Opdracht 5 : Magje

Bekijk samen met je gezin DE FILM van broederlijk delen. ( zie onderstaande link )

Opdracht 6 : magje

Maak een DEELBOKAAL.                                                                                                                  Neem een lege bokaal en steek er elke dag een briefje in met iets goeds wat op die dag gebeurde. Later kan je hier op terugblikken.

Wij gaan met heel het gezin ELKE dag proberen een goed briefje in de bokaal te steken.

Opdracht 7 : magje

Speel een GEZELSCHAPSSPELLETJE en GENIET. Geniet van de tijd die je met elkaar kan delen!

De laatste week van de vastentijd is het hoogtepunt:  deze heet de Goede Week. 

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht.   De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging centraal staat.   De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood.

Afbeelding ingestuurd door Mauro.

Vul het rooster in aan de hand van volgende omschrijvingen. Antwoorden vind je in de vastenkalender.

1   Hoe noemen we de zaterdag voor Pasen ?

2   In Congo is het een oud gebruik om de gronden vooraf af te ……… om ze vruchtbaar te maken.

3   Broederlijk Delen zet dit land dit jaar in de kijker. Er zijn daar problemen met de teelt van aardappelen.

4   Op 05 maart is er een actie ten voordele van Broederlijk Delen. Naam van deze actie ?

5  Wie lanceerde de app “Too good to go “ tegen voedselverspilling ?   ( Familienaam )

6  Hoe lang duurt de vasten ?  

7  Apostel die loog en zei dat hij Jezus niet kende.

8  Het Zuiden wil …….was de slogan van Broederlijk Delen in 2006, maar nog steeds actueel.

9  Encycliek van onze huidige paus. Het is een encycliek over broederlijkheid en vriendschap.

10 Deze woensdag luidt het begin van de vasten in.

Verzamel alle letters die in het rooster in het geel staan . Zet de letters onderaan in de balk ( LETTERS).  Vorm met deze letters een woord.

Welk woord kan je er mee vormen ? Zet dit woord in de onderste  balk (WOORD)

Opdracht 2 : MINDEREN EN/OF MEERDEREN

( voet uitknippen, versieren , kleuren … en opdracht duidelijk inschrijven en ophangen in de kerk ) …………………………..

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021.

Jezus ontmoet veel mensen met pijn en verdriet. Zondag 7 februari 2021

 Als je Jezus ontmoet, word je beter.

Het is een drukke boel bij het huis van Simon. Maar soms maakt Jezus het helemaal stil.

Het verhaal

Toen Jezus en zijn vrienden uit de synagoge kwamen, klampte de vrouw van Simon Petrus haar man aan. ‘Mijn moeder wordt steeds zieker’, zei ze. ‘Neem Jezus toch mee naar ons thuis om naar haar te kijken.’
Jezus had gehoord wat ze vroeg en knikte. Samen liepen ze naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met hoge koorts in bed. Jezus ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar om rechtop te gaan zitten. De koorts ging meteen weg. De vrouw glimlachte dankbaar naar Jezus en stond op om water en dadels te halen voor hem en zijn vrienden. Ze bleven de rest van de dag in het huis van Simon en Andreas.
’s Avonds laat toen het al donker was, hoorden ze gestommel en gepraat bij de deur. De mensen uit de stad brachten al hun familieleden en vrienden waar ze zich zorgen over maakten, naar Jezus toe. Iedereen die ziek was in zijn lijf of in zijn hoofd. Het waren er veel. Ze drumden bij elkaar bij de deur van het huis van Simon en Andreas. Het was een drukte van belang. Jezus ging rustig van de een naar de ander. Hij nam hun handen vast en keek in hun ogen. Ze werden allemaal beter.

Het was een lange en vermoeiende dag geweest. Jezus en zijn vrienden vielen snel in slaap. Toen zijn vrienden ’s morgens wakker werden, was Jezus weg. ‘Ik heb hem al zien weggaan toen het nog donker was’, zei de vrouw van Simon Petrus, ‘toen ik water wilde halen uit de put.’
‘Waar kan hij toch zijn?’ vroeg Simon zich af. 
‘Misschien die kant uit?’ wees Jakobus. Daar liep een smal pad naar de top van een heuvel. Simon en Jakobus volgden het pad, en ja hoor, daar was Jezus!

Boven, op een kleine, open plek tussen de bomen, stond hij met zijn armen wijd open en zijn gezicht naar de hemel gekeerd. Het was eenzaam en stil daar boven op die heuvel, je hoorde helemaal niets van het gepraat van de mensen en het geluid van de dieren uit de stad.
‘Hij bidt!’ fluisterde Jakobus. Simon knikte. Ze bleven even staan om naar Jezus te kijken.
Jezus hoorde zijn vrienden en hij zwaaide naar hen.
‘Iedereen zoekt je, Jezus!’ zei Simon. 
Jezus sloeg zijn armen om de schouders van Simon en Jakobus. ‘Kom, we gaan naar beneden’, zei hij. ‘Er zijn nog zoveel dorpen en steden waar we langs moeten gaan om te vertellen!’ En samen liepen ze de heuvel af naar de stad.

Naar Mc 1,29-39

Denkvraag

Wat zou Jezus aan zijn Vader gezegd hebben toen hij ging bidden?


Doe-tip

Ga op zoek naar een stille plek waar je even alleen kunt zijn. Of doe je ogen dicht. En vertel aan God wat er op je hart ligt.


Gebed

Lieve God,
Jezus sprak heel vaak met jou.
Van jou kreeg hij kracht en wijsheid.
Zo kon hij zorgen voor iedereen die pijn en verdriet had.
Help ons om ook te zorgen
voor iedereen die ons nodig heeft.
En zorg voor ons als wij pijn hebben.
Amen.

ZONDAG 31 JANUARI 2021.

  Jezus maakt indruk/ zondag 31 januari

 Soms merk je meteen dat iemand iets te zeggen heeft. En dan wil je niets missen.

Als Jezus vertelt over God, hoor je meteen dat hij niet zomaar iemand is.
 

Het verhaal

Jezus en zijn vrienden trokken naar Kafarnaüm. Toen het sabbat was, gingen ze samen naar de synagoge. Daar gaf Jezus uitleg over God.
De mensen waren diep onder de indruk. ‘Hij spreekt met gezag, niet zoals de bijbelgeleerden’, zei iemand. ‘Je merkt dat hij weet waarover hij spreekt’, zei iemand anders. ‘Maar hoe komt het dat hij God zo goed kent?’
Opeens schreeuwde een man in de synagoge het uit. Het was een vreemde kerel, die zich vaak nogal raar gedroeg. De mensen zegden dat er een kwade geest in hem woonde. ‘Jezus van Nazaret, wat hebben wij met jou te maken?’ riep de man uit. ‘Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet heel goed wie jij bent: God heeft je gestuurd!
Jezus keerde zich naar de man en zei streng: ‘Hou je mond! Laat deze man met rust!’
De kwade geest schudde de man door elkaar. Met een luide schreeuw ging hij van hem weg. 
De mensen in de synagoge stonden versteld. ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Zelfs kwade geesten kan hij de baas’, zegden ze. ‘Jezus is echt wel een heel bijzondere man. We moeten goed luisteren naar wat hij vertelt.’

Naar Mc 1,21-28.

(Tekst Kolet Janssen, illustratie Roel Ottow)


Denkvraag

1) Jammer genoeg vertelt Marcus ons hier niet wat Jezus precies vertelde in de synagoge. Gelukkig kennen we Jezus van andere teksten.  

Wat denk jij dat Jezus hier zei?  Iets, waarvan de mensen echt onder de indruk waren?

Iedereen draagt op zijn eigen manier zijn steentje bij.

2) Ben jij ooit al eens onder de indruk geweest van iemand die iets zei of deed? Wie was hij/zij en wat zei of deed hij/zij ?

DREW DRECHSEL

Geboren: 6 januari 1989

Woonachtig: Fairfield, Connecticut

Hij is een mijn favoriete deelnemer aan America Ninja Warrior.

Ik ben vooral onder de indruk van zijn doorzettingsvermogen.

Ondanks zijn zware knieblessure kon hij toch de finale winnen van seizoen 11.

Wij zochten samen het plaatsje Kafarnaüm op en weten nu dat het dorpje nog steeds bestaat.  We leerden dat Jezus er gewoond heeft en het is dus logisch dat hij daar in de synagoge gesproken heeft tot zijn leerlingen en de andere mensen.

 We hebben de verschillende bijbelteksten vergeleken, Matteüs en Marcus schrijven ongeveer hetzelfde, met de duiveluitdrijving.

Johannes is zoals gewoonlijk het buitenbeentje, hier vonden we dat hij de woorden uitlegde die nog steeds de basis zijn van elke eucharistieviering, het delen en eten van het lichaam (brood), het drinken van het bloed (wijn).  We vermoeden dus dat hij het hier over had.  Logisch dat de leerlingen en omstaanders hier van onder de indruk waren.  Vele mensen nu, begrijpen de symboliek nog altijd niet.


 Gebed

Lieve God,
Dankjewel voor Jezus.
Hij heeft ons veel verteld over jou.
Hij helpt ons om altijd bij jou te horen.
Door zijn voorbeeld weten we
hoe we trouw aan jou kunnen leven.
Amen.

ZONDAG 24 JANUARI 2021.

Zondag 24 januari .Vissers van mensen.

Wie is de visser en wie is de vis?

Simon wil visser blijven. Maar dan wordt hij uitgenodigd door Jezus.

Het verhaal

Simon was moe. Met trage bewegingen spoelde hij de netten en keek na of er geen gaten moesten hersteld worden. De hele nacht hadden hij en zijn broer Andreas keihard gewerkt in hun vissersboot. De vangst was verkocht, en hij moest dringend wat gaan slapen.
Een eindje verder zag hij een groep mensen langs de oever van het meer wandelen. Die man Jezus stond in hun midden en praatte maar raak. Simon schudde zijn hoofd. Een paar weken lang hadden ze Johannes gevolgd, hij en zijn broer. En ook Jezus hadden ze bezig gehoord. Zeker, ze waren onder de indruk geweest van wat die mannen zegden. Maar uiteindelijk bleef het allemaal bij woorden. Simon had vragen bij mensen die te veel praatten. Werken kwam voor hem op de eerste plaats. En dus waren Andreas en hij opnieuw gaan vissen. 

Kwam die Jezus nu naar hem toe? Inderdaad!
‘Hallo, Simon’, zei hij. ‘Terug van het vissen? Mag ik je iets vragen?’
Simon keek hem afwachtend aan.
Jezus lachte. ‘Jij bent een goede visser, dat is wel duidelijk!’ zei hij. ‘Volgens mij kun je ook heel goed mensen vangen. Hen helpen als ze je nodig hebben. Zorgen dat iedereen erbij hoort. Wil je dat niet eens proberen?’
Simon zei niets. Misschien zou hij dat wel kunnen, ja. Doen wat er moest gedaan worden, daar was hij goed in. Die Jezus had zoiets, waar je niet zomaar nee tegen zei. Waar je eigenlijk diep vanbinnen heel graag ja tegen wilde zeggen.

Simon liet zijn netten liggen en volgde Jezus. Ook Andreas, Johannes en Jakobus gingen voortaan met Jezus mee.
Toen ze ’s avonds bij elkaar zaten, schoot Simon opeens in de lach. ‘Jij bent toch wel de beste visser, Jezus!’ zei hij. ‘Jij hebt ons gevangen, mijn broer, mijn vrienden en mij!’
Jezus knikte. ‘Ik ben ook heel blij met mijn vangst’, zei hij.

Naar Mc 1,14-20

Denkvraag

Simon mag een visser blijven als hij bij Jezus gaat horen. Maar wel een visser van mensen! Welk van jouw talenten kun je inzetten als jij bij Jezus wilt horen?

Doe-tip

Een vis is een heel oud teken dat je christen bent. Omdat het Griekse woord voor vis,

‘ichthus’, een letterwoord was voor ‘Jezus, Christus, Zoon van God, onze Redder’.

* Knutsel een vis  of kleur de vis in bijlage.

* Schrijf  in de vis hoe jij iemand kan helpen bij je 1) thuis, 2) op school 3 ) in je vrije tijds activiteit(en) ?  

* En je talent(en) van de denkvraag mag je er ook in schrijven.

  Maak een selfie van de  vis als je kan

Gebed

Lieve Jezus,
Jij kent ons goed.
Je weet waar we goed in zijn.
Help ons om die talenten te gebruiken
om mensen te helpen,
om vrede te stichten,
om het goede te doen.
Amen.

ZONDAG 17 JANUARI 2021.

De eerste leerlingen van Jezus: zondag 17 januari 2021

Twee vrienden zien opeens Jezus voorbijkomen. En dan hoeven ze niet lang na te denken.

Het verhaal Johannes stond met twee van zijn leerlingen bij de rivier de Jordaan. Opeens zag hij dat Jezus voorbijkwam. ‘Kijk, dat is de man waarover ik sprak’, zei Johannes. ‘De man die van God komt.’ De twee leerlingen keken naar elkaar en naar Johannes. Johannes knikte. Snel liepen de twee vrienden Jezus achterna.

Jezus hoorde hen en draaide zich om. Hij keek hen aan. ‘Wat zoeken jullie?’ vroeg hij.
De twee vrienden wisten niet goed wat te zeggen.
‘Euh… waar logeert u, meester?’ vroegen ze.
Jezus lachte. ‘Kom maar mee, dan kun je het zelf zien’, zei hij.
Ze gingen met hem mee naar het huis waar hij logeerde. Het was al laat in de middag, en de twee vrienden bleven de rest van de dag praten met Jezus. De tijd vloog voorbij.
Een van de twee heette Andreas. Hij had een broer die Simon heette. Kort daarna zag Andreas zijn broer voorbijkomen. Hij riep hem toe: ‘Simon, kom, we hebben de Messias gevonden!’
Hij liep naar zijn broer en bracht hem naar Jezus.
Jezus keek hem aan en zei:

‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Maar vanaf nu noem ik je Kefas.’

Kefas betekent rots. Het is dezelfde naam als Petrus.
Andreas schaterde het uit. ‘Jezus ziet nu al wat voor een keikop jij bent!’ zei hij.
Jezus glimlachte ook. ‘We kunnen niet zonder een rots’, zei hij.
Simon zei niets. Maar hij ging zitten en bleef bij Jezus en zijn broer.

Naar Joh 1,35-42

(Tekst Kolet Janssen, illustratie Roel Ottow)


Denkvraag
 ( doorsturen )

Wie heeft jou voor het eerst verteld over Jezus? Wat is het eerste verhaal over Jezus dat je je kunt herinneren?

De eerste die mij over Jezus heeft verteld waren mijn mama en papa. Op dat moment heb ik beslist katholiek te worden en godsdienst te volgen.

—————————————————————–

Hierbij mijn opdracht.

De leerkracht van het 1ste leerjaar heeft mij voor het eerst over Jezus verteld. Het eerste verhaal was dat Jezus geboren werd.

—————————————————————

Het Bijbelverhaal dat het diepst in mijn geheugen zit is ongetwijfeld het kerstverhaal, het wordt natuurlijk elk jaar opnieuw verteld.

Maar ik herinner me nog goed dat we in het eerste leerjaar het verhaal gespeeld hebben en dat ik dat toneeltje in de kerk opgevoerd heb,

daarvoor heb ik het verhaal uiteraard in de kleuterklassen en thuis ook al gehoord,

ik heb er fijne herinneringen aan, zo onder de kerstboom met z’n allen.

——————————————————–

De juf van het eerste leerjaar vertelde over Jezus in voorbereiding van mijn eerste communie.

Het verhaal over de boot “ de ark van Noah.”

———————————————————–


Doe-tip
(doorsturen)

Jezus geeft Simon Petrus een nieuwe naam (rots). Bedenk voor een goede vriend(in) een naam die goed bij hem of haar past en die iets zegt over zijn of haar mooie eigenschap, karaktertrek of talent. Maak voor die vriend(in) een kaartje en schrijf die naam op dit kaartje. Neem een selfie met je kaartje en doorsturen. 

Gebed

Lieve Jezus,
De eerste leerlingen konden zomaar praten met jou.
Zij werden echt jouw vrienden.
Voor ons is dat niet zo gemakkelijk.
Gelukkig hebben we veel verhalen over jou.
Zo leren we jou goed kennen.
En als we bidden, praten we met jou.
Jij bent ook nu dicht bij ons.
Amen.

Doe opdracht  : Bedenk een naam voor een goede vriend.

Voor mijn vriend Thor, die ik Cheetah noem omdat hij snel kan lopen.

ZONDAG 10 JANUARI 2021.

Zondag 10 januari . Jezus doopsel.

God en Jezus: die horen bij elkaar.

Johannes doopt iedereen die goed wil gaan leven. En dan komt er een heel bijzonder iemand bij hem.

Het verhaal

De profeet Johannes sprak tot een grote groep mensen bij de rivier de Jordaan. Al die mensen luisterden naar wat hij vertelde. Johannes was een rare man: graatmager, met diepliggende ogen, die dwars door iemand heen konden kijken. Hij sprak over God en over een wereld waar het goed is voor iedereen. Hij zei dat alle mensen zich moesten bekeren en anders moesten gaan leven. De mensen luisterden aandachtig. 
Toen hij klaar was met spreken, nodigde hij wie maar wilde uit om zich te laten dopen in de Jordaan. ‘Dan worden jullie nieuwe mensen, die goed proberen te zijn in hun leven,’ zei hij. De mensen schoven aan om zich door Johannes te laten dopen. Ze droomden allemaal van zo’n wereld vol goedheid.

Opeens stokte de rij. Er stond een man bij Johannes om zich te laten dopen. Johannes leek hem te kennen. Wilde Johannes die man niet dopen? ‘Moet ik jou dopen?’ vroeg Johannes. ‘Jij zou mij beter dopen!’ ‘Doe het maar, Johannes. Ik wil samen met deze mensen de droom van God waar gaan maken’, zei de man. ‘Dat is Jezus’, fluisterden de mensen die eromheen stonden. 
Johannes dompelde Jezus onder water. Jezus keek ernstig en blij tegelijk. Toen hij weer bovenkwam, vloog er een witte duif boven zijn hoofd. De zon straalde en liet de duif schitteren. En toen leek het wel alsof er een stem was die zei:

‘Jij bent mijn liefste Zoon, Jij bent een man naar mijn hart.’ 

Alle mensen keken ademloos toe. Het was muisstil. ‘Wie is dat?’ fluisterde een man die er pas later was bijgekomen. ‘Ze zeggen dat hij Jezus heet’, antwoordde een vrouw naast hem. ‘Hij is de man met wie alles nieuw zal worden.’ De mensen keken hem na terwijl hij in de mensenmassa verdween. Ze praatten onder elkaar over wat ze hadden meegemaakt. Was het de stem van God die ze gehoord hadden? Had die Jezus dan iets met God te maken? Zelfs Johannes leek onder de indruk van hem. Ze wilden die Jezus zelf wel eens horen vertellen… 

Uit: Hosanna. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 148-149.

Denkvraag

Welke betekenis hebben de symbolen die voorkomen in het doopsel.

Zie de eerste les online :  thema naam en doopsel.                                                             

*** Deze vraag is voor de vormelingen die deze opdracht nog niet hebben doorgestuurd !!!

Gebed

Lieve God,
Wij zijn gedoopt en dus horen we bij jou.
Dat lukt de ene dag al wat beter dan de andere.
Maar we proberen het telkens opnieuw.
Laat ons nooit los.
Help ons om uw beeld te zijn.
Amen.

De oplossing van het Bijbelverhaal is: het Doopsel.

ZONDAG 3 JANUARI 2021.

Zondag 3 januari : Wij komen uit het oosten.

Als God dicht bij de mensen komt, willen mensen van overal erbij zijn.

Jezus is niet zomaar een baby. Daarom komen er heel bijzondere gasten op bezoek.

Het verhaal

‘Zie je die ster?’ vroeg de oudste wijze. De twee andere wijzen knikten. ‘Dat betekent dat er een koning is geboren’, legde hij uit. ‘Zullen we de ster volgen om die koning te zien?’

Dat is een goed idee!’ zegden de andere wijzen. Ze namen cadeautjes mee en gingen op weg. Bergop, bergaf, over rivieren en beken, het ene land in en het andere land weer uit. Tot ze helemaal uit het oosten in het land van de joden kwamen.
Opeens bleef de ster stilstaan. ‘Waar zijn we?’ vroeg de jongste wijze. ‘In Jeruzalem’, antwoordde de middelste. ‘Hier woont Herodes, de koning van de joden.’ ‘Laten we aan hem vragen waar de nieuwe koning geboren is’, bedacht de oudste wijze. 
‘Een nieuwe koning?’ riep Herodes uit. ‘Daar weet ik helemaal niets van!’ Hij riep alle geleerden van zijn paleis samen. Ze zochten het op in hun dikke boeken. ‘De nieuwe koning is geboren in Betlehem, de stad van David’, zegden de geleerden.
Dat mag niet gebeuren, dacht Herodes. Die nieuwe koning moet ik snel een kopje kleiner maken! Maar dat zei hij niet tegen de wijzen. 
‘We gaan naar Betlehem’, zei de oudste wijze. ‘Kijk, de ster gaat weer voor ons uit! Ik geloof dat het niet ver meer is.’ Ik kan bijna niet wachten om de nieuwe koning te zien, dacht de jongste wijze. Wij konden zijn ster zien tot in het oosten. Hij wordt vast een koning voor alle mensen!
De wijzen trokken verder naar Betlehem. De ster ging voor hen uit en bleef stilstaan boven de plek waar Jezus met zijn moeder was. De wijzen openden hun kistjes met geschenken en gaven het kind goud, wierook en mirre. ‘Dit kind wordt een heel bijzonder mens!’ zeiden ze. Ze knielden voor Jezus. Maria en Jozef beseften dat Jezus geen gewone baby was. Zelfs voor mensen uit verre landen was hij belangrijk!

Zou hij echt alle mensen van de hele wereld dichtbij God kunnen brengen?

In een droom hoorden de wijzen wat Herodes van plan was. Daarom keerden ze langs een andere weg terug naar huis, zodat ze Herodes niet meer hoefden te ontmoeten. Ook Jozef kreeg een droom, die hem waarschuwde voor Herodes. Hij trok met Maria en Jezus naar Egypte, totdat Herodes gestorven was en het gevaar voor Jezus was geweken. Daarna keerden ze terug en gingen in Nazaret wonen. 

Naar Matteüs 2,1-12

Denkvraag     

De drie wijzen worden vaak voorgesteld als mensen van drie verschillende leeftijden: een bejaarde, iemand die volop in het actieve leven staat, en een jongere. 

Ken jij mensen van elk van die leeftijden die inspiratie vinden bij Jezus?

Doe-tip

Ken je iemand die binnenkort een kindje zal krijgen? Maak een tekening of schrijf een kaartje voor als het kindje geboren is. Wat wens je het toe?

Gebed

Lieve God,
Jij bent er voor alle mensen,
Ver weg en dichtbij.
Jong en oud.
In elk mensenhart laat jij een vuur branden.
Wij horen bij jou en bij elkaar.
Help ons meewerken aan jouw rijk van vrede.
Amen.

————————————————————

Ik heb drie mensen gevonden die inspiratie vinden bij Jezus en die gebruik maken van die ideeën:

Mijn oma bidt tot Jezus en hoopt op een beter leven zonder corona

Juf Maaike, onze godsdienst juf. Ze leest in de Bijbel voor en maakt er telkens opnieuw een goeie opdracht bij in het thema van dat verhaal.

Ik, lees zelf af en toe in de Bijbel en lees over Abraham en over zijn God en trek er lessen uit en probeer te denken als hem.

Dat zijn de drie mensen die ik heb gevonden voor deze opdracht.

———————————————

ikzelf , ben de jongere die nog op weg is in het leven, zoekend naar mijn eigen weg, geholpen door mijn familie en vrienden, klaar om gevormd te worden,

mijn vader  is dan de man die al een pak verder in het leven staat, godsdienst geeft op school en als 44 jarige al wat ervaring opgedaan heeft maar nog steeds kan leren van zijn omgeving, als leerkracht bouwend aan de wereld met jonge mensen,

mijn grootvader  is de (oude) ervaren man, die ons voorgaat, zich steeds ingezet heeft voor de kerkgemeenschap en klaar was om te delen met anderen, als kinesist was hij er ook steeds om naar mensen te luisteren en hen te genezen van hun kwalen, hij is voor ons degene die het pad gemaakt en geëffend heeft, lopend in de sporen van hen die hem zijn voorgegaan.

Juf Meredith, zesde leerjaar Vrije Basisschool Eke verwacht rond midden januari een wolk van een baby, het zal normaal gezien een meisje zijn maar meer weten we er voorlopig niet over, het is raden naar de naam en hoe de baby er uit zal zien, maar ik wens dit kleine wezentje alvast een mooie toekomst toe, vol goede gezondheid, veel liefde, geluk en plezier.

————————————————————-

Als catechiste ben ik op zoek gegaan naar een manier om met jullie op weg te gaan , vooral omdat we nu niet fysiek kunnen samenkomen. 

Dankzij “ de mosterdzaadjes “ heb ik een manier gevonden.

Elke week luisteren christenen over de hele wereld en al eeuwenlang samen naar dezelfde verhalen uit de Bijbel. 

Over God of Jezus en hoe mensen bij Hem willen horen. Die verhalen zijn niet alleen bedoeld voor grote mensen.

Deze reeks met hertalingen wil jullie helpen om ze zelf te lezen en erover na te denken.

Dat kan ook samen met jullie ouders, grootouders, peter of meter, vriendjes… Want de Bijbel is voor iedereen!

Elke week stuur ik jullie het Bijbelverhaal op zondag, met telkens een denkvraag en/of doe tip en een kort gebed. (Kolet Janssen hertaalt en Roel Ottow illustreert.)

We blijven met elkaar verbonden en gaan samen op weg !

De catechesemomenten fysiek zijn momenteel niet aan de orde. Maar we blijven met elkaar verbonden via de computer.

Ons jaarthema is:  Gods Persoonlijk Spoor.

In de maand december gaan we samen op weg met het thema : Advent GPS naar Kerstmis toe !

VORMSELCATECHESE ST.AMANDUSPAROCHIE – EKE.

Ben je geboren in 2009?

Wil je in 2021 het vormsel ontvangen op de St.Amandus parochie te Eke?

Dan krijg je de kans om je aan te sluiten bij de groep vormelingen van onze parochie om je voor te bereiden op je vormsel.

Het sacrament van het vormsel is een belangrijk gebeuren in je leven.
Met het vormsel hernieuwen de vormelingen hun doopbeloften en ontvangen het vormselsacrament.

Praat erover met je ouders.
Het vormsel is ‘geen verplichting’ maar een vrije keuze die je maakt .

Hier staan enkele vraagjes die je misschien kunnen helpen om te kiezen:

Vormsel… JA OF NEE?
Ben je gedoopt?
Volg je op school katholieke godsdienst?
Wil je groeien in geloof? Wil je bij Jezus en zijn Kerk horen?
Ben je bereid om naar de catechese te komen en wekelijks op zaterdag of zondag naar de eucharistie ?
Heb je JA geantwoord op deze vraagjes?

Meld je dan bij ons aan tot en met 30 augustus.

De verantwoordelijke vormselcatechese Vanmeirhaeghe Hilde:
gsm nr. 0497/85.67.10 of via mail hvanmeirhaeghe@skynet.be