COVID 19 – AFSPRAKEN ROND DE HERVATTING VAN KERKDIENSTEN VANAF 08 JUNI 2020.

De nationale veiligheidsraad kwam opnieuw bijeen op 3 juni. Eén van de agendapunten was het hervatten van religieuze bijeenkomsten.

Religieuze samenkomsten mogen hervat worden vanaf maandag 8 juni.

Vanuit het bisdom ontvingen de Kerkfabrieken een draaiboek met richtlijnen die moeten opgevolgd worden bij de hervatting van de erediensten. Deze veiligheidsmaatregelen werden goedgekeurd door de Veiligheidsraad en dienen strikt opgevolgd te worden.

Op ieder moment zal de social distance van 1,5 m moeten gerespecteerd worden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen. De verplichte oppervlakte per gelovige in de kerk bedraagt 10 m².

Afhankelijk van de grootte van de kerk, mogen er maximum 100 gelovigen toegelaten worden. De Kerkfabriek, of haar aangestelden, zullen hierop toezicht houden.

Als de besmettingsgraad blijft dalen, mogen er vanaf 1 juli tot 200 mensen toegelaten worden in de kerken, maar social distancing blijft de norm.

De Kerkfabriek zal zorgen voor ontsmettingsproducten. Iedereen moet verplicht de handen ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk.

Er zal in beide kerken binnengekomen worden langs de zijingang en de kerk wordt na de mis verlaten via de hoofdingang.

Bij aanvang van de mis wordt de kerkdeur gesloten. Gelieve er dus voor te zorgen om tijdig aanwezig te zijn.

Een vrijwilliger zal u naar uw plaats begeleiden. Er wordt natuurlijk voor gezorgd dat koppels of gezinnen samen kunnen zitten.

Aan personen in een rolstoel wordt  vriendelijk gevraagd om gedurende de mis in hun eigen rolstoel te blijven zitten. Na de mis blijven zij wachten tot iemand hen via de zijdeur opnieuw naar buiten begeleidt.

Het gebruik van een mondmasker voor en na het betreden van de kerk is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden.

Mensen die verkouden zijn of koorts hebben, zullen niet worden toegelaten tot de kerk.

Om hygiënische redenen is er beslist dat er voorlopig maar 2 misvieringen zullen plaatsvinden: zaterdagavond om 18.00 u in Eke en zondagvoormiddag om 10.00 u in Nazareth. Dit om te vermijden dat alles in de kerk van Eke tegen de zondagmorgen moet ontsmet worden.

Er zal communie gedeeld worden. Vooraleer de communie te delen, moet de priester zijn handen ontsmetten en hij moet verplicht een mondmasker dragen. ALLE gelovigen zullen moeten aanschuiven, ook diegenen die om hygiënische of andere redenen geen communie wensen. Bij het aanschuiven moet steeds anderhalve meter tussen de gelovigen behouden blijven. Er zijn hiervoor op de grond tekens aangebracht in beide kerken, op anderhalve meter van elkaar. U zal ook ter plaatse hierover ingelicht worden.

Het toilet in beide kerken mag tot nader order niet gebruikt worden en zal bijgevolg voor niemand toegankelijk zijn. Het volledige artikel met de maatregelen is gepubliceerd op Kerknet op vrijdag 29/05/2020.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.