LICHTE VERSOEPELING LOCKDOWN VOOR PUBLIEKE EREDIENSTEN VANAF ZONDAG 13 DECEMBER.

De bisschoppen van België hebben kennis genomen van het voorstel van de Minister van Justitie om vanaf zondag 13 december 2020 te mogen samenkomen in de cultusplaatsen met maximum 15 personen ouder dan 12 jaar. Dit kan mits er per persoon (of bubbel) 10m² wordt voorzien en uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

Deze uitbreiding van 4 naar 15 personen biedt meer mensen de kans om tijdens de kerstdagen een kerkgebouw te bezoeken voor gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje, het brengen van een bezoek aan de kerststal of het bezorgen van een gift voor de meest behoeftigen. De lichte verruiming die nu wordt toegestaan, biedt extra kansen vooral om als gezin naar de kerk te komen. We herhalen onze oproep de kerken zoveel mogelijk open te houden en een goed onthaal te voorzien.

Een eucharistieviering of gebedsdienst kan plaatsvinden vanaf zondag met maximaal 15 kerkgangers ouder dan 12 jaar. De plaatselijke parochies of pastorale eenheden dienen te beslissen of dit veilig en praktisch haalbaar is of niet, rekening houdend met eventuele richtlijnen van het eigen bisdom. Zij zullen velen moeten weigeren: op de gewone zondagen en nog zoveel meer op kerstavond en op kerstdag. Middernachtmissen zijn sowieso uitgesloten vanwege de avondklok.

Gelovigen kunnen persoonlijk of in gezinsverband de zondagsvieringen volgen die worden uitgezonden via radio en tv, ook op kerstavond, kerstdag en de hele kersttijd. De livestreams op Kerknet en vanuit bisdommen en parochies bieden eveneens kansen. Dit jaar zullen met Kerstmis ook meerdere regionale zenders in samenwerking met de bisdommen een kerstviering uitzenden.

De bisschoppen onderstrepen dat deze lichte versoepeling van het kerkbezoek geenszins de indruk mag wekken dat de Kerk de pandemie minder ernstig neemt. Integendeel, veiligheid blijft de eerste en belangrijkste regel in deze moeilijke tijd, ook voor de Kerk. De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering, de zorgsector en alle anderen die onvermoeibaar strijden tegen het virus. Ze verdienen alle steun. In elke situatie blijft de basisregel: beter voorkomen dan (misschien niet) genezen.

De persdienst van de Belgische bisschoppenconferentie
Brussel, 10 december 2020

CONCREET:

 • Zullen er dus (tenzij er van overheidswege andere richtlijnen komen) de volgende weekends geen openbare zondagsvieringen plaatsvinden in onze Parochies ASPER, EKE, GAVERE en NAZARETH, ook op Kerstmis niet.
 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen zal er wel een eucharistieviering plaatsvinden om 08.00 u. in de St. Amanduskerk te Eke.
  In deze viering mogen er (buiten de voorganger, de organist,…) maximaal 15 gelovigen deelnemen. (Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld voor dit maximum.)
  Indien er méér mensen zouden aanwezig zijn, geven we de voorrang aan alleenstaanden. Mensen die na 13 december reeds een viering meemaakten zullen hun plaats afstaan.
 • Uitvaartdiensten kunnen zoals voorheen plaatsvinden, met maximaal 15 aanwezigen (uitvaartverzorgers, voorganger, assistent, organist,… niet meegerekend).
 • Doopsels  kunnen in deze periode niet plaatsvinden.
 • De meeste van onze kerken zijn dagelijks toegankelijk van ongeveer 09.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
 • Mensen zijn er ten zeerste welkom voor een moment van rust, bezinning, gebed…
  Uiteraard worden de gezondheidsvoorschriften gerespecteerd: mondmasker aan, handen ontsmetten, afstand houden van anderen en met niet méér dan met 15 mensen op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn in de kerk.
 • Zeker in de Kerstdagen zijn mensen van ganser harte welkom in onze kerken!

We danken U voor je begrip, voor uw verbondenheid in geloof, gebed en solidariteit
Moge de Heer u in de komende Kersttijd bemoediging, hoop en vrede schenken.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.